7 zad v n definice projektu
Download
Skip this Video
Download Presentation
7. Zadávání (definice) projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

7. Zadávání (definice) projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

7. Zadávání (definice) projektu. Zadávání (vznik) projektu Zadání projektu Formalizované zadání projektu Zadávací list projektu. Zadávání (vznik) projektu - 1. Zadávání je cesta (často strastiplná) od nápadu / myšlenky / požadavku až ke schválení projektu vedením organizace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 7. Zadávání (definice) projektu' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 zad v n definice projektu
7. Zadávání (definice) projektu
 • Zadávání (vznik) projektu
 • Zadání projektu
 • Formalizované zadání projektu
 • Zadávací list projektu
zad v n vznik projektu 1
Zadávání (vznik) projektu - 1
 • Zadávání
  • je cesta (často strastiplná) od nápadu / myšlenky / požadavku až ke schválení projektu vedením organizace
  • v jeho průběhu se provádí
   • konkretizace a upřesňování
   • zdůvodňování, zdůvodňování, zdůvodňování…
   • přesvědčování o potřebnosti dosažení cílů (projektu) – interní marketing

Někdy též boj proti zahájení neefektivnícha nesmyslných projektů

zad v n vznik projektu 2
Zadávání (vznik) projektu - 2
 • Rozdílné přístupy
  • Postup zadávání (vzniku) projektu závisí na způsobu chápání projektu v organizaci
   • Projekt jako realizace dílčího záměru, prosazeného uvnitř (částí) organizace – ad hoc změna („klasický“ přístup)
   • Projekt jako nástroj realizace změny v organizaci – řízená změna v organizaci
zad n projektu 1
Zadání projektu - 1

Zadání projektu se v průběhu zadávací fáze upřesňuje, předělává, ruší, rozšiřuje, zužuje…Postup je ukončen formalizovaným zpracováním následujících bloků:

 • CO – název projektu, kdo požaduje, cíle a výstupy
 • KDY – zahájení a ukončení
 • JAK – koncepce řešení, hlavní milníky a aktivity
 • ZDROJE – rozpočet, projektový tým, spolupracující strany (interní, externí)

+

 • OKOLÍ – vazby, dopady, omezení, rizika, podmínky realizace, prostředí podniku
  • KDO náklady zaplatí (komu to půjde do nákladů..)
  • KDO výstupy převezme do rutinního provozu
  • (PROČ) – poslání projektu
zad n projektu 2
Zadání projektu - 2
 • Význam
  • Definuje projekt
  • Umožňuje navrhovaný projekt vidět v kontextu ostatních projektů a podnikových aktivit (podklad pro koordinaci projektů - multiprojektové řízení)
  • Je prostředkem, umožňujícím zúčastněným stranám projekt stejně chápat
  • Pomáhá předcházet nedorozuměním
  • Je to základní materiál pro manažerské rozhodnutí, zda projekt realizovat

Při procesním řízení podniku je zadání projektu dílčím výstupem z procesu řízení změn

   • Používané názvy pro zadání projektu - Zadávací list projektu, Project Charter, Rámec projektu
formalizovan zad n projektu 1
Formalizované zadání projektu - 1
 • Poslání projektu – PROČ z pohledu celého podniku
  • Vyjadřuje smysl projektu v kontextu strategie podniku. Poslání je většinou dosaženo několika koordinovanými projekty
 • Cíl projektu – měřitelné konkrétní PROČ
  • Změny, které chceme realizací projektu dosáhnout. Základní důvod pro existenci projektu a vynaložení peněz, času a zdrojů – Čeho má projekt dosáhnout

Cíle projektu

  • Srozumitelné pro všechny
  • Jednoznačné – bez možnosti různých výkladů
  • Jsou výzvou (motivující)
  • Akční (dokonavé sloveso)
formalizovan zad n projektu 2
Formalizované zadání projektu - 2
 • Charakteristiky cíle projektu - SMART
  • Specific – specifický (pro banku, resp. její oblast)
  • Measurable - měřitelný (upřednostňujeme numerické hodnoty, ale přijatelné jsou také jinak měřitelné hodnoty, např. zařazení mezi TOP 100)
  • Achievable – dosažitelný, splnitelný
  • Relevant – podstatný / Result oriented
  • Trackable – sledovatelný / Time framed – časově ohraničený
formalizovan zad n projektu 3
Formalizované zadání projektu - 3
 • Výstupy – CO bude realizováno
  • Konkrétní výstupy, které musí být vytvořeny k dosažení cíle. Každý výstup by měl být definovaným způsobem realizován (kvalita), otestován a předán.
 • Činnosti
  • Které musí být vykonány + zdroje, které budou k dispozici, pro dosažení výstupů
 • Koncepce řešení (strategická)
  • V souladu
   • se strategií organizace, skupiny apod.
   • S mezinárodními aliancemi, resp. řešeními
  • Pilotní v dané oblasti (obchodní, IT…)
formalizovan zad n projektu 4
Formalizované zadání projektu - 4
 • Klíčové faktory úspěchu

(pro projekt jako celek s určením jejich priorit – podklad pro pozdější zásadní rozhodování)

   • je jich jen několik
   • jsou měřitelné
   • Odsouhlasené zadavatelem, resp. Zákazníkem
 • Omezení - limity, které projekt nesmí překročit (vnitřní podmínky)
   • Termíny (nová služba bude nabízena nejpozději 1.1.)
   • Zdroje (požadavek na zahraniční specialisty nepřevýší 50 čld)
   • Parametry (Maximální množství kyanidu v odpadní vodě nepřevýší …)
   • Vazby na ostatní činnosti v podniku (musí skončit před zavedením xzy do výroby..)
 • Kritické předpoklady – vnější podmínky, které musí nastat, aby bylo dosaženo cíle projektu
formalizovan zad n projektu 5
Formalizované zadání projektu - 5

Měřitelné parametryCíle a výstupy musí mít měřitelné parametry (jinak nelze zjistit jejich dosažení!)

U měřitelných parametrů se definuje

 • Metrika – množství, čas, finance
 • Způsob zjištění a zdroj dat (z existujících reportů např. denní výkaz, nutné udělat zvláštní sestavy, přímé měření, zpráva z objednaného průzkumu spokojenosti zákazníků..)
  • Náklady a potřebné zdroje na zjišťování indikátorů je nutné zahrnout do rozpočtu projektu
  • Nelze-li indikátor vyhodnotit (nebo jeho vyhodnocování je příliš drahé) je nutné ho změnit
formalizovan zad n projektu 6
Formalizované zadání projektu - 6
 • Metrika
  • přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel, nebo hodnotící kritérium
  • jsou objektivně měřitelné
  • v čase zachovávají konzistenci
  • jsou srozumitelné a dostupné
 • Popis metriky obsahuje
  • název a identifikace
  • Definice (včetně algoritmu)
  • Vlastník
  • výchozí a cílová (požadovaná) hodnota
  • zdroj dat pro měření
  • Způsob měření
zad vac list projektu 1 project charter r mec projektu
Zadávací list projektu – 1Project Charter / Rámec projektu
 • Název projektu / priorita
 • Zadavatel projektu
 • Hlavní cíle (výstupy) projektu
 • Zahájení / ukončení projektu
 • Očekávané přínosy
 • Kritické faktory úspěchu
 • Hlavní vazby(identifikace všech klíčových známých vazeb na ostatní projekty, aktivity apod. v organizaci)
 • Strategická koncepce řešení
zad vac list projektu 2 project charter r mec projektu
Zadávací list projektu – 2Project Charter / Rámec projektu
 • Dopady projektu(…v průběhu implementace, po nasazení do provozu. Sumarizace dopadů na IT, na obchodní procesy, organizační strukturu, využití zdrojů ..)
 • Rozpočtový limit
  • Nakupované výkony
  • Investice
 • Rizika projektu
 • Omezení projektu
 • Milníky projektu
 • Požadavky na personální zdroje (a nositele know-how)
 • Organizace projektu (sponzor, řídící komise, projektový vedoucí, tým)
ad