ALFRED MARSHALL
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

ALFRED MARSHALL PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALFRED MARSHALL. (1842 – 1924). „ZASADY EKONOMIKI”. Alfred Marshall. ukierunkowanie na święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim uniwersyteckie wykształcenie silne nastawienie humanistyczne na poprawienie jakości życia ludzi biednych wykładowca ekonomii politycznej w Cambridge.

Download Presentation

ALFRED MARSHALL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alfred marshall

ALFRED MARSHALL

(1842 – 1924)

„ZASADY EKONOMIKI”


Alfred marshall

Alfred Marshall

 • ukierunkowanie na święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim

 • uniwersyteckie wykształcenie

 • silne nastawienie humanistyczne na poprawienie jakości życia ludzi biednych

 • wykładowca ekonomii politycznej

  w Cambridge


Alfred marshall

 • dyrektor w Uniwersity College w Bristolu

 • od 1881r. przewodni ekonomista Brytyjski (ze strony naukowej)

 • praca nad dziełem „zasady ekonomiki”

 • 1890r. publikacja I tomu i zyskanie bardzo dobrej opinii na świecie

 • nie ukończenie wielu dzieł przez zbytnią wnikliwość


Cele marshalla

Cele Marshalla:

 • zwiększenie roli matematyki w ekonomii, żeby ekonomia przestała być nauką pobłażaną

 • przełożenie ekonomii Richarda i Milla na język matematyki

 • polepszenie warunków życia całego społeczeństwa, szczególnie ubogich


Historycznie sprzyjaj cy czas

Historycznie sprzyjający czas:

 • kruszenie się podstaw teorii klasycznej

 • J.S. Mill odrzucił w 1869r. teorię funduszu płac


Alfred marshall

„Ekonomia polityczna lub ekonomika jest studiowaniem ludzkości w jej niezwykłych sprawach: zajmuje się badaniem tej części działalności indywidualnej i zbiorowej, która jest najściślej związana z uzyskiwaniem i z używaniem materialnych rekwizytów dobrobytu”


Alfred marshall

System według Marshalla:

 • używaj matematyki jako języka stenograficznego, a nie jako narzędzia badawczego

 • trzymaj się matematyki póki nie skończysz swoich badań

 • przetłumacz na język angielski

 • zilustruj przykładami z prawdziwego życia

 • spal część matematyczną

 • jeżeli nie udaje Ci się 4 to spal 3.

 • „Tak ja robie często”


Alfred marshall

Określenie Keynesa:

„Jevons zobaczył, że w kotle wrze i zaczął krzyczeć rozradowanym głosem dziecka; Marshall również zobaczył że w kotle wrze i w milczeniu zasiadł do budowania maszyny parowej”

 • Jevons pośpiesznie ogłaszał swoje teorie i pretensje do zburzenia klasycznej teorii wartości

 • Marshall przez ponad 20 lat wypróbowywał swoje koncepcje na studentach i kolegach zanim je opublikował


Poj cie rynku

Pojęcie rynku

 • Strefa, w której kupujący i sprzedający pozostają ze sobą w stosunkach handlowych. (Cournot)

 • Grupa ludzi, pozostających ze sobą w stosunkach handlowych. (Jevons)


O rodki rynku

Ośrodki rynku

 • Giełda

 • Sale licytacyjne

  Ich lokalizacja nie ma większego znaczenia, dzięki m.in. komunikacji pocztowej umożliwiającej nawiązanie kontaktu między kupcami.


Alfred marshall

Im doskonalszy rynek, tym silniejsza tendencja do wyrównywania się cen.


Rodzaje rynk w

Rodzaje rynków

 • Światowe - bezpośrednie współzawodnictwo wszystkich części świata.

 • Zamknięte – współzawodnictwo pośrednie.


Alfred marshall

Koszty produkcji – ceny podaży wysiłków i ofiar.

Nakłady produkcyjne - wydatki na produkcję danego dobra.


Zasada substytucji

Zasada substytucji

Charakteryzuje się m.in. dążeniem producenta do wprowadzenia mniej kosztownej metody produkcji.


Za o enia potrzebne do analizy zmian ceny

Założenia potrzebne do analizy zmian ceny

Siły popytu i podaży działają swobodnie

Nie istnieje porozumienie między sprzedawcami czy producentami danego dobra

Istnieje zjawisko wolnej konkurencji na rynku

Nie zachodzą zmiany preferencji ani technologii

Nie pojawi się żadne dobro substytucyjne


Wnioski z bada marshall a

Wnioski z badań Marshall’a

Na rynku istnieje „cena popytu na każdą poszczególna ilość towaru”, czyli cena dla jakiej każda jednostka oferowana na rynku znajdzie nabywcę

Cena popytu na poszczególną jednostkę towaru zmniejsza się w miarę zwiększania zaofiarowaniej ilości towaru


Cena poda y

Cena podaży

Cena wyższa od istniejącej ceny podaży umożliwiłaby szybszy rozwój firm lepiej prosperujących i spowolniłaby upadek firm słabszych (ogólny wzrost produkcji)

Cena niższa od istniejącej przyśpieszyłaby upadek firm słabszych i zmiejszyłaby rozwój firm lepiej prosperujących


Zmiany ceny poda y

Zmiany ceny podaży

Zmiana ceny podaży względem zmian zachodzących w produkcji jest ciężka do jednoznacznego określenia

Wraz ze wzrostem produkcji cena podaży może zwiększać się, albo zmniejszać lub też te zmiany mogą zachodzić na przemian


Zale no mi dzy cen popytu a poda y

Zależność między ceną popytu a podaży

Cena popytu większa od ceny podaży – (zyski dla firmy) tendencja do zwiększenia ilości towaru wypuszczanego na rynek

Cena popytu mniejsza od ceny podaży – (nie opłaca się wypuszczać na rynek danej ilości towaru) są tendencje do zmniejszania produkcji

Cena popytu równa cenie podaży - nie istnieją tendencje ani do zwiększania ani do zmniejszania


R wnowaga rynku

Równowaga rynku

Równowaga istnieje gdy cena popytu równa się cenie podaży

Każde wahanie powoduje tendencje powrotu do danego poziomu równowagi

Ilość towaru produkowaną w jednostce czasu nazywamy ilością odpowiadającą równowadze

Cena po jakiej ilość jest sprzedawana można nazwać ceną równowagi


Od czego zale y warto

Od czego zależy wartość?

Cena zależy od pragnienia posiadania danego towaru i ilości pieniędzy jaką możemy przeznaczyć na zakup go

Na rynku ograniczonym cena zależy w głównym stopniu od popytu

Ceną rynkową jest stały koszt produkcji, gdy koszty produkcji są obojętne na skalę produkcji


Podzia czasu wed u g marshall a

Podział czasu według Marshall’a

Okres rynkowy – podaż jest stała

Krótki okres – możliwa jest zmiana produkcji i podaży, ale nie rozmiaru zakładu produkcyjnego

Długi okres – bardziej elastyczna krzywa podaży, wszystkie koszty są kosztami zmiennymi

Okres sekularny – dopuszcza zmiany technologii i liczby ludności


Najs ynniejsze dzie a marshalla

Najsłynniejsze dzieła Marshalla:

 • “Principles of Economics”

 • “The Pure Theoty of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values”

 • “The Economics of Industry”

 • “Money, Credit, and Commerce”


 • Login