Advertisement
1 of / 14

Promieniowanie jadrowe


Promieniowanie. Emisja czasteczek lub promieniowania elektromagnetycznego przez jadra atomw. Promieniowanie zachodzi podczas lub po przemianie promieniotwrczej lub w wyniku przejscia wzbudzonego jadra do stanu o nizszej energii. Rodzaj wysylanego promieniowania oraz jego energia zalezy od rodza

Download Presentation

Promieniowanie jadrowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Promieniowanie j drowe

Promieniowanie jądrowe

Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki


Promieniowanie

Promieniowanie

Emisja cząsteczek lub promieniowania elektromagnetycznego przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas lub po przemianie promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej. Najbardziej znane rodzaje promieniowania to: promieniowanie alfa, beta i gamma.


Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością. Promieniowanie alfa jest to strumień jąder helu. Promieniowanie zatrzymuje kartka papieru.


Beta gamma

Beta, gamma...

Beta - Strumień szybkich elektronów o prędkości 90000-297000km/s.W celu jego zatrzymania należy użyć grubszej warstwy materiału ( glinu, ołowiu ). Grubość warstwy zależy od materiału promieniotwórczego. Ładunek: -1

Gamma - Promieniowanie elektromagnetyczne, fale o długości 0,5 - 40 pikometrów o bardzo dużej przenikliwości i energii. Do ochrony przed działaniem promieniowania stosuje się kilkucentymetrowe osłony ołowiane. Ładunek: Nazwa promieniowania gamma pochodzi od greckiej litery γ.


Zastosowanie promieni gamma

Zastosowanie promieni gamma

Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji sprzętu medycznego, jak również produktów spożywczych.

W medycynie używa się ich

w radioterapii (tzw. bomba kobaltowa) do leczenia raka,

oraz w diagnostyce np. pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Ponadto promieniowanie gamma ma zastosowanie w przemyśle oraz nauce, geologii otworowej.


Pozytywny wp yw na ycie cz owieka

Pozytywny wpływ na życie człowieka

Przykłady pozytywnego wpływu na życie człowieka:

 • wykorzystywanie promieni X (tzw. promieni rentgenowskich). Ten typ promieniowania jest wykorzystywany do uzyskiwania zdjęć rentgenowskich, które mogą pomóc w diagnostyce np. złamań kości czy zwichnięć kończyn,


Pozytywny wp yw na ycie cz owieka1

Pozytywny wpływ na życie człowieka

 • promieniowanie świetlne (tzw. widmo światła). To dzięki temu promieniowaniu funkcjonuje nasz zmysł wzroku,

 • promienie gamma są wykorzystywane w konserwacji żywności; mikrofale do pomiaru prędkości pojazdów, w radiolokacji oraz w mikrofalówkach; tzw. fale radiowe w radiofonii.


Oddzia ywanie promieniowania na zwierz ta

Oddziaływanie promieniowania na zwierzęta

Badania na zwierzętach i roślinach wskazują, że małe dawki promieniowania skutkują zerowymi lub pozytywnymi ze względu na zdrowie skutkami. Należą do nich np.

 • Zmniejszenie liczby nowotworów,

 • Zwiększenie średniego czasu życia,

 • Zwiększenie szybkości wzrostu,

 • Wzrost wielkości i masy ciała,

 • Zredukowana liczba mutacji.

 • Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,


Negatywny wp yw na ycie cz owieka

Negatywny wpływ na życie człowieka

 • reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób niekontrolowany, wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia,

 • pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przez organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka nowotwór krwi, katarakta, choroba oczu oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami,


Elektrownie j drowe

Elektrownie jądrowe

Odkąd odkryto energię elektryczną, zaczęto używać ją na coraz to większą

i większą skale.

Obecnie zapotrzebowanie na nią jest ogromne i przez to powietrze, wody, całe środowisko jest zatrute. Na dodatek kończą się nam paliwa kopalne, a „ekologiczne” elektrownie tj. wiatrowe, wodne, słoneczne są mniej wydajne i także szkodliwe.

Alternatywą od wszystkich tych sposobów otrzymywania elektryczności wydaje się energia jądrowa (atomowa), która już dzisiaj wytwarza ok. 20% światowej energii.


Czarnobyl

Czarnobyl

Jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa w historii energetyki jądrowej, mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. Czarnobyl to przykład wzrastającego zagrożenia ze strony oszalałej technologii, która potrafi wymknąć się spod kontroli.


Zastosowanie militarne

Zastosowanie militarne

6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili na Hiroszimę (miasto w Japonii) bombę jądrową o mocy 15 kiloton.

W wyniku eksplozji zginęło około 80000 ludzi, a 2/3 miasta uległo zniszczeniu. Bomby jądrowe dzielimy ze względu na rodzaj wykorzystanej w nich reakcji jądrowej na: jedno-, dwu- i trójfazową.

W broni jądrowej jednofazowej, nietrafnie zwanej również atomową, jedynym źródłem energii jest rozczepienie energii jąder pierwiastków ciężkich, takich jak uran czy pluton.


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Promieniowanie jądrowe może odnosić różne skutki w życiu człowieka, zarówno negatywne jak i pozytywne.

Nie należy lekceważyć zagrożeń, które niesie za sobą to promieniowanie, ponieważ mogą one odnieść katastrofalne skutki.

Badania nad promieniowaniem jądrowym pokazują, że można je kontrolować przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i odpowiednich technologii.

Promieniowanie jądrowe niesie za sobą wiele korzyści i może zostać w przyszłości wykorzystane w wielu dziedzinach, zarówno gospodarki jak i przemysłu.


Podzi kowania

Podziękowania

Dziękujemy za czas poświęcony naszej prezentacji i zapraszamy do kolejnego pokazu slajdów.

Przygotowali:

Artur Łazarczyk III e Adrian Murczek III e

Robert Foltyn III a Michał Mierzwa III e

Natalia Maślak III a