Promieniowanie jądrowe - PowerPoint PPT Presentation

Promieniowanie j drowe
Download
1 / 14

 • 698 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Promieniowanie jądrowe. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Promieniowanie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Promieniowanie jądrowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Promieniowanie j drowe

Promieniowanie jądrowe

Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki


Promieniowanie

Promieniowanie

Emisja cząsteczek lub promieniowania elektromagnetycznego przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas lub po przemianie promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej. Najbardziej znane rodzaje promieniowania to: promieniowanie alfa, beta i gamma.


Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością. Promieniowanie alfa jest to strumień jąder helu. Promieniowanie zatrzymuje kartka papieru.


Beta gamma

Beta, gamma...

Beta - Strumień szybkich elektronów o prędkości 90000-297000km/s.W celu jego zatrzymania należy użyć grubszej warstwy materiału ( glinu, ołowiu ). Grubość warstwy zależy od materiału promieniotwórczego. Ładunek: -1

Gamma - Promieniowanie elektromagnetyczne, fale o długości 0,5 - 40 pikometrów o bardzo dużej przenikliwości i energii. Do ochrony przed działaniem promieniowania stosuje się kilkucentymetrowe osłony ołowiane. Ładunek: Nazwa promieniowania gamma pochodzi od greckiej litery γ.


Zastosowanie promieni gamma

Zastosowanie promieni gamma

Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji sprzętu medycznego, jak również produktów spożywczych.

W medycynie używa się ich

w radioterapii (tzw. bomba kobaltowa) do leczenia raka,

oraz w diagnostyce np. pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Ponadto promieniowanie gamma ma zastosowanie w przemyśle oraz nauce, geologii otworowej.


Pozytywny wp yw na ycie cz owieka

Pozytywny wpływ na życie człowieka

Przykłady pozytywnego wpływu na życie człowieka:

 • wykorzystywanie promieni X (tzw. promieni rentgenowskich). Ten typ promieniowania jest wykorzystywany do uzyskiwania zdjęć rentgenowskich, które mogą pomóc w diagnostyce np. złamań kości czy zwichnięć kończyn,


Pozytywny wp yw na ycie cz owieka1

Pozytywny wpływ na życie człowieka

 • promieniowanie świetlne (tzw. widmo światła). To dzięki temu promieniowaniu funkcjonuje nasz zmysł wzroku,

 • promienie gamma są wykorzystywane w konserwacji żywności; mikrofale do pomiaru prędkości pojazdów, w radiolokacji oraz w mikrofalówkach; tzw. fale radiowe w radiofonii.


Oddzia ywanie promieniowania na zwierz ta

Oddziaływanie promieniowania na zwierzęta

Badania na zwierzętach i roślinach wskazują, że małe dawki promieniowania skutkują zerowymi lub pozytywnymi ze względu na zdrowie skutkami. Należą do nich np.

 • Zmniejszenie liczby nowotworów,

 • Zwiększenie średniego czasu życia,

 • Zwiększenie szybkości wzrostu,

 • Wzrost wielkości i masy ciała,

 • Zredukowana liczba mutacji.

 • Wzrost płodności i zdolności reprodukcyjnych,


Negatywny wp yw na ycie cz owieka

Negatywny wpływ na życie człowieka

 • reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób niekontrolowany, wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia,

 • pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przez organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka nowotwór krwi, katarakta, choroba oczu oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami,


Elektrownie j drowe

Elektrownie jądrowe

Odkąd odkryto energię elektryczną, zaczęto używać ją na coraz to większą

i większą skale.

Obecnie zapotrzebowanie na nią jest ogromne i przez to powietrze, wody, całe środowisko jest zatrute. Na dodatek kończą się nam paliwa kopalne, a „ekologiczne” elektrownie tj. wiatrowe, wodne, słoneczne są mniej wydajne i także szkodliwe.

Alternatywą od wszystkich tych sposobów otrzymywania elektryczności wydaje się energia jądrowa (atomowa), która już dzisiaj wytwarza ok. 20% światowej energii.


Czarnobyl

Czarnobyl

Jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa w historii energetyki jądrowej, mająca miejsce 26 kwietnia 1986, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. Czarnobyl to przykład wzrastającego zagrożenia ze strony oszalałej technologii, która potrafi wymknąć się spod kontroli.


Zastosowanie militarne

Zastosowanie militarne

6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili na Hiroszimę (miasto w Japonii) bombę jądrową o mocy 15 kiloton.

W wyniku eksplozji zginęło około 80000 ludzi, a 2/3 miasta uległo zniszczeniu. Bomby jądrowe dzielimy ze względu na rodzaj wykorzystanej w nich reakcji jądrowej na: jedno-, dwu- i trójfazową.

W broni jądrowej jednofazowej, nietrafnie zwanej również atomową, jedynym źródłem energii jest rozczepienie energii jąder pierwiastków ciężkich, takich jak uran czy pluton.


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Promieniowanie jądrowe może odnosić różne skutki w życiu człowieka, zarówno negatywne jak i pozytywne.

Nie należy lekceważyć zagrożeń, które niesie za sobą to promieniowanie, ponieważ mogą one odnieść katastrofalne skutki.

Badania nad promieniowaniem jądrowym pokazują, że można je kontrolować przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i odpowiednich technologii.

Promieniowanie jądrowe niesie za sobą wiele korzyści i może zostać w przyszłości wykorzystane w wielu dziedzinach, zarówno gospodarki jak i przemysłu.


Podzi kowania

Podziękowania

Dziękujemy za czas poświęcony naszej prezentacji i zapraszamy do kolejnego pokazu slajdów.

Przygotowali:

Artur Łazarczyk III e Adrian Murczek III e

Robert Foltyn III a Michał Mierzwa III e

Natalia Maślak III a


 • Login