ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ - PowerPoint PPT Presentation

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Download
1 / 12

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ. Проф. др Миле Петровић e mail: petrovic.mile@yahoo.com Сарадници: Александар Лејић - РТС Ивана Петровић. ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ. Година I , Семестар II Недељни фонд часова : 2 +2+1 Статус: Обавезни ЕСПБ: 6

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Проф. др Миле Петровићe mail:petrovic.mile@yahoo.com

Сарадници:Александар Лејић - РТС

Ивана Петровић


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

 • Година I, Семестар II

 • Недељни фонд часова: 2+2+1

 • Статус: Обавезни

  ЕСПБ: 6

 • Циљ наставе: Стицање основних знања о аудио и видео сигналима, телевизијским стандардима и принципима функционисања аналогних и дигиталних ТВ система.

 • Исход наставе: Оспособљавање за коришћење телевизијских, рачунарских и телекомуникационих уређаја за обраду и пренос слике и звука.


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕСадржај предавања

 • Принципи преноса и пријема ТВ слике.

 • Аналогни ТВ системи (PAL, SECAM и NTSC).

 • Анализа и синтеза ТВ слике.

 • Аналогни видео сигнали.

 • Синхронизација извора слике.

 • Екрани са катодним цевима, Плазма, LCD, LED и SED екрани.

 • ТВстудио.

 • Дигитализација аналогних видео сигнала.

 • Дигитални ТВ системи (SDTV, EDTV, HDTV).

 • Дигитални видео сигнали у мултимедијалним комуникацијама.

 • Дигитална земаљска, сателитска и кабловска телевизија (DVB –T, DVB-S, DVB –H и DVB-C).

 • Компресија аудио и видео сигнала. ЈPEG, MPEG2, MPEG4, MPEG7, H264..

 • Пренос дигиталног видео сигнала преко Интернета (IPTV).


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕЛабораторијске вежбе

Група од 10 -12 студенaта

 • Вежба 1: Функција и улога појединих уређаја у ТВ систему.

 • Вежба 2: Мерна опрема и тест сигнали.

 • Вежба 3:Конектори и каблови у ТВ системима.

 • Вежба 4:Претварање светлосних величина у eл.сигнале.

 • Вежба 5:Аналогни видео сигнали.

 • Вежба 6:Синхронизација извора слике.

 • Вежба 7:Утицај промене нивоа видео сигнала ињегове фреквенцијске

  карактеристике на квалитет репродуковане ТВ слике.

 • Вежба 8:Мерење фреквенцијске карактеристикестудијских уређаја у ТВ.

 • Вежба 9:Мерење нивоа пријемних сигнала код земаљске и сателитске ТВ

  дифузије.


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕПровера знања

Предиспитне обавезе - 70 поена

Предавања 5 поена

Семинарски рад 10 поена

Лабораторијске вежбе 25 поена

Колоквијуми 2 x15 поена = 30 поена

Испит:30 поена

Завршни испит: 70 +30= 100 поена

Услов за испит: урађене и одбрањене

лабораторијске вежбе и семинарски рад


5265202

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕЛитература

 • Скрипте - предавања

 • PowerPoint презентације –предавања

 • Практикум за лабораторијске вежбе


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 2


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 3


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 4


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 5


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 6


5265202

Неки детаљи из лаб. вежбе 7


 • Login