Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem
Download
1 / 17

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 329 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ. YUSUF VAY 081206062. Bilim adamlarına göre arazi toplulaştırmanın tanımı. Arazi Toplulaştırması dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ ÖN ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

ARAZ TOPLULATIRMA PROJELER N ETT RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE NEM

YUSUF VAY

081206062


Bilim adamlar na g re arazi toplula t rman n tan m

Bilim adamlarna gre arazi toplulatrmann tanm

Arazi Toplulatrmas dar ve geni anlamda olmak zere iki ekilde tanmlanmaktadr.

 • Dar anlamda arazi toplulatrmas" paralanm mlklerin hibir alt yap almasna yer verilmeden birletirilmesi "dir.

 • Geni anlamda toplulatrma ise " paralanm mlklerin birletirilmesi yannda, sulama, drenaj, ulam, toprak-su koruma nlemleri ve krsal yerleimin gerektirdii eitli hizmetleri de kapsamaktadr. (EVK ve TEKNEL , 1987)


Arazi toplula t rma al malar n n a amalar nelerdir

Arazi Toplulatrma almalarnn aamalar nelerdir?

 • Arazi toplulatrma almalar;

 • - Toplulatrma alannn tespiti

 • - Sabit tesislerin tespiti

 • - Mlkiyet bilgilerinin oluturulmas

 • - Harita veri tabannn oluturulmas

 • - Arazi derecelendirilmesi

 • - Yeni parselasyon bloklarnn oluturulmas

 • - ifti tercihlerinin alnmas

 • - Toplulatrma projelerinin yaplmas ve itirazlarn incelenmesi

 • - Yeni parselasyon planlarnn araziye aplikasyonu

 • - Tescil ve yer teslimi aamalarndan olumaktadr.


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

Arazi Toplulatrma Yaplabilmesi in ncelikle n ett raporlarnn hazrlanmas gerekldr

Bu ilemin yaplabilmesi iin ncelikle belirlenen Ky, Havza veya lenin etdnn yaplmas ve Bakanlar Kurulu Karar ile Uygulama Alan ilan edilmesi ve bu Kararn Resmi Gazetede yaymlanmas gerekmektedir


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

n almalar (Etd almalar)

n ettte arazi parall, tarmsal iletme yollar varl, vb deerlendirilerek ett ilemleri yaplr ve kararlar da bu erevede verilir


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

 • Arazi toplulatrma blgelerinde projelerin hazrlanmasna geilmeden nce yrenin kapsaml ekilde aratrlmas, projeyi yrten kurumlara, planlamalarn nemlilik ve gereklilik dereceleri hakknda amaca uygun karar vermelerinde yardmc olacaktr.

 • Toplulatrmay yrtecek kii ise n almalarla toplulatrmann yntem ve kapsam konusunda fikir sahibi olacak, bu ise ilerdeki almalarna k tutacaktr. n etdlerle dier kurumlarn blgede yapacaklar tesisler ve bunlarn getirecei yararlar ve sakncalar belirlenebilir.


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

 • Tarm Reformu Genel Mdrl (Ky Hizmetleri Genel Mdrl) arazi toplulatrmalar almalarnda Bakanlar Kurulunda toplulatrma projesinin gereklilii konusunda karar alnabilmesi iin Tarm Reformu Genel Mdrl (Ky Hizmetleri Genel Mdrl) toplulatrma projesinin etd raporunu hazrlamas gerekmektedir.

 • Bu raporda proje alanna gtrlecek hizmetler, bunlarn yararlar, proje alannn mlkiyet ve iletme durumlar ve arazi sahiplerinin toplulatrmay uygun grdklerine dair karar belgeleri ile AT1 ve AT2 listeleri ve n etd raporu bulunmaktadr


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

 • Toplulatrma almas dnlen alan iinde yer alan arazi sahipleri ile grmeler yaplarak arazi toplulatrmasnn esaslar, kapsam, salad yararlar, uygulanma ekilleri ve daha nceki uygulama konusunda bilgiler verilir. ayet arazi toplulatrma uygulama olabilecei kararna varlrsa ilgililerin resmen bavurular alnr.


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

Arazi Toplulatrma Projelerinde Ett n Hazrlk Aamalar rnekleri

Kadastro Paftalarnn Durumu

20.328 hektarlk alan kapsayan arazi toplulatrma proje sahasnn kadastro pafta bilgileri 6 ky ED_50 pafta sisteminde 42 adet, 1 adet ky ED_50 uu 1 adet, 13 ky grafik pafta sisteminde 348 adet, . 8 ky mevzi koodinat

sisteminde 138 adet pafta olmak zere toplam 548 adet paftadan oluan proje sahas saysallatrlmtr. oklu doru olarak kapatlmtr. Proje sahasndaki tm kylere ait kadastro verileri btnletirilmitir. Farkl koordinat sistemlerinde ve leklerde retilmi haritalarn, kenarlatrlmas youn emek harcanmasna yol amtr. Toplulatrma, bu anlamda kadastro yenilemesi olana da salamtr. 77.453 nokta retilmitir.


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

Tapu Kaytlarnn Alnmas

Tapu Sicil Mdrlnde tapu bilgileri dbf olarak temin edildi. Tapudan gelen baz veriler toplulatrmada gerekli

olmad iin, bu stunlar kullanlmad. Tapu kaytlarnda varolan vatandalk numaras olan parseller kullanld.

Olmayan parseller iin, uygulama aamasnda iftilerle mlakat yaplrken alnacaktr. Vatandalk numaras tm

kurumlar tarafndan kullanlaca iin nem tamaktadr. 16.458 kadastro parselinde 22.419 arazi malii bulunmutur


Araz toplula tirma projeler n et t raporlarinin hazirlanmasi ve nem

Alan Karlatrlmas

Alan karlatrlmas yapldnda sadece %2lik bir miktarda kadastro parselinin hata snrn at grlmtr.

demi merkez mevzi paftalar hari tutulduunda kalan 27 kyn toplamnda 14.254 parselin sadece 179 parsel tecvizi

amaktadr. Ve %1 ne denk gelmektedir.


Et t sonras uygulama alan ilan s reci

Ett sonras uygulama alan ilan sreci

 • Hazrlanan ett raporlar, Destekleme Daire Bakanlnca incelenir. 3083 sayl Kanun kapsamnda yaplacak hizmetlerin yrtlmesi amacyla Kararname tasla hazrlanarak Bakanlar Kurulu Karar alnmas iin Tarm Bakanlna gnderilir. Bakanlktan, Babakanlk Kanunlar ve Kararlar Genel Mdrlne gnderilen Kararname, Bakanlar Kurulu Kararnn alnmasnn akabinde Resmi Gazetede yaynlanmasyla bu alanlardaki almalar balatlr. Uygulama alan ilan edilmi olan alann bal olduu Blge Mdrlmze veya Genel Mdrlmze (Blge mdrlklerimizin listesi ve adresleri sitemizde bulunmaktadr) dileke kanunu kapsamnda yazacanz dilekeyle veya bilgi edinme bavurusuyla bu konudaki almalarn hangi aamada olduu renilebilir.


Et t raporlar n n de erlendirilmesi

Ett raporlarnn deerlendirilmesi

Ett raporunda belirtilen tarm arazi snflar, kullanm ekilleri, herhangi bir sulama ve tarmsal gelitirme projesi ierisinde yer alp almadna dair ilgili kurululardan alnacak belgeler ve arazinin dier tarmsal zellikleri esas alnarak kurul, valilik ve Bakanlka deerlendirilir.

Yaplan deerlendirme sonucunda; arazinin mutlak tarm arazisi, zel rn arazisi, dikili tarm arazisi ve sulu tarm arazisi ile zellikleri itibariyle marjinal tarm arazisi olmakla birlikte sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri kapsamnda yer alan ve tarm d maksatl kullanmlara tahsisleri halinde proje btnln veya evre arazilerdeki tarmsal kullanm btnln bozacak durumda olan araziler iin valilikler tarafndan tarm d amala kullanm izni verilmez.

Ett raporu ile arazinin doal durumunun kaz, dolgu ve benzeri fiille


Arazi toplula t rma projelerininde n et t raporlar n n nemi

Arazi toplulatrma projelerininde n ett raporlarnn nemi

ne ett raporlar arazi toplulatrmasnda btn projenin balangc oldugunda

Rapor hazrlanrken en kk ayrntlara dkkat edlmesi gerekmektedr nk planlama aamasnda ki gerekli veriler bu aamada alndg iin planlamada aksaklk,hata gb sonlarla karlamamak iin

n ett rapaorlarn dogru dzgn eksiksiz br biimde hazrlamak gerekmektedir..


ad
 • Login