Bni vietnam galaxy chapter
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

BNI Vietnam – Galaxy Chapter PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BNI Vietnam – Galaxy Chapter. Những Chiến Lược Trong 52 Tuần Giúp Phát Triển & Xây Dựng Quan Hệ Một Cách Hiệu Quả. Tuần 25. Seek Out a Referral Networking Group. Tuần 25 Referral Networking group. BNI

Download Presentation

BNI Vietnam – Galaxy Chapter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BNI Vietnam – Galaxy Chapter

Những Chiến Lược Trong 52 Tuần Giúp Phát Triển & Xây Dựng Quan Hệ Một Cách Hiệu Quả


Tuần 25

Seek Out

a Referral Networking Group


Tuần 25Referral Networking group

BNI

+ Đem đến cho bạn các cơ hội làm ăn mà bạn không phải trả lương hay huê hồng, tiền thuê văn phòng, tiền phúc lợi bảo hiểm, . . .

+ Đơn giản mà đầy năng lực.

+ Không có tổ chức nào thành công như BNI


Tuần 25Referral Networking Group

Hành động cho tuần 25:

- Tham khảo ngay web www.BNI.com

- Thăm một chapter nào đấy


  • Login