สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 10

  • 168 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า. ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน ได้แก่. การบริการวิชาการจัดเก็บรายได้ โดยสร้างหลักสูตร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2554

2554


2554

  • . 9 657,700 464,423.50 2,430


2554

  • 5 14 5,014,500 1,502


2554

2551 2554


2554

:


2554


2554

:


2554

:


2554

: ()


2554

: ()


  • Login