START Rannsóknastöðustyrkir - PowerPoint PPT Presentation

Start ranns knast ustyrkir
Download
1 / 20

 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

START Rannsóknastöðustyrkir. Eiríkur Stephensen RANNÍS. http://rannis.is/sjodir/start-postdoctoral-programme/. START rannsóknastöðustyrkir. START Rannsóknastöðustyrkir eru veittir í samstarfi ( cofunding ) Rannsóknasjóðs og “ Marie Curie action ” 7. RÁ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

START Rannsóknastöðustyrkir

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Start ranns knast ustyrkir

START Rannsóknastöðustyrkir

Eiríkur Stephensen

RANNÍS


Start ranns knast ustyrkir

http://rannis.is/sjodir/start-postdoctoral-programme/


Start ranns knast ustyrkir1

START rannsóknastöðustyrkir

 • START Rannsóknastöðustyrkir eru veittir í samstarfi (cofunding) Rannsóknasjóðs og “MarieCurieaction” 7. RÁ.

 • Rannsóknasjóður leggur til 60% og MarieCurie 40%.

 • Styrkirnir eru ætlaðir vísindamönnum af öllum þjóðernum, sem nýlega hafa lokið doktorsprófi (< 5 ár).

 • START styrkirnir eru hugsaðir sem hvatning ungu vísindafólki að sækja sér og flytja með sér reynslu og þekkingu innan hins alþjóðlega vísindasamfélags.

 • Styrkirnir eru veittir í 12-24 mánuði með möguleika á allt að 12 mánaða framlengingu.


Start styrktegundir

START styrktegundir

 • OUTGOING FELLOWSHIPSThis scheme enables highly qualified scientists and scholars from Iceland to undertake 18 months of research at a host organisation outside of Iceland, with a 6 month return period at a host organisation within Iceland.

 • INCOMING FELLOWSHIPSFor researchers of all nationalities who have completed their PhD (doctoral degree) within five years of the proposal deadline, intending to pursue research in Iceland. Country of residence prior to proposal deadline can be any country, except Iceland.

 • REINTEGRATION FELLOWSHIPSThis scheme is open to all nationals of EU Member States or any Associated Country returning from a research stay in a Third country intending to pursue research in Iceland.

 • FELLOWSHIPS WITHOUT MOBILITY (funded solely by the IRF)For researchers of all nationalities who have completed their PhD (doctoral degree) within five years from the start of the granting period. For those who wish to establish themselves in scientific research in Iceland without mobility.


Start samanbur ur

START samanburður


Vi urkenndur kostna ur

Viðurkenndur kostnaður

Gera grein fyrir öllum kostnaði!


Ums knir

Umsóknir

 • Allar umsóknir (og umsóknagögn) skulu vera á ensku.

 • Viðaukar á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að nálgast á heimasíðu RANNÍS

 • Kynna sér reglur sjóðsins áður en hafist er handa við að semja umsókn.

 • Framsetning skiptir máli við mat á verkefni.


Vi aukar

Viðaukar

 • Viðauki A: Verkefnislýsing

 • Viðauki B: Ferilskrá verkefnisstjóra

 • Viðauki C: Skýringar á öllum kostnaði

 • Viðauki D: Verðtilboð (sé sótt um styrk vegna kaupa á tækjum og búnaði til rannsókna)

 • Viðauki E: Yfirlýsing gestgjafastofnunar


Ums kn v sa fr

Umsókn vísað frá

 • Ófullgerðum umsóknum verður vísað frá

 • Ef verkefnislýsing (viðauki A) er lengri en útgefin viðmið verður umsókn vísað frá án þess að vera send í mat

 • Umsækjendur eiga ekki undir nokkrum kringumstæðum að hafa samband við stjórnarmenn eða fagráðsmenn meðan mat umsókna fer fram. Öllum fyrirspurnum og ábendingum skal beina til RANNÍS. Brot á þessu ákvæði getur leitt til þess að umsókn verði vísað frá.


Skilafrestur

Skilafrestur

 • Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í tvennu lagi til Rannís:

  • Í einu eintaki (frumrit með undirskriftum) fyrir kl. 16:00 15. júní 2011. Ef umsókn er póstlögð þarf póststimpill að vera 15. júní í síðasta lagi. Heimilisfang Rannís er: Laugavegur 13, 101 Reykjavík. Skrifa skal skýrt á umslag: „Umsókn í Rannsóknasjóð“.

  • Í öðru lagi skal senda umsókn og öll fylgigögn í rafrænu formi á tölvupóstfangið: umsoknir@rannis.is. Umsóknina og fylgiskjöl ber að vista undir nafni verkefnisstjóra og í efnislínu (subject) tölvupóstsins skal setja. Athugið aðrafræn skil þurfa að eiga sér stað fyrir klukkan 16:00 15. júní. Umsóknir sem berast síðar verða ekki teknar gildar (miðað er við tímaskráningu tölvupóstsins).


Start ranns knast ustyrkir

Fagráð

 • Umsókn er send tveimur erlendum sérfræðingum sem meta gæði hennar m.t.t. til gæða verkefnis, hæfni verkefnisstjóra, aðstöðu o.s.frv.

 • Eitt fjögurra fagráða Rannsóknasjóðs fjallar um matið og kemur með tillögu um hvaða umsóknir skulu styrktar

 • Ekki er tekið við leiðréttingum eða breytingum á umsóknum eftir að umsóknarfrestur er liðinn


Start ranns knast ustyrkir

eirikur.st@rannis.is


Vinnulag

Vinnulag


Hlutverk fagr a og stj rnar

Hlutverk fagráða og stjórnar

 • Lög nr. 3 frá 2003

  • 5. gr.: „Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs skipar fagráð til tveggja ára í senn á helstu sviðum vísinda sem skulu hafa það hlutverk að vera ráðgefandi fyrir stjórn Rannsóknasjóðs við úthlutanir úr sjóðnum. Vísindanefnd skipar formenn fagráða sérstaklega og eru þeir jafnframt ráðgefandi fyrir stjórn Tækjasjóðs skv. 3. mgr. 4. gr. Jafnframt eru fagráð ráðgefandi fyrir Vísinda- og tækniráð og undirnefndir þess um fagleg efni eftir því sem óskað er.“


Hlutverk fagr a og stj rnar1

Hlutverk fagráða og stjórnar

 • Lög nr. 3 frá 2003

  • 5. gr.: „Fagráð skulu vera skipuð allt að sjö einstaklingum með víðtæka reynslu af rannsóknum. Skulu þeir hvorki sitja í Vísinda- og tækniráði né stjórn Rannsóknasjóðs. Fagráð metur umsóknir út frá færni umsækjenda til að framkvæma verkið og aðstöðu þeirra til þess. Jafnframt skal lagt mat á vísindagildi rannsóknanna á alþjóðlegan mælikvarða eða líkur á skráningu einkaleyfis eða hugverkaréttinda eftir því sem við á.“


Hlutverk fagr a og ytri s rfr inga

Hlutverk fagráða og ytri sérfræðinga

 • Hlutverk fagráða er að meta fagleg gæði umsókna án tillits til stefnumótunar um forgangsröðun.

 • Fagráð leitar umsagnar tveggja óháðra sérfræðinga um hverja umsókn.

 • Fagráð skal skila af sér skýrri og rökstuddri umsögn sem umsækjendur geta haft gagn af.

 • Hafa þarf í huga að fagráð ber endanlega ábyrgð á mati og röðun einstakra umsókna. Ytri sérfræðingar eru til ráðuneytis og mat þeirra er ekki endanlegt mat.


Hlutverk stj rnar

Hlutverk stjórnar

 • Stjórn sjóðsins tekur endanlega ákvörðun um styrkveitingu.

 • Stjórnin er bundin hinu faglega mati við ákvörðun um styrkveitingu (sbr. 2. gr. laga nr. 3/2003).

 • Stjórnin skal að auki miða við stefnu V&T-ráðs.


Vinnulag1

Vinnulag

 • Stjórn Rannsóknasjóðs biður fagráð um að raða umsóknum í eftirtalda flokka:


Matsforsendur og m likvar ar

Matsforsendur og mælikvarðar

 • Við mat umsókna skal fagráð fyrst og fremst miða við (skv. lögum):

  • Vísindalegt gildi verkefnis á alþjóðlegan mælikvarða.

  • Færni umsækjenda til að framkvæma verkefnið.

  • Aðstöðu til að framkvæma verkefnið.

  • Líkur á að verkefnið leiði til frjálsrar birtingar niðurstaðna eða til skráningar einkaleyfis eða hugverkaréttinda.


Matsforsendur og m likvar ar1

Matsforsendur og mælikvarðar

 • Við mat umsókna skal fagráð meta (skv. tilmælum stjórnar):

  • Markmið og nýnæmi

  • Verkefnisstjóra og aðra þátttakendur

  • Rannsóknaraðferðir og verk- og tímaáætlun

  • Afrakstur og ávinning

  • Heildarmat


 • Login