UPRAVNI SPOR - PowerPoint PPT Presentation

Upravni spor
Download
1 / 13

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UPRAVNI SPOR. Izvanredni pravni lijekovi: 1. Obnova spora 2. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. OBNOVA SPORA. Razlozi obnove spora (1 ). Spor okončan presudom obnovit će se na prijedlog stranke :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UPRAVNI SPOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Upravni spor

UPRAVNI SPOR

Izvanredni pravni lijekovi:

1. Obnova spora

2. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude


Obnova spora

OBNOVA SPORA


Razlozi obnove spora 1

Razlozi obnove spora (1)

 • Spor okončan presudom obnovit će se na prijedlog stranke:

 • ako je konačnom presudom Europskog suda za ljudska prava odlučeno o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode na drukčiji način od presude suda

 • ako se presuda temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud ili drugo javnopravno tijelo o tom je pitanju poslije odlučilo u bitnim točkama drukčije


Razlozi obnove spora 2

Razlozi obnove spora (2)

 • ako je do odluke suda došlo zbog kaznenog djela suca ili službenika suda

 • ako se odluka suda temelji na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj, ili ako se odluka suda temelji na lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili stranke

 • ako je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je prema ZUS-u morao biti izuzet


Upravni spor

 • Kako se pokreće obnova spora?

 • Prijedlogom za obnovu spora

 • Kome se podnosi prijedlog za obnovu spora?

 • Prijedlog za obnovu spora podnosi se sudu koji je donio presudu


Upravni spor

 • U kojem se roku podnosi prijedlog za obnovu spora?

 • Najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog obnove (subjektivni rok)

 • Objektivni rok određen je samo za jedan razlog: da je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je prema ZUS-u morao biti izuzet

  • Nakon proteka jedne godine od pravomoćnosti presude obnova se ne može predložiti iz tog razloga


Upravni spor

 • Što se mora navesti u prijedlogu za obnovu spora?

  • oznaka presude donesene u sporu kojeg se obnova traži

  • zakonska osnova obnove i dokazi koji je čine vjerojatnom

  • dokazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku

  • podaci o podnositelju prijedloga


Tijek obnove spora 1

Tijek obnove spora(1)

 • Sud će odbaciti prijedlog rješenjem ako utvrdi

  • da je prijedlog podnijela neovlaštena osoba ili

  • da je prijedlog nepravodoban ili

  • da stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za obnovu

 • Ako sud ne odbaci prijedlog, dostavit će ga drugim strankama te ih pozvati da u roku od 15 dana odgovore na prijedlog


Tijek obnove spora 2

Tijek obnove spora(2)

 • Ako se obnova dopusti, prijašnja odluka stavit će se izvan snage u cijelosti ili djelomično

 • Prijašnje postupovne radnje na koje ne utječu razlozi obnove neće se obnavljati

 • Presudom kojom se obnova dopušta odlučit će se o predmetu spora


Zahtjev za izvanre dno preispitivanje zakonitosti pravomo ne presude

ZAHTJEV ZA IZVANRE-DNO PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOMOĆNE PRESUDE


Upravni spor

 • Tko može pokrenuti postupak izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude /upravnog suda ili Visokog upravnog suda/?

 • Državno odvjetništvo RH

  • na prijedlog stranke u upravnom sporu

  • po službenoj dužnosti


Upravni spor

 • U kojem se roku može pokrenuti postupak izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude ?

 • u roku od šest mjeseci od dana dostave pravomoćne sudske presude strankama

 • Tko odlučuje o zahtjevu za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravom. presude?

 • Vrhovni sud RH u vijeću koje čini pet sudaca


Upravni spor

 • Što može učiniti Vrhovni sud RH akko usvoji zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude ?

  • ukinuti presudu i vratiti predmet na ponovno rješavanje ili

  • preinačiti presudu


 • Login