T.C.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

M ÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C. SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ. M ÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI. ASIM YAZAR Et ve Balık Kurumu Camii Imam Hatibi 21/02/2014. Kardeşlik Haklarına Riayet Etmek Müslüman Müslüman ’ ın kardeşidir . 1435 sene evvel bu hükmü İslâm Dini koymuş ve

Download Presentation

M ÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • T.C.

 • SNCAN MFTL

MSLMANIN

MSLMAN ZERNDEK

HAKLARI

 • ASIM YAZAR

 • Et ve Balk Kurumu Camii Imam Hatibi

 • 21/02/2014


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Kardelik Haklarna Riayet Etmek

Mslman

Mslmann kardeidir.

1435 sene evvel bu hkm slm Dini koymu ve

L LAHE LLALLAH, MUHAMMEDR RASLLLAH

diyen btn insanlar

kardelik bayra altnda toplamtr.

slmiyet,

bu kardeliin korunmasn,

devamn ve kuvvetlendirilmesini istemekte,

bunun are ve imknlarn gstermekte;

Bilakis kardelik ban gevetici ve kopartc sebepleri ortaya koyup,

onlardan iddetle sakndrmaktadr.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • slm kardeliinin devam iin

 • Mslmanlarn,

 • birbirlerinin hak ve hukukuna karlkl olarak

 • saygl olmalar arttr.

 • Peygamber efendimiz (SAV),

 • Bir Mslmann dier Mslmana kar grevi bulunduunu bildirmi


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Byk slm lim ve dnr

mam Gazali ,

mslman olanlarn dier mslmanlarla ilikilerinde

sz konusu olabilecek genel haklar

yle sralamaktadr:

(mam Gazali, Kimya-y Saadet)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

SLAMLAM KARDELK DNDR

Yce kitabmz Kur'an- Kerim'de:

"M'minler ancak kardetirler.

yleyse kardelerinizin arasn bulup dzeltin ve Allah'tan korkun ki

size merhamet edilsin.

(Hucurat, 49/10)

buyuruluyor.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Ayeti kerimede iki ey dikkatimizi ekiyor:

Bunlardan birincisi

m'minlerin karde olduu hususu,

ikincisi de

kardeler arasnda dargnlk, krgnlk

meydana gelirse,

aralarnn bulunup bartrlmalardr.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Evet m'minler kardetir,

 • onlar birletiren ba din badr,

 • iman badr, inan badr.

 • Onlar ayn kitaba, ayn Allah'a, ayn peygambere inanrlar,

 • ayn din kurallara baldrlar.

 • nsanlar bir arada tutan,

 • birletiren, kaynatran bir ok ba vardr.

 • Bunlarn en kuvvetlisi hi phesiz din badr, inan badr.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

2. Eliyle ve Diliyle Hibir

Mslmana Zarar Vermemek

Mslman

elinden ve dilinden

dier Mslmanlarn gvende olduu kimsedir.

(Buhari, man, 1)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Mmin,

Yce Allahn varlna ve birliine inanan anlamna geldii gibi,

bakalarna gven veren ve

gvenilen kii anlamn da tar.

yle ise mmin,

ahdine vefal,

anlamalarna sadk,

sz z bir,

dostluuna gvenilen bir insandr.

Hz. Peygamber,

iman ile gvenilir kimse olmak arasnda sk bir ba bulunduunu bildirmitir.

Bu hususla ilgili olarak yle buyurmutur:


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Kiinin kalbinde

 • iman ve kfr bir arada bulunmaz.

 • Gvenilirlik ve hainlik de bir arada olmaz.

 • (bnHanbel, II, 349)

 • Mmin,

 • insanlarn kendisine gvendii kimsedir.

 • Mslman,

 • dilinden ve elinden

 • Mslmanlarn salim olduu kiidir.

 • Nefsim kudret elinde bulunan Allaha andolsun ki, ktlklerinden

 • komusunun emin olmad kimse

 • cennete giremez.

 • (bnHanbel, III, 54)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

3.Kimseyi KkGrmemek, Kibirlenmemek, HakaretEtmemek, KtSz Sylememek ve Gsteri Yapmamak

 • Byklere saygi,

 • -kklere merhamet gstermek:

 • Anne ve Babamza, byk kardelerimize, gretmenlerimize ve yasa bizden byk olanlara saygi gstermek,

 • bizden kklere kimsesizlere, gsz ve yetimlere merhamet etmek,

 • yardmcolmak nemli bir ahlk kuraldr.

 • Peygamberimiz (s.a.v.) bu konunun nemini hakkinda yle buyuruyor:

 • Byklerine saygi gstermeyen, kklerimize merhamet etmeyen bizden deildir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

4. Hasis Duygularla (Gybet, Haset, Su-i Zan, Nankrlk...)

lgili Kul Haklarndan Kanmak

Mslmanlar arasnda

herhangi bir sebeple dargnlk olursa,

vakit geirmeden dargnlar hemen barmaldr. Peygamberimiz (s.a.v):

"Bir mslman dier din kardei ile

gnden fazla dargn durmashelal olmaz.

buyurarak dargn durmamann

kt bir davraniolduunu bildirmitir,

uzun sre ks duranlarn byk gnah ilediklerinibelirterek yle buyrulmutur:

"Bir kimse

Mslman kardei ile bir sene ks durursa onun kanini dkmgibi gnaha girmiolur."(Riyazssalihin)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Ey iman edenler!

Zannn oundan kann.

nk zannn bir ksm gnahtr.

Birbirinizin kusurunu aratrmayn.

Biriniz dierinizi arkasndan ekitirmesin.

Biriniz, lm kardeinin etini yemekten holanr m? te bundan tiksindiniz.

O halde Allah'tan korkun.

phesiz Allah,

tevbeyi ok kabul edendir,

ok esirgeyicidir


M sl manin m sl man zer ndek haklari

"Eer inkr ederseniz,

phesiz Allah, size muhta deildir.

Bununla beraber O,

kullarnn kfrne raz olmaz.

Eer krederseniz sizden bunu kabul eder.

(Zmer 7)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Allah Teala yle buyurmutur:

"Bana kredin, nankrlk etmeyin."(Bakara 152)

kr gerekletirmek ve nankrl terk etmek, ancak

Allah Teala'nn sevdii ve sevmedii eyleri bilmekle tamam olur.

Zira krn anlam,

Allah Teala'nn nimetlerini

O'na itaat yolunda kullanmaktr


M sl manin m sl man zer ndek haklari

5- Darginlari baritirmak:

"M'ninler ancak kardetirler.

O halde iki kardeinizin arasini

dzeltiniz. (Hucrat sresi 10)

Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz de :

"Sadakalarin en hayrls

dargn olan kimseleri bartrmaktr.

(Seme Hadisler)

buyurarak dargnlar bartrmak

ok hayrlbir davranolduunu

bildirmitir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

6- Dostlari ziyaret etmek:

Mslmanlar

uygun zamanlarda yaknlarn, byklerini ve

baba dostlarnziyaret etmelidir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

-1,

"Ey insanlar!

Sizi bir tek kiiden yaratan ve

ondan da eini yaratp o ikisinden bir ok erkekler ve kadnlar treten Rabbinize kar gelmekten saknn.

Adn anp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduunuz Allah'a saygszlk etmekten ve akrabalk balarn koparmaktan saknnz.

Allah sizin zerinizde tam bir gzeticidir."

buyurmaktadr. (Kur'n, 4/ 1)

te fert ve toplumlarn birbirlerini karlkl sevip saymalarnn mayas ilk yaratltr.

Bu ba ise sla-i rahimdir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

7. Yallara Hrmet Etmek, Kkleri Sevmek ve Onlara Acmak

Toplum hayatn dzenliyen en nemli kaynak dindir.

slam dini

"ahlki grev ve haklar, dini emirler ile i iedir,

ahlk ile din adeta tek bir eydir.

Hibir ahlki buyruk yoktur ki, ayn zamanda dn ve insan bir buyruk olmasn.

Kurtulua eren,

ahirette kitaplar sa ellerinden verilen m'minlerin nitelikleri saylrken

"Sonra inanp birbirlerine sabr tavsiye edenlerden, merhametli olmay tavsiye edenlerden olmaktr" (Beled, 90/17) buyurulur.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

8- Davete gitmek:

Bir Mslmanin

eer sakincali bir durumu yoksa,

din kardeinin davetine gitmeli, verecei yemee katilmalidir.

Bu davraniMslmanlar arasindaki sevgiyi artrr. Peygamberimiz bu konuda syle buyurmustur: "Sizden birinizi din kardei dn yemeine veya benzeri eye davet ederse gitsin." (Cam'us-Sagir)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)

Zengin -fakir ayrmyapmaz,

bir hizmeti davet etse bile

giderdi.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • 10. Mslmanlarn Ayplarn, Gizli Hllerini rtmek ve Tecesssde Bulunmamak

 • Kusur ve ayp rtc olmalyz.

 • Ne mutlu, yalnzca kendi kusurlarn gren insana!

 • nsann en byk zaaflarndan biri,

 • hi phesiz, kendini kusur ve hatalardan uzak grp,

 • hep bakalarnn noksanlar, ayplar ile

 • megul olmas;

 • onlar diline dolayp her gelene sylemesidir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Halbuki insan,

 • yalnzca kendi kusurlarn grp

 • onlar dzeltmeye almaldr.

 • slm ahlk ve terbiyesi bunu gerektirir.

 • Nitekim bir hadis-i erifte Peygamberimiz:

 • Ne mutlu o kimseye ki,

 • kendi ayplar ile uramak,

 • onu bakalarnn kusurlarn grmekten

 • alkoymutur

 • buyurmutur.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Dier bir hadiste de:

 • Allah bir kuluna hayr murad ederse,

 • ona yalnzca kendi nefsinin kusurlarn gsterir

 • denilmitir.

 • Mminler birbirlerinin dostudurlar.

 • nk ebedbir din kardelii ve

 • iman ba ile birbirlerine balanmtr.

 • Dostluk ve kardeliin hakk,

 • birbirinin kusurlarn afvetmek,

 • noksanlarn gidermektir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • nsanolunun kusur ve noksanlardan

 • btnyle uzaklamas mmkn deildir.

 • Herkeste mutlaka baz kusur ve noksanlar vardr ve

 • olacaktr da.

 • Hatas, kusuru var diye

 • herkes birbirinden alakay kesecek,

 • yekdierinin noksanlarn ortaya dkecek olsayd,

 • cemiyette samimi dostluktan, birlik ve beraberlikten eser kalmazd.

 • Herkes birbirine dman hale gelirdi.

 • Binaenaleyh,

 • toplumda birlik ve beraberliin devam,

 • dostluk ve arkadalklarn beks,

 • birbirinin baz kusur ve noksanlarn afvetmeye,

 • grmemezliten gelmeye baldr.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Atalarmz bu gerei,

 • Kusursuz dost arayan dostsuz kalr

 • szyle ne gzel ifade etmilerdir.

 • Yahya bin Muaz der ki:

 • Kiinin bir kiiyi knamamas, akll oluundandr.

 • Ben bir gn

 • bir dostumu bir gnah sebebiyle knamtm da,

 • ayn gnaha yirmi sene sonra ben de uratldm.

 • Peygamberimizin (s.a.v.)bu konuda :


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Kim mslman kardeinin ayplarn aratrrsa,

 • Allah Teala da onun ayplarn aratrr.

 • Allah Tealann, ayplarn aratrd kimse,

 • evinin iinde bile olsa

 • Allah Teala onu

 • insanlar nnde rsvay eder.

 • Bir mslmann kusurlarn rten kimsenin,

 • Allah Teala da dnya ve ahirette ayplarn rter.

 • mandan sonra akln ba,

 • insanlarla ho geinmektir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

9- Din kardelerinin yiliini stemek:

Mslman,

din kardeleri iin iyi dsncelere sahipolmal,

kendisi iin sevip istedii iyi eyleridin kardeleri iin de

arzu etmelidir.

yi ahlkolgun bir Mslman olabilmeninlsbudur.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.)

bir hadisini bu boyutuyla ele alabiliriz.

Sizden biriniz, kendisi iin arzu edip istedii eyi,

din kardei iin de arzu edip istemedike,

gerek anlamda iman etmi olmaz. (Buhari iman 7)

Kamil bir mslman olmann yolu

bizde bulunan itikat, ibadet, ahlaki veya mali

her trl iyilii ve gzellii olmayanlara aktarmaktan

gemektedir


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Eb Hreyre R.A)dan rivayet edildiine gre,

 • Neb sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:"Bir kul,

 • bu dnyada baka bir kulun aybn rterse,

 • kyamet gnnde Allah da onun aybn rter. (Mslim, Birr 72. )Dinimiz,

 • insanlarn ayplarn aratrmay ve

 • kiilerin gizli hallerini ortaya karmak iin gayret etmeyi yasaklamtr.

 • Buna karlk,

 • bir kimsenin ayplarn, kusurlarn rtmek ahlk bir fazlet,

 • stn bir insn meziyet kabul edilmitir.

 • rtlmesi istenilen ve

 • Allah'n da kyamet gnnde rtecei ayp, kusur ve hatalar,

 • kul hakkna taalluk etmeyen, zulm ve hakszlk olmayan,

 • sylenilmesi halinde kimseye fayda temin etmeyecek trden olanlardr.

 • Bu saylanlar ve benzerleri dnda kalan gnahlar ve

 • zellikle haramlar gizlemek ciz deildir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

11- Ktlkyapanlaribalamak:

yi ahlklbir insan

kendisineyaplan fenalklar balar.

Hattabalamakla kalmaz,

ktlklerekarlk iyilikyapar.

Bu davran ahlken olgunlam Mslmanlarn

yapacaok gzelbir davrantr.

Sevgili Peygamberimiz:

" gzelhuykimdebulunursa

yce Allah o kimseyirahmeti ile cennetekor."

buyurdu.

O huylarnelerdir?

diye soruluncasucevabiverdi:

- Sana vermeyenesenverirsin,

- Sana gelmeyenesengidersin,

- Sana zlmedeni baislarsin.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

13- Hastalari ziyaret etmek:

Mslman,

hasta olan din kardesini ziyaret etmeli,

sala kavumasiin duaetmeli, hastalarizecek

szve davranilardan

saknmaldr.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

14- Cenazelerekatlmak:

lendin kardeinin

cenazenamazn klmak,

onukabrinekadargtrmek,

din kardei iin

Allah'tan rahmetdilemekve

duaetmek,

Mslmanlarn

dnya hayatndan ayrlp

ahiretegendin kardelerine

yapmalari gereken nemli bir grevdir.


M sl manin m sl man zer ndek haklari

Mslman olanlarn dier mslmanlarla ilikilerinde sz konusu olabilecek genel haklar yle sralamaktadr: (mam Gazali, Kimya-y Saadet)1. Kardelik Haklarna Riayet Etmek2. Eliyle ve Diliyle Hibir Mslmana Zarar Vermemek3. Kimseyi Kk Grmemek, Kibirlenmemek,Hakaret Etmemek, Kt Sz Sylememek ve Gsteri Yapmamak4. Hasis Duygularla (Gybet, Haset, Su-i Zan, Nankrlk...) lgili Kul Haklarndan Kanmak 5. Bir Mslmana Gnden Fazla Dargn (Ks) Kalmamak6. Her Mslmana yilik Etmek, Gler Yzl Davranmak7. Yallara Hrmet Etmek, Kkleri Sevmek ve Onlara Acmak

8. Emanete Riayet Etmek, Sznde Sadk Olmak

9. Dargn Mslmanlar Bartrmak ve Aralarn Bulmak


M sl manin m sl man zer ndek haklari

10. Mslmanlarn Ayplarn, Gizli Hllerini rtmek ve Tecesssde Bulunmamak11. Thmete Sebep Olabilecek Yerlerden Uzak Durmak12. Makamn ve mknlarn Dier Mslmanlarn Hayr in Kullanmak13. Mslman Kardeinden Zulm Gidererek Ona Yardmc Olmak14. Kt Arkada Edinen Bir Mslman Ondan Sakndrmak15. zntl Bir Mslman Sevindirmek, Dertli ve Endieli ise Bunu Gidermeye almak16. Bir Mslmana Rastladnda Konumadan nce Selam Vermek17. Aksrp Elhamdlillah Diyen Mslmana Yerhamkellah Demek18. Hasta Kardeinin Ziyaretinde Bulunmak ve Cenazesine Katlmak


M sl manin m sl man zer ndek haklari

?


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Mslman

 • elinden ve dilinden

 • dier Mslmanlarn

 • ??????? ??????

 • kimsedir.

 • (Buhari, man, 1)


M sl manin m sl man zer ndek haklari

 • Mslman

 • elinden ve dilinden

 • dier Mslmanlarn

 • gvende

 • olduu kimsedir.

 • (Buhari, man, 1)


 • Login