Investi n akce 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Investiční akce 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf. Výměna oken MŠ Poštovní. výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH. Oprava místní komunikace a chodníku v ul. Čelakovické.

Download Presentation

Investiční akce 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investiční akce 2013

Město Varnsdorf


Výměna oken MŠ Poštovní

 • výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA

 • OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ

 • 1.220.692 Kč vč. DPH


Oprava místní komunikace a chodníku v ul. Čelakovické

 • oprava komunikace a chodníku v ul. Čelakovické po stavbě dešťové a splaškové kanalizace a opravě havárie NTL plynovodu

 • SaM silnice a mosty Děčín, a.s.

 • 1.768.318 Kč vč. DPH


Rekonstrukce osobních výtahů v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 A 2741

 • kompletní rekonstrukce 3 ks osobních výtahů v bytových panelových domech ve stávajících zděných výtahových šachtách se 13 stanicemi s dopravním zdvihem 33,56 m

 • MSV Liberec, s.r.o.

 • 2.998.050 Kč vč. DPH


Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Hrádek, ulice P. Bezruče

 • I. etapa stavby splaškové a dešťové kanalizace lokalita Hrádek - v ulici P. Bezruče

 • MAJJ-KUPEC s. r. o., Děčín

 • 2.414.526 Kč vč. DPH


Výměna oken v bytovém domě č. p. 2290, ul. Prašná

 • výměna dřevěných oken za nová plastová z vnější strany v barvě hnědé, z vnitřní strany v barvě bílé

 • BOHEMIO CZ, s. r. o., Třebíč

 • 839.183 Kč vč. DPH


Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažbyul. Karlova

 • Technické služby města Varnsdorf, s. r. o.

 • 795.426 Kč vč. DPH


Výměna oken ZŠ Karlova

 • výměna stávajících dřevěných oken za plastová

 • BREX, spol. s r. o , Liberec

 • 2.419.646 Kč vč. DPH


S a M silnice a mosty Děčín, a. s.

236.521 Kč vč. DPH

Oprava zatrubněného toku na p. p. č. 6966/2 – rybníky Gerhus


Výměna stávajících nevyhovujících metalických rozvodů městského kamerového systému v ul. Národní

Technické služby města Varnsdorf s. r. o.

577.103 Kč vč. DPH

Instalace optického kabelového propojení


Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ul. Čsl. Letců, Kostelní, Smetanova

 • SaM silnice a mosty Děčín, a. s.

 • 769.301 Kč vč. DPH


Celoplošné opravy chodníků ze zámkové dlažby ul. Polní, Prašná

 • Stavební firma Bardzák, s. r. o., Benešov nad Ploučnicí

 • 380.073,- Kč vč. DPH


Celoplošné opravy komunikací technologií ABS v ul. Husova,Strakonická, K. Světlé, Sídlištní a Krátké

 • SaM silnice a mosty Děčín, a. s.,

 • 2.407.709 Kč vč. DPH


Celoplošné opravy komunikací technologií lehké a těžké penetrace

 • v ul. Myslivecká, spojka Raisova, ul. Podzimní, ul. Žilinská, ul. Hraniční, ul. Lidická, ul. Obilní, ul. Žukovova, ul. Kladenská, ul. Duchcovská a ul. Jateční

 • SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant

 • 1.415.308 Kč vč. DPH


Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova

 • aplikace kontaktního tepelně izolačního systému na obálku budovy a výměna výplní otvorů budovy k výraznému snížení energetické náročnosti objektu základní školy

 • Metrostav a.s. , Praha

 • 12.072.609 Kč vč. DPH

 • poskytnutá dotace z Operačního fondu životního prostředí ve výši 4.387.018 Kč vč. DPH


Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova


Oprava odběrného objektu – Zlatý potok

 • oprava odběrného objektu na Zlatém potoce, kterým je zásobován vodou rybník Valcha

 • Josef Aulický, Děčín

 • 191.345 Kč vč. DPH


V červenci došlo k instalaci drobného vodního prvku - tryskající fontány - v rybníku u Billy. Fontána má jak funkci estetickou, tak praktickou, přispívá k okysličování vody pro ryby. Instalaci elektropřívodu provedla odborná firma Safety Master z Varnsdorfu  ve spolupráci s TSM s.r.o., vlastní montáž a demontáž zajistil a nadále zajišťuje Hasičský záchraný sbor Varnsdorf. Celkové náklady představují částku 120 tis.Kč z čehož tvoří největší podíl složitý přívod elektroinstalace a vybudování odběrného pilířku. Fontána bude v provozu každoročně od 30.4. - do 30.9. a spíná vždy v časových intervalech.

Umístění fontány v rybníčku u Billy


Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD- ul. Hradní

 • v letošním roce byla zahájena výstavba obslužné komunikace ohraničené chodníkovým obrubníkem pro budoucí výstavbu RD,včetně přípravy samostatných vjezdů k budoucím stavebním parcelám

 • Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným, Teplice

 • 2.355.085,- Kč vč. DPH


Veřejné osvětleníu železniční zastávky Staré nádraží

 • Technické služby města Varnsdorf s. r. o.

 • 401.845 Kč vč. DPH

 • Stavba veřejného osvětlení v ul. Sv. Čecha a v ul.

  U Splavu


Rekonstrukce kašny na městském hřbitově

 • V letošním roce došlo během letních měsíců k obnově a zprovoznění objektu kašny na městském hřbitově. Opravu provedla firma Kříž z Rumburku a náklady činily cca 80 tis. Kč. Následně Technické služby města zajistili opravu zádlažby v prostranství kašny v hodnotě 140tis. Kč.


Veřejné osvětlení – parkoviště u Hřbitova

 • Oprava veřejného osvětlení v prostoru parkoviště u hřbitova

 • Technické služby města Varnsdorf s. r. o.

 • 206.806 Kč bez DPH


Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu

 • V rámci I. etapy byla provedena demontáž a posunutí stávající hrací plochy, včetně všech souvisejících stavebních prací (demontáž stávajících mantinelů, základových pasů, hrací plochy včetně stávajících rozvodů chlazení, zrušení technologických kanálů a havarijní nádrže v prostoru posunutého hřiště, provedení nových zákl. pasů pro mantinely a základových patek pro nosné sloupy konstrukce zastřešení, vybetonování nové hrací plochy včetně nových rozvodů a kanálu technologie chlazení, opětovné montáže mantinelů a ochranných skel, zpevněné plochy, terénní úpravy..) nutných pro následné provedení II. a III. etapy - vlastního zastřešení a prosklení štítových stěn

 • Skanska, a. s., Praha

 • 56.708.373 Kč vč. DPH


Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu


Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu


DĚKUJEME

ZA

POZORNOST


 • Login