Dr in rajmund k szulc
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

dr inż. Rajmund K. Szulc PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

dr inż. Rajmund K. Szulc. LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU.

Download Presentation

dr inż. Rajmund K. Szulc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


dr inż. Rajmund K. Szulc

LOTNISKO SOCHACZEW

SPECJALNA STREFA ROZWOJU


Ogromną i spektakularnąinwestycjąbyła bodowa portu lotniczego Chek Lap Kok w Hongkongu na wyspie o powierzchni 1,25 ha. Plan budowy zatwierdzono oficjalnie 11 października 1989 r. Dwa lata później podpisano porozumienie z rządem Wielkiej Brytanii i Chińskiej Republiki Ludowej o wsparciu dla projektu. W tym samym roku w listopadzie — kontrakt opiewający na ponad 1,15 mld USD na przygotowanie wyspy jako platformy pod budowę portu. W maju 1994 r. rozpoczęto prace przy budowie fundamentów pod terminal pasażerski, których koszt wynosił 60 mln USD. Najdroższy zawarty kontrakt opiewał na kwotę 1,28 mld USD i dotyczył budowy terminalu pasażerskiego— ponaddziewięciokrotnie większego od dotychczasowego w starym porcie Kai Tak.


Budowę nowego lotniska rozpoczęto w 1995 r. W tym samym roku zawarto kolejny kontrakt na wykończenie i wyposażenie tego terminalu, opiewający na ok. 260 mln USD. W kwietniu 1995 r. rozpoczęto budowę południowego pasa startowego wraz z płytą lotniska i drogami do kołowania. Budowa kosztowała ponad 333 mln USD. Natomiast już rok później uzyskano zgodę na budowę drugiego, północnego pasa startowego. Lotnisko przyjęło pierwszy — na razie rządowy — samolot 20 lutego 1997 r.


Otwarcie portu lotniczego poprzedzało pięć prób operacyjnych. Pierwsze trzy koncentrowały się na sprawdzeniu funkcjonowania terminalu pasażerskiego. Czwarta próba to już lądowanie Boeinga 747 i pełna obsługa pasażerów. Ostatnia, największa próba odbyła się 14 czerwca 1998r. Podczas próby nastąpiły cztery lądowania, uruchomiono także po raz pierwszy dwie linie kolejowe łączące port lotniczy z dworcem głównym w Hongkongu: AirportExpress, z pociągami kursującymi co 1O min. Pod koniec czerwca uruchomiono również nową linię autobusową. Zgodnie z planem 2 lipca 1998r. uroczyście otwarto nowy port lotniczy. Port lotniczy Chek Lap Kok rozpoczął pracę 6 lipca 1998r.


W styczniu 1999r. otwarto hotel z 385 pokojami (docelowo 1100). Drugi pas startowy uruchomiono 26 maja 1999 r. Na terenie portu znajdują się obecnie 144 sklepy o łącznej powierzchni handlowej 30 000 m2, wielopoziomowy parking z miejscami na 3000 samochodów i postój taksówek o pojemności 550 pojazdów. Na terenie portu znalazło zatrudnienie 45 000 osób. Niespełna pół roku po otwarciu obsłużono w ciągu 1 dnia ponad 100000 pasażerów, a w lutym 1999r. padł kolejny rekord: 117000 pasażerów 1 dnia. Dzisiaj port lotniczyobsługujedziennieśrednio440-460 lotów. Port lotniczy Chek Lap Kok zaliczono do grona 10 największych osiągnięć budowlanych XXw.


Tablica 1. Przeciętny dochód na tonomilę (w centach).

Źródło: John J. Coyle, Zarządzanie Logistyczne, PWE, s. 144.


Coraz lepiej na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w firmach było w I półroczu 2006r. o 2,7 proc. wyższe niż przed rokiem i wzrosło we wszystkich województwach, w których jednocześnie zmalało bezrobocie.

Tablica 2. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2006r. W stosunku do I półrocza 2005r., w proc.

Źródło: GUS, stan na koniec czerwca 2006r.


Przybywa pracujących w usługach. Gdy w 2000r. stanowili oni 43 proc. zatrudnionych w gospodarce, to w 2005r. było to już 53 proc. Spośród 3,6 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2005r. ok. 2,8 mln (77 proc.) to przedsiębiorstwa usługowe. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,2 proc. W 2004r. z usług pochodziło ok. 57 proc. przychodów całej gospodarki.

Tablica 3. Pracujący w usługach( w wybranych krajach, w proc. ogółu zatrudnionych w gospodarce, dane porównawcze z 2005 r.)

Źródło: GUS.


Rysunek 1. Podstawowe usługi zabezpieczenia przewozów lotniczych

Usługi

cateringu

lotniczego

Usługi

Straż Pożarna

Usługi

ochrony

i

bezpieczeństwa

Usługi

handlowe

Usługi

CARGO

Usługi

utrzymania

lotniska

Usługi

handlingowe

Usługi

tankowania

samolotów

Źródło: Opracowanie własne.


Rysunek 2.

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007


Rysunek 3. Aktualna lokalizacja lotnisk Polskich Linii Lotniczych LOT

Źródło:Opracowanie własne (www.airpolonia.com/info/lotniska/okecie.php)


Rysunek 4. Postulowana lokalizacja centralnego lotniska w Sochaczewie

SOCHACZEW


Rysunek 5. Dodatkowe kierunki usług zabezpieczenia przewozów lotniczych pasażerskich i cargo

Usługi

pocztowe

Usługi

telekomunikacyjne

Usługi

bankowe

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007


Rysunek 6. Kierunki działań logistycznych

Zaopatrzenie

Wejście

Wyjście

Wejście

Wyjście

Punkty

usługowe

Terminal

Etiuda

Terminal1

Cargo

Wieża

Kontroli

Lotów

Źródło:


Tablica 4. Podstawowe parametry dróg startowych.

Źródło: Logistyka nr 2/26, s. 29.


Tablica 5. Dane techniczne terminali pasażerskich.

Źródło: opracowano na podstawie danych PLL LOT, Logistyka Nr 2/26, s. 29.


Tablica 6. Istniejące parametry dróg startowych lotniska w Sochaczewie

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.


Tablica 7. Dane techniczne istniejących terminali lotniska w Sochaczewie

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.


Rysunek 7. Przenikanie obszarów rozważań dyplomowych.

Źródło: opracowanie własne na potrzeby studentów WSZiM w Sochaczewie.


„Wysyp” lotnisk na Mazowszu


Nowe lotniska na MazowszuW jakim czasie mogą powstać porty

Sochaczew

24miesiące

Mińsk Mazowiecki

24miesiące

Modlin

od12 do16miesięcy

Źródło: PPPL


Mapa nowych lotnisk

Źródło: PPPL


Ile osób korzysta z warszawskiego Okęcia (w mln. pasażerów)

ok. 9

8

7

6,1

*prognozy

Źródło: PPPL, Rzeczpospolita z dnia 11 października 2006r., s. B5.


Sochaczew, Modlin i Mińsk Mazowiecki walczą o lotniska. Spółki, które mają je budować, twierdzą, że za mniej więcej dwa lata będziemy mogli z nich latać samolotami tanich linii. Przewoźnicy pozostają jednak sceptyczni.


Za mniej więcej dwa lata w okolicy Warszawy powstałyby trzy nowe lotniska, które będą zabiegać o ściągnięcie do siebie tanich przewoźników.


Przedstawiciele wszystkich trzech spółek zapewniają, że dojazd z ich lotniska do centrum Warszawy nie potrwa dłużej niż 40 minut do godziny. W tym celu planują m.in. uruchomienie szybkich połączeń kolejowych. Czy jednak taki wysyp lotnisk na Mazowszu jest nam potrzebny?


Jeżeli zostaną przebudowane drogi startowe na Okęciu, tak by się nie krzyżowały, Mazowsze będzie potrzebować tylko jednego nowego lotniska, na trzy nie będzie miejsca.


Jedną z niewielu takich linii, które entuzjastycznie podchodzą do planów samorządów, jest Ryanair. – Najbardziej ucieszyłoby nas powstanie lotnisk we wszystkich trzech miejscowościach pod Warszawą – mówi Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanairu w Europie Środkowej. – Wymusiłoby to konkurencje pomiędzy portami, dzięki czemu koszty operacji dla linii lotniczych byłyby niższe. To natychmiast przełożyłoby się na obniżenie cen biletów.


Irlandzki przewoźnik deklaruje, że jest zainteresowany natychmiastowym rozpoczęciem operacji na każdym podwarszawskim lotnisku, które zaproponuje niskie koszty, zapewni 25-minutową obsługę samolotów oraz będzie w stanie przyjąć maszyny typu B737-800. Warszawskie Okęcie spełnia tylko ostatni z tych warunków.


WizzAir, jak wielu innych przewoźników, zniechęcony obietnicami, które jak dotąd nie miały pokrycia, rozważy uruchomienie lotów z podwarszawskich lotnisk dopiero wtedy, kiedy one powstaną.


Pozostałe niskokosztowe linie lotnicze, o które chcą bić się samorządy, podchodzą do pomysłu wyprowadzki z Okęcia raczej sceptycznie. – Nie ruszymy się z Warszawy – mówi Arkadiusz Frączak w imieniu easyJet. Polityka firmy zakłada korzystanie tylko z centralnych lotnisk. Podobnie jak Norwegian. – Gdybyśmy jednak rozważali wyprowadzkę z Okęcia, bralibyśmy pod uwagę cenę i dostępność lotniska dla naszych klientów – powiedział Marek Sławatyniec, rzecznik norweskiego taniego przewoźnika.


O uruchomienie portu lotniczego w Sochaczewie stara się gmina wraz z miastem Sochaczew. Być może niedługo dołączy do nich urząd marszałkowski. - Lada dzień powinno zostać zawarte porozumienie ministra transportu i ministra obrony narodowej o współużytkowaniu terenu lotniska, nasza spółka zaś ma zostać wskazana jako jego zarządca - powiedział Krzysztof Brymora, zastępca burmistrza Sochaczewa i prezes stowarzyszenia Port Lotniczy Sochaczew. Spółka już zleciła przygotowanie wstępnego opracowania działalności przyszłego lotniska, które ma m.in. dać odpowiedź na pytanie, jaki będzie najkorzystniejszy sposób sfinansowania inwestycji . Niewykluczone, że do współpracy zostanie zaproszony inwestor prywatny. Od momentu, gdy ministrowie dojdą do porozumienia, władze lotniska będą potrzebować minimum dwóch lat, by port mógł przyjąć pierwszych pasażerów.

Trzej rywale


Władze spółki Cywilny Port Lotniczy Mińsk Mazowiecki prowadzą rozmowy z ministrem obrony narodowej na temat współużytkowania przez lotnictwo cywilne i wojskowe portu w Janowie. - Negocjacje idą w dobrym kierunku. - Żeby mogły tam lądować samoloty cywilne, musimy wybudować jedynie terminal i przeprowadzić kosmetyczne prace na drodze kołowania. Inwestycje nie przekroczą 50 mln zł. Spółka ma już wstępną zgodę wojska, w tej chwili na jej podstawie przygotowuje wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zgodę na założenie w Janowie lotniska cywilnego. - Jesteśmy dużo bliżej niż Modlin i Sochaczew - zapewnia burmistrz Grzesiak.


Otwarcie portu lotniczego w podwarszawskim Modlinie zapowiadane jest już od lat. Inwestycję blokują przeciągające się rozmowy udziałowców. - Od momentu, gdy nasi udziałowcy, czyli Agencja Mienia Wojskowego i PPL, dojdą do porozumienia, będziemy potrzebowali od 12 do 16 miesięcy na rozpoczęcie działalności. To jednak optymistyczne założenie - przyznaje Piotr Okieńczyc, prezes spółki Port Lotniczy Modlin.Spółka ubiega się o to, by AMW wydzierżawiła jej grunt, ta jednak chce wnieść go aportem, obejmując jedną trzecią udziałów w firmie. Rozmowy trwają.


DAJCIE NAM SKRZYDŁA


Centralne lotnisko może powstać w Mszczonowie

Czekanie na samoloty


Gmina Mszczonów to doskonałe miejsce na budowę centralnego lotniska, które w przyszłości ma zastąpić Okęcie


Wskazanie Mszczonowa przez hiszpańską firmę konsultingową Ineco-Sener jako najlepszej lokalizacji dla nowego centralnego lotniska dla Polski – to szansa dla Mszczonowa. Dzięki temu Mszczonów nie tylko stał się znany w całym kraju, ale zaczęto również o nim pisać w pasie europejskiej. Jeśli wskazanie Hiszpanów zostanie potwierdzone decyzją polskiego rządu, to tereny położone w pobliżu miasta staną się największym placem budowy w kraju.


Pojęcie przewagi komparatywnej i metoda jej zmierzenia.Przewaga komparatywna polega na tym, że kraj jest zdolny do wytworzenia danego produktu względnie taniej w stosunku do innych produktów w porównaniu z innym krajem. Zgodnie z istotą zasady przewagi komparatywnej określony kraj eksportuje głównie te dobra i usługi, w których posiada przewagę komparatywna i skłaniał się do importu tych, gdzie takiej przewagi nie posiada. Prawdziwość tej zasady dla handlu dobrami w warunkach doskonałej konkurencji znajduje uzasadnienie w klasycznych teoriach handlu międzynarodowego.


Koncepcję przewagi komparatywnej można również przywołać w kontekście handlu usługami. Za pomocą tej zasady można bowiem wyjaśnić model międzynarodowego obrotu usługowego, który realizowany jest w warunkach doskonałej konkurencji i którego źródłem są różnice w zasobności czynników produkcji1.

1Brak przekonujących dowodów na to, że handel usługami realizowany w warunkach doskonałej konkurencji zachowywać się będzie zgodnie z tym prawem, jeżeli różnice między krajami dotyczą technologii. Por. [Deardorff, 1985].


Aby zidentyfikować przewagę komparatywną danego kraju, zazwyczaj dokonuje się analizy modelu jego specjalizacji eksportowej przy założeniu, że model handlu odzwierciedla zarówno względne koszty, jak i różnice w czynnikach pozacenowych, takich, jak np. jakość. W literaturze przedmiotu najczęściej w tym celu wykorzystywany jest indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” (ang. Revealed Comparatiue Advantage — RCA), którego autorem jest Bela Balassa [1965, s. 99-125]. Miernik ten można wyrazić w następujący sposób:

gdzie RCAAjto wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej kraju A w sektorze j.XAj przedstawia wielkość eksportu sektora j kraju A, a XA to całkowity eksport usług kraju A. i XREF oznaczają analogiczne wartości dla grupy krajów będącej punktem odniesienia.


Wartość RCA większa niż 100 oznacza, że kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną w produkcji tego konkretnego typu usługi, tj. specjalizuje się w eksporcie tej usługi. Jeżeli zaś RCA jest mniejsze niż 100, to kraj A nie posiada takiej przewagi i jest względnie niewyspecjalizowany w eksporcie tego produktu. Wartość równa 100 oznacza, że kraj nie specjalizuje się w handlu konkretną usługą1.1D. Mongiało, Handel usługami polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s. 119-122.


Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu usługami z Unią Europejską.

Biorąc pod uwagę dostępność danych statystycznych tablica 8 przedstawia wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski w handlu usługami wobec Unii Europejskiej w okresie 1999-2002, przy czym jako punkt odniesienia obrana jest Unia Europejska licząca 15 krajów członkowskich.


Tablica 8. Indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” Polski w handlu usługami z krajami UE-15 w okresie 1999-2002.

Źródło: D. Mongiało, Handel usługami Polski z Unią Europejską w okesie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s. 119-122.


Polska utraciła swoją przewagę komparatywną, którą posiadała w badanym okresie w następujących typach usług: usługi pomocnicze w transporcie lotniczym.W 2002r. Polska osiągnęła przewagę komparatywną nad Unią Europejską w dziedzinie przewozu lotniczego pasażerów, przy braku takiej przewagi w poprzednich latach.Przedstawiony w tabeli 5 wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski na tle Unii Europejskiej informuje o tym, gdzie Polska posiadała przewagę komparatywną nad Unią Europejską jako całością.


DAJCIE NAM SKRZYDŁA DO ... SOCHACZEWA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


  • Login