dr inż. Rajmund K. Szulc - PowerPoint PPT Presentation

Dr in rajmund k szulc
Download
1 / 46

  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

dr inż. Rajmund K. Szulc. LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

dr inż. Rajmund K. Szulc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr in rajmund k szulc

dr inż. Rajmund K. Szulc

LOTNISKO SOCHACZEW

SPECJALNA STREFA ROZWOJU


Dr in rajmund k szulc

Ogromną i spektakularnąinwestycjąbyła bodowa portu lotniczego Chek Lap Kok w Hongkongu na wyspie o powierzchni 1,25 ha. Plan budowy zatwierdzono oficjalnie 11 października 1989 r. Dwa lata później podpisano porozumienie z rządem Wielkiej Brytanii i Chińskiej Republiki Ludowej o wsparciu dla projektu. W tym samym roku w listopadzie — kontrakt opiewający na ponad 1,15 mld USD na przygotowanie wyspy jako platformy pod budowę portu. W maju 1994 r. rozpoczęto prace przy budowie fundamentów pod terminal pasażerski, których koszt wynosił 60 mln USD. Najdroższy zawarty kontrakt opiewał na kwotę 1,28 mld USD i dotyczył budowy terminalu pasażerskiego— ponaddziewięciokrotnie większego od dotychczasowego w starym porcie Kai Tak.


Dr in rajmund k szulc

Budowę nowego lotniska rozpoczęto w 1995 r. W tym samym roku zawarto kolejny kontrakt na wykończenie i wyposażenie tego terminalu, opiewający na ok. 260 mln USD. W kwietniu 1995 r. rozpoczęto budowę południowego pasa startowego wraz z płytą lotniska i drogami do kołowania. Budowa kosztowała ponad 333 mln USD. Natomiast już rok później uzyskano zgodę na budowę drugiego, północnego pasa startowego. Lotnisko przyjęło pierwszy — na razie rządowy — samolot 20 lutego 1997 r.


Dr in rajmund k szulc

Otwarcie portu lotniczego poprzedzało pięć prób operacyjnych. Pierwsze trzy koncentrowały się na sprawdzeniu funkcjonowania terminalu pasażerskiego. Czwarta próba to już lądowanie Boeinga 747 i pełna obsługa pasażerów. Ostatnia, największa próba odbyła się 14 czerwca 1998r. Podczas próby nastąpiły cztery lądowania, uruchomiono także po raz pierwszy dwie linie kolejowe łączące port lotniczy z dworcem głównym w Hongkongu: AirportExpress, z pociągami kursującymi co 1O min. Pod koniec czerwca uruchomiono również nową linię autobusową. Zgodnie z planem 2 lipca 1998r. uroczyście otwarto nowy port lotniczy. Port lotniczy Chek Lap Kok rozpoczął pracę 6 lipca 1998r.


Dr in rajmund k szulc

W styczniu 1999r. otwarto hotel z 385 pokojami (docelowo 1100). Drugi pas startowy uruchomiono 26 maja 1999 r. Na terenie portu znajdują się obecnie 144 sklepy o łącznej powierzchni handlowej 30 000 m2, wielopoziomowy parking z miejscami na 3000 samochodów i postój taksówek o pojemności 550 pojazdów. Na terenie portu znalazło zatrudnienie 45 000 osób. Niespełna pół roku po otwarciu obsłużono w ciągu 1 dnia ponad 100000 pasażerów, a w lutym 1999r. padł kolejny rekord: 117000 pasażerów 1 dnia. Dzisiaj port lotniczyobsługujedziennieśrednio440-460 lotów. Port lotniczy Chek Lap Kok zaliczono do grona 10 największych osiągnięć budowlanych XXw.


Dr in rajmund k szulc

Tablica 1. Przeciętny dochód na tonomilę (w centach).

Źródło: John J. Coyle, Zarządzanie Logistyczne, PWE, s. 144.


Dr in rajmund k szulc

Coraz lepiej na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w firmach było w I półroczu 2006r. o 2,7 proc. wyższe niż przed rokiem i wzrosło we wszystkich województwach, w których jednocześnie zmalało bezrobocie.

Tablica 2. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2006r. W stosunku do I półrocza 2005r., w proc.

Źródło: GUS, stan na koniec czerwca 2006r.


Dr in rajmund k szulc

Przybywa pracujących w usługach. Gdy w 2000r. stanowili oni 43 proc. zatrudnionych w gospodarce, to w 2005r. było to już 53 proc. Spośród 3,6 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2005r. ok. 2,8 mln (77 proc.) to przedsiębiorstwa usługowe. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,2 proc. W 2004r. z usług pochodziło ok. 57 proc. przychodów całej gospodarki.

Tablica 3. Pracujący w usługach( w wybranych krajach, w proc. ogółu zatrudnionych w gospodarce, dane porównawcze z 2005 r.)

Źródło: GUS.


Rysunek 1 podstawowe us ugi zabezpieczenia przewoz w lotniczych

Rysunek 1. Podstawowe usługi zabezpieczenia przewozów lotniczych

Usługi

cateringu

lotniczego

Usługi

Straż Pożarna

Usługi

ochrony

i

bezpieczeństwa

Usługi

handlowe

Usługi

CARGO

Usługi

utrzymania

lotniska

Usługi

handlingowe

Usługi

tankowania

samolotów

Źródło: Opracowanie własne.


Rysunek 2

Rysunek 2.

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007


Rysunek 3 aktualna lokalizacja lotnisk polskich linii lotniczych lot

Rysunek 3. Aktualna lokalizacja lotnisk Polskich Linii Lotniczych LOT

Źródło:Opracowanie własne (www.airpolonia.com/info/lotniska/okecie.php)


Rysunek 4 postulowana lokalizacja centralnego lotniska w sochaczewie

Rysunek 4. Postulowana lokalizacja centralnego lotniska w Sochaczewie

SOCHACZEW


Rysunek 5 dodatkowe kierunki us ug zabezpieczenia przewoz w lotniczych pasa erskich i cargo

Rysunek 5. Dodatkowe kierunki usług zabezpieczenia przewozów lotniczych pasażerskich i cargo

Usługi

pocztowe

Usługi

telekomunikacyjne

Usługi

bankowe

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007


Rysunek 6 kierunki dzia a logistycznych

Rysunek 6. Kierunki działań logistycznych

Zaopatrzenie

Wejście

Wyjście

Wejście

Wyjście

Punkty

usługowe

Terminal

Etiuda

Terminal1

Cargo

Wieża

Kontroli

Lotów

Źródło:


Tablica 4 podstawowe parametry dr g startowych

Tablica 4. Podstawowe parametry dróg startowych.

Źródło: Logistyka nr 2/26, s. 29.


Tablica 5 dane techniczne terminali pasa erskich

Tablica 5. Dane techniczne terminali pasażerskich.

Źródło: opracowano na podstawie danych PLL LOT, Logistyka Nr 2/26, s. 29.


Tablica 6 istniej ce parametry dr g startowych lotniska w sochaczewie

Tablica 6. Istniejące parametry dróg startowych lotniska w Sochaczewie

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.


Tablica 7 dane techniczne istniej cych terminali lotniska w sochaczewie

Tablica 7. Dane techniczne istniejących terminali lotniska w Sochaczewie

Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.


Rysunek 7 przenikanie obszar w rozwa a dyplomowych

Rysunek 7. Przenikanie obszarów rozważań dyplomowych.

Źródło: opracowanie własne na potrzeby studentów WSZiM w Sochaczewie.


Wysyp lotnisk na mazowszu

„Wysyp” lotnisk na Mazowszu


Nowe lotniska na mazowszu w jakim czasie mog powsta porty

Nowe lotniska na MazowszuW jakim czasie mogą powstać porty

Sochaczew

24miesiące

Mińsk Mazowiecki

24miesiące

Modlin

od12 do16miesięcy

Źródło: PPPL


Mapa nowych lotnisk

Mapa nowych lotnisk

Źródło: PPPL


Ile os b korzysta z warszawskiego ok cia w mln pasa er w

Ile osób korzysta z warszawskiego Okęcia (w mln. pasażerów)

ok. 9

8

7

6,1

*prognozy

Źródło: PPPL, Rzeczpospolita z dnia 11 października 2006r., s. B5.


Dr in rajmund k szulc

Sochaczew, Modlin i Mińsk Mazowiecki walczą o lotniska. Spółki, które mają je budować, twierdzą, że za mniej więcej dwa lata będziemy mogli z nich latać samolotami tanich linii. Przewoźnicy pozostają jednak sceptyczni.


Dr in rajmund k szulc

Za mniej więcej dwa lata w okolicy Warszawy powstałyby trzy nowe lotniska, które będą zabiegać o ściągnięcie do siebie tanich przewoźników.


Dr in rajmund k szulc

Przedstawiciele wszystkich trzech spółek zapewniają, że dojazd z ich lotniska do centrum Warszawy nie potrwa dłużej niż 40 minut do godziny. W tym celu planują m.in. uruchomienie szybkich połączeń kolejowych. Czy jednak taki wysyp lotnisk na Mazowszu jest nam potrzebny?


Dr in rajmund k szulc

Jeżeli zostaną przebudowane drogi startowe na Okęciu, tak by się nie krzyżowały, Mazowsze będzie potrzebować tylko jednego nowego lotniska, na trzy nie będzie miejsca.


Dr in rajmund k szulc

Jedną z niewielu takich linii, które entuzjastycznie podchodzą do planów samorządów, jest Ryanair. – Najbardziej ucieszyłoby nas powstanie lotnisk we wszystkich trzech miejscowościach pod Warszawą – mówi Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanairu w Europie Środkowej. – Wymusiłoby to konkurencje pomiędzy portami, dzięki czemu koszty operacji dla linii lotniczych byłyby niższe. To natychmiast przełożyłoby się na obniżenie cen biletów.


Dr in rajmund k szulc

Irlandzki przewoźnik deklaruje, że jest zainteresowany natychmiastowym rozpoczęciem operacji na każdym podwarszawskim lotnisku, które zaproponuje niskie koszty, zapewni 25-minutową obsługę samolotów oraz będzie w stanie przyjąć maszyny typu B737-800. Warszawskie Okęcie spełnia tylko ostatni z tych warunków.


Dr in rajmund k szulc

WizzAir, jak wielu innych przewoźników, zniechęcony obietnicami, które jak dotąd nie miały pokrycia, rozważy uruchomienie lotów z podwarszawskich lotnisk dopiero wtedy, kiedy one powstaną.


Dr in rajmund k szulc

Pozostałe niskokosztowe linie lotnicze, o które chcą bić się samorządy, podchodzą do pomysłu wyprowadzki z Okęcia raczej sceptycznie. – Nie ruszymy się z Warszawy – mówi Arkadiusz Frączak w imieniu easyJet. Polityka firmy zakłada korzystanie tylko z centralnych lotnisk. Podobnie jak Norwegian. – Gdybyśmy jednak rozważali wyprowadzkę z Okęcia, bralibyśmy pod uwagę cenę i dostępność lotniska dla naszych klientów – powiedział Marek Sławatyniec, rzecznik norweskiego taniego przewoźnika.


Dr in rajmund k szulc

O uruchomienie portu lotniczego w Sochaczewie stara się gmina wraz z miastem Sochaczew. Być może niedługo dołączy do nich urząd marszałkowski. - Lada dzień powinno zostać zawarte porozumienie ministra transportu i ministra obrony narodowej o współużytkowaniu terenu lotniska, nasza spółka zaś ma zostać wskazana jako jego zarządca - powiedział Krzysztof Brymora, zastępca burmistrza Sochaczewa i prezes stowarzyszenia Port Lotniczy Sochaczew. Spółka już zleciła przygotowanie wstępnego opracowania działalności przyszłego lotniska, które ma m.in. dać odpowiedź na pytanie, jaki będzie najkorzystniejszy sposób sfinansowania inwestycji . Niewykluczone, że do współpracy zostanie zaproszony inwestor prywatny. Od momentu, gdy ministrowie dojdą do porozumienia, władze lotniska będą potrzebować minimum dwóch lat, by port mógł przyjąć pierwszych pasażerów.

Trzej rywale


Dr in rajmund k szulc

Władze spółki Cywilny Port Lotniczy Mińsk Mazowiecki prowadzą rozmowy z ministrem obrony narodowej na temat współużytkowania przez lotnictwo cywilne i wojskowe portu w Janowie. - Negocjacje idą w dobrym kierunku. - Żeby mogły tam lądować samoloty cywilne, musimy wybudować jedynie terminal i przeprowadzić kosmetyczne prace na drodze kołowania. Inwestycje nie przekroczą 50 mln zł. Spółka ma już wstępną zgodę wojska, w tej chwili na jej podstawie przygotowuje wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zgodę na założenie w Janowie lotniska cywilnego. - Jesteśmy dużo bliżej niż Modlin i Sochaczew - zapewnia burmistrz Grzesiak.


Dr in rajmund k szulc

Otwarcie portu lotniczego w podwarszawskim Modlinie zapowiadane jest już od lat. Inwestycję blokują przeciągające się rozmowy udziałowców. - Od momentu, gdy nasi udziałowcy, czyli Agencja Mienia Wojskowego i PPL, dojdą do porozumienia, będziemy potrzebowali od 12 do 16 miesięcy na rozpoczęcie działalności. To jednak optymistyczne założenie - przyznaje Piotr Okieńczyc, prezes spółki Port Lotniczy Modlin.Spółka ubiega się o to, by AMW wydzierżawiła jej grunt, ta jednak chce wnieść go aportem, obejmując jedną trzecią udziałów w firmie. Rozmowy trwają.


Dajcie nam skrzyd a

DAJCIE NAM SKRZYDŁA


Centralne lotnisko mo e powsta w mszczonowie

Centralne lotnisko może powstać w Mszczonowie

Czekanie na samoloty


Dr in rajmund k szulc

Gmina Mszczonów to doskonałe miejsce na budowę centralnego lotniska, które w przyszłości ma zastąpić Okęcie


Dr in rajmund k szulc

Wskazanie Mszczonowa przez hiszpańską firmę konsultingową Ineco-Sener jako najlepszej lokalizacji dla nowego centralnego lotniska dla Polski – to szansa dla Mszczonowa. Dzięki temu Mszczonów nie tylko stał się znany w całym kraju, ale zaczęto również o nim pisać w pasie europejskiej. Jeśli wskazanie Hiszpanów zostanie potwierdzone decyzją polskiego rządu, to tereny położone w pobliżu miasta staną się największym placem budowy w kraju.


Dr in rajmund k szulc

Pojęcie przewagi komparatywnej i metoda jej zmierzenia.Przewaga komparatywna polega na tym, że kraj jest zdolny do wytworzenia danego produktu względnie taniej w stosunku do innych produktów w porównaniu z innym krajem. Zgodnie z istotą zasady przewagi komparatywnej określony kraj eksportuje głównie te dobra i usługi, w których posiada przewagę komparatywna i skłaniał się do importu tych, gdzie takiej przewagi nie posiada. Prawdziwość tej zasady dla handlu dobrami w warunkach doskonałej konkurencji znajduje uzasadnienie w klasycznych teoriach handlu międzynarodowego.


Dr in rajmund k szulc

Koncepcję przewagi komparatywnej można również przywołać w kontekście handlu usługami. Za pomocą tej zasady można bowiem wyjaśnić model międzynarodowego obrotu usługowego, który realizowany jest w warunkach doskonałej konkurencji i którego źródłem są różnice w zasobności czynników produkcji1.

1Brak przekonujących dowodów na to, że handel usługami realizowany w warunkach doskonałej konkurencji zachowywać się będzie zgodnie z tym prawem, jeżeli różnice między krajami dotyczą technologii. Por. [Deardorff, 1985].


Dr in rajmund k szulc

Aby zidentyfikować przewagę komparatywną danego kraju, zazwyczaj dokonuje się analizy modelu jego specjalizacji eksportowej przy założeniu, że model handlu odzwierciedla zarówno względne koszty, jak i różnice w czynnikach pozacenowych, takich, jak np. jakość. W literaturze przedmiotu najczęściej w tym celu wykorzystywany jest indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” (ang. Revealed Comparatiue Advantage — RCA), którego autorem jest Bela Balassa [1965, s. 99-125]. Miernik ten można wyrazić w następujący sposób:

gdzie RCAAjto wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej kraju A w sektorze j.XAj przedstawia wielkość eksportu sektora j kraju A, a XA to całkowity eksport usług kraju A. i XREF oznaczają analogiczne wartości dla grupy krajów będącej punktem odniesienia.


Dr in rajmund k szulc

Wartość RCA większa niż 100 oznacza, że kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną w produkcji tego konkretnego typu usługi, tj. specjalizuje się w eksporcie tej usługi. Jeżeli zaś RCA jest mniejsze niż 100, to kraj A nie posiada takiej przewagi i jest względnie niewyspecjalizowany w eksporcie tego produktu. Wartość równa 100 oznacza, że kraj nie specjalizuje się w handlu konkretną usługą1.1D. Mongiało, Handel usługami polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s. 119-122.


Ujawniona przewaga komparatywna polski w handlu us ugami z uni europejsk

Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu usługami z Unią Europejską.

Biorąc pod uwagę dostępność danych statystycznych tablica 8 przedstawia wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski w handlu usługami wobec Unii Europejskiej w okresie 1999-2002, przy czym jako punkt odniesienia obrana jest Unia Europejska licząca 15 krajów członkowskich.


Dr in rajmund k szulc

Tablica 8. Indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” Polski w handlu usługami z krajami UE-15 w okresie 1999-2002.

Źródło: D. Mongiało, Handel usługami Polski z Unią Europejską w okesie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s. 119-122.


Dr in rajmund k szulc

Polska utraciła swoją przewagę komparatywną, którą posiadała w badanym okresie w następujących typach usług: usługi pomocnicze w transporcie lotniczym.W 2002r. Polska osiągnęła przewagę komparatywną nad Unią Europejską w dziedzinie przewozu lotniczego pasażerów, przy braku takiej przewagi w poprzednich latach.Przedstawiony w tabeli 5 wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski na tle Unii Europejskiej informuje o tym, gdzie Polska posiadała przewagę komparatywną nad Unią Europejską jako całością.


Dajcie nam skrzyd a do sochaczewa

DAJCIE NAM SKRZYDŁA DO ... SOCHACZEWA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


  • Login