Konkurs 01 pokl 7 2 1 2008 og oszony w dniu 31 stycznia 2008 r
Download
1 / 16

Konkurs 01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008 (Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.). Typy projektów. w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkurs 01' - gautier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkurs 01 pokl 7 2 1 2008 og oszony w dniu 31 stycznia 2008 r l.jpg
Konkurs 01/POKL/7.2.1/2008(Ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r.)

Typy projektów.

 • w ramach podziałania 7.2.1 możliwa będzie realizacja następujących projektów:

 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,

 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

  Grupy odbiorców.

 • w ramach realizacji typu projektu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,  wsparciem mogą zostać objęte:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,

 • partnerzy społeczni i gospodarczy


Slide2 l.jpg

Czas na marzenia. Dialog i partnerstwo w powiecie malborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej

 • Numer i nazwa Działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 • Numer i nazwa Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Termin Realizacji: 1.07.2008 – 30.06.2009


Slide3 l.jpg

Cele projektu: malborskim

 • integracja przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych zmierzająca do zawiązania trwałego Partnerstwa,

 • uaktywnianie lokalnych podmiotów na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych w Powiecie Malborskim,

 • rozwój dialogu społecznego,

 • współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich,

 • zmniejszanie rozwarstwienia społecznego.


Dzia ania l.jpg
Działania malborskimSlide6 l.jpg

 • dotarcie z informacją o projekcie do instytucji pomocy społecznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz lokalnej społeczności

 • ulotki, plakaty oraz gadżety reklamowe

 • konferencji inauguracyjnej (założenia, cele i działania projektu)

 • konkurs na logo utworzonego Partnerstwa realizowany pod hasłem kampanii

 • nagrodą w konkursie będzie 6 m-czny staż w utworzonym w ramach projektu Punkcie

 • ogłoszenia w lokalnej prasy oraz Internecie

 • specjalna strona projektu (www.marzenia.malbork.pl)

 • konferencja zamykająca projekt

 • rozstrzygniecie konkursu oraz prezentacja złożonych prac


Dzia anie ii budowa partnerstwa i l.jpg
Działanie II Budowa Partnerstwa I społecznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz lokalnej społeczności


Slide8 l.jpg

Organizacja dla 15 reprezentantów instytucji objętych wsparciem Szkolenia pod hasłem „Wspólnymi siłami” składać się będzie z trzech warsztatów:

 • Warsztat I: „Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”,

 • Warsztat II: „Ekonomia społeczna”,

 • Warsztat III: „Budujemy partnerstwo”.


Warsztat i lokalne partnerstwa spo eczne i ich znaczenie l.jpg
Warsztat I: „ wsparciem Szkolenia pod hasłem Lokalne Partnerstwa Społeczne i ich znaczenie”:

 • znaczenie partnerstwa społecznego,

 • czynniki sukcesu i trwałość partnerstwa,

 • modele lokalnego partnerstwa,

 • osobowość prawna partnerstwa, finansowanie, określanie struktur, podejmowanie decyzji, monitorowanie i ewaluacja,

 • potencjalne ograniczenia i niebezpieczeństwa partnerstwa,

 • tworzenie lokalnych strategii.


Warsztat ii ekonomia spo eczna l.jpg
Warsztat II: wsparciem Szkolenia pod hasłem „Ekonomia społeczna”:

 • aspekty prawne związane z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy,

 • aspekty praktyczne ekonomii społecznej,

 • aspekty związane ze współpracą,

 • kreatywne i twórcze metody podchodzenia do rozwiązywania problemów społecznych.


Warsztat iii budujemy partnerstwo l.jpg
Warsztat III: wsparciem Szkolenia pod hasłem „Budujemy partnerstwo”:

 • określenie misji i celów partnerstwa,

 • struktura organizacyjna i analiza SWOT Partnerstwa,

 • umowa partnerska,

 • planowanie działania Partnerstwa.


Zawi zanie partnerstwa l.jpg
Zawiązanie partnerstwa wsparciem Szkolenia pod hasłem

 • wytypowanie listy partnerów

 • wybór lidera

 • praca nad umową partnerską (wstępnie opracowaną podczas warsztatu III)

 • podpisanie umowy (przez co najmniej 10 z 15 instytucji uczestniczących)

 • partnerstwo będzie miało charakter otwarty i nie będzie naruszało autonomii instytucji


Powiatowy punkt aktywizacji integracji i wsp pracy l.jpg
Powiatowy Punkt Aktywizacji, Integracji i Współpracy wsparciem Szkolenia pod hasłem

 • biuro partnerstwa i platforma dobrej współpracy

 • rekrutacja

 • dbanie o terminową i efektywną realizację zadań, sprawozdawczość

 • promocja

 • organizacja konferencji

 • wybór wykonawców

 • organizacja spotkań

 • upowszechnianie wypracowanych planów

 • diagnoz itp.

 • wdrażanie wytyczonych na etapie V działań

 • gromadzenie danych dotyczących projektu – dane pierwotne (ankiety, obserwacje, wywiady), dane wtórne (dokumentacja projektu),


Dzia ania w ramach partnerstwa l.jpg
Działania w ramach partnerstwa wsparciem Szkolenia pod hasłem

 • zdefiniowanie lokalnych problemów i możliwości ich rozwiązania

 • ustalanie kierunków działań Partnerstwa

 • podjęcie konkretnych inicjatyw na rzecz powiatu i jego mieszkańców

 • wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej


Zasoby projektu l.jpg
Zasoby projektu wsparciem Szkolenia pod hasłem

 • sprawdzona trójpoziomowa struktura zarządzania (poziom strategiczny, zarządzający, merytoryczny)

 • dodatkowa kadra

 • wykwalifikowani trenerzy

 • bieżąca ewaluacja prowadzona, przez zewnętrznego eksperta (monitoring, kontrola)

 • dobre zaplecze techniczne projektodawcy


Rezultaty d ugofalowe l.jpg
Rezultaty długofalowe wsparciem Szkolenia pod hasłem

 • rozwój dialogu społecznego

 • rozwój zasobów ludzkich

 • wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej

 • zwiększanie spójności społecznej

 • zmniejszanie rozwarstwienia społecznego

 • upowszechnienie UE jako instytucji współfinansującej inicjatywy lokalne

 • wspieranie proaktywizującego modelu pomocy społecznej

 • pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy

 • upowszechnienie idei pracy socjalnej

 • wspieranie wolontariatu na rzecz wykluczonych społecznie

 • wpieranie inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość

 • podejmowanie działań rozwijających demokrację

 • pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od pomocy,


ad