slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bosna i Hercegovina, januar 2012.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Bosna i Hercegovina, januar 2012. - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Informisanost i stavovi gra đana BiH prema Haškom tribunalu i suđenjima za ratne zločine pred sudovima u BiH. Bosna i Hercegovina, januar 2012. METODOLOGIJA. Napomena: U periodu između dva istraživanja, u maju 2011. godine, uhapšen je Ratko Mladić i isporučen Haškom tribunalu. SADR Ž A J.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bosna i Hercegovina, januar 2012.' - gautam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informisanost i stavovi građana BiH prema Haškom tribunalu i suđenjima za ratne zločine pred sudovima u BiH

Bosna i Hercegovina, januar 2012.

metodologija
METODOLOGIJA

Napomena: U periodu između dva istraživanja, u maju 2011. godine, uhapšen je Ratko Mladić i isporučen Haškom tribunalu

sadr a j
SADRŽAJ
  • INFORMISANOST I STAVOVI PREMA HAŠKOM TRIBUNALU
  • INFORMISANOST I STAVOVI PREMA SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINEPRED SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
  • INFORMISANOST I STAVOVI PREMA DOGAĐAJIMA U RATOVIMA 1992–1995.
  • ZNAČAJ SUOČAVANJA SA DOGAĐAJIMA IZ RATOVA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ ZA BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE
u kojoj meri ste upoznati s organizacijom i na inom rada ha kog tribunala
U kojoj meri ste upoznati s organizacijom i načinom rada Haškog tribunala?

Većina građana kaže da malo zna ili da uopšte nije upoznata sa organizacijom i načinom rada Haškog Tribunala, ali je informisanost u RS znatno porasla u odnosu na 2010. godinu

Baza: Ukupna ciljna populacija

70%

58%

57%

57%

52%

58%

kakav je va stav prema ha kom tribunalu
Kakav je vaš stav prema Haškom tribunalu?

U odnosu na 2010. godinu, u Federaciji BiH porastao je procenat građana sa pozitivnim, a u RS procenat građana sa negativnim stavom prema Haškom tribunalu.

59%

41%

54%

15%

16%

45%

79%

85%

56%

54%

44%

39%

slide7
Građani koji imaju pozitivan stav prema Haškom tribunalu smatraju ga nepristrasnim i pravednim sudom, koji suđenjima sprovodi zakon

Baza: oni koji imaju pozitivan stav prema Haškom tribunalu (41% ukupne populacije, 55% FBiH, 16% RS )

Zašto imate pozitivan stav prema Haškom tribunalu?

2010

Višestruki spontani odgovori:

% od onih koji

imaju pozitivan

stav (55% FBiH i 16% RS)

slide8

U odnosu na 2010. godinu znatno je porastao procenat građana koji svoj pozitivan stav zasnivaju na mišljenju da Haški tribunal dokazuje i kažnjava ratne zločine

Baza: oni koji imaju pozitivan stav prema Haškom tribunalu (45% ukupne populacije, 59% FBiH, 15% RS )

Zašto imate pozitivan stav prema Haškom tribunalu?

2012

Višestruki spontani odgovori:

% od onih koji

imaju pozitivan

stav (59% FBiH i 15% RS)

slide9

U odnosu na 2010. godinu znatno je porastao procenat građana koji svoj pozitivan stav objašnjavaju time da Haški tribunal dokazuje i kažnjava ratne zločine

Baza: oni koji imaju pozitivan stav prema Haškom tribunalu

Zašto imate pozitivan stav prema Haškom tribunalu?

slide10

Građani koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu smatraju ga nepravednim, pristrasnim, nesposobnim i sporim, a građani iz RS i “antisrpskim”

Baza: oni koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu (56% ukupne populacije, 44% FBiH, 79% RS)

Zašto imate negativan stav prema Haškom tribunalu?

2010

Višestrulki spontani odgovori

% od onih koji

imaju negativan

stav (44% FBiH i 79% RS)

slide11

Navodna pristrasnost, nesposobnost i spor rad i dalje su glavni razlozi za negativan stav prema Haškom tribunalu, a u RS postoji i mišljenje da je on “antisrpski”

Baza: oni koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu (54% ukupne populacije, 39% FBiH, 84% RS)

Zašto imate negativan stav prema Haškom tribunalu?

2012

Višestrulki spontani odgovori

% od onih koji

imaju negativan

stav (39% FBiH i 84% RS)

slide12
U odnosu na 2010. godinu porastao je procenat građana koji smatraju da je Haški tribunal nepravedan i pristrasan

Baza: oni koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu

Zašto imate negativan stav prema Haškom tribunalu?

Višestrulki spontani odgovori

% od onih koji

imaju negativan

stav (39% FBiH i 84% RS)

slide13
Većina građana iz Federacije BiH smatra da je osnivanje Haškog tribunala bilo ispravan potez, dok većina građana iz RS misli suprotno

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je osnivanje Haškog tribunala bilo ispravan potez?

slide14

Procenat građana koji bar ponekad prate suđenja pred Haškim tribunalom se povećao u čitavoj BiH, ali se u RS taj procenat u odnosu na 2010. godinu povećao čak za 23%, tako da sada građani iz RS i Federacije BiH gotovo podjednako prate suđenja

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li pratite suđenja pred Haškim tribunalom?

slide15
2010. godine 58% građana RS nije znalo (ili nije htelo da kaže) za koje zločine je optužen Radovan Karadžić

Baza: Ukupna ciljna populacija

Za koje zločine je optužen Radovan Karadžić?

2010

Višestruki spontani odgovori

slide16

Znatno manji procenat ispitanika iz RS nego iz Federacije navodi genocid kao zločin za koji je optužen Ratko Mladić, a 35% ispitanika iz RS nije znalo (ili nije htelo da kaže) za koje zločine je optužen

Za koje zločine je optužen Ratko Mladić ?

2012

Višestruki spontani odgovori

elektronski mediji su za gra ane glavni izvor informacija o su enjima pred ha kim tribunalom
Elektronski mediji su za građane glavni izvor informacija o suđenjima pred Haškim tribunalom

Baza: Ukupna ciljna populacija

Iz kojih medija se informišete o toku suđenja pred Haškim tribunalom?

slide18

Građani različito ocenjuju izveštavanje medija o postupcima pred Haškim tribunalom, ali je najčešće mišljenje da u medijima ima dovoljno informacija o ovim postupcima. Broj građana u RS koji ovako razmišljaju je znatno porastao u odnosu na 2010. godinu

Na koji način mediji izveštavaju o postupcima pred Haškim tribunalom?

slide19

Procenat građana iz RS koji smatraju da je prisutnost u medijima predstavnika Haškog tribunala dovoljna da bi se upoznali sa radom i aktivnostima Tribunala znatno je porastao u odnosu na 2010. godinu

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je prisutnost u medijima predstavnika Haškog tribunala dovoljna da bi se upoznali s njegovim aktivnostima?

skoro svaki deseti gra anin bih bar ponekad poseti internet stranicu ha kog tribunala
Skoro svaki deseti građanin BiH bar ponekad poseti internet stranicu Haškog tribunala

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li posećujete internet stranicu Haškog tribunala?

slide21

U odnosu na 2010. godinu, građani iz Federacije BiH manje veruju informacijama koje o suđenjima pred Haškim tribunalom dolaze od njegovih predstavnika, dok se u RS sada više veruje informacijama o suđenjima koje dolaze iz medija

Kome najviše verujete kada saopštava informacije o suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom?

gra ani federacije najvi e poverenja imaju u ftv a gra ani rs u rtrs
Građani Federacije najviše poverenja imaju u FTV, a građani RS u RTRS

Baza: Ukupna ciljna populacija

A kom od medija najviše vjerujete kada izvještava o postupcima pred Haškim tribunalom?

slide23

Većina građana smatra da je trajanje nekih postupaka pred Haškim tribunalom bespotrebno dugo, a to mišljenje je sada prisutnije nego 2010. godine

Baza: Ukupna ciljna populacija

Neki postupci pred Haškim tribunalom traju dugo (nekoliko godina). Koje je mišljenje o tome najbliže Vašem?

slide24

U odnosu na 2010. godinu, među građanima iz RS se smanjio procenat onih koji razlog za predugo trajanje postupaka vide u lošem radu tužilaštva, a porastao procenat onih koji kao razlog navode sporost sudija

Baza: oni koji smatraju da je bespotrebno da postupci traju toliko

Koji je glavni razlog za predugo trajanje postupaka?

Višestruki odgovori

slide25

Procenat građana koji misle da bi optužnice trebalo da obuhvate sve zločine koji se optuženima mogu staviti na teret se smanjio u odnosu na 2010. godinu

Baza: Ukupna ciljna populacija

Kako tužilaštvo Haškog tribunala treba da postupa u vezi sa obimom optužnica?

slide26
Većina građana iz Federacije BiH smatra da ne treba skraćivati optužnicu protiv R. Mladića, dok većina građana iz RS to odobrava

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je ispravno skratiti optužnicu protiv R. Mladića kako bi suđenje kraće trajalo?

slide27

Većina građana iz Federacije BiH ne veruje da vlasti u Srbiji nisu znale gde se R. Mladić skriva, dok su građani iz RS podeljeni u odgovoru na ovo pitanje

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li verujete da vlasti u Srbiji sve do njegovog hapšenja nisu znale gde se R. Mladić nalazio/skrivao?

slide28

Građani imaju veoma različite predstave o tome koliko je ljudi optuženo pred Haškim tribunalom, a više od 60% njih smatra da je to između 30 i 100 ljudi

Baza: Ukupna ciljna populacija

Koliko vi znate, koliko je ljudi optuženo pred Haškim tribunalom?

2010.

slide29

Zanimljivo je da je u odnosu na 2010. godinu skočio procenat građana koji kažu da ne znaju koliko je ljudi optuženo pred Haškim tribunalom, i sada ih je više od polovine

Baza: Ukupna ciljna populacija

Koliko vi znate, koliko je ljudi optuženo pred Haškim tribunalom?

2012.

slide30

Većina građana iz RS smatra da je Haški tribunal naklonjen optuženima bošnjačke nacionalnosti, dok građani Federacije BiH najčešće smatraju da im se sudi nepristrasno, a opao je procenat građana koji smatraju da Haški tribunal svima loše sudi

Baza: Ukupna ciljna populacija

Kako se Haški tribunal odnosi prema optuženima bošnjačke nacionalnosti?

slide31

Više od polovine građana iz RS smatra da je Haški tribunal naklonjen optuženima hrvatske nacionalnosti, dok građani Federacije BiH najčešće smatraju da im se sudi nepristrasno, ali se taj procenat neznatno smanjio u odnosu na 2010. godinu

Baza: Ukupna ciljna populacija

Kako se Haški tribunal odnosi prema optuženima hrvatske nacionalnosti?

slide32

Većina građana iz RS smatra da su optuženi srpske nacionalnosti u lošijem položaju nego drugi optuženi i to mišljenje je nešto prisutnije u odnosu na 2010, dok su mišljenja građana iz Federacije BiH o tretmanu optuženih Srba pred Haškim tribunalom i dalje podeljena

Baza: Ukupna ciljna populacija

Kako se Haški tribunal odnosi prema optuženima srpske nacionalnosti?

slide33

Ispitanici iz Federacije i RS imaju suprotne stavove i po pitanju doprinosa suđenja pred Haškim tribunalom saznavanju istine: građani iz Federacije misle da je doprinos pozitivan (mada nešto manje nego 2010), a oni iz RS da suđenja ne doprinose saznavanju istine, i to u većem procentu nego 2010. godine

Da li suđenja pred Haškim tribunalom doprinose saznavanju istine o događajima u ratovima u bivšoj SFRJ?

slide34

Većina građana iz RS smatra da utvrđivanje činjenica pred Haškim tribunalom ne doprinosi procesu pomirenja u BiH; građani iz Federacije podeljeni su u odgovoru na ovo pitanje, ali za razliku od 2010. sada nešto više njih misli da ono ne doprinosi pomirenju

Da li utvrđivanje činjenica pred Haškim tribunalom doprinosi procesu pomirenja u BiH?

slide35

U odnosu na 2010. godinu, povećao se procenat građana koji smatraju da utvrđivanje činjenica pred Haškim tribunalom ne doprinosi ni procesu pomirenja u regionu, a to mišljenje je posebno poraslo među građanima iz RS

Da li utvrđivanje činjenica pred Haškim tribunalom doprinosi procesu pomirenja u regiji?

slide36

Građani su podeljeni u mišljenju koliko su suđenja zadovoljila pravdu za žrtve i njihove porodice, ali je u RS znatno skočio procenat građana koji misle da je pravda delimično zadovoljena

Da li su, po Vašem mišljenju, suđenja pred Haškim tribunalom zadovoljila pravdu za žrtve i njihove porodice?

slide37

Većina građana iz Federacije još uvek veruje da haški optuženici priznaju krivicu zato što očekuju blažu kaznu, dok je u RS skočio procenat građana koji veruju da je to zbog pritiska tužilaštva

Kao što je poznato, neki haški optuženici su priznali krivicu. Šta je po vašem mišljenju bio osnovni motiv za priznavanje krivice?

slide38

U odnosu na 2010. godinu, znatno veći procenat građana iz RS smatra da bi vlasti u svakom pogledu trebalo da pomažu optuženim kojima se sudi u Haškom tribunalu, a nešto veći procenat građana iz Federacije da to ne bi trebalo biti slučaj

Da li i na koji način po vašem mišljenju vlada BIH (u RS vlada RS) treba da pomaže optuženim kojim se sudi u Haškom tribunalu?

slide39

Procenat ispitanika iz Federacije BiH koji smatraju da bi formiranje informativnog centra bilo korisno je znatno opao u odnosu na 2010. godinu, dok je u RS on donekle porastao

Da li smatrate da bi bilo korisno da Haški tribunal u regiji bivše SFRJ osnuje informativne centre u kojima bi bili dostupni svi relevantni dokumenti i presude ovog tribunala?

informisanost i s tavovi prema su enjima za ratne zlo ine pred sudovima u bosni i hercegovini
INFORMISANOST I STAVOVI PREMA SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINEPRED SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
slide41

Građani iz Federacije BiH u znatno većem procentu nego građani u RS smatraju da je pravosudni sistem BiH sposoban za suđenja za ratne zločine, ali je taj procenat u Federaciji BiH nešto opao, a u RS malo porastao od 2010.

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li mislite da je pravosudni sistem BiH sposoban za suđenja za ratne zločine?

slide42

Građani iz RS u znatno većem procentu od građana iz Federacije BiH loše ocenjuju dosadašnja suđenja pred sudovima u BiH, ali su ocene i kod jednih i kod drugih nešto pozitivnije nego 2010. godine

Kakva je vaša ocena dosadašnjih suđenja za ratne zločine pred sudovima u BiH?

67%

61%

54%

47%

46%

40%

slide43

Mali procenat građana čuo je za neko suđenje za ratne zločine pred sudovima u BiH, ali je u RS u odnosu na 2010. sada 7% više onih koji su čuli za neko suđenje

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li ste čuli za neko suđenje za ratne zločine pred sudovima u BiH?

slide44
Od 8% građana iz Federacije BiH koji su rekli da su čuli za neko suđenje, više od trećine nije moglo da se seti niti jednog

Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su čuli za neko suđenje (8% FBiH)

Za koje suđenje za ratne zločine pred sudovima u BiH ste čuli?

2010

FBiH, 8% koji su čuli za neko suđenje

u odnosu na 2010 znatno ve i pr o cenat gra ana iz federacije u stanju je da navede neko su enje
U odnosu na 2010. znatno veći procenat građana iz Federacije u stanju je da navede neko suđenje

Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su čuli za neko suđenje (9% FBiH)

Za koje suđenje za ratne zločine pred sudovima u BiH ste čuli?

2012

FBiH, 9% koji su čuli za neko suđenje

slide46
Od 4% građana iz RS koji su rekli da su čuli za neko suđenje, skoro polovina ne može da se seti nijednog

Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su čuli za neko suđenje (4% RS)

Za koje suđenje za ratne zločine pred sudovima u BiH ste čuli?

2010

RS, 4% koji su čuli za neko suđenje

slide47

U odnosu na 2010. znatno veći procenat građana iz RS u stanju je da navede bar neko suđenje pred sudovima u BiH

Višestruki odgovori; Baza: Oni koji su čuli za neko suđenje (11% RS)

Za koje suđenje za ratne zločine predsudovima u BiH ste čuli?

2012

RS, 11% koji su čuli za neko suđenje

slide48

Većina građana smatra da bi BiH trebalo da sarađuje sa susednim državama (bivšim republikama SFRJ) u vezi sa ratnim zločinima; taj procenat je u RS znatno porastao, a u Federaciji BiH neznatno opaou odnosu na 2010. godinu

Da li po vašem mišljenju BiH treba da sarađuje sa susednim državama (bivšim republikama SFRJ) u vezi sa ratnim zločinima?

slide49

U odnosu na 2010, procenat građana iz Federacije BiH koji smatraju da izvinjenja državnih zvaničnika doprinose procesu pomirenja u regionu je opao, dok je u RS porastao

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li mislite da izvinjenja državnih zvaničnika doprinose procesu pomirenja u regionu?

slide50

Procenat građana koji smatraju da je pravda bar delimično zadovoljena suđenjima za ratne zločine pred sudovima u BiH je nešto veći od procenta građana koji smatraju da je pravda zadovoljena suđenjima pred Haškim tribunalom

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li, po vašem mišljenju, suđenja za ratne zločine pred sudovima u BiH mogu zadovoljiti pravdu za žrtve i njihove porodice?

slide51

U Federaciji BiH je, u poređenju sa RS, znatno više građana koji smatraju da suđenja pred sudovima u BiH doprinose saznavanju istine o događajima u ratu u BiH, ali je broj ljudi koji tako misle u odnosu na 2010. porastao i u RS

Da li suđenja pred sudovima u BiH doprinose saznavanju istine o događajima u ratu u BiH?

slide52

Većina građana iz RS i skoro polovina građana iz Federacije BiH smatra da suđenja pred sudovima u BiH samo pojačavaju sukobe, ali se broj građana sa tim uverenjem u RS smanjio u odnosu na 2010. godinu

Da li po vašem mišljenju suđenja pred sudovima u BiH doprinose procesu pomirenja u BiH?

slide53

Većina građana smatra da zvaničnici BiH ili ne doprinose pomirenju, ili čak namerno sprečavaju proces pomirenja; u odnosu na 2010. godinu nešto manji procenat građana u Federaciji, a nešto veći u RS veruje da zvaničnici BiH doprinose pomirenju

Da li po vašem mišljenju zvaničnici BiH doprinose procesu pomirenja u regionu?

slide54

Većina građana smatra da zvaničnici RS ne doprinose pomirenju ili čak namerno sprečavaju proces pomirenja, ali je u RS u odnosu na 2010. godinu znatno porastao procenat građana koji misle suprotno

Da li po vašem mišljenju zvaničnici Republike Srpske doprinose procesu pomirenja u regionu?

slide55

Građani iz Federacije BiH spremniji su da svedoče pred sudovima od građana iz RS

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li biste bili spremni da svedočite pred sledećim sudovima za ratne zločine?

% “DA”

2012

slide56

U odnosu na 2010. godinu porasla je spremnost građana da svedoče pred sudovima u BiH i Haškim tribunalom

Da li biste bili spremni da svedočite pred sledećim sudovima za ratne zločine?

% “DA”

slide57

U odnosu na 2010. godinu znatno je porasla spremnost građana iz Federacije BiH da svedoče pred sudovima u BiH i Haškim tribunalom, a donekle i pred drugim sudovima

Da li biste bili spremni da svedočite pred sledećim sudovima za ratne zločine?

% “DA”

slide58

U odnosu na 2010. godinu spremnost građana iz RS da svedoče pred sudovima za ratne zločine je opala

Baza: Ukupna ciljna populacija, RS

Da li biste bili spremni da svedočite pred sledećim sudovima za ratne zločine?

% “DA”

slide59

U odnosu na 2010. u Federaciji BiH je porastao procenat građana koji smatraju da je najvažnije da se sudi (bez obzira gde), a u RS da svako treba da sudi pripadniku svog naroda i da se sudi u zemlji gde je zločin počinjen

Gde, po vašem mišljenju, treba suditi za ratne zločine počinjene u ratovima na teritoriji bivše SFRJ?

slide61

Najveći broj građana čuo je za događaje u Srebrenici i Sarajevu, a najmanji za događaje u Grabovici i Uzdolu i u logoru Čelebići

2010

Baza: Ukupna ciljna populacija

% ČULI

Da li ste čuli za sledeći događaj?

slide62

U odnosu na 2010. nešto veći broj građana iz RS kaže da je čuo za događaje u Srebrenici i Sarajevu

2012

Baza: Ukupna ciljna populacija

% ČULI

Da li ste čuli za sledeći događaj?

slide63

Građani iz Federacije BiH koji su čuli za zločin uglavnom i veruju da se dogodio, za razliku od građana RS koji češće sumnjaju da su se zločini zaista dogodili

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li verujete da se to zaista dogodilo?

2010

% VERUJU

u ukupnoj populaciji

slide64

U odnosu na 2010. godinu, nešto manji procenat građana iz RS veruje u istinitost događaja u Srebrenici i Sarajevu, iako je veći broj onih koji kažu da su za njih čuli

Da li verujete da se to zaista dogodilo?

2012

% VERUJU

u ukupnoj populaciji

slide65
Građani iz Federacije BiH u znatno većem procentu od građana RS smatraju da su u pitanju ratni zločini

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je po vašem mišljenju taj događaj bio neminovnost rata ili ratni zločin za koji počinioci treba da odgovaraju?

2010

% RATNI ZLOČIN

u ukupnoj populaciji

u odnosu na 2010 godinu manji procenat gra ana u rs smatra da je u srebrenici izvr en zlo in
U odnosu na 2010. godinu manji procenat građana u RS smatra da je u Srebrenici izvršen zločin

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je po vašem mišljenju taj događaj bio neminovnost rata ili ratni zločin za koji počinioci treba da odgovaraju?

2012

% RATNI ZLOČIN

u ukupnoj populaciji

slide67

U odnosu na 2010. godinu u RS se povećao procenat građana koji misle da su žrtve podneli svi narodi podjednako i sada to misli njih 50%, dok je među građanima u Federaciji BiH još prisutnije uverenje da su najveće žrtve podneli Bošnjaci

Ko je podneo najviše žrtava u ratovima na teritoriji bivše SFRJ od 1991. do 1999?

slide68

U odnosu na 2010. godinu, u RS se znatno povećao i procenat građana koji misle da su zločine činili svi narodi podjednako

Ko je počinio najviše zločina u ratovima na teritoriji bivše SFRJ od 1991. do 1999?

zna aj suo avanj a sa doga ajima iz ratova na prostoru biv e sfrj za budu nost bosne i hercegovine
ZNAČAJ SUOČAVANJA SA DOGAĐAJIMA IZ RATOVA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ ZA BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE
slide70

U odnosu na 2010, među građanima u RS znatno je porastao procenat onih koji misle da je važno suočiti se sa istinom, dok je među građanima iz Federacije BiH ovaj stav nešto manje prisutan

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li je suočavanje sa događajima iz ratova na prostoru bivše SFRJ važno za budućnost zemlje?

slide71

U odnosu na 2010. godinu porastao je procenat građana (posebno u RS), koji smatraju da onim što se dogodilo treba da se bave pravosudni organi, dok je u Federaciji BiH istovremeno znatno opao procenat građana koji smatraju da time treba da se bavi celo društvo

Kako se treba baviti onim što se dogodilo od 1992. do1995. u BiH i regiji?

slide72

U odnosu na 2010, među građanima iz Federacije BiH opao je broj onih koji smatraju da postoji potreba za osnivanjem komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o zločinima izvršenim tokom rata

Da li postoji potreba za osnivanjem nekog tela koje bi se, pored sudova, bavilo utvrđivanjem činjenica o zločinima izvršenim tokom rata?

slide73

Većina građana iz Federacije BiH smatra da je predsednik Srbije Boris Tadić uvredio žrtve rata u BiH kada je primio odlikovanje RS, s čim se većina građana u RS ne slaže

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li smatrate da je predsednik Srbije Boris Tadić uvredio žrtve rata u BiH kada je primio odlikovanje RS na proslavi 20 godina RS?

slide74

Većina građana BiH nije znala dasu to odlikovanje pre Tadića dobili R. Karadžić, R. Mladić, M. Krajišnik i B. Plavšić?

Baza: Ukupna ciljna populacija

A da li ste znali da su to odlikovanje pre Tadića dobili R. Karadžić, R. Mladić, M. Krajišnik i B. Plavšić?

slide75

Među građanima koji su smatrali da predsednik Tadić nije uvredio žrtve, a nisu znali ko je to odlikovanje dobio pre njega (43% građana u RS i 16% građana u Federaciji BiH), 3% je promenilo mišljenje u RS, a 63% u Federaciji BiHkada su to saznali

Baza: oni koji smatraju da predsednik Srbije Boris Tadić nije uvredio žrtve rata u BiH kada je primio odlikovanje RS na proslavi 20 godina RS i koji ne znaju da su to odlikovanje prije Tadića dobili Karadžić, Mladić, Krajišnik i Biljana Plavšić (16% GRAĐANA FEDERACIJE I 43% GRAĐANA RS)

Da li sada, kada to znate, mislite da je Tadić prihvatanjem odlikovanja uvredio žrtve rata u BiH?

slide76

Obaveštavanje građana o tome ko je pre Tadića dobio odlikovanje znatno je više uticalo na promenu stava građana u Federaciji BiH nego u RS

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li smatrate da je predsednik Srbije Boris Tadić uvredio žrtve rata u BiH kada je primio odlikovanje RS na proslavi 20 godina RS?

PRE I POSLE INFORMISANJA O TOME KO JE PRE TADIĆA DOBIO ODLIKOVANJE

76

slide77

Većina građana iz Federacije BiH smatra da se posle prihvatanja ovog odlikovanja ne može verovati u iskrenost Tadićevih prethodnihizraza žaljenja zbog zločina u BiH, dok većina građana RS i dalje smatra da je on ranije bio iskren

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li se posle ovoga Tadiću može verovati u pogledu iskrenosti izraza žaljenja i izvinjenja koje je ranije upućivao žrtvama u BiH?

slide78

U odnosu na 2010. godinu među građanima u RS znatno je skočio procenat onih koji smatraju da treba nastaviti suđenja za ratne zločine u BiH i kada Haški tribunal prestane sa radom i to je sada mišljenje većine

Baza: Ukupna ciljna populacija

Da li treba nastaviti suđenja za ratne zločine u BiH i kada Haški tribunal prestane sa radom?

ad