Rehabilitacija zavisnika
Download
1 / 25

Rehabilitacija zavisnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rehabilitacija zavisnika. „Dodirnuo sam dno svog propadanja, činilo mi se da je moja sudbina da postanem i da ću živeti i umreti kao zavisnik. Istina je bila da sam morao da prođem kroz fazu najdubljeg propadanja pre nego donesem odluku da krenem putem oporavka.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rehabilitacija zavisnika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rehabilitacija zavisnika


„Dodirnuo sam dno svog propadanja, činilo mi se da je moja sudbina da postanem i da ću živeti i umreti kao zavisnik. Istina je bila da sam morao da prođem kroz fazu najdubljeg propadanja pre nego donesem odluku da krenem putem oporavka.“

Izgovorio pacijent u jednom od razgovora


ŠTA JE UVEK ISTO?

Bez obzira na sve individualne razloge za sve korisnike PAS važi:

 • Brzo se postaje zavisnik „mladi „ postaju zavisni

 • Bolest teška-povezuje se sa teškim bolestima (rak, hepatitis, tetanus, SIDA)

 • Postaju nesrećni, prazni, bezvoljni, napušteni, nesposobni da dožive zadovoljstvo

 • Postaju manipulativni( lažu svoje najdraže, izdaju prijatelje i beskrajno se ponižavaju)

 • Društveno su nepoželjni-druže se samo sa drugim korisnicima koji su nepouzdani prijatelji

 • Imaju finansijske probleme

 • Postaju kriminalci

 • Postaju žrtve gubitka smisla života, gubitka izbora


NEOPHODNO JE IZBEĆI

STIGMATIZACIJUZAVISNIKA,

OMOGUĆITI IM POTREBNO LEČENJE, REHABILITACIJU I SOCIJALNU REINTEGRACIJU


PROBLEMI I POTREBE PACIJENATA

 • Bolest i komplikacije vezane za bolest

 • Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti

 • Invalidnost

 • Nezaposlenost

 • Finansijske teškoće

 • Asocijalno i antisocijalno ponašanje

 • Sudski problemi

 • Konfliktne bračne i porodične situacije

 • Agresivno ponašanje i zlostavljanje, zanemarivanje

 • Starateljstvo

 • Administrativno usmerenje


REHABILITACIJADUGOTRAJAN I NEIZVESTAN PROCES U KOME UČESTVUJU UVEK ZAVISNIK, NJEGOVA PORODICA I PRIJATELJI,A PONEKAD I ŠKOLA,RADNA ORGANIZACIJA, CRKVA,ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE INSTITUCIJE, ZATVORI, NVO, SPECIJALNI CENTRI...


 • Iskustva pokazuju da se u poslednjih desetak godina problem zavisnosti od PAS-i, koji je bio gotovo nerešiv, uspešnije rešava

 • Zavisnici se uspešnije leče, rehabilituju i reintegrišu

 • Naši pacijenti se teško bore sa bolešću

 • Ne treba ih diskriminisati, već pomagati, omogućiti da budu uspešni, funkcionalni i korisni


POČINJE OD PRVOG KONTAKTA SA ZAVISNIKOM…


 • NASTAVLJA SE KROZ MOTIVACIJU I TERAPIJSKI PROCES…


 • PITANJE JE DA LI SE IKADA ZAVRŠAVA…


CILJEVI

 • telesni i psihički oporavak

 • motivacija i prihvatanje mogućnosti da se nastavi život bez droge

 • uvid u sopstveno realno stanje i analiza mogućih uzroka korišćenja droga

 • adaptacija na život bez droge

 • učenje rešavanja unutrašnjih konflikata

 • obnova porodičnih i društvenih veza

 • nastavak školovanja

 • stručno osposobljavanje

 • učenje socijalnih uloga

 • osamostaljivanje

 • normalan život


Aktivnosti

 • Radionice

 • Radne aktivnosti

 • Rekreativne aktivnosti (šetnja, posete, druženja)

 • Kulturno-zabavni život (izložbe, pozorišta, gledanje filmova, ples, književne večeri)

 • Posete crkvama, manastirima i razgovori sa sveštenikom

 • Sportske aktivnosti


Terapijska zajednica-komuna(TZ)

 • TZ je program usmeren na održavanje аpsolutne аpstinencije od psihoaktivnih supstanci u uslovima celodnevnog boravka u dužem trajanju, sa terapijskim fazama кoje odražavaju rastući nivo lične i društvene odgovornosti

 • Međusobni uticaji,posredstvom raznolikih grupnih procesa,koriste se da pomognu pojedincima da nauče i usvoje društvene norme i razviju mnogo uspešnije socijalne veštine


Terapijska zajednica komuna(TZ)

 • Tipično,TZ su izdvojene od drugih programa i locirane daleko od mesta gde ima droge

 • Od člana TZ seočekuje da se pridržava strogih i izričitih pravila ponašanja.Ta pravila su potkrepljena specifičnim nagradama i kaznama,koje su usmerene ka razvoju samokontrole i odgovornosti

 • Član TZ napreduje hijerarhijski kroz rastuću važnost uloga u zajednici,veće privilegije i odgovornosti

 • Drugi aspekti tretmana u TZ se fokusiraju na promenu negativnih obrazaca mišljenja i ponašanja kroz individualnu i grupnu terapiju,grupne sesije sa drugimm članovima,na zajednici zasnovano učenje,konfrotaciju,igre i glumu


 • Glavna razlika TZ i drugih tretmana je korišćenje zajednice koja uključuje osoblje i pacijente,kao glavnog činioca promene-“zajednica kao metod“

 • Članovi TZ utiču jedan na drugoga na formalne i neformalne načine,a taj uticaj se odnosi na stavove,doživljaje i ponašanja u vezi sa korišćenjem droga


 • Mnogi pojedinci koji ulaze u TZ su nekada dobro socijalno funkcionisali,bili obrazovani i radno sposobni,imali pozitivne porodične i društvene veze,pa je sve to bilo narušeno tokom perioda korišćenja droga.Za njih oporavak podrazumeva rehabilitaciju ponovno učenje i uspostavljanje zdravog funkconisanja,veština i vrednosti,paralelno sa postizanjem stanja dobrog telesnog i psihičkog zdravlja.


 • Drugi članovi TZ nikada nisu živeli funkcionalno.Oni su u TZ obično po prvi put uključeni u uredan i miran život.Oporavak za njih podrazumeva habilitaciju-učenje po prvi put ,veština ponašanja,stavova i vrednosti koje su potrebne za socijalizaciju.


TRAJANJE

S obzirom da pojedinci napreduju u tretmanu zavisnosti različitom brzinom,ne postoji tačno određena dužina boravka u TZ.Oni koji završe tretman pokazuju najbolje rezultate,mada i oni koji ranije napuštaju tretman ,mogu imati određene koristi.

Pokazalo se da oni koji ostanu najmanje 90 dana u TZ imaju značajno bolji ishod od onih koji ostaju kraće.

Obično dužina boravka u TZ varira između 18 i 24 meseca


 • Mnoge studije su pokazale direktnu povezanost dužine boravka i ishoda tretmana,pogotovu za osobe sa mnogo ozbiljnih problema.Svakako,u mnogim TZ postoji visok stepen napuštanja od strane pacijenata,mada oko 1/3 onih koji su napustili TZ traži ponovni prijem.Spoljašnji faktori mogu uticati na prihvatanje i dužinu boravka u TZ.Pritisak ili kazna od strane porodice,poslodavca ili krivično –pravnog sistema,može poboljšati uključenje i ostanak u zajednici i time povećati i unutrašnju motivaciju pacijenta da se tokom tretmana promeni.


 • Od članova TZ se očekuje da postanu model ponašanja koji aktivno održava vrednosti zajednice.Redovne rutinske dnevne aktivnosti imaju za cilj da unesu red u način života svojih članova,koji je obično pre toga bio haotičan,kao i da ih nauče kako da planiraju,odrede i postignu ciljeve i da budu odgovorni.

 • Konačno,učešće u TZ treba da pomogne ljudima da adekvatno i konstruktivno prepoznaju,ispolje i upravljaju svojim emocijama


KOMUNA

 • osoblje čine isključivo bivši zavisnici

 • još strožija hijerarhija, izolacija, nadzor

 • 8 meseci – 2 godine

 • često ostaju i dalje kao učitelji

 • često pod pokroviteljstvom neke crkve

 • samofinansiranje i donacije


ANONIMNI NARKOMANI

 • samopomoć i uzajamna pomoć

 • jaka religiozna komponenta

 • 12 KORAKA

 • 1- priznati nemoć u odnosu na svoju zavisnost i zamoliti neku višu silu za pomoć

 • 12 – biti u stanju da pomažeš drugima

 • regularna okupljanja, ispovest, uvid, analiza, napredovanje

 • uloga mentora


SPECIFIČNI REHABILITACIONIPROGRAMI

 • PRIHVATNI CENTRI

 • STANOVI ZA BESKUĆNIKE

 • STANOVI ZA OSAMOSTALJIVANJE

 • STANOVI ZA PORODICE SA DECOM

 • PROGRAMI ZAPOŠLJAVANJA

 • PROGRAMI ZA PRIHVATANJE ZATVORENIKA NAKON ZAVRŠENE KAZNE…


„ Ono što me je dočekalo na obali apstinencije bilo je više nego povratna sreća, bilo je to totalna unutrašnja promena koja je donela zadovoljstvo u životu.Postala sam bolji čovek...Zaustavila sam proces moje bolesti.... Moja noć je prošla, sve više bledi u zoru novog života. Prihvatila sam i izabrala život, sada sam slobodna i patnje su nestale.....“

Pacijentkinja


Hvala na pažnji !


 • Login