"Praktyczne wykorzystanie ścieżki ekologicznej w procesie dydaktycznym” - PowerPoint PPT Presentation

Praktyczne wykorzystanie cie ki ekologicznej w procesie dydaktycznym
Download
1 / 24

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

"Praktyczne wykorzystanie ścieżki ekologicznej w procesie dydaktycznym”. Celem tworzenia ścieżek jest:. Wyrabianie nawyku przyjaznego obcowania z przyrodą wg zasady: „W lesie jesteśmy tylko gośćmi”, Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

"Praktyczne wykorzystanie ścieżki ekologicznej w procesie dydaktycznym”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktyczne wykorzystanie cie ki ekologicznej w procesie dydaktycznym

"Praktyczne wykorzystanie ścieżki ekologicznej w procesie dydaktycznym”


Celem tworzenia cie ek jest

Celem tworzenia ścieżek jest:

 • Wyrabianie nawyku przyjaznego obcowania z przyrodą wg zasady: „W lesie jesteśmy tylko gośćmi”,

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego,

 • Poznawanie najciekawszych obiektów przyrodniczych,

 • Uwrażliwianie na piękno przyrody.


Dlaczego cie ka jest atrakcyjna

DLACZEGO ŚCIEŻKA JEST ATRAKCYJNA ?

 • bo jest przykładem takiej pracy z dziećmi, która zachęca do poznawania natury i nie jest nudna,

 • bo nie są to prelekcje czy wykłady prowadzone w czterech ścianach,

 • bo informacje docierają za pomocą różnych zmysłów, a więc łatwiej zapadają w pamięć.


Adresaci cie ki

Adresaci ścieżki

Ustalenie grup adresatów jest bardzo ważne, gdyż istotne jest rozważenie kwestii dostępności ścieżki dla osób z niej korzystających – w naszym przypadku dla osób z różnymi dysfunkcjami i różnym poziomem rozwoju intelektualnego.


Przygotowanie zaj wymaga

Przygotowanie zajęć wymaga:

 • określenia celów, jakie chcemy osiągnąć przy pomocy ścieżki ekologicznej,

 • wyznaczenia zadań do wykonania,

 • opracowania taktyki działania.


Nasza cie ka ekologiczna zawiera

NASZA ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA ZAWIERA:

TABLICE EDUKACYJNE

GRY EKOLOGICZNE

MIEJSCA REKREACYJNE

POKAZUJĄ ROŚLINNOŚĆ I MIESZKAŃCÓW LASU

POZWALAJĄ W SPOSÓB WIELOZMYSŁOWY POZNAĆ LAS

MAJĄ UPRZYJEMNIĆ CZAS DZIECIOM I JEDNOCZEŚNIE NAUCZYĆ JE OBCOWAĆ Z PRZYRODĄ


Tablice informacyjne

TABLICE INFORMACYJNE

DRZWI DO WIEDZY O LESIE


Na naszej cie ce ekologiczno edukacyjnej mamy cztery tablice dwustronne

NA NASZEJ ŚCIEŻCE EKOLOGICZNO-EDUKACYJNEJ MAMY CZTERY TABLICE DWUSTRONNE:


Zasady zachowania w lesie wg powiedzenia w lesie jeste my tylko go mi szanujmy zwyczaje gospodarzy

Zasady zachowania w lesie wg powiedzenia „W lesie jesteśmy tylko gośćmi – szanujmy zwyczaje gospodarzy”

Może być wstępem każdej wycieczki do lasu dla młodszych jako wprowadzenie, a dla starszych przypomnienie tego, co ważne

Uczy jak przygotować się do wycieczki w teren

Przypomina czego nie wolno robić w lesie

Przypomina jak bezpiecznie korzystać z zasobów lasu


Ro liny i kwiaty le ne przyk adowe tematy

Rośliny i kwiaty leśneprzykładowe tematy:

Kosmetyki i leki „z leśnej apteki”,

Po co kwiaty w lesie,

Las to nie tylko drzewa,

Skarby przyrody - ochrona kwiatów leśnych.


Owoce polskich las w propozycje zaj

Owoce polskich lasówpropozycje zajęć:

Jak smakuje las (owoce leśne w naszej spiżarni),

Zbiór owoców leśnych, a ochrona przyrody


Grzyby w polsce wybrana tematyka

Grzyby w Polscewybrana tematyka:

Prawdziwki i fałszywki – do lasu z atlasem grzybiarza,

Grzyby w kuchni polskiej,

Ochrona obejmuje też grzyby.


Wybrana tematyka zaj w powi zaniu z tablic edukacyjn drzewa polskich las w

Wybrana tematyka zajęć w powiązaniu z tablicą edukacyjną „Drzewa Polskich Lasów”:

Rodzaje drzew w naszych lasach,

Jak drzewa przygotowują się do zimy,

Wielobarwność drzewostanu o każdej porze roku,

Cykle w przyrodzie (od ziarenka do próchna)


Przyk adowe tematy zaj przy tablicy ptaki w polsce

Przykładowe tematy zajęć przy tablicy „Ptaki w Polsce”:

Pomagamy ptakom przetrwać zimę

„Ptak jest piękny swoim upierzeniem” – tęczowy zawrót ptasiej głowy

Ptasie gniazda

Wiosenne koncerty ptasich śpiewaków

Nie wszystkie ptaki latają wysoko i daleko


Zwierz ta polskich las w przyk adowe zaj cia

Zwierzęta polskich lasówprzykładowe zajęcia:

Zwierzęta roślinożerne i mięsożerne w naszych lasach,

Jak wygląda zimowe życie ssaków,

Życie rodzinne leśnych zwierząt.


Praktyczne wykorzystanie cie ki ekologicznej w procesie dydaktycznym

Gady i płazy w Polscepropozycje zajęć:

Co wiem o płazach (gadach)?,

Muzyczny świat żab,

Mali potomkowie dinozaurów,

Wiosenne wędrówki żab.


Gry dydaktyczne

GRY DYDAKTYCZNE

ZGADUJ -ZGADULA


Zgaduj zgadula z pojedy czymi otworami

ZGADUJ -ZGADULA Z POJEDYŃCZYMI OTWORAMI

 • gra służy do rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku i składa się z 8 skrzynek, w których możesz umieścić dowolne przedmioty,

 • gra ta ma na celu sprawdzenie i utrwalenie wiadomości dzieci o lesie i jego mieszkańcach oraz przypomnienie niektórych prawideł zachowania się w środowisku leśnym


Wykorzystanie gry na zaj ciach

Wykorzystanie gry na zajęciach:

 • Pakowanie plecaka leśnego podróżnika,

 • Dobieranie dzieci w zespoły poprzez losowanie z budek przedmiotów,

 • Dobieranie owoców i liści wybranych gatunków roślin leśnych,

 • Na którym piętrze mieszkam ?,

 • Kto się ucieszy z tego co mam w dłoni ?,

 • Na której tablicy znajdę informację o mieszkańcu tej budki ?


Zgaduj zgadula dwuotworowa

Zgaduj – zgadula dwuotworowa

proponowane zabawy:

 • Rozpoznawanie i opisywanie dotykanych dłońmi elementów,

 • Szukanie dwóch jednakowych elementów,

 • Składanie z elementów całości


Miejsca rekreacji

Miejsca rekreacji:


Plac zabaw

Plac zabaw

Plac zabaw to znakomite miejsce do spędzania czasu,

Pomaga nawiązać kontakty koleżeńskie w naturalnych sytuacjach,

Wyposażany jest w drewniane i przyjazne dla środowiska sprzęty, sprzyjające wzmacnianiu nie tylko sprawności fizycznej, ale też rozwijające intelektualnie.


Miejsce na ognisko

Miejsce na ognisko

Ognisko to:

przyjemne zakończenie zajęć,

moment przypomnienia zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania z ognia.


Praktyczne wykorzystanie cie ki ekologicznej w procesie dydaktycznym

Dziękuję za zainteresowanie i życzę przyjemnego spędzania czasu na naszej ścieżce edukacyjno – ekologicznej.mgrAnna Czarnecka


 • Login