slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult. Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Community-based werken als alternatief De kracht van het vrijwilligerswerk: vier voorbeelden 4. Verschillende rollen van vrijwilligers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult ' - gaurav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opvoeden doe je samen

Jo Hermanns

H&S Consult

H & S Consult

slide2

Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Community-based werken als alternatief

De kracht van het vrijwilligerswerk:

vier voorbeelden

4. Verschillende rollen van vrijwilligers

5. Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

H & S Consult

slide3

Met de doorsneejeugd in Nederland gaat het erg goed

 • Het hoogste welbevinden ter wereld
 • Tevreden met thuis en school
 • Jeugd eet steeds minder ongezond
 • Jongere jeugd drinkt steeds minder (!!)
 • Afname jeugdcriminaliteit (!!)
 • Weinig psychische en gedragsproblemen in vgl.

met andere landen en ons eigen verleden

slide4

Maar paradoxaal:

steeds meer kinderen in zorg

H & S Consult

slide6

Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase.

Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

H & S Consult

slide7

Toename kinderen en jongeren in GGZ

2007: 227.333

2009: 267.716

Toename in twee jaar van 18%

Bron: Sectorrapport 2010, GGZ Nederland

H & S Consult

slide8

Véélkinderen

zitten vast

H & S Consult

slide9

Berends, E., Campbell, E. E., Wijgergangs, E., & Bijl., B. (2010). Bescherming bekeken. Een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen. Duivendrecht: Pi Research BV.

H & S Consult

slide10

Van 54.000 naar 69.000

Vooral toename in voortgezet onderwijs

Vooral toename ‘cluster 4’-leerlingen

slide12

Resultaat:

1 op de 7 kinderen in geïndiceerdezorg of speciaalonderwijs (1 op de 12 in Wajong), terwijlnaarschattingmaarhoogstens 1 op de 20 echtproblemenheeftwaarvoorzwareprofesionelehulpgewenst is

Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

H & S Consult

slide13

Wat is eraan de hand met de jeugd?

 • Problematiseringjeugd in combinatie met exportmodel
 • Kinderen en ouderssnelzienalspotentiëleprobleemgevallen
 • Exporterenproblemennaarprofessioneleinstituties
 • Vooriedere diagnose, beperking of doelgroepeengespecialiseerdeaanpak

H & S Consult

slide14

Het dominante model

 • Signaleren
 • Verwijzen
 • Diagnostiseren
 • Behandelen

H & S Consult

slide15

Het doosjessyndroom

H & S Consult

slide17

Basis:

Een heilig geloof in professionals die kinderen (en soms ouders) onder hun hoede nemen, ‘repareren’ en vervolgens verwachten dat het leven van die mensen veranderd is

We lijken zelf ‘het opvoeden verleerd’ te zijn

slide18

Werkt het ‘exportmodel’?

1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong

2. Nee, want bewezeneffectieveprogramma’sbijproblemen van kinderenzijn community-based

H & S Consult

slide19

Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ ook veel meer rendement heeft dan institutionele zorg

(ook voor de ‘zware’ doelgroepen)

Zie

www.colorado.edu/cspv/blueprints/

H & S Consult

slide20

Hoe nu verder?

H & S Consult

slide21

De drie eerste opdrachten voor ons allen:

 • Community-based werken
 • Communitybased werken
 • Communitybased werken

H & S Consult

slide22

Pedagogischeinfrastructuurronddrieopvoedmilieusversterken

 • Oplossingenvoorproblemenzoekenbinnen die structuur op lokaalniveau, ookvoor de ernstigeproblemen

H & S Consult

slide23

Zorg werkt dus in gezinnen, in scholen en op straat, in clubs, verenigingen, internet

H & S Consult

slide24

De pedagogische milieus

Gezin

Onderwijs

Publieke domein, incl www

H & S Consult

slide26

Ontmoetingsplaatsen voor ouders realiseren

Bestrijden alcoholmisbruik jongeren met een gemeentebreed plan

Vreedzame school

Taakspel

VVE met oudercomponent

Herstelrecht bij jongeren die over de schreef gegaan zijn

Voetbaltrainers trainen in het omgaan met lastig gedrag van kinderen en ouders

(Eén ongevraagd advies: sluit aan bij vertrouwde voorzieningen en vermijd een projectencarroussel)

H & S Consult

slide27

In ‘effectieve’ interventiesspelen professionals in reguliereinstellingen (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg), maaróókvrijwilligerseenbelangrijkerol

Big Brothers Big Sisters

Home-Start

Chatbox van de Kindertelefoon

Pleegzorg

H & S Consult

slide28

En voor de ingewikkelde gevallen:

het bloempjesmodel

(wraparound care)

H & S Consult

slide29

Eén ‘generalist’

 • Eén cliënt(systeem), één plan
 • Specialisten dienstbaar en oproepbaar
 • Ad hoc-netwerk
 • Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem)
 • Caseload kan oplopen tot 1 op 3

H & S Consult

slide30

oudercursus

schuldhulpverlening

Familie netwerkberaad

sportvereniging

Cliënt &

generalist

Home-start

onderwijs

opvanggezin

kinderopvang

Posttraumatische stresstherapie

slide31

Wat zou u morgen willen veranderen

Wat moet er veranderen

Hoe wilt u dat aanpakken

Hoe kan ik u daarbij helpen

Wie hebben we nog meer nodig

H & S Consult

slide32

Doel:

Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat

H & S Consult

slide34

Ouder

Familie/Sociale Netwerk

Vrijwilligers

IB’er

SMW’er

Medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin

Maatschappelijk werker

Jeugdzorgmedewerker

H & S Consult

slide35

Rol vrijwilligers

 • In het hart van de bloem
 • Als blaadje van de bloem

H & S Consult

slide36

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

 • Het moet georganiseerd worden
 • Het moet evidence-based zijn (geen bedreiging, maar emancipatie!)
 • Vrijwilligers moeten gecoacht worden
 • Als het om opvoedproblemen gaat: CJG als centraal vertrekpunt

H & S Consult

ad