Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult - PowerPoint PPT Presentation

Opvoeden doe je samen
Download
1 / 37

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult. Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Community-based werken als alternatief De kracht van het vrijwilligerswerk: vier voorbeelden 4. Verschillende rollen van vrijwilligers

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Opvoeden doe je samen

Jo Hermanns

H&S Consult

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Community-based werken als alternatief

De kracht van het vrijwilligerswerk:

vier voorbeelden

4. Verschillende rollen van vrijwilligers

5.Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Met de doorsneejeugd in Nederland gaat het erg goed

 • Het hoogste welbevinden ter wereld

 • Tevreden met thuis en school

 • Jeugd eet steeds minder ongezond

 • Jongere jeugd drinkt steeds minder (!!)

 • Afname jeugdcriminaliteit (!!)

 • Weinig psychische en gedragsproblemen in vgl.

  met andere landen en ons eigen verleden


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Maar paradoxaal:

steeds meer kinderen in zorg

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase.

Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Toename kinderen en jongeren in GGZ

2007: 227.333

2009: 267.716

Toename in twee jaar van 18%

Bron: Sectorrapport 2010, GGZ Nederland

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Véélkinderen

zitten vast

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Berends, E., Campbell, E. E., Wijgergangs, E., & Bijl., B. (2010). Bescherming bekeken. Een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen. Duivendrecht: Pi Research BV.

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Van 54.000 naar 69.000

Vooral toename in voortgezet onderwijs

Vooral toename ‘cluster 4’-leerlingen


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Instroom Wajong:


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Resultaat:

1 op de 7 kinderen in geïndiceerdezorg of speciaalonderwijs (1 op de 12 in Wajong), terwijlnaarschattingmaarhoogstens 1 op de 20 echtproblemenheeftwaarvoorzwareprofesionelehulpgewenst is

Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Wat is eraan de hand met de jeugd?

 • Problematiseringjeugd in combinatie met exportmodel

 • Kinderen en ouderssnelzienalspotentiëleprobleemgevallen

 • Exporterenproblemennaarprofessioneleinstituties

 • Vooriedere diagnose, beperking of doelgroepeengespecialiseerdeaanpak

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Het dominante model

 • Signaleren

 • Verwijzen

 • Diagnostiseren

 • Behandelen

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Het doosjessyndroom

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Of, het schrikbeeld van vele ouders:

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Basis:

Een heilig geloof in professionals die kinderen (en soms ouders) onder hun hoede nemen, ‘repareren’ en vervolgens verwachten dat het leven van die mensen veranderd is

We lijken zelf ‘het opvoeden verleerd’ te zijn


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Werkt het ‘exportmodel’?

1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong

2. Nee, want bewezeneffectieveprogramma’sbijproblemen van kinderenzijn community-based

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ ook veel meer rendement heeft dan institutionele zorg

(ook voor de ‘zware’ doelgroepen)

Zie

www.colorado.edu/cspv/blueprints/

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Hoe nu verder?

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • De drie eerste opdrachten voor ons allen:

 • Community-based werken

 • Communitybased werken

 • Communitybased werken

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Pedagogischeinfrastructuurronddrieopvoedmilieusversterken

 • Oplossingenvoorproblemenzoekenbinnen die structuur op lokaalniveau, ookvoor de ernstigeproblemen

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Zorg werkt dus in gezinnen, in scholen en op straat, in clubs, verenigingen, internet

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

De pedagogische milieus

Gezin

Onderwijs

Publieke domein, incl www

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Een paar voorbeelden

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Ontmoetingsplaatsen voor ouders realiseren

Bestrijden alcoholmisbruik jongeren met een gemeentebreed plan

Vreedzame school

Taakspel

VVE met oudercomponent

Herstelrecht bij jongeren die over de schreef gegaan zijn

Voetbaltrainers trainen in het omgaan met lastig gedrag van kinderen en ouders

(Eén ongevraagd advies: sluit aan bij vertrouwde voorzieningen en vermijd een projectencarroussel)

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

In ‘effectieve’ interventiesspelen professionals in reguliereinstellingen (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg), maaróókvrijwilligerseenbelangrijkerol

Big Brothers Big Sisters

Home-Start

Chatbox van de Kindertelefoon

Pleegzorg

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

En voor de ingewikkelde gevallen:

het bloempjesmodel

(wraparound care)

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Eén ‘generalist’

 • Eén cliënt(systeem), één plan

 • Specialisten dienstbaar en oproepbaar

 • Ad hoc-netwerk

 • Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem)

 • Caseload kan oplopen tot 1 op 3

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

oudercursus

schuldhulpverlening

Familie netwerkberaad

sportvereniging

Cliënt &

generalist

Home-start

onderwijs

opvanggezin

kinderopvang

Posttraumatische stresstherapie


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Wat zou u morgen willen veranderen

Wat moet er veranderen

Hoe wilt u dat aanpakken

Hoe kan ik u daarbij helpen

Wie hebben we nog meer nodig

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Doel:

Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Wie is deze generalist?

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Ouder

Familie/Sociale Netwerk

Vrijwilligers

IB’er

SMW’er

Medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin

Maatschappelijk werker

Jeugdzorgmedewerker

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Rol vrijwilligers

 • In het hart van de bloem

 • Als blaadje van de bloem

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

 • Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

 • Het moet georganiseerd worden

 • Het moet evidence-based zijn (geen bedreiging, maar emancipatie!)

 • Vrijwilligers moeten gecoacht worden

 • Als het om opvoedproblemen gaat: CJG als centraal vertrekpunt

H & S Consult


Opvoeden doe je samen jo hermanns h s consult

Van ‘doosje’ naar ‘bloempje’

H & S Consult


 • Login