Nemetalne mineralne sirovine
Download
1 / 55

Nemetalne mineralne sirovine - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Nemetalne mineralne sirovine. Goran Domitrović Krešimir Kalafatić. Sadržaj. Općenito Industrija cementa Industrija stakla Industrija keramike Industrija vapna Industrija zemalja EU Nemetalne sirovine u svijetu Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj. Općenito.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nemetalne mineralne sirovine' - gaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nemetalne mineralne sirovine

Nemetalne mineralne sirovine

Goran Domitrović

Krešimir Kalafatić


Sadr aj
Sadržaj

 • Općenito

  • Industrija cementa

  • Industrija stakla

  • Industrija keramike

  • Industrija vapna

 • Industrija zemalja EU

 • Nemetalne sirovine u svijetu

 • Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj


Op enito
Općenito

 • Industrija nemetalnih minerala

  • Industrija cementa

  • Industrija stakla

  • Industrija keramike

  • Industrija vapna


Op enito1
Općenito

 • Nemetalne sirovine:

  • pijesak

  • šljunak

  • tehnički i ukrasni kamen

  • gips

  • lapor

  • vapnenac

  • ciglarska, keramička i vatrostalna glina

  • kreda

  • kalcit

  • kvarc i kvarcni pijesak

  • barit

  • grafit

  • sumpor

  • kuhinjska sol

  • azbest


Industrija cementa
Industrija cementa

 • Prema kemijskom sastavu cement dijelimo na dvije skupine silikatne i aluminatne cemente.

  • Silikatni cementi dobivaju se pečenjem lapora i vapnenca

   • baza za proizvodnju metalurških, porculanskih i supersulfatnihcementa

  • Aluminatni cementi dobivaju se pečenjem boksita i vapnenca

   • pri izradi vatrostalnih betona, kao i pri betoniranju na vrlo niskim temperaturama.


Primjena cementa
Primjena cementa

 • Zidarski radovi:

  • mort za zidanje

  • mort za žbukanje (žbuka)

  • podloge i glazure

 • Izrada betona


Industrija stakla
Industrija stakla

 • Staklo je po kemijskom sastavu silicijev dioksid

 • Prilikom proizvodnje stakla dodaju se sljedeće dvije tvari koje olakšavaju izradu stakla:

  • soda (natrijev karbonat – Na2CO3)

  • vapnenac (kalcijev karbonat - CaCO3)

 • Ovisno o sastavu, staklo ima dodatna svojstva poput boje, čvrstoće i osjetljivosti na temperaturu


Industrija stakla1
Industrija stakla

 • Upotreba stakla

  • Građevinarstvo

  • Prehrambena industrija

  • Elektronička industrija

 • Razvijenost industrije stakla bitna je za brojne segmente industrijskog razvoja

 • Staklo se često proizvodi i u manjim obrtima


Industrija keramike
Industrija keramike

 • Keramički materijal je složen spoj kovina i anorganskih elemenata, a zbog svojih svojstava upotrebljiv je u brojnim granama industrije

 • Nastaju pod utjecajem visoke topline (pečenjem, taljenjem)

 • Keramika je obično tvrda i ima visoku temperaturu taljenja, nisku električnu i toplinske vodljivosti, dobru kemijsku i toplinsku stabilnost i visoku tlačnu čvrstoću


Primjena keramike
Primjena keramike

 • Široka primjena:

  • izrade građevinarskih opeka i crijepova

  • sanitarna oprema

  • alatiza rezanje metala i kuhinjski noževi

  • vatrostalneobloga ložišta ali i slojevi kuhinjskih pomagala

  • vjetrobranii stakla vozila te svjećice motora

  • Senzori, magnetnememorije …

 • Izolacija oplate SpaceShuttle-a zbog visoke izdržljivosti na ekstremne temperature


Industrija vapna
Industrija vapna

 • Vapnoili krečje građevinsko vezivni materijal koji se dobiva iz kamena vapnenca pečenjem na temperaturi od 1000 – 1200 °C

 • Vrste vapna:

  • živo vapno

  • gašeno vapno

  • hidratiziranovapno


Primjena vapna
Primjena vapna

 • Živo vapno

  • Nakon pečenja vapnenca nastaje živo vapno u obliku grumena ili samljeven u obliku praha prljavo bijele boje tj. kalcijev oksid

 • Gašeno vapno

  • Vapno se raspada i gasi dodavanjem vode razvijajući temperaturu od oko 150 ° C, zbog čega je obavezno miješanje smjese

  • Primjenjuje se za unutarnje i vanjsko bojanje, dezinfekciju mineralno vezanih podloga, zaštitu voćaka od insekata, kao vezivo za vapnene i vapneno-cementne žbuke


Primjena vapna1
Primjena vapna

 • Hidratizirano vapno

  • Hidratizirano vapno dobiva se gašenjem živog vapna s vrlo malo vode

 • Primjenjuje se:

  • u građevinskoj industriji (proizvodnja građevinskih mortova za zidanje i žbukanje)

  • u kemijskoj industriji

  • u cestogradnji (stabilizacija tla)

  • za sanaciju ekololoških incidenata (za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda i omekšavanje vode)

  • u prehrambenoj i tekstilnoj industriji

  • u poljoprivredi

  • kao premaz


Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u eu
Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u EU

 • Proizvodnja sektora iznosi 88.6 mlrd. € u 2006. godini ili ukupno 5.25 % dodane vrijednosti industrije zemalja EU

 • Ukupan broj zaposlenih je oko 1 035 500 tj. oko 3% ukupno zaposlenih u industriji

 • Oko 12% svih proizvoda ovog sektora trguje se unutar EU


Industrija cementa u eu
Industrija cementa u EU

 • Velika većina europskih proizvođača cementa aktivni su na globalnom tržištu

 • Najveći trgovinski partner u tom području je SAD

 • Proizvodnja cementa u EU indirektno je vezana uz brojne druge industrije i kao takva kreira velik broj radnih mjesta, pogotovo u manjim sredinama


Industrija cementa u eu1
Industrija cementa u EU

 • Bitna komponenta je briga za očuvanje okoliša budući da cementare proizvode značajnu količinu ugljikovog dioksida

 • Također inovacije nekih zemalja EU omogućuju da cementare u proizvodnji koriste spaljivanje otpada kao gorivo ali i korištenje alternativnih materijala iz otpada kao sirovine

 • Cementare se često koriste u spaljivanju otpadnih materijala u članicama EU


Industrija cementa u eu2
Industrija cementa u EU

 • Stabilan rast obilježava ovu industriju u EU, u razdoblju 1998. i 2007. on iznosi 23%

 • Proizvodnja cementa 2007. iznosi 272 milijuna tona u vrijednosti 19 mlrd. €

 • Broj zaposlenih u industriji cementa iznosi 0.25% ukupno zaposlenih u industriji te ukupno 0.5% dodane vrijednosti industrije EU


Industrija cementa u eu3
Industrija cementa u EU

 • Ovisno o infrastrukturnim projektima kreće se i proizvodnja cementa

 • Zbog osuvremenjavanja pogona pada broj zaposlenih i 2007. godine iznosi 56 500 direktno zaposlenih

 • Industrija je stoga kapitalno intenzivna ali i energetski zahtjevna


Trgovina cementom u eu
Trgovina cementom u EU

 • Cement je jeftina sirovina i stoga većinu troškova čini transport

 • Godine 2007. zemlje EU izvezle su 3% cementa od čega 7% u ostale zemlje Europe dok ostatak uglavnom u SAD

 • U SAD-u 60% proizvođača cementa je u vlasništvu tvrtki zemalja EU

 • Uvoz uglavnom iz dalekoistočnih zemalja


Industrija stakla u eu
Industrija stakla u EU

 • Podjela na nekoliko sektora

  • Ambalažno staklo čini 60%proizvodnje

  • Ravno staklo čini 30%

  • Specijalna stakla, keramičke glazure, stakleno posuđe, staklena vlakna za izolaciju ukupno oko 10% proizvodnje


Industrija stakla u eu1
Industrija stakla u EU

 • Ukupna proizvodnja 2007. iznosi 37,5 milijuna tona što čini 30% količine svjetske proizvodnje u

 • Vrijednost ukupne proizvodnje iznosi 39 mlrd. € tj. 32% vrijednosti svjetske proizvodnje

 • Glavninu proizvodnje, oko 70%, čini 5 članica EU – Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska i Velika Britanija


Industrija stakla u eu2
Industrija stakla u EU

 • Industriju stakla u EU obilježava konkurentnost na globalnom tržištu zahvaljujući kvaliteti proizvoda, kapacitetu za inovacije i iskusnim radnicima

 • Glavna prijetnja kao i svim industrijskim sektorima u EU je dalekoistočna jeftina radna snaga


Trgovina stakla u eu
Trgovina stakla u EU

 • Unutar EU trguje se sa 80% ukupne proizvodnje stakla

 • Trenutno se bilježi rast uvoza stakla iz ostalih zemalja te već 2007. EU ima negativnu trgovinsku bilancu u tom sektoru

 • Proizvodnja stakla je energetski intenzivna i stoga je bitna stavka u budućem razvoju održivost u smislu bolje reciklaže


Industrija keramike u eu
Industrija keramike u EU

 • Raspon između potrošačke keramike do građevinske je velik i oko 40% ukupne proizvodnje otpada na keramičke pločice i crijepove

 • Proizvodnja 2006. iznosi 28.1 mlrd. € sa rastom od 3% u odnosu na prethodnu godinu ali padom u broju zaposlenih od 2%


Industrija keramike u eu1
Industrija keramike u EU

 • Europska unija je globalni lider u proizvodnji kvalitetnih keramičkih proizvoda

 • Rastuća ulaganja u istraživanje i razvoj posebno u nove materijale, korištenje lasera i automatizacije procesa te ekološki prihvatljive proizvodnje


Trgovina keramikom u eu
Trgovina keramikom u EU

 • Oko 25% proizvodnje izvozi se izvan EU ponajviše u SAD, Švicarsku, Rusiju i Japan

 • Pritom 70% uvoza dolazi iz Kine

 • Održivost posebno ovisi o proizvodnji cigle i crijepova zbog njihove velike potrebe za energijomIndustrija vapna u eu
Industrija vapna u EU

 • Proizvodnja vapna 2006. godine iznosila je 28 milijuna tona tj. 12% ukupne svjetske proizvodnje od 227 milijuna tona

 • Ukupna je vrijednost proizvodnje iznosila 2.5 mlrd. €

 • Broj zaposlenih u industriji 11 000


Industrija vapna u eu1
Industrija vapna u EU

 • Nekoliko velikih proizvođača na svjetskom tržištu

 • Sirovina se proizvodi uglavnom na mjestu gdje se i crpi čime dolazi do uštede transportnih troškova ali i boljeg očuvanja okoliša

 • Industrija je i kapitalno i energetski intenzivna te potrebe za energijom čine 50% troškova proizvodnje


Trgovina vapnom u eu
Trgovina vapnom u EU

 • Vapno je sirovina koja je relativno jeftina te stoga transportni troškovi čine glavninu cijene

 • Europski proizvođači često radije ulažu u proizvodne pogone drugih zemalja gdje postoji potražnja za vapnom

 • Razlog su upravo transportni troškovi

 • Proizvodnja vapna ima negativne učinke na okoliš zbog brojnih nusprodukata poput dušikovih i sumporovih oksida


Svijet
SVIJET

 • Od 1950. – 2000. svijetska proizvodnja nemetalnih minerala porasla je sa 40,7 na 210 milijardi dolara

 • Do 2025. porast preko 4 milijarde dolara


SAD

 • SAD broji oko 3300 kompanija koja se bave rudarstvom i vađenjem minerala sa godišnjim prihodima od oko 22 milijarde dolara

 • Uvoz nemetalnih minerala čini oko 5 % američkog tržišta

 • Uvoze iz Kanade, Sudijske Arabije, Venecuele, Iraka i Meksika

 • Izvoze u Kanadu, Kinu, Japan, Meksiko i Njemačku – 5% proizvodnje

 • Glavni proizvodi su lomljivi i mljeveni vapnenac (35% prihoda), građevinski pijesak i šljunak (20%), mljeveni i lomljivi granit (10%)


KINA

 • Kina i Indija imaju najviše nemetalnih mineralnih resursa u svijetu

 • Kina prva u svijetu po proizvodnji i izvozu

 • Prvo mjesto u nemetalnim mineralima zauzimaju fluorit, boksit, magnezit, bentonit, talk i kvarc

 • Kina koristi više od 130 različitih minerala

 • Izvozi nemetalne mineralne proizvode u 130 zemalja i regija

 • Iako Kina ima prednosti u mineralima, dugovječni i kvalitetniji proizvodi su monopolizirani od stranih poduzeća


Cement
CEMENT

 • Svijetska potražnja cementa u 2005. iznosila je 2.283 milijuna tona, od toga 47% otpada na Kinu

 • Očekivana potražnja za 2010. je 2836 milijuna tona

 • Od 2005. - 2010. Kina je povećala potražnju za 250 milijuna tona – više od ukupne godišnje potražnje u Europi

 • Najveći svijetski potrošači cementa su Europa, SAD i Japan


Cement1
CEMENT

 • Svijetska proizvodnja cementa kontinuirano raste

 • U prošlih 10 godina proizvodnja je porasla za 50%

 • 2003. proizvedeno 1940 milijona tona diljem svijeta – u Aziji 67%

 • najveći svijetski proizvođač je Kina, a prati ju Indija


Cemex
CEMEX

 • Najveći svijetski dobavljač građevinskog materijala i treći po veličini proizvođač cementa

 • Osnovan 1906. u Meksiku

 • Proizvodni pogoni u 50 zemalja u Sjevernoj Americi, na Karibima, Južnoj Americi, Europi, Aziji i Africi


Hrvatska
HRVATSKA

 • Obuhvaća istraživanje, eksploataciju, oplemenjivanje, proizvodnju i preradu nemetalnih mineralnih sirovina

 • U eksploataciji su ležišta kvarcnog pijeska, bentonita, keramičkih i ciglarskih glina, gipsa, tufa, lapora, dolomita, vapnenca, eruptivnih materijala i šljunka za građevne materijale i arhitektonskoga kamena te se proizvodi morska sol

 • Poznata su, ali se ne iskorištavaju, ležišta kvarcita, barita, grafita te neka ležišta arhitektonskoga kamena


Proizvodnja
Proizvodnja

 • Resursi omogućuju intenzivnu eksploataciju i preradu nemetalnih sirovina u staklarskoj, keramičkoj, cementnoj, vatrostalnoj i opekarskoj industriji te arhitektonskoga kamena, posebno za potrebe graditeljstva

 • u ukupnoj industrijskoj proizvodnji Hrvatske 2007.godine sudjeluje s oko 8 %

 • Približno 80 % proizvodnje te industrije čini reprodukcijski materijal za ostale industrijske grane (graditeljstvo, prehrambenu, kemijsku i metaloprerađivačku industriju)

 • 20 % je roba široke potrošnje

 • Vađenjem ostalihruda i kamena te proizvodnjom drugih nemetalnih mineralnih proizvoda bavi se oko 780 tvrtki s oko 18.000 zaposlenih


Izvoz
Izvoz

 • Najvažnije grupe izvoznih proizvoda od 2001. do 2007. godine :

  • staklarska industrija (ambalažno, lijevano, sigurnosno, laboratorijsko-farmaceutsko staklo)

  • sve vrste cementa

  • keramički proizvodi (keramičke pločice, sanitarije, porculan)

  • arhitektonsko-građevni kamen

  • mineralna vuna

  • opekarski proizvodi (cigla i crijep)

  • kameni agregati i betonski prefabrikati


Uvoz

 • od 2001. do 2007. godine uvoz sirovina i gotovih proizvoda kakvi se u Hrvatskoj ne proizvode ili se nedovoljno proizvode

 • Uvoz fosfata, feldspata, kaolina, specijalnoga kvarcnog pijeska, arhitektonskoga kamena eruptivnog podrijetla, morske i kamene soli, floatstakla, staklene vune, vatrostalnih materijala, ali i proizvoda keramičke industrije (pločice, sanitarije, porculan), opekarskih proizvoda (cigla i crijep), betonskih prefabrikanata, bitumenskih proizvoda i staklarske industrije (ambalažno staklo i sigurnosno staklo, staklo za kućanstvo te farmaceutsku industriju)