Klucz do uczenia si  rozwj umiejtnoci zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i ...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

- Agnieszka Janiszewska PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. - Agnieszka Janiszewska.

Download Presentation

- Agnieszka Janiszewska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klucz do uczenia si rozwj umiejtnoci zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

- Agnieszka Janiszewska


Klucz do uczenia si obejmowa w naszym przedszkolu trzy moduy :- matematyk sensoryczn- program literacki- konstrukcjeGrupa z ktr pracowaam na w/w moduach to 6 latki.


Modu : Matematyka sensorycznaMatematyka sensoryczna pomaga dzieciom w rozpoznawaniu i stosowaniu podstawowych standardw sensorycznych: koloru, ksztatu i rozmiaru. Umoliwia im rozpoczcie analizy przedmiotw i ich relacji przy pomocy okrelonych, kulturowych standardw sensorycznych.Matematyka bya ciekawym zadaniem dla dzieci.


Dzieci skupiay si na tym, aby rozrni kolory, ksztaty i okrelay skd wiemy, e jedna rzecz jest wiksza od innej, ale mniejsza od jeszcze innej. Dzieci napotykay na swej drodze rne problemy, bo jak z trzech cienkich paseczkw zrobi ko?


Umiejtnoci porwnywania rozmiaru przez zabaw z misiami. Matematyka sensoryczna wzbudza w dzieciach ciekawo i ogromne zainteresowanie.


Dzieci miay super zabaw dopasowujc zabawki znajdujce si w sali do koloru podstawowego, porwnyway ich odcienie. Nie byo ani jednej pomyki chocia troch zamieszania w sali


Utrwalay obraz figur geometrycznych ukadajc dla nich domki z rnych materiaw, pacc figurkowymi pienikami czy tworzc mieszkania dla odpowiednich figur.


Zabawy z kolorami. czenie dwch kolorw, aby otrzyma rne odcienie, nazywanie ich. Bya to nowa zabawa z kolorami i farbami dla dzieci. Dziki takiemu czeniu i otrzymywaniu barw nasze prace malarskie bd o wiele barwniejsze.


To zadanie sprawio wiksz trudno, bo naleao stworzy a cztery odcienie fioletu. Dzieci jednak doskonale sobie poradziy mieszajc kolory i uzyskujc odpowiednie odcienie.


Modu: Program literacki. Najwaniejszym etapem tego programu jest wprowadzenie w bajk poprzez emocjonalne zaangaowanie dzieci w histori.Dzieci po wysuchaniu bajki i rozmowie o niej ukaday obrazki z kolejnoci zdarze.


Kolorowanie obrazkw z epizodami z bajki dodatkowo utrwalao jej tre. Dzieci skaday pokolorowane obrazki w ksieczki i czytay bajk w domu rodzicom.


Poprzez ukadanie kolejnoci zdarze moglimy jeszcze raz przeanalizowa struktur bajki. Nawet dzieci ktrych nie byo w przedszkolu na wprowadzeniu do bajki dziki tej sesji poznaway bajk bardzo dobrze i umiay poradzi sobie z tym zadaniem.


Modelowanie wizualno przestrzenne bajki (O chatce i jej mieszkacach na zdjciu) Przyznam, e pocztki modelowania byy trudne, dzieci troszk gubiy si. Po pewnym czasie tak im si to spodobao, e same wymylay figury zastpcze Najchtniej zakadali okulary i sprawdzali swoich kolegw i koleanki.


Na zakoczenie teatralne przedstawienie bajki, dzieci z chci wcielay si w role znanych ju bajkowych postaci. To bya jedna z ulubionych czci moduu literackiego.


Modu: Konstrukcje - pobudzenie wyobrani przestrzennej dzieckaCzasami zabawa w ukadanie klockw okazywaa si nie taka atwa. Dzieci poznaj bryy na podstawie klockw, ksztatuj bogate sownictwo matematyczne w praktycznym, wizualnym kontekcie.


Najwikszym chyba zaskoczeniem dla dzieci byo to, e nie ma tu dowolnoci tworzenia z klockw. Szybko jednak zauwayy, e w ten sposb ucz si budowa nowe rzeczy.


Na zakoczenie kadej budowy przychodzi nadzorca i sprawdza poprawno wykonanych budowli, tu liczya si spostrzegawczo.


Program ten zachca dzieci do szerszego analizowania, porwnywania, badania, zastanawiania si nad tym co nas otacza, zadawania sobie takich pyta jak: dlaczego? Skd? Po co? Ju po pierwszych sesjach przeprowadzonych z przedszkolakami mog stwierdzi, e wiczenia te bardzo zachcaj i motywuj dzieci do nauki. Wszystkie wiczenia maj charakter praktyczny.Obserwujc dzisiejsze zabawy i zajcia dzieci, w ktrych gr bierze komputer, zabawki mechaniczne trudno uwierzy, e tyle radoci mog da drewniane klocki, zaoona na gow opaska z sylwetami z bajek czy wsplne projektowanie umownych znakw, symboli, map. Kade zajcia, zabawa to wyszy szczebel do rozwijania dziecicej wyobrani, kreatywnoci, umiejtnoci. Dzieci chc si bawi i uczy zarazem, a poniewa jest to zupenie co nowego, dzieci s zafascynowane. Dla nauczyciela to niesamowita pomoce dydaktyczne i przygoda z dziecic nauk poprzez zabaw.Agnieszka Janiszewska


  • Login