Schoolrijpheid

Schoolrijpheid PowerPoint PPT Presentation


  • 365 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vooraf:. De ontwikkeling van een kind verloopt op verschillende domeinen.Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en niet alle domeinen ontwikkelen even snel.Geen enkel kind is 100% schoolrijp op het einde van de derde kleuterklas. De leerkracht van het eerste leerjaar werkt daar verder aan.. Wann

Download Presentation

Schoolrijpheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Schoolrijpheid Infoavond 2 februari 2010

2. Vooraf: De ontwikkeling van een kind verloopt op verschillende domeinen. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en niet alle domeinen ontwikkelen even snel. Geen enkel kind is 100% schoolrijp op het einde van de derde kleuterklas. De leerkracht van het eerste leerjaar werkt daar verder aan.

3. Wanneer is een kind schoolrijp? Het is een groeiproces. Het gebeurt dus niet van vandaag op morgen. Schoolrijpheid is niet enkel afhankelijk van het kind. Ook de ouders, de omgeving en de school werken eraan mee. Je kan de verschillende ontwikkelingsdomeinen stimuleren.

4. Ontwikkelingsdomeinen Zelfredzaamheid Motorische ontwikkeling Tijd en ruimte Voorbereiden op rekenen Voorbereiden op lezen en schrijven Werkhouding Sociale en emotionele ontwikkeling

5. Als ouder helpen bij zelfredzaamheid Stimuleer je kind om steeds meer dingen zelf te doen: Jas aandoen, neus snuiten, naar toilet gaan, handen en gezicht wassen, alleen tanden poetsen, … Wat jouw kind wil proberen, laat je het proberen. Wat jouw kind zelf kan, laat je het ook doen.

6. Als ouder helpen bij grove motoriek Let op een goede zithouding: bij het eten aan tafel, bij het kleuren, … Stimuleren om een tijdje stil te zitten: bij de maaltijd, bij het spelen van een gezelschapsspel, …

7. Als ouder helpen bij fijne motoriek Laat je kind zich zo zelfstandig mogelijk aan- en uitkleden (verschillende sluitingen oefenen), zelf boterhammen smeren, drank uitschenken, … Laat je kind binnen en buiten helpen bij activiteiten die de vaardigheden van de handen en de samenwerking van beide handen stimuleren ((harken, wieden, roeren, wringen, …) Doe samen met je kind allerlei knutselwerkjes.

8. Als ouder helpen bij tijdsbesef Koppel begrippen van tijd aan dagelijkse activiteiten. Gebruik een zandloper, kookwekker, chronometer, … Gebruik ankerpunten om gebeurtenissen in de (verre) toekomst concreet te maken: nieuwjaar, Sinterklaas, …

9. Als ouder helpen bij ruimtebesef Geef jouw kind veel kansen om te bewegen: fietsen, zwemmen, rollen, klimmen, werpen, … Laat jouw kind experimenteren met alle richtingen. De oriëntatie van links naar rechts is pas definitief rond de leeftijd van 6 jaar. Het is aangeraden om symmetrische bewegingen te stimuleren. Geef opdrachten met ruimtebegrippen.

10. Als ouder helpen bij rekenvaardigheden Betrek jouw kind bij allerlei ‘telbare’ situaties.(vb. Hoeveel borden zijn er? Zet nu evenveel glazen=1-1-relatie) Speel met jouw kind spellen waarbij een dobbelsteen moet gebruikt worden. Laat uw kind het nummer intoetsen wanneer u telefoneert, … Laat jouw kind voorwerpen sorteren: de grote borden bij de grote, de kleine borden bij de kleine. Gebruik de begrippen waar het kan: veel-weinig, meer-minder, minst-meest, erbij-eraf, hoeveel zijn er samen, hoeveel zijn er over, …

11. Als ouder helpen bij voorbereidend lezen Bibliotheekbezoek. Interesse opwekken voor boeken en lezen. Toon dat je zelf ook leest. Voorlezen en vertellen uit (prenten)boeken. Rijmspelletjes. Letters van de eigen naam zoeken.

12. Als ouder helpen bij werkhouding Leren opruimen: beperk de prikkels waaruit jouw kind moet kiezen. Help jouw kind te kiezen wat het gaat doen. Geen ‘aangeleerde hulpeloosheid’, maar meedenken met jouw kind: “Hoe kan je dat oplossen? Wat ga je eerst doen? Wat daarna? Stimuleer jouw kind om iets af te werken. Help jouw kind om te plannen: benoem alle stappen zodat hij stap voor stap leert te werken.

13. TOETERS:Normering Resultaten in computerprogramma Score A, B, C, D of E Score wordt vergeleken met andere scores van kleuters uit de derde kleuterklas. Score wordt vergeleken met scores van leeftijdsgenootjes.

14. En dan…? Oudercontact. Foutenanalyse + remediëren. Kontrabas.

15. KONTRABAS Voor kleuters die zwakker scoorden bij TOETERS. (scores D en E) Gelijkaardige test als TOETERS. Wordt afgenomen eind mei door de CLB-medewerkster of zorgcoördinator of klasjuf. Een beetje moeilijker: de kleuters zijn al enkele maanden verder in hun ontwikkeling. Om zicht te krijgen op de evolutie.

16. Maar… Relativeren van de testen. De observaties en het gevoel van de klasjuf zijn minstens even belangrijk! De testen meten geen sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, …

17. Drempelverlagende activiteiten waar mogelijk Enkele keren per jaar. Activiteiten voor kleuter van de derde kleuterklas en leerlingen van het eerste leerjaar. Kennis maken met nieuwe juffen en klassen. Nog even terug naar de kleuterklas.

  • Login