Velkommen til f nlfs fagseminar og lederm te 25 26 feb 2012 helsfyr rica hotel
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel. Agenda ledermøte 2012. Styrets arbeid 2011. Fallskjermåret 2011…. 59.929 hopp Annet hoppmønster Flere elever enn noen gang! Medaljer EM/WC Sølv til 42 FF og bronse Polaris

Download Presentation

Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012Helsfyr Rica Hotel


Agenda ledermøte 2012


Styrets arbeid 2011


Fallskjermåret2011…

 • 59.929 hopp

  • Annet hoppmønster

 • Flere elever enn noen gang!

 • Medaljer EM/WC

  • Sølv til 42 FF og bronse Polaris

 • Økning i ikkerapporteringspliktige hendelser 

  • Sier noe om rapporteringskultur

 • FS satsning

 • NM i Tønsberg 2011

 • Ulykken


Styrets ansvar

 • Forvaltning av seksjonen etter føringer gitt av Seksjonsmøtet

  • Faglig og sportslig ansvar for fallskjermhopping i Norge

  • Langtidsplanen

 • Sørge for at seksjonens virksomhet er forsvarlig organisert og drives i samsvar med forbundets kvalitets- og sikkerhetssystemer

  • Komiteer

  • Arbeidsutvalg

 • Plikter å påse at seksjonens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

 • Mer info:

http://www.nlf.no/info/lover-og-vedtekter

http://www.nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/Instruks%20for%20Styre%20og%20sekretariat%20gjeldende%20ref%20185429-v1.pdf


Styret 2011-2013

Frode Finnes Larsen(seksjonsleder)

Mathias Holtz

(nestleder)

Ramsy Suleiman

Ingela Reppe

Bodil Leira Stene

Inger Aakre

(vara)

Stig Berge

(vara)


Styrets arbeidsform

 • Formelle styremøter

 • Saksbehandling mellom møter

 • Strategi og handlingsplaner

  • Styrets politikk for tingperioden

  • Mandat og handlingsplaner for komiteer

 • Daglig drift: Fagsjef, landslagssjef og komiteer

  • Styret skal være styre…

 • Ungdomsutvalget deltar i styremøter

 • NLF: overordnet politikk, rammer og avtaler


Hovedaktiviteter for Styret i 2011

 • 6 formelle møter hvor 47 saker er behandlet

 • Planlegging og gjennomføring av seksjonsmøtet 2011

 • Oppfølging av gjeldende langtidsplan

 • Utviklingen av nytt målsettingsdokument for idrettssatsingen

 • Revidering av FS prosjektet

 • Handlingsplan 2013

 • Oppfølging av administrasjon og komiteer


Styret NLF 2011

 • Oppfølging av langtidsplan NLF

 • ATO/LAPL

 • Ny generalsekretær i NLF

 • Organisasjon

 • Forretningsdrift

 • Felles kvalitetssystem

 • Idrett

 • Luftsportsuka, 18-22.07.2012, Starmoen


Status langtidsplan


Langtidsplanen

 • Klubbenes oppdrag til Styret

 • To nivåer: NLF og FNLF

 • Planene ligger ute på nettet

  • Hyperkopling: FNLF

  • Hyperkopling: NLF

 • Tilbakemelding fra klubber:

  • Mal sendes ut i etterkant


Status langtidsplanSikkerhet

Løypemelding…


Status langtidsplanLuftrom


Status langtidsplanRegelverk


Status langtidsplanMiljø


Status langtidsplanAnlegg


Status langtidsplanKlubber


Status langtidsplanKompetanse


Status langtidsplanInformasjon


Status langtidsplanRekruttering


Status langtidsplan Konkurranseidrett


Økonomi 2011


Økonomi

 • ØkonomiRegnskapet er ikke revidert pga sykdom. Vi har sunn vekst, og har i 2011 et overskudd på kr. 717.237,- .


Økonomi

 • Årsaken til det relativt gode resultatet er:

  • vekst i medlemsmassen

  • Høyere overføring fra NIF ift budsjettert

  • Stram økonomistyring generelt

  • Ikke gjennomført FS 4 fullt ut

  • Ikke benyttet vedlikeholdsmidlene på ØÆ

  • Større inntekter på variable poster som moms kompensasjon, VO, NIF.


Medlemmer

 • MedlemmerVi er per 31.12.2011 forbundets største seksjon med 5305 medlemmer. ”All time high”

 • Stor økning i antallet tandem (270)

 • Merk også en økning i antall lisensierte hoppere(151).


Medlemsskap


Medlemstall i klubbene

 • Medlemskap i klubber


Idrettsregistreringen


Handlingsplan 2013


Strategiprosessen

Seksjonsmøtet

2011

Styrets strategiprosess

Kjøreplan for styret, administrasjon og komiteer

Styrets tolkning av langtidsplanen

Styrets politikk og holdninger

Langtidsplanen

Organisasjon

Fallskjermmiljø

Styrets handlingsplan

S

W

S

W

O

T

O

T


Holdninger og verdiersom Styret vil bevare og kjempe for…

Sosialt, inkluderende

og tolerant miljø

Sikkerhet og kvalitet!

Variert miljø

Moro og glede!

Høy aktivitet!

Gode relasjoner og

samarbeid mellom klubber

Frivillighet!

Høy kompetanse!

Høyt nivå!

Rapporteringskultur!

Service til klubbene

Ryddig økonomi

Medlemsutvikling


Styrets handlingsplanGrunnlag: Strategiprosessen og langtidsplan

Toppidrett

Klubbutvikling

Administrasjon og organisasjon

 • Rapporterings- system

 • IT strategi

 • Kartlegge kompetanse

 • Kvalitetssystem (NLF)

 • Orgutvalg (NLF)

 • Klubbhåndboka

 • Koordinatorer

 • Kommunikasjon

 • Prosess med klubber

 • FS prosjektet

 • FF landslag

 • Revidering idrettsdokument

 • Toppidrett utover 2013


Handlingsplan


LUNSJ!


Endringer i lovnorm


Klubbutvikling


Utgangspunkt

 • Egent kapittel i langtidsplanen

 • Noen utfordringer/utsagn på styrets strategisamling:

  • Er Styret synlig nok?

  • Er FNLF sitt tilbud til klubbene tydelig?

  • Avstand til klubber (rolle)?

  • Åpenhet og kommunikasjon rundt beslutninger (for eksempel idrettssatsning)?

  • Rapportering aktivitet er tungvindt

  • Dårlig ettervekst av gode HI kandidater

  • Manglende IT-strategi (helhetsfokus)

  • Økonomisk styring av klubber. Godtgjørelse, skatt og regelverk

  • Flyøkonomi og styring

  • Støy og anlegg

  • Holdninger til dugnad

  • Langsiktige og trygge plasser for en fallskjermklubb


Spørsmål i invitasjon

 • Alle klubbledere skal ha tenkt igjennom og være klar til å drøfte følgende problemstillinger under agendapunktet Klubbutvikling:

  • Hva er de tre største utfordringene for din klubb kommende sesong?

  • Hva gjøres for å håndtere disse?

  • Hva kan FNLF gjøre / hvilke forventinger har klubben til FNLF?


Andre stikkord

 • Klubber vs. FNLF

 • Samarbeid på tvers av klubber


Notater fra diskusjon


Notater fra diskusjon


toppidrett 2013-2015


 • Login