Podzia map g rniczych
Download
1 / 22

PODZIAL MAP G RNICZYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 974 Views
 • Updated On :

PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH. Podział map górniczych:. 1. mapy powierzchni 2. mapy wyrobisk górniczych 3. mapy geologiczne. Każda z wymienionych map dzieli się na:. a) mapy podstawowe b) przeglądowe c) specjalne. Mapy powierzchni. a) podstawowe sytuacyjno – wysokościowe 4 b) przeglądowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODZIAL MAP G RNICZYCH' - gaston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Podzia map g rniczych2 l.jpg
Podział map górniczych:

 • 1.mapy powierzchni

 • 2.mapy wyrobisk górniczych

 • 3.mapy geologiczne


Ka da z wymienionych map dzieli si na l.jpg
Każda z wymienionych map dzieli się na:

 • a)mapy podstawowe

 • b)przeglądowe

 • c)specjalne


Mapy powierzchni l.jpg
Mapy powierzchni

 • a)podstawowe

 • sytuacyjno – wysokościowe4

 • b)przeglądowe

 • mapy sytuacyjno wysokościowe

 • c)specjalne

 • obszaru górniczego

 • okręgu przemysłowego

 • terenu przemysłowego zakładu górniczego

 • dróg transportowych

 • sieci energetycznych

 • sieci wodno- kanalizacyjnych

 • zbiorników wodnych

 • zwałów i hałd

 • obserwacji ruchu terenu

 • zagospodarowania terenu

 • ewidencji gruntów ( katastralne)

 • filarów ochronnych


Mapy wyrobisk g rniczych l.jpg
mapy wyrobisk górniczych

 • a)podstawowe

 • mapy wyrobisk górniczych ( pokładu, warstwy, żyły itp.)

 • b)przeglądowe

 • mapy wyrobisk górniczych w złożu

 • mapy wyrobisk poziomu wydobywczego


Slide6 l.jpg

 • a)mapy specjalne

 • przestrzenne wyrobisk górniczych

 • przewietrzania

 • przeciwpożarowe

 • podziemnych zbiorników wodnych

 • tąpań

 • transportu podziemnego

 • podziemnej sieci energetycznej

 • odwadniania

 • podsadzania

 • oddziałowe


Mapy geologiczne l.jpg
mapy geologiczne

 • a)podstawowe

 • mapy przekrojów geologicznych

 • mapy profili otworów wiertniczych

 • mapy profili wyrobisk górniczych

 • b)przeglądowe

 • mapy przekrojów geologicznych

 • mapy profili otworów wiertniczych

 • mapy profili wyrobisk górniczych


Slide8 l.jpg

 • a)mapy specjalne

 • mapy geologiczne odkryte

 • mapy geologiczne zakryte

 • mapy otworów wiertniczych

 • mapy strukturalno – tektoniczne

 • mapy hydrogeologiczne

 • mapy geofizyczne

 • mapy petrograficzne

 • mapy stratygraficzno – litologiczne

 • mapy geochemiczne

 • mapy hydrochemiczne

 • mapy geologiczno – złożowe

 • mapy jakości złóż

 • mapy opróbowania złóż

 • mapy gazowości złoża

 • mapy stropu lub spągu złoża

 • mapy nadkładu złóż

 • mapy miąższości złóż

 • mapy zasobów złóż

 • mapy wydajności złóż

 • mapy strat złóż

 • mapy kliważu


Grupy map l.jpg
Grupy map

 • 1.Mapy powierzchni– przedstawiają sytuację powierzchni, o treści dostosowanej do potrzeb górnictwa.

 • 2.Mapy wyrobisk górniczych– przedstawiają sytuację wyrobisk górniczych oraz elementy geologiczne i inne elementy górnicze związane z prowadzeniem robót górniczych, a ponadto w poszczególnych przypadkach, również sytuacje powierzchni

 • 3.Mapy geologiczne– przedstawiają sytuacje geologiczne dla potrzeb górnictwa


Zespo y map l.jpg
Zespoły map

 • a)Mapy podstawowe –sporządza się bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów. Mapy te stanowią źródłowy materiał kartograficzny dla opracowania map przeglądowych i map specjalnych

 • b)Mapy przeglądowe–są pochodnymi map podstawowych sporządzanymi przez reprodukcję tych map lub pomniejszenia

 • c)Mapy specjalne–są to kopie map podstawowych lub przeglądowych, uzupełnione szczegółami o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego


Skale map g rniczych l.jpg
Skale map górniczych

 • a)mapy podstawowe – sporządza się w skali 1:1000 ( 1:500, 1:2000)

 • b)mapy przeglądowe i specjalne– sporządza się w skalach 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000, 1: 10 000 w zależności od treści i celu sporządzania map.

 • c)mapy profilów - sporządza się w skalach 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1: 250


Mapy wyrobisk g rniczych12 l.jpg
Mapy wyrobisk górniczych

 • Na mapach tych nanosi się wszystkie szczegóły dotyczące stanu wyrobisk w danym pokładzie, jak również wszystkie szczegóły budowy złoża dotyczące danego pokładu. Przekopy udostępniające dany pokład oznacza się liniami kreskowanymi. Powierzchnie wyeksploatowane zakreśla się cienkimi kreskami , przy czym w zależności czy eksploatacja prowadzona była z zawałem stropu, czy z zastosowaniem podsadzki. Do zakreślenia wyeksploatowanych powierzchni używa się określonych znaków ustalonych dla danego rodzaju podsadzki


Slide13 l.jpg

 • Na mapach pokładowych uwidacznia się miedzy innymi:

 • a.zaburzenia tektoniczne

 • b.grubości pokładu

 • c.strefy niebezpieczne

 • d.położenie tam wodnych

 • e. wychodnie pokładu

 • f.filary bezpieczeństwa pod warstwami nadkładowymi

 • g.punkty pomiarowe

 • Mapy pokładowe sporządza się osobno dla każdego pokładu


Mapy geologiczne14 l.jpg
Mapy geologiczne

 • Przekroje geologiczne – obraz złoża jaki otrzymamy przecinając go płaszczyzną pionową wzdłuż pewnej określonej liniiSlide16 l.jpg


Mapy przegl dowe l.jpg
Mapy przeglądowe

 • Mapy przeglądowe – treścią map może być sytuacja przedstawiona na mapach podstawowych powierzchni wyrobisk górniczych lub geologicznych ujęta łącznie lub oddzielnie z ewentualnym pominięciem niektórych elementów, zależnie od celu, dla którego zostały sporządzone.


Slide20 l.jpg

 • Mapy przeglądowe powierzchni przedstawiają elementy podstawowej mapy powierzchni z pominięciem osnowy geodezyjnej

 • Mapy przeglądowe wyrobisk górniczych poziomu wydobywczego przedstawiają główne poziome wyrobiska na danym poziomie, a więc przekopy, chodniki główne prowadzone po rozciągłości pokładów, chodniki kierunkowe itp. Na mapach tych uwidocznione są również warstwy geologiczne stwierdzone przy prowadzeniu wyrobisk udostępniających, wszystkie większe zaburzenia tektoniczne.


Slide21 l.jpg

 • Mapy przeglądowe geologiczne przedstawiają elementy podstawowych map geologicznych ewentualnym pominięciem niektórych szczegółów geologicznych


Mapy specjalne l.jpg
Mapy specjalne

 • Mapy specjalne opracowane są dla ściśle określonych celów technicznych i gospodarczych.

 • Mapa specjalna powierzchni obejmuje cały szereg map sporządzonych dla potrzeb związanych z zagospodarowaniem powierzchni ( mapa obszaru górniczego, mapa dróg transportowych itp.)

 • Mapa specjalna wyrobisk górniczych to szereg map wyspecjalizowanych w określonym temacie.


ad