PODZIAL MAP G RNICZYCH
Download

PODZIAL MAP G RNICZYCH

Advertisement
Download Presentation
Comments
gaston
From:
|  
(136) |   (0) |   (0)
Views: 125 | Added: 23-08-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Podzial map grniczych: . 1. mapy powierzchni2. mapy wyrobisk grniczych3. mapy geologiczne. Kazda z wymienionych map dzieli sie na: . a) mapy podstawoweb) przegladowec) specjalne. Mapy powierzchni . a) podstawowe sytuacyjno wysokosciowe4b) przegladowemapy sytuacyjno
PODZIAL MAP G RNICZYCH

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. PODZIAL MAP G?RNICZYCH

2. Podzial map g?rniczych: 1.??? mapy powierzchni 2.??? mapy wyrobisk g?rniczych 3.??? mapy geologiczne

3. Kazda z wymienionych map dzieli sie na: a)??? mapy podstawowe b)?? przegladowe c)??? specjalne

4. Mapy powierzchni a)?? podstawowe sytuacyjno ? wysokosciowe4 b)?? przegladowe mapy sytuacyjno wysokosciowe c)?? specjalne obszaru g?rniczego okregu przemyslowego terenu przemyslowego zakladu g?rniczego dr?g transportowych sieci energetycznych sieci wodno- kanalizacyjnych zbiornik?w wodnych zwal?w i hald obserwacji ruchu terenu zagospodarowania terenu ewidencji grunt?w ( katastralne) filar?w ochronnych

5. mapy wyrobisk g?rniczych a)?? podstawowe mapy wyrobisk g?rniczych ( pokladu, warstwy, zyly itp.) b)?? przegladowe mapy wyrobisk g?rniczych w zlozu mapy wyrobisk poziomu wydobywczego

6. a)?? mapy specjalne przestrzenne wyrobisk g?rniczych przewietrzania przeciwpozarowe podziemnych zbiornik?w wodnych tapan transportu podziemnego podziemnej sieci energetycznej odwadniania podsadzania oddzialowe

7. mapy geologiczne a)?? podstawowe mapy przekroj?w geologicznych mapy profili otwor?w wiertniczych mapy profili wyrobisk g?rniczych b)?? przegladowe mapy przekroj?w geologicznych mapy profili otwor?w wiertniczych mapy profili wyrobisk g?rniczych

8. a)?? mapy specjalne mapy geologiczne odkryte mapy geologiczne zakryte mapy otwor?w wiertniczych mapy strukturalno ? tektoniczne mapy hydrogeologiczne mapy geofizyczne mapy petrograficzne mapy stratygraficzno ? litologiczne mapy geochemiczne mapy hydrochemiczne mapy geologiczno ? zlozowe mapy jakosci zl?z mapy opr?bowania zl?z mapy gazowosci zloza mapy stropu lub spagu zloza mapy nadkladu zl?z mapy miazszosci zl?z mapy zasob?w zl?z mapy wydajnosci zl?z mapy strat zl?z mapy kliwazu

9. Grupy map 1.??? Mapy powierzchni ? przedstawiaja sytuacje powierzchni, o tresci dostosowanej do potrzeb g?rnictwa. 2.??? Mapy wyrobisk g?rniczych ? przedstawiaja sytuacje wyrobisk g?rniczych oraz elementy geologiczne i inne elementy g?rnicze zwiazane z prowadzeniem rob?t g?rniczych, a ponadto w poszczeg?lnych przypadkach, r?wniez sytuacje powierzchni 3.??? Mapy geologiczne ? przedstawiaja sytuacje geologiczne dla potrzeb g?rnictwa

10. Zespoly map a)?? Mapy podstawowe ? sporzadza sie bezposrednio na podstawie wynik?w uzyskanych z pomiar?w. Mapy te stanowia zr?dlowy material kartograficzny dla opracowania map przegladowych i map specjalnych b)? Mapy przegladowe ? sa pochodnymi map podstawowych sporzadzanymi przez reprodukcje tych map lub pomniejszenia c)?? Mapy specjalne ? sa to kopie map podstawowych lub przegladowych, uzupelnione szczeg?lami o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakladu g?rniczego ?

11. Skale map g?rniczych a)??? mapy podstawowe ? sporzadza sie w skali 1:1000 ( 1:500, 1:2000) b)??? mapy przegladowe i specjalne ? sporzadza sie w skalach 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000, 1: 10 000 w zaleznosci od tresci i celu sporzadzania map. c)???? mapy profil?w - sporzadza sie w skalach 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1: 250

12. Mapy wyrobisk g?rniczych Na mapach tych nanosi sie wszystkie szczeg?ly dotyczace stanu wyrobisk w danym pokladzie, jak r?wniez wszystkie szczeg?ly budowy zloza dotyczace danego pokladu. Przekopy udostepniajace dany poklad oznacza sie liniami kreskowanymi. Powierzchnie wyeksploatowane zakresla sie cienkimi kreskami , przy czym w zaleznosci czy eksploatacja prowadzona byla z zawalem stropu, czy z zastosowaniem podsadzki. Do zakreslenia wyeksploatowanych powierzchni uzywa sie okreslonych znak?w ustalonych dla danego rodzaju podsadzki

13. Na mapach pokladowych uwidacznia sie miedzy innymi: a.???? zaburzenia tektoniczne b.??? grubosci pokladu c.???? strefy niebezpieczne d.??? polozenie tam wodnych e.??? wychodnie pokladu f.?????? filary bezpieczenstwa pod warstwami nadkladowymi g.??? punkty pomiarowe Mapy pokladowe sporzadza sie osobno dla kazdego pokladu

14. Mapy geologiczne Przekroje geologiczne ? obraz zloza jaki otrzymamy przecinajac go plaszczyzna pionowa wzdluz pewnej okreslonej linii

15. Przekr?j geologiczny

16. Profile otwor?w wiertniczych - sporzadza sie na podstawie danych uzyskanych przy wierceniu otwor?w ( na podstawie rdzeni wiertniczych

19. ? Mapy przegladowe Mapy przegladowe ? trescia map moze byc sytuacja przedstawiona na mapach podstawowych powierzchni wyrobisk g?rniczych lub geologicznych ujeta lacznie lub oddzielnie z ewentualnym pominieciem niekt?rych element?w, zaleznie od celu, dla kt?rego zostaly sporzadzone.

20. Mapy przegladowe powierzchni przedstawiaja elementy podstawowej mapy powierzchni z pominieciem osnowy geodezyjnej Mapy przegladowe wyrobisk g?rniczych poziomu wydobywczego przedstawiaja gl?wne poziome wyrobiska na danym poziomie, a wiec przekopy, chodniki gl?wne prowadzone po rozciaglosci poklad?w, chodniki kierunkowe itp. Na mapach tych uwidocznione sa r?wniez warstwy geologiczne stwierdzone przy prowadzeniu wyrobisk udostepniajacych, wszystkie wieksze zaburzenia tektoniczne.

21. Mapy przegladowe geologiczne przedstawiaja elementy podstawowych map geologicznych ewentualnym pominieciem niekt?rych szczeg?l?w geologicznych

22. Mapy specjalne Mapy specjalne opracowane sa dla scisle okreslonych cel?w technicznych i gospodarczych. Mapa specjalna powierzchni obejmuje caly szereg map sporzadzonych dla potrzeb zwiazanych z zagospodarowaniem powierzchni ( mapa obszaru g?rniczego, mapa dr?g transportowych itp.) Mapa specjalna wyrobisk g?rniczych to szereg map wyspecjalizowanych w okreslonym temacie.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro