Integraci del programa d escoles verdes dins de la gesti del institut giola
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA. Programa escoles verdes de la generalitat té com a objectius principals:

Download Presentation

INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

 • Programa escoles verdes de la generalitat té com a objectius principals:

 • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

 • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.

 • La sostenibilitat és un concepteeconòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una manera d'organitzar l'activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament. La sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta sencer


IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL A L’INSTITUT GIOLA


INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

El programa d’escoles verdes de l’institut Giola es troba dins del procés de Gestió de Riscos i Medi Ambient.

Què volem fer ?:

 • A. Reduir els consums (d’energia, d’aigua, de paper, de neteja). Fomentar cultura austeritat. Utilitzar fonts d’energia renovable (plaques solars).

 • B. Potenciar la reutilització (reaprofitament llibres, reaprofitament material divers a l’hort...)

 • C. Potenciar el reciclatge (recollida selectiva de material de laboratori, de paper, de plàstics, de metalls....)

 • D. Foment de l’autonomia alimentària (l’hort ecològic, cuina ecològica, xarxes alimentàries...)

 • E. Foment del treball cooperatiu i la participació dels alumnes en la vida del centre

 • F. Vinculació del centre amb les famílies i les entitats del poble (incrementar la participació de les famílies en les activitats del centre, establir vincles participatius amb empreses, ajuntament...etc)

 • G. Implementar la cultura de la prevenció de riscos

 • H. Difusió de les activitats del centre per tal de donar-nos a conèixer, millorar la participació de famílies i entitats, difondre el nostre missatge

 • I. Realització de conferències, xerrades i activitats de conscienciació


INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

 • Quí s’encarrega d’aconseguir els objectius:

 • El coordinador de riscos

 • El coordinador escoles verdes

 • Els delegats mediambientals (2 per classe......un total de 42 alumnes), dividits en 3 comissions.


INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

 • Com ho fem?

 • A. A través de les comissions de delegats: la encarregada de l’autonomia alimentària, la encarregada del manteniment del centre i la encarregada de la millora en els consums (les reunions son periòdiques cada 15 dies).

 • B. Les comissions estan sota la supervisió dels coordinadors

 • Els resultats, sota la forma de documents, son enviats al consell de direcció i al consell escolar


INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA D’ESCOLES VERDES DINS DE LA GESTIÓ DEL INSTITUT GIOLA

Com ho fem?

 • Cada objectiu té un indicador (com a mínim) que s’ha d’assolir en un període de temps determinat. Si no s’assoleix es reestructura l’objectiu. L’avaluació la realitzen els coordinadors i l’equip directiu, presentant-se els resultats al consell de direcció i al consell escolar.

 • Com a indicadors podem citar:

  Promoció de grups (>60%), enquestes a l’alumnat (>6), revisió estat de les aules (>50%), percentatge alumnes que fan esport, número de tallers sobre salut fets pels alumnes, renovació distintiu escola verda, enquesta satisfacció famílies (>75%), % participació famílies en activitats organitzades pel centre, % d’alumnes que al acabar el curs (i que han passat per la optativa de l’hort) mantenen o participen en un hort propi o compartit , % de famílies (de nois/es que han passat per la optativa de l’hort) que al finalitzar el curs mantenen o participen en un hort propi o compartit, ingressos obtinguts en la venda de productes de l’hort (% de benefici obtingut respecte a les despeses generades), % d’activitats que tenen previst els riscos dins de la seva dinàmica (amb el % implementat... =100%) ... >90%, % de residus portats a deixalleria, % de descens en consums.


 • Login