4708 say i yap denetimi hakk nda kanun
Download
1 / 60

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun . Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri. MADDE:2. c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4708 sayI Yap Denetimi Hakknda Kanun

Yap Denetim Kurulular ve Grevleri


MADDE:2

 • c) Yapnn, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yaplmasn denetlemek.

 • g) Ruhsat ve eklerine aykr uygulama yaplmas halinde durumu i gn iinde ilgili idareye bildirmek.


Yap Denetimi Uygulama Ynetmelii

 • Yap Denetim Kuruluunun Grev ve Sorumluluklar:


MADDE 5:

 • b)Proje ve Uygulama Denetisi Mimar ve Mhendisler araclyla, proje melliflerince hazrlanan uygulama projelerinin ve hesaplarnn, mhendislik ve mimarlk proje dzenleme esaslarna, imar planna, imar ynetmeliklerine ve dier mevzuata, artname ve standartlara uygunluunu kontrol eder, proje melliflerinin ilgili meslek odasna yeliinin devam ettiine dair taahhtnamesi ile mesleki kstllnn olmadna dair taahhtnamesinin olup olmadn kontrol eder.


 • e)Yaplan her imalatn proje eki mahal listesine uygunluunu ve yap sahibi ile yap mteahhidi arasnda akdedilen szlemede belirtilen niteliklerde yaplp yaplmadn denetler.

 • f) Yazl ihtarna ramen ruhsata ve eklerine aykr i yapan ii ve ustann durumunu tespit eder ve yap mteahhidine bildirir. Bu durum devam ettii takdirde, ilgili idareye yazl olarak bildirimde bulunur.


 • l) Grevlerinin yaplmas srasnda ruhsata ve eklerine aykr imalat belirlendiinde, yapnn o anki durumunu fotorafla tespit eder, ilgili idareye de datm yaplan bir yaz ile yapnn mteahhidini iadeli taahhtl posta yoluyla yazl olarak uyarr ve aykrln giderilmesi iin sre verir. Bu sre zarfnda yap mteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, sre bitimini takip eden i gn iinde iadeli taahhtl posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.


 • Deneti Kontrol Eleman ve Yardmc Kontrol Elemanlarnn Grev ve sorumluluklar

 • MADDE 6:

  • 1) Proje ve Uygulama Denetisi mimar ve mhendisler tarafndan, proje melliflerince hazrlanan projelerin mevzuata proje inceleme fynde belirtilmi asgari kriterlere uygunluu ve detay ve hesaplarn doruluu, kontrol edilir. Var ise, eksiklik ve hatalarn giderilmesi salanr. Eksiklii ve hatas bulunmayan projeler, ilgili deneti mimar ve deneti mhendis tarafndan onaylanr.


 • 2-Yap ruhsatnn alnmasna mteakiben, yap denetim kuruluunun ilgili denetileri, yap sahibi, yap mteahhidi veya yap mteahhidi adna antiye efi tarafndan i yeri teslim tutana tanzim edilerek ilgili idarenin onayna sunulur.

 • 3- yeri teslimi yapldktan sonra, ihtisas alanlarna gre ilgili denetiler, kontrol elemanlar ve var ise yardmc kontrol elemanlar tarafndan, temel blmnn inas srasnda gerekli denetim ve gzetimler yaplr, temel kalp ve donat imalat kontrol tutana, temel topraklamas kontrol tutana ve temel beton dkm tutana tanzim edilerek, yaplan ilemlerin uygunluu onaylanr.


 • 4)Yapnn tayc sistem imalat srasnda, beton kalb, demir tehizat ve gerekli dier tehizat kontrol edildikten sonra kalp ve donat kontrol tutana tanzim edilir. Uygulama denetisi inaat mhendisi veya kontrol eleman inaat mhendisi veya var ise yardmc kontrol eleman gzetiminde beton dkmne izin verilir. Beton dkmn mteakiben, beton dkm tutana tanzim edilir. Yapda gerekletirilecek her bir beton dkm ii iin bu tutanaklar ayr ayr hazrlanr.


 • (5) Yapnn at rts, dolgu duvarlar, kap ve pencere kasalar ile tesisatlara ait imalatlarn tamamlanp svaya hazr hle gelmesi ve i bitimine kadar olan son blmnde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve at katlarnn d duvarlar ve i duvarlar kontrol tutanaklar, elektrik tesisat duvar borular kontrol tutana, elektrik kablo ekimi ve tali pano kontrol tutana, at konstrksiyonu, s yaltm, su yaltm ve at rts kontrol tutana, temiz su boru tesisat hidrolik basn testi kontrol tutana, pis su boru tesisat szdrmazlk testi kontrol tutana, yapnn svaya hazr duruma geldiini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutana ve mekanik tesisat montaj tutana tanzim edilir.


ELEKTRK TESSAT YNETMEL

 • MADDE 11 -

 • Elektrik Tesisats, ie balamadan nce, tesis sahibi tarafndan tercih edilerek belirlenmi denetim kuruluunun adn belirten dilekeyi, tesisle ilgili olarak doldurduu ie balama bildirimini (Ornek-1) ve nceden hazrlanarak iletmeye onaylatlm elektrik tesis projesini veya proje dosyasndan alaca tesisat plann iletmeye ve sz konusu denetim kuruluuna verecektir. e balama bildiriminde; tesisin yeri ile ilgili bilgiler (parsel, ada, pafta) elektrik tesis projesinin onay tarihi ve says, tesisin ruhsat tarihi ve says, tesisi yapacak elektrik tesisatsnn ad ve unvan bulunacaktr. balama bildiriminin iletmece kabul edilmesinden sonra ie balanacaktr.


 • MADDE 12 -

 • Elektrik Tesisatlar tesisin yapmna baladklar zaman iletmeye ve denetim kuruluuna yazl olarak bildireceklerdir.

 • . MADDE 13 -

 • Tesiste yaplabilecek deiiklikler, yetki snrlar iinde kalmak koulu ile kurulu gcn %20'sini gemeyecektir. %20'yi gemeyecek deiikliklerle ilgili olarak mevcut proje zerinde proje mellifi tarafndan yaplacak deiiklikler, iletmece onaylanp tesisat tarafndan denetim kuruluuna bildirildikten sonra bu blmlerin yaplmasna balanacaktr. Zorunlu nedenlerle tesiste yaplacak deiikliklerin % 20 'yi gemesi durumunda uygulama projesi yeniden hazrlanacaktr.


 • MADDE 19 -

 • tesisat, denetim kuruluu tarafndan, tesisin yapm iinin her aamasnda denetlenecektir. Denetim. rnek-3 de belirtilen teknik hususlar da ieren ve denetim kuruluu tarafndan detaylanarak standardize edilecek bir muayene formuna gre yaplacak ve uygun bulunmas halinde bir asl iki adet suret olmak zere belgelendirilecektir. Uygunluk belgesinin asl tesis sahibine, bir sureti iletmeye verilmek zere tesisatya verilir. Bu suret denetim kuruluu tarafndan arivlenir.


 • MADDE 20 -

 • Elektrik tesisats, tesisin salamlndan, niteliklerinden, usulsz ve teknie aykr olarak yaplm olmasndan doacak zararlardan sorumludur. Tesisin yoklanmas ve ebekeye balanmas olay, tesisaty bu sorumluluktan kurtaramaz.


 • Alman atasz:

 • En byk vatanseverlik mesleini en iyi ekilde yapmaktr.

 • zl sz :

 • imizi iyi yapmak, kazancmzn karl deil, bilgi beceri ve karakterimizin yansmasdr.


ELEKTRK PROJE VE UYGULAMASINDA DKKAT EDLECEK BAZI HUSUSLAR

 • PROJE AAMASINDA:

 • Projeler proje inceleme fyndeki asgari kriterlere gre titizlikle incelenecektir.

 • Topraklama hesaplarnn ana parametresi olan toprak zgl direncinin bilinmesi asndan projesi yaplacak yapnn mahallinde toprak zgl direncinin llmesi veya lm yaplmam ise zgl direncin en az 220 ohm alnmas uygun olacaktr.

 • Kablo bacas yaplmas gereken yaplarda kablo bacas hesabnn yaplmas gerekmektedir.

 • tesisatlarda, ynetmelie gre dekoratif aydnlatma hari mecbur kalmadka lambadan lambaya gei yaplmamas gerekmektedir.izim karmakln ortadan kaldrmak iin tek hat olarak gsterimlerde bir noktadan gemesi gereken boru ap, boru adedi,kablo kesiti ve says projede belirtilecektir.


 • tesisat ynetmeliine gre prizlerin tabandan ykseklii 0,4 m. olmas gerekmektedir. Ancak kullanm amalarndan dolay daha yksekte olmas gereken prizlerin proje mahallinde ykseklikleri yazlmaldr.

 • Buatlarn projede belirgin olarak iaretlenmesi, i tesisat ynetmeliine gre bir buattan en fazla 4 k yaplmas gerektiinden tasarmda buna dikkat edilmesi, boru says artyorsa 2. buata geilmeli veya kare buat seilmelidir. Mecbur kalmadka kolon ve kirilere buat,anahtar, priz konulmamaldr.

 • Baca etrafndan elektrik hatt dolatrlmamas, baca olan blgede tavan veya baka gzergah tercih edilip projede belirtilmelidir.

 • Prizler projede yerlerine konurken i mimari yerleim gz nnde bulundurulacaktr.

 • Mimari projedeki kaplar al ynlerinin bilinmesi asndan silinmemesi gerekmektedir.


 • Kat plannda besleme kablosu kesiti yazlacaktr.

 • Kat planlarnda ana ve datm panolarnn isimleri yazlacaktr.

 • 3 faz ile beslenen dairelerde faz paylam linye baznda yaplacak ve ykleme cetvelinde de linye baznda gsterilecektir.

 • Kuvvetli akm ve zayf akm bir arada olan projelerde zayf akm izgi kalnl daha ince veya ince kesik izgi yaplacaktr. Ayrca kolon hatt izgi kalnl linye izgi kalnlndan daha kaln olacaktr. (0,2 mm zayf akm, 0,4 mm linyeler, 0,6 mm kolon hatlar)

 • Projede bulunan tm ana ve datm panolarnn tek hat emalar ayr ayr izilecektir. Datm panosu tek hat emalarnda linye numaralar, giri ana sigorta ntr kesmeli olacak, nominal akmlar, ksa devre ama akmlar ( i tesisat ynetmeliine gre 3 KA ancak 6 KA tavsiye edilir),kaak akm rlesi nominal akm, eik koruma akm ile linye sigortalar nominal akm, ksa devre ama akm (i tesisat ynetmeliine gre 3 KA. Ancak 6 KA tavsiye edilir. ) ve linye gleri yazlacaktr. Ana pano tek hat emalarnda kompakt alter, kaak akm rlesi nominal akm, eik koruma akm ksa devre ama akmlar (en az 10 KA ) yazlacak olup, ana pano ile kat panolar aras kablo kesitleri ile mesafeleri de yazlacaktr.


 • Ana kolon hatlar besleme noktas belli olmadndan bina d mesafe en az 20 m. %1.5 gerilim dm hesabna dahil edilmesi uygun olacaktr.

 • Yaplarda aydnlatma dnda kullanlan sistemlerin (asansr, hidrofor, jenaratr beslemegibi) akm tama kapasitesi ve gerilim dm hesaplarnn yaplmas gerekmektedir.

 • Projelerde mahallerin aydnlatma hesaplar (WC, banyo, antre gibi mahaller hari) yaplacak olup, bu hesaplar neticesinde hesaplanan k aks altnda k aksn verecek armatr says kullanlmayacaktr. Yani hesaplar ile kat planlar uyumlu olacak.

 • Yaplan gerilim dm ve akm tama kapasitesi hesaplarna gre kablo kesiti ve alter, sigorta seimi yaplrken elektrik i tesisat ynetmeliindeki tablolardan istifade edilecektir.

 • Borulardan geebilecek iletken kesit ve saysn gsteren tablo konulacaktr.

 • Kolon emalar ile yatay planlar arasnda uyumsuzluk olmayacak.


 • Kolon emalarnda kolon uzunluklar yazlacaktr.

 • Kolon emalar ile ykleme cetvelleri uyumlu olacaktr.

 • TM seiminde: iletme akm<TM anma akm<kablo akm tama kapasitesi kuralna uyulacaktr.

 • UYGULAMA AAMASINDA:

 • Yaplan tesisatlar elektrik i tesisat ynetmeliine ve bu konuda bulunan dier ynetmeliklere uygun olacaktr.

 • Tesisat mevcut onayl uygulama projesine tamamen uygun yaplacak olup, proje ile birebir rtecektir. Uygulama esnasnda proje d imalat yaplrsa proje kesinlikle tadil edilecektir.

 • Enerji odalar ve kablo bacalar TEDA 2005 yl enerji odas ve kablo bacas uygulama esaslarndaki kriterlere gre yaplacaktr.

 • Buradan hareketle zet olarak:


 • Enerji odas kaps darya doru alacak, tehlike iareti konulacak ve kapda havalandrma panjurlar bulunacaktr. Kap kilitli olacak. Zemin en az 1 KV izole hal ile kaplanacaktr.

 • Kablo bacalar projedeki llerine gre yaplacak ve ii sval, beyaz plastik boya ile boyanacak, derinlii 50 cm.yi geen kablo bacalarnda kablo merdiveni geii iin yeterli boluk braklarak tabliye devam ettirilecektir. Kablo merdiveni kablo bacasna tekniine gre altna galvaniz montaj paralar yerletirilip, merdiven bunlarn zerine monte edilecektir. Kablolar kat srasna gre klipsle tutturulacak ve numaralanacaktr. Kuvvetli akm kablolar ile zayf akm kablolar arasnda mutlaka yeterli boluk braklacaktr.

 • Borular denirken projeye uyulacak ve gerekli koruma tedbiri alnmadan tabandan boru geirilmeyecektir.


 • Normal buatlardan kesinlikle 4 ktan fazla k yaplmayacaktr.

 • Kiri ve kolonlara mecbur kalmadka buat, anahtar ve priz konulmayacaktr.

 • Baca etrafndan boru geirilmeyecek,

 • Duvardaki borular apraz denmeyecek olup, yatay ve dey denecektir.

 • Priz linyeleri ile k linyeleri ayr ayr olacak. Linyeler ayr olsa bile ayn buatta farkl iki linye bulunmayacaktr.

 • Kablo ekimi projeye uygun yaplacaktr.

 • Kablo ekiminde borulardan geirilecek iletken kesit ve saysna uyulacaktr.

 • Kullanlan kablolar standartlara uygun ve kullanma yerine gre yeterli kesitte olacaktr.

 • Buat balantlar teknik standartlara ve kablo kesitlerine uygun klemenslerle yaplacaktr.

 • Ana panoya 300 mA eik korumal, kat panolarna 30 mA eik korumal kaak akm rleleri mutlaka taklacaktr.


 • Ana pano ve kat panolar imalat ve i donanm projesine uygun yaplacaktr. Kullanlan malzemelerin gerilim seviyesi ve nominal, ksa devre, koruma akmlar projeye uygun olacaktr.

 • Bamsz blmlere konulan priz saylar projesine uygun olacak, eksik veya fazla priz konulmayacaktr. Konulmas gerekirse kesinlikle zamannda proje, hesaplar ile birlikte tadil edilecektir.

 • Kat panolarna kaak akm koruma alterinden nce ntr kesmeli alter veya otomatik, anahtarl sigorta mutlaka taklacaktr.

 • Priz linyeleri iin (3x2.5 mm2) en az 18 mm d apnda, k linyeleri iin (2x 2.5 mm2) 14 mm d apnda helojenfree boru kullanlacaktr.


 • Madem alkanlklarmzn klesiyiz, o zaman iyi alkanlklar semeliyiz.


Baz uygulamalardan rnekler

Sk yaplan bir uygulama. Burada krmz, k linye faz, siyah, priz linye faz, mavi, ntr (ortak), sar yeil toprak.

Hatal uygulama:

Borulardan geebilecek iletken kesit ve saysna uyulmam.Ortak ntr kullanlm. Farkl linyeler ayn borudan geirilmi. Onayl projeye ve elektrik i tesisat ynetmeliine aykrlk.


Elektrik Tesisat Ynemelii: MADDE 58:

c.5 - Boru ic aplar, cizelge 14'den uygun olarak seilmelidir.


Aadaki resimde de yuvarlak buata 4x2,5 mm2 giri 4x2,5 mm2 k, 2 adet 3x2,5 mm2 priz sortisi ve 1 adet aydnlatma sortisi bulunmaktadr. Yine ntr ortak kullanlmtr.

Borulardan geebilecek iletken kesit ve saysna, bir buata girmesi gereken maksimum boru saysna, farkl linyelerin ayn boru ierisinde olmama durumuna uyulmamtr.

Onayl proje ve Elektrik Tesisleri Ynetmeliine aykrlk.


 • Elektrik Tesisat Ynetmelii:

 • MADDE 58 . a7- iv

 • Ekler duvarlarda 60 mm derinlikte olmak artyla buatlarda, tavanlarda ise armatr veya armatre ilikin elemanlarla gizlenmi kutular iinde yaplabilir. Bu ekler kesinlikle klemensler ile yaplmaldr. Anahtar-priz balant uclar ek amacyla kullanlmamaldr.


 • Klemenssiz yaplm bir uygulama.

 • Bu eklerde wagoklemens kullanlmas gerekmektedir.

 • Denetimlerde bu uygulamalara msaade edilmemektedir.


 • Elektrik Tesisat Ynetmelii:

 • MADDE 58. a11:

 • Kuvvetli akm ve iletiim (haberleme) hatlar arasnda, bunlarn birbirine yaklatklar ve birbirinin zerinden atklar yerlerde en az 16 mm'lik bir aklk bulunmal yada bu iki hattn arasna yaltkan bir para konulmaldr.


 • Kuvvetli akm ve telefon, anten kablosu ayn kasa ierisinde ekilmi durum.


 • Burada da onayl proje dna klarak tasarm tamamen uygulayc tarafndan deitirilerek zayf akm telefon kablolar yer yer ayn borudan, ayn buattan geirilmi.


 • Elektrik Tesisat Ynetmelii:

 • MADDE:49. c-viii:

 • Konutlarda salonlar (20 m2 den byk alanl) ve mutfak iin en az ikier, odalar ve banyo icin en az birer priz tesis edilmelidir.

 • Barakalar, basit koy evleri haric olmak zere ayrca; amar makinesi, bulak makinesi ve Mstakil linyeden beslenen adet ayr linye tesis edilmelidir.

 • Mstakil linyeden beslenen bu prizlerin gleri, sz konusu elektrikli cihazlarn aada verilen glerinden az olamaz.

 • GC (KW)

 • amar Makinesi 2.5

 • Bulak Makinesi 2.5

 • Elektrikli Frn/Ocak 2.


 • Genelde mutfakta mstakil ekilmesi gereken prizler (amar makinesi, bulak makinesi, frn gibi) mstakil ekilmeyip prizden prize gei yaplyor.

 • Onayl proje ve ynetmeliklere aykrlk.


 • Elektrik Tesisat Ynetmelii:

 • MADDE 49 d-viii:

 • Kolon hatlar, ksa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesicilerle korunacaktr. Bu kesicilerin ksa devre akmlar en az 10 kA olacaktr.

 • MADDE 49 d-ix:

 • Aydnlatma sortileri iin en az 1.5 mm2 ve aydnlatma linyeleriicin en az 2.5 m2 kesitli bakr iletkenleri kullanlacaktr.

 • Yine ynetmelie gre 16 mm2 kesite kadar toprak iletkeni de faz iletkeni kesitinde olmaldr.


Burada da toprak iletkenleri faz iletkeni kesitinde olmam. Faz iletkeni 2,5 mm2 iken toprak iletkeni 1,5 mm2 olmu.


 • Elektrik Tesisat Ynetmelii:

 • MADDE 58. a4:

 • Elektrik hatlar yerine gre duvarda, tavanda veya demede betona gml ve/veya sva alt tesis edilebilir. Duvarlara tesis edilen sva altna tesis edilirse gei yerlerinin kestirilmesini salayacak ekilde anahtar, priz, aydnlatma sortisi, buat, tablo ve benzeri hizalarnda yatay veya dey olarak tesis edilmelidir.


 • Mutfak tezgahnn olduu blme. Burada da borular apraz denmi ve mstakil ekilmesi linyeler iin mstakil boru denmemi.


 • Yine proje harici bir noktaya toplanan borular, klemens kullanlmam. Buat sonradan konulacak sanrm


Zayf akm ve kuvvetli akm bir arada ve projede olmayan kare buat kullanlm.


Grld gibi burada da prizden prize gei yaplm. Ancak priz kasalar malzemesi ideal.


 • Mkemmellie eklenecek bir ey kalmadnda deil, karlacak bir ey kalmadnda ulalr. der Antoine de Saint

 • Unutmayalm ki ne yaparsak yapalm iimiz ok nemli.

 • Baknz Martin LutherKing bu konuda ne demi:

 • Eer sizden sokaklar sprmeniz istenirse, Michelangelonun resim, Beethovenin beste veya Shakespare in iir yazd gibi sprn. O kadar gzel sprn ki, herkes durup ; burada iini ok iyi yapan bir p yayor desinler.


 • Yaplan bir usulsz uygulama denetimden de kasa anormal artlar gelitiinde karmza kabilir.

 • Hukukta iki trl su vardr: icraisular ve ihmali sular. crai sular kastl olarak bir ey yaplmasyla oluur. Evin atsna kp yoldan geen insanlarn kafasna tula atarsnz, bu icrai sutur. Bir kastnz olmakszn, yapmanz gereken bir eyi yapmayarak zarara sebep olursanz, rnein: Apartmannzda tadilat yaptrrken nlem almayp, yoldan geen birinin stne tula dp yaralanmasna sebep olursanz, kastnz olmad halde ceza davasnda yarglanrsnz. Bu ihmali sutur.

 • nsanlar yaptklar kadar yapmadklarndan da sorumludur.


 • MDRLMZ YAPI DENETM BRMNCE YAPILAN DENETMLERDE TESPT EDLEN EKSKLKLERN GENEL DKM

 • Denetimlerimiz esnasnda tutulan fy, tutanak gibi dkmanlardan alnt yaplmtr

 • Bunu iki balk altnda toplayabiliriz:

 • 1)Denetim esnasnda sk yaplan eksikler.

 • 2)antiyede yaplan imalatlarda ki eksik ve kusurlu uygulamalar.


DENETM ESNASINDA SIK YAPILAN EKSKLER

 • 1-Projeler incelenirken proje inceleme formundaki asgari olmas gereken hususlar tek tek projede kontrol edilip, mevcut ise ek edilmiyor. Bazen mevcut olmayan veya hatal olan sistem varsa da ek ediliyor.

 • 2-Projeler incelenirken Elektrik Tesisat Ynetmelii, Kuvvetli Akm Tesisleri Ynetmelii, Proje Hazrlama Ynetmelii gibi ynetmeliklere uygunluu gz nnde bulundurulmuyor.

 • 3-Denetlenecek inaatn elektrik tesisats belli olunca, yeda kayd sorgulanp ie balama tutana talep edilmiyor ve bunun bir sureti iin dosyasnda saklanmyor.


 • 4-Denetlemelerde iin her safhas antiyede projeye ve teknie uygun olduu grlp uygunsa tutana yaplmyor. Bazen uygun olmayan ilere uygunmu gibi tutanak dzenleniyor.Dolaysyla bunlar telafisi zor sonular douruyor.

 • 5-zellikle borulama tesisatta grlp tutanaa balanmadan sva ilemi veya kablo ekimi balatlyor.

 • 6-Tesisatta kullanlan malzemelerin TSE standartlarna ve anma akm, ksa devre akm, yaltm gerilimi gibi parametrelere uygunluu kontrol edilmiyor.

 • 7-Uygulama esnasnda yaplan deiikliklerden bilgi sahibi olunmuyor ve deiiklikler projeye ilenmiyor, gerekiyorsa zamannda proje tadilatnn yaplmas salanmyor.


 • 8-Genel anlamda projeye uygunsuz yaplan elektrik tesisatlarna izin veriliyor.

 • 9-Tesisat tamamlannca Elektrik Tesisleri Ynetmelii ve Yap Denetim Uygulama Ynetmelii 5. Maddesi 4. Fkras r bendi ne istinaden yaplan tesis, tesise uygunluk belgesindeki kriterlere gre muayene edilip, dzenlenen belgenin bir nshas iin dosyasnda saklanmyor.


ELEKTRK TESSATLARININ YAPILMASI SIRASINDA YAPILAN HATALI VE EKSK UYGULAMALAR:

 • 1-Genelde projeye uyulmuyor.

 • 2-Enerji odas yeri deitiriliyor veya iptal ediliyor.

 • 3-Enerji odasnda kap ve dier metal aksamlarn topraklamas yaplmyor. Zemine 1 KV izole hal konulmuyor.

 • 4-Kablo bacas projedeki llerine gre yaplmyor. Kablo bacasnn iine sva ve boya yaplmyor.

 • 5-Kablo merdiveni tekniine gre monte edilmiyor. ptidai ekilde telle balamalar var. Kablo merdiveni direk zemine monte ediliyor.


Grld gibi kablo bacas ii svasz, boyasz ve kablo merdiveni iptidai bir ekilde tutturulmu ve zayf akm kablolar ile kuvvetli akm kablolar i ie.


Sevgili dostlar yandaki kablo bacasn da sizin deerlendirmenize brakyorum.Su borusunu da gzden karmayn ltfen. naat demiri de kablo merdiveni olmu.


 • 6-Ana panoda projede gsterilen 300mA yangn koruma kaak akm alteri kullanlmyor.

 • 7-Ana panoda kullanlan tm kesici ve sigortalarn kesme akmlarnn en az 10 KA olmasna dikkat edilmiyor.

 • 8-Ana panoda kullanlan termik manetik alter projesindeki anma akmnda ve TSE standartlarna uygun olmuyor.

 • 9-Duvar borular yer yer apraz deniyor.

 • 10-Betonarme kirilerine zorunlu olunmasa dahi buat konuluyor.

 • 11-Bir yuvarlak buata girmesi gereken boru saysna uyulmuyor.


 • 12-Borulardan geebilecek iletken kesitlerine gre iletken saysna uyulmuyor.

 • 13-Ayr linyeler ayn boru ierisinden geiriliyor.

 • 14-Ayr linyeler ayn buatta toplanyor.

 • 15-Priz ve aydnlatma linyeleri ayn buatta toplanyor. Dolaysyla odalara aydnlatma ve priz iin tek buat konuyor.

 • 16-zellikle mutfaklarda zemine yakn buat konuluyor.

 • 17-Zaman zaman prizden prize gei yaplyor.

 • 18-Mstakil linye olarak almas gereken bulak makinesi , amar makinesi ve frn gibi prizler mstakil ekilmiyor.


 • 19-Anahtar ve priz kasalar buat gibi balant iin de kullanlyor.

 • 20-letken renk kodlarna uyulmuyor.

 • 21-Her linye iin ayr ntr iletkeni ve topraklama iletkeni datm panosuna gelmesi gerekirken, ortak ntr ve topraklama iletkeni kullanlyor.

 • 22-Hesaplarda, proje ve ynetmeliklerde belirtilen kablo kesitlerine uyulmuyor. zellikle prizlere ekilen topraklama kablolar faz iletken kesitinde olmuyor.

 • 23-Kablo bacas penceresi kilitli yaplmyor.

 • 24-Kat panolarnda ntr kesmeli ana kesici kullanlmyor.

 • 25- Nemli yerlerde (snak, banyo gibi ) etanj malzeme kullanlmyor.


 • 26-Linyeler projedeki linyesaysna uygun olmuyor. Eksik linye ekiliyor.

 • 27-Prizlerde, projedeki mahal ve saysna uyulmuyor.

 • 28-Proje harici dekoratif aydnlatma yaplyor.

 • 29-Tabandan usule uygun olmayan ekilde tesisat geiriliyor.

 • 30- Zaman zaman zayf akm ve kuvvetli akm ayn buat ve borudan geiriliyor.

 • 31-Buatlardaki kablo eklerinde klemens kullanlmyor.


 • Bitirirken hepinize zevkli, evkli, kazasz bol kazanl alma hayat diliyorum.

 • Belki konumuzla ilgisi olmayabilir ama baknz NormanCousinsne gzel sylemi:

 • Hayatta en byk kayp lm deildir. En byk kayp, biz yaarken iimizdeki bir eyin lmesidir.


BZ DNLEDNZ N

TEEKKR EDERZ.


ad
 • Login