ANTIGEN-ANTITELO
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

ANTIGEN-ANTITELO REAKCIJE PowerPoint PPT Presentation


 • 396 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANTIGEN-ANTITELO REAKCIJE. Plan. Ag-At reakcije (opšte osobine) Imunoaglutinacija Imunoprecipitacija Ag-At reakcije sa obeleženim reagensima Ag-At reakcije zavisne od komplementa. Ag-At reakcije su laboratorijske r eakcije između antigena i odgovarajućih specifičnih antitela.

Download Presentation

ANTIGEN-ANTITELO REAKCIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANTIGEN-ANTITELO

REAKCIJE


Plan

 • Ag-At reakcije (opšte osobine)

 • Imunoaglutinacija

 • Imunoprecipitacija

 • Ag-At reakcije sa obeleženim reagensima

 • Ag-At reakcije zavisne od komplementa


Ag-At reakcije su laboratorijske reakcije između antigena i

odgovarajućih specifičnih antitela

Ispituje se prisustvo ili antigena (korišćenjem poznatog antitela) ili antitela (korišćenjem poznatog antigena) u uzorku (npr. serumu)

Tradicionalno se zovu i serološke reakcije

Mogu da budu:

Rezultat:

1.Kvalitativne

POZITIVAN

NEGATIVAN

2.Kvantitativne

Ag - KONCENTRACIJA (npr. 2 mg/ml)

At - TITAR (npr. 1/80)

TITAR je mera količine specifičnih antitela i predstavlja vrednost (recipročnu) najvećeg razblaženja seruma koji daje pozitivnu reakciju


IMUNOAGLUTINACIJA


IMUNOAGLUTINACIJA je reakcija između korpuskularnog (nerastvorljivog) antigena i odgovarajućih specifičnih antitela

Antigen je najčešće na površini ćelije (npr. bakterije) ili je solubilan molekul vezan za inertnu nesolubilnu česticu (nosač)

Rezultat reakcije je aglutinat, vidljiva struktura nastala

zgomilavanjemtj.aglutinacijom čestica

Optimalno stvaranje aglutinata javlja se u zoni ostvarivanja

ekvivalentnog odnosa između antitela i antigena


EKVIVALENTAN

(OPTIMALAN)

ODNOS

VIŠAK ANTIGENA

VIŠAK ANTITELA

Ag-At KOMPLEKSI:

AGLUTINACIJA:

REZULTAT:

MALI

NE POSTOJI

NEPOUZDAN

(LAŽNO NEGATIVAN)

FENOMEN PROZONE

VELIKI

POSTOJI

POUZDAN

(POZITIVAN)

MALI

NE POSTOJI

NEPOUZDAN

(LAŽNO NEGATIVAN)


Detekcija At

Primena (Primer)

Krajnja identifikacija

bakterija

(enterobakterije)

Detekcija Ag

DIREKTNA

BAB test

(brucele)

IMUNOAGLUTINACIJA

Detekcija At

(Ag vezan za nosač)

Lateks RF test

(reumatoidni

faktor)

INDIREKTNA

(pasivna)

Detekcija Ag

(At vezano za nosač)

HBsAg test

(hepatitis B virus)


IMUNOPRECIPITACIJA


IMUNOPRECIPITACIJA je reakcija između solubilnog(rastvorljivog) antigena i odgovarajućih specifičnih antitela

Antigen je najčešće neki produkt mikroorganizma (npr. toksin) ili protein plazme i drugih telesnih tečnosti (imunoglobulini, komponente komlementa itd.)

Rezultat reakcije je precipitat(talog), tj. dolazi do izdvajanja

antigen-antitelo komkpleksa u vidu taloga

Do formiranja precipitata dolazi u zoni ostvarivanja ekvivalentnog

(optimalnog) odnosakoncentracija antitela i antigena


Metodi imunoprecipitacije mogu da se odigravaju u:

tečnoj sredini

slobodnom difuzijom (talog se formira posle nekoliko minuta)

polučvrstoj sredini (gelu)

slobodnom difuzijom (talog se formira posle više dana)

pomoću električne struje (talog se formira posle nekoliko sati)


PRIMER

RING test

(Kvalitativna)

Askolijeva reakcija

(antraks)

U TEČNOJ SREDINI

određivanje

koncentracije

proteina u serumu

(Ig, komponente C‛)

Nefelometrija

(Kvantitativna)

IMUNOPRECIPITACIJA

Dvostruka imunodifuzija

(Kvalitativna)

Elekova proba

(difterija)

U POLUČVRSTOJ SREDINI

(GELU)

određivanje

koncentracije

proteina u serumu

(Ig, komponente C‛)

RID test

(Kvantitativna)


Interfacijalni (interfazni) test prstena – RING test

(princip)


Nefelometrija

(princip)


Dvostruka imunodifuzija u gelu – Elekova proba

(princip)


Jednostruka radijalna imunodifuzija – RID test

(princip)

At u gelu

2

Ag u rupice:

3

1

RID

IgG

4

5


Jednostruka radijalna imunodifuzija – RID test

(princip)

D2 (mm2)

3

2

1

4

5

Ag – koncentracija (g/l)


ANTIGEN-ANTITELO

REAKCIJE SA OBELEŽENIM REAGENSIMA


ANTIGEN-ANTITELO REAKCIJE

SA OBELEŽENIM ANTITELIMA

M

M - marker

At

Fc

Fab

Fab

ENZYME-LINKEDIMMUNOSORBENTASSAY (ELISA) - marker ENZIM

IMUNOFLUORESCENCIJA (IF) - marker FLUORESCENTNA BOJA

RADIOIMMUNOASSAY (RIA) - marker RADIOAKTIVNI IZOTOP


Enzimski imuno-test

(ELISA)

Koristi se za detekciju antigena u tečnim uzorcima (npr. serumu) ili antitela (tipično u serumu)

Marker je enzim, a obeleženo je primarno At (specifično za antigen) ili

sekundarno At (anti-Ig antitelo)

Bazira se na principu promene boje supstrata pod dejstvom enzima

Signal se detektuje kolorimetrijski (pomoću spektrofotometra)

Može da bude kvalitativna ili kvantitativna

Obavlja se u pločama za mikrotitraciju (pločama sa 96 rupica)


ELISA

(ploča sa pozitivnim uzorcima – primer 1)


ELISA

(ploča sa pozitivnim uzorcima – primer 2)


Ag

ELISA (detekcija Ag u tečnom uzorku - SANDWICH ELISA)

uzorak

(serum)

neobeležena

Ag-specifična

At


ELISA (detekcija Ag u tečnom uzorku - SANDWICH ELISA)

12

6

Ispiranje

Inkubacija


E

E

E

E

E

ELISA (detekcija Ag u tečnom uzorku - SANDWICH ELISA)

12

obeležena

Ag-specifična

At

6

Ispiranje

Inkubacija


E

E

ELISA (detekcija Ag u tečnom uzorku - SANDWICH ELISA)

12

dodavanje

supstrata

6

Kolorimetrijska detekcija


ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

Ispitivani serum

Antigen kojim je

obložena ploča


ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

12

6

Ispiranje

Inkubacija


E

E

E

E

E

E

ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

Obeležena

Ig-specifična At


E

E

E

E

E

E

ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

12

6

Inkubacija


E

E

E

E

E

E

E

E

ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

Ispiranje


E

E

E

E

12

ELISA detekcija antitela

(detekcija At u serumu pacijenta)

6

Kolorimetrijska detekcija


Imunofluorescencija

(IF)

Koristi se za detekciju antigena u čvrstim uzorcima (npr. na ili u ćeliji/tkivu) ili antitela (tipično u serumu)

Marker je fluorescentna boja (fluorohrom), a obeleženo je

primarno At (specifično za antigen) ili sekundarno At (anti-Ig antitelo)

Bazira se na principu emitovanja boje pod dejstvom UV svetla

Signal se detektuje pomoću fluorescentnog mikroskopa

Može da bude samo kvalitativna i eventualno semi-kvantitativna

Obavlja se obično na mikroskopskim pločicama


Detekcija Ag u/na ćelijama i tkivima

DIREKTNA (DIF)

(obeleženo primarno At)

specifičnost

IMUNOFLUORESCENCIJA

Detekcija Ag u/na ćelijama i tkivima

INDIREKTNA (IIF)

(obeleženo sekundarno At)

osetljivost

Detekcija At u serumu


Imunofluorescencija

(primer 1)

Helicobacter pylori

Borrelia burgdorferi


Imunofluorescencija

(primer 2)

Neutrofili


Imunofluorescencija

(primer 3)

Glomerulonefritis


F

F

F

F

DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

obeležena

Ag-specifična

At

fiksirani

uzorak


F

F

F

F

DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

12

6

Ispiranje

Inkubacija


F

F

DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

Ekscitacija

Fluorescencija


INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

neobeležena

Ag-specifična

At

fiksirani

uzorak


INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

6

Ispiranje

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

Obeležena

Ig-specifična At

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

12

6

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

Ispiranje


F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija Ag u čvrstom uzorku)

Ekscitacija

Fluorescencija


INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

Ispitivani serum

fiksirani

antigen


INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

6

Ispiranje

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

Obeležena

Ig-specifična At

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

12

6

Inkubacija


F

F

F

F

F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

Ispiranje


F

F

F

F

INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA

(detekcija At u serumu pacijenta)

Ekscitacija

Fluorescencija


Radio-imunotest

(RIA)

Koristi se za detekciju antigena u tečnim uzorcima (npr. serumu) ili antitela (tipično u serumu)

Marker je radioaktivni izotop (npr. 125I), a obeležen je ili antigen ili

antitelo

Bazira se na principu radioaktivnosti

Signal se detektuje pomoću brojača (broj raspada)

Vrlo osetljiv kvantitativan test

Problem zbog rada sa radioaktivnošću i odlaganja otpada


Antigen-antitelo reakcije zavisne od komplementa


Ag-At reakcija in vitro koje postaju detektabilne (merljive)usled aktivacije prisutnog komplementa

 • Koriste se za:

 • Funkcionalno ispitivanje komplementa

 • Test titracije komplementa

2. Detekciju antigena ili antitela

Reakcija vezivanja komplementa (RVK)

Mikrocitotoksični test (HLA tipizacija)


Test titracije komplementa

(Funkcionalno ispitivanje komplementa)

Postupak za određivanje ukupne hemolizne aktivnosti C’

Zasniva se na lizi senzibilisanih eritrocita (eritrocita obloženih

anti-eritrocitnim antitelima) u toku aktivacije klasičnog puta

Izražava se u:

CH50 jedinicama u ml (spektrofotometrijski na osnovu optičke

gustine oslobođenog hemoglobina)

CH100 jedinicama u ml (golim okom)


Reakcija vezivanja komplementa

(Test fiksacije komplementa)

Postupak za određivanje specifičnih antitela (npr. za respiratorne

viruse) u serumu pacijenata

Zasniva se na lizi senzibilisanih eritrocita (eritrocita obloženih

anti-eritrocitnim antitelima) usled aktivacije komplementa

nastalim Ag-At kompleksima

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072556781/student_view0/chapter31/animation_quiz_4.html


Reakcija

vezivanja

Komplementa

(princip)

Serum sa

antitelima

Serum bez

antitela

Serum

+

Antigen

vezan

Antigen

slobodan

Antigen

Liza eritrocita

negativan

Odsustvo lize

eritrocita

(eritrocitno

dugme)

pozitivan

+

Komplement

vezan

(aktiviran)

Komplement

slobodan

(neaktiviran)

Komplement

+

Komplement

aktiviran

Nema

komplementa

Senzibilisani Er

(indikator)

=

Nema lize Er

Taloženje Er

Liza Er

Rezultat

Negativan

Pozitivan


Brzi test za otkrivanje trudnoće(demonstracija)


BRZI TEST ZA OTKRIVANJE TRUDNOĆE

(princip)

detekcija beta HCG u urinu trudne žene

koriste se tri vrste antitela:

1. anti-HCG antitelo - obeleženo koloidnim zlatom (slobodno)

2. anti-HCG antitelo – neobeleženo (fiksirano za membranu)

3. anti-imunoglobulinsko antitelo – neobeleženo (fiksirano za

membranu)


BRZI TEST ZA OTKRIVANJE TRUDNOĆE

(rezultati)

+

uzorak (urin)

pozitivan

uzorak (urin)

negativan


Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

BRZI TEST ZA OTKRIVANJE TRUDNOĆE

(pozitivan rezultat)

uzorak

(urin)

pozitivan

uzorak

(urin)

neobeleženo

anti-HCG

At

anti-Ig

At

+

HCG

difuzija

difuzija

obeleženo

anti-HCG

At


Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

BRZI TEST ZA OTKRIVANJE TRUDNOĆE

(negativan rezultat)

negativan

uzorak

(urin)

uzorak

(urin)

neobeleženo

anti-HCG

At

anti-Ig

At

difuzija

difuzija

obeleženo

anti-HCG

At

http://bio-alive.com/animations/immunology.htm


 • Login