Digitální učební materiál
Download
1 / 10

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

Digitální učební materiál. Přenos v lokálních sítích. Lokální sítě označujeme zkratkou LAN ( Local Area Network). Jejich úkolem je zajistit propojení mezi koncovými systémy v rámci jedné menší lokality . Můžeme je rozdělit takto :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální učební materiál' - garvey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P enos v lok ln ch s t ch
Přenos v lokálních sítích

Lokální sítě označujeme zkratkou LAN ( Local Area Network). Jejich úkolem je zajistit propojení mezi koncovými systémy v rámci jedné menší lokality.

Můžeme je rozdělit takto:

1, Lokální sítě propojující koncové systémy v rámci budovy (LAN)

2, Lokální sítě propojující koncové systémy v rámci určitého areálu nebo skupiny budov (Campus Network).


P enos v lok ln ch s t ch1
Přenos v lokálních sítích

  • V těchto sítích se používají téměř všechny základnítypy přenosových médií.

  • Přenosové médium musí být schopno přenést signál na vzdálenost řádově stovek metrů, ve větších areálových LAN sítích až na vzdálenost několika kilometrů.

  • Nejvíce rozšířenými typy přenosových médií jsou v tomto případě symetrický metalický kabel,optické mnohovidové vlákno, ale také přenos volným prostorem v radiovém nebo mikrovlnném pásmu.


P enos v lok ln ch s t ch2
Přenos v lokálních sítích

  • Někdy se také můžeme setkat s přenosem informace pomocí optického směrového spoje, například při propojení dvou výškových budov s přímou viditelností na vzdálenost až několika stovek metrů.

  • Způsob použití metalických symetrických a optických kabelů v prostředí LAN řeší skupina standardů strukturovaných kabelových rozvodů.

  • Standardy bezdrátových a rádiových technologií pro přenos informace v rámci sítí LAN řeší skupina standardů zastřešená standardem IEEE 802.11.


P enos v metropolitn ch s t ch
Přenos v metropolitních sítích

  • MAN někteří poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb nazývají také sítípřístupovou.

  • Jejím úkolem je zajistit propojení jednotlivých lokálních sítí mezi sebou, typicky pak v rámci jedné metropole, tedy města. Pokud je primárním cílem propojení jednotlivých LAN mezi sebou, a nikoliv přístup do sítě WAN, pak se jedná o síť metropolitní. V opačném případě, tedy pokud je hlavním cílem zajištění připojení jednotlivých LAN do WAN s minimálním požadavkem komunikace mezi nimi, pak se jedná o síť přístupovou.


P enos v metropolitn ch s t ch1
Přenos v metropolitních sítích

  • U těchto typů sítí se používají všechna uvedená základní přenosová média. Rozdíl je v požadované překlenutelné vzdálenosti, která se pohybuje běžně v jednotkách kilometrůa může se v některých případech dostat až na limitních několik desítek kilometrů.

  • Zde je však již vysoká finanční náročnost výstavby nových metropolitních sítí. Proto bývá snahou co do největší míry využít již stávajících rozvodů, nejčastěji původně určených pro telefonní provoz.


P enos v metropolitn ch s t ch2
Přenos v metropolitních sítích

  • Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na přenosovou rychlost nebude možné stávající metalické rozvody použít neomezeně a to i přes značné technologické pokroky i v této oblasti. Díky novým technologiím bylo možno výrazně navýšit rychlost až na několik Mbit/s (například technologie xDSL).

  • Jediným možným krokem v budoucnosti bude použití optického vlákna jako přenosového média v přístupové, nebo MAN síti, jak se již děje například v Kladně Kročehlavech.


P enos v metropolitn ch s t ch3
Přenos v metropolitních sítích

  • Pro tyto účely byly již vyvinuty nové technologie (APON- pasivní sítě založené na technologii ATM, EPON- pasivní optické sítě Ethernet, AON- aktivní optické sítě) a typy rozvodů (FTTB, FTTC, FTTH apod.), které používají optická vlákna jako základní přenosové médium.

  • Bohužel rozšíření ve větším měřítku brání zejména ekonomické překážky související s velkými náklady na výstavbu optických rozvodů a rozumnou návratností investic.


P enos v metropolitn ch s t ch4
Přenos v metropolitních sítích

  • Určitou výjimkou z hlediska používaných přenosových médií v přístupových sítích jsou sítě kabelové televize.

  • Často jsou označovány zkratkou CATV ( CommunityAntenaTeleVison), u nichž se může ještě využívat pro přenos koaxiální kabel.


Pou it zdroje
Použité zdroje:

BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4

HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4.

JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


ad