THIẾT LẬP MỤC TIÊU NETWORKING - PowerPoint PPT Presentation

Thi t l p m c ti u networking
Download
1 / 16

 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

THIẾT LẬP MỤC TIÊU NETWORKING. BẠN CÓ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MÌNH ?. 100% chắc chắn là phải có. Ngoài mục tiêu côn g ty , bạn có các mục tiêu khác : bán hàng , marketing, sản xuất , nhân sự , đầu tư , tài chính ,… ?. 50% -100% chắc chắn là phải có.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

THIẾT LẬP MỤC TIÊU NETWORKING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thi t l p m c ti u networking

THIẾT LẬP MỤC TIÊU NETWORKING


Thi t l p m c ti u networking

BẠN CÓ THIẾT LẬP

MỤC TIÊU CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MÌNH ?


Thi t l p m c ti u networking

100% chắcchắnlàphảicó


Thi t l p m c ti u networking

Ngoàimụctiêucôngty, bạncócácmụctiêukhác: bánhàng, marketing, sảnxuất, nhânsự, đầutư, tàichính,… ?


Thi t l p m c ti u networking

50% -100%

chắcchắnlàphảicó


Thi t l p m c ti u networking

Thiếtlậpmụctiêuthậtlàquantrọngvớitấtcảhoạtđộngcủachúngta


Thi t l p m c ti u networking

Nhưngkhichúngtagianhập BNI Việt Nam, cụthểlà BNI STARS, chúngtacóđặtmụctiêuchoviệckếtnốikinhdoanhnàykhông?


Thi t l p m c ti u networking

Vậymụctiêu “kếtnốikinhdoanh” năm 2013 tại STARS CHAPTER củabạnlàgì?


Thi t l p m c ti u networking

Nếuchúngtakhôngcómụctiêuchoviệckếtnốikinhdoanhthìhoạtđộnggianhậpnhómcủachúngtađến 1 lúcnàođósẽkhôngcònđộnglựcvàmứcđộ cam kếtsẽbịphávỡhoặckhôngcòn ý nghĩa.


Nh the na o la 1 mu c tie u u ng

NHÖ THEÁ NAØO LAØ 1 MUÏC TIEÂU ÑUÙNG?

S (specific): Cuïtheå

M (measurable): coùtheåñolöôøng, ñaùnhgiaùñöôïc

A (agree/ambitious): khaûthi

R (reality): hôïplí, phuøhôïp, thöïcteá

T (time-bound): coùhaïnthôøigian


H nh ng tu n n y

HÀNH ĐỘNG TUẦN NÀY

Hãytrảlờicáccâuhỏisauđâyvàviếtragiấy. Cáccâuhỏivàtrảlờinàysẽgiúpbạnthiếtlậpmụctiêukếtnốikinhdoanhtrong BNI


C u h i x c l p m c ti u

Câuhỏixáclậpmụctiêu

 • Bạnmuốnnhậnđượccáccơhộikinhdoanh (Referral) nàotừ BNI STARS. Sauđó:

  -Bạncầnlàmgìđểmọingườigiớithiệu Referral chomình?

 • Ai sẽmangđếnchobạncáccơhộikinhdoanhnày?

 • Cơhộikinhdoanhnàomàbạnđangmongđượcgiớithiệu?

 • Cơhộikinhdoanhcótậptrungvàosảnphẩm hay dịchvụcụthể/ đặcbiệtnàokhông?


C u h i x c l p m c ti u1

Câuhỏixáclậpmụctiêu

2- Cóbaonhiêu “chứcnăng/ cáchthức” kếtnốikinhdoanhtrong 1 thángvàbạnsẽthamdựbaonhiêubuổitrongtháng?

-làmthếnàođểbạnkhaitháccácchứcnăngnày?

 • Bạnsẽhànhđộngnhưthếnàovớicácchứcnăngnày?


C u h i x c l p m c ti u2

Câuhỏixáclậpmụctiêu

3- Bạnmuốnnhậnbaonhiêu Referral mỗituần, mỗitháng?

4- Bạnsẽphảilàmnăm (5) hoạtđộngkháchơnđểnhómkinhdoanhcủabạnđượchiệuquả?

5-Bạn muốn Dance vớiaitrong STARS vàotuầnnày, thángnày, quýnàyvàcảnăm nay?

6-Power team nàomàbạnmuốnthamgiatrongnăm nay làgì? Hay bạnmuốnkếthợpvớiaitrong STARs màbạnthấysẽđemlạihiệuquảchonhautrongkinhdoanh?


Thi t l p m c ti u networking

THIẾT LẬP MỤC TIÊU CÓ THỂ KHÓ KHĂN NHƯNG KHI CÓ MỤC TIÊU PHÙ HỢP, NÓ SẼ GIÚP CHO BẠN KHAI THÁC HIỆU QUẢ VÀ SỬ DỤNG ĐƯỢC THỜI GIAN “BLOCK” KHI THAM GIA BNI STARS


H y nh

Hãynhớ

Quanhệthậtsâu

vàkéodàithậtlâu


 • Login