Download
1 / 14

Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no [email protected] Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ”' - garson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11SAMHANDLIGSREFORMENPål Storåavd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no [email protected]


Samhandlingsreformen helse og omsorgstjenestenes perspektivmelding
Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding”

”Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone.”

Behovet for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Tjenestene preges av for lite innsats for å begrense og forebygge sykdom

Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne


2009 ”perspektivmelding


2009 ”perspektivmelding


2009 ”perspektivmelding


Behov for arbeidskraft i pleie og omsorgstjenesten
Behov for arbeidskraft ”perspektivmeldingi pleie og omsorgstjenesten

Årsverk

 • 2005: 110 000

 • 2030: 165 000

 • 2050: 230 000

 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette bør vel helst være kompetante folk?


Samhandlingsreformens svar
Samhandlingsreformens svar ”perspektivmelding

 • Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid

 • En større del av helse og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene; ny kommunerolle

 • Mer helhetlige og koordinerte tjenester


Samhandlingsreformen b rekraft og kvalitet
Samhandlingsreformen – ”perspektivmeldingbærekraft og kvalitet

Målene

 • Økt livskvalitet og mestring

 • Helhetlige og koordinerte tjenester

 • Redusert behov for helsetjenester

 • Dempet vekst i bruk av sykehus

Strategiene

 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Satsing på habilitering og rehabilitering

 • Brukerinnflytelse

 • Avtalte behandlingsforløp

 • Forpliktende samarbeidsavtaler

 • En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten


Viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes

2009 ”perspektivmelding

Viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes

 • Nødvendig økonomi

 • Lovendringer for å legge til rette for kommunesamarbeid

 • Kompetansebygging og nok kvalifisert personell

 • Ledelse/ arbeidsgiverrollen

 • Gjensidig respekt og tillit


Kompetanseheving og utvikling 1
Kompetanseheving og utvikling (1) ”perspektivmelding

 • Når kommunene skal håndtere innbyggere med mer krevende medisinske diagnoser enn hva som er tilfellet i dag, stiller det store krav til både kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse i hele kommunehelsetjenesten.

 • Da bør det legges særlig stor vekt på å heve nivået på de praktiske ferdighetene til kommunehelsetjenesten for at samhandlingsreformen skal ha den ønskede effekt.


Kompetanseheving og utvikling 2
Kompetanseheving og utvikling ”perspektivmelding(2)

 • Det vil i fremtiden være et stort behov for personell med god kompetanse i alle deler av helse- og omsorgstjenesten

 • Det vil være behov for mellom over 100 000nye årsverk i sektoren fram mot 2030

 • Samhandlingsreformen vil forutsette en kompetansereform innenfor helsevesenet.


Kompetanseheving og utvikling 3
Kompetanseheving og utvikling ”perspektivmelding(3)

 • Dagens forskning og utdanning er sterkt fokusert på spesialisthelsetjenestens behov, og dette må endres.

 • Primærhelsetjenesten, kronikergruppene og det forebyggende helsearbeid må prioriteres langt sterkere innen forskning og utdanning

 • Nye og endrede roller for helsepersonellet og endringer i oppgavefordelingen på sikt kan føre til etablering av helt nye utdanninger med vekt på tverrfaglighet og forebygging

 • I praksisfeltet må tverrfaglighet og god samhandling mellom yrkesgrupper utvikles videre


Konklusjon om kvalitet i helse omsorgstjenesten
Konklusjon om Kvalitet i helse- omsorgstjenesten ”perspektivmelding

Tjenester av god kvalitet:

 • er virkningsfulle tiltak

 • er trygge og sikre tjenester

 • involverer brukere og gir dem innflytelse

 • er samordnet og preget av kontinuitet

 • utnytter ressursene på en god måte

 • er tilgjengelig og rettferdig fordelt

  (Helsedirektoratet sin nasjonale strategi for kvalitetsforbedring)

  Dette krever både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på høyt nivå, dette gir fagskolene sine studenter


Konklusjon
konklusjon ”perspektivmelding

 • Samhandlingsreformen er en mulighetenes reform for fagskolene.

 • Sannsynlig svært stor vekst i behov for fagskoleutdannet helsepersonell innen alle fordypningsområder

 • For at vi skal delta aktivt i dette samfunnsmessige skippertaket, må kanskje vår samhandling (mellom fagskolene)også styrkes og videreutvikles


ad