slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Neuvotteluaikataulu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Neuvotteluaikataulu - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Ohjelmakausi 2014 – 2020 Valmistelun aikataulu, teemat ja ohjelmarakenne Kaisa-Leena Lintilä EAKR-seurantakomiteat marraskuu 2011. Neuvotteluaikataulu. Puolan pj kausi 2011/II, Tanskan pj kausi 2012/I Rahoituskehykset 30.6 Asetusesitykset 6.10

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Neuvotteluaikataulu' - garry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ohjelmakausi 2014 – 2020Valmistelun aikataulu, teemat ja ohjelmarakenneKaisa-Leena LintiläEAKR-seurantakomiteat marraskuu 2011
neuvotteluaikataulu
Neuvotteluaikataulu

Puolan pj kausi 2011/II, Tanskan pj kausi 2012/I

 • Rahoituskehykset 30.6
 • Asetusesitykset 6.10
 • Suomen alustava kannanmuodostus (hallitus, eduskunta)
 • Epävirallinen aluekehityksestä vastaavien ministereiden kokous 25.11
 • YAN virallinen aluekehityksestä vastaavat ministerit 16.12
 • Asetusten käsittely neuvoston rakennetyöryhmässä
 • Rahoituskehysten käsittely puheenjohtajan ystävät kokoonpanossa

Kyproksen, Irlannin, Liettuan pj-kaudet 2012/II – 2013/II

 • Julkinen keskustelu Eurooppa 2020 strategiaan perustuvasta yhteisöstrategiasta (CSF) Helmi-maaliskuu
 • Bilateraaliset keskustelut komission ja jäsenmaiden välillä investointi- ja kumppanuussopimusten sisältöperiaatteista
 • Poliittinen rahoitusratkaisu huippukokouksessa kesäkuussa 2013
 • CSF hyväksyntä, Kumppanuussopimusten ja ohjelmien hyväksyntä
kansallinen valmistelu tiekartta
Kansallinen valmistelu - tiekartta

Syyskausi 2011; sovitaan

 • Ohjelmarakenne (Ohjelma-alueet ja rahastot)
 • Ohjelmien sisällöllinen viitekehys (hallitusohjelma-rahastot)
 • Rahastojen alustavat osuudet ja keskinäinen suhde
 • Ohjelmavalmistelun vastuutahojen määrittely
 • Tietojärjestelmien yhteensovittaminen

Kevätkausi 2012

 • Valmistelun pohjana komission strateginen viitekehys –esitys (CSF); lisäksi pohjana asetusehdotukset ja hallitusohjelma
 • Ohjelma-alueet käynnistävät ohjelmien sisällöllisen pohdinnan ja tekevät tarvittavat ennakkoselvitykset, joilla prioriteettivalinnat voidaan perustella;
 • Luonnos yhteisestä strategiakehyksestä, jossa huomioidaan erityisesti keskittämisen ja fokusoinnin periaatteet;
slide4
Kansallinen valmistelutyöryhmä ohjaa sisällöllistä valmistelua ja vastaa hallintojärjestelmästä;

Syyskausi 2012;

 • Ohjelma-alueet viimeistelevät prioriteetit;
 • Kansallinen valmistelutyöryhmä tarkastelee prioriteettiesitykset keskittämisen, fokusoinnin ja kansallisten tavoitteiden/strategioiden osalta;
 • Laaditaan kumppanuussopimuksen ensimmäinen luonnos Ja viimeistellään hallintojärjestelmä

Kevätkausi 2013;

 • Rahoituskehykset ja asetukset hyväksytään;
 • Yhteinen strategiakehys (CSF) hyväksytään;
 • Ohjelmaesitykset ja kumppanuussopimus viimeistellään valtioneuvostolle.
teemat hallitusohjelma
Teemat - hallitusohjelma
 • Rakennerahastovarojen käytössä korostetaan niiden pysyvää elinkeinopoliittista vaikuttavuutta, kasvu- sekä työllisyysnäkökulmaa sekä alueiden elinkeinorakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä kestävällä tavalla.
 • EAKR:n hankerahoitusta kohdennetaan seuraavalla ohjelmakaudella entistä voimakkaammin uusien elinkeinojen aikaansaamiseen, työllisyyden parantamiseen, kasvuhakuiseen yritystoimintaan ja päästöjen vähentämiseen.
 • ESR:n painopistealueina ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja työvoiman osaamisen kehittäminen. ESR-varoilla edistetään myös maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista.
rakennerahastop ivien osallistujien n kemykset tulevan kauden teemoista eniten mainintoja saaneet
Rakennerahastopäivien osallistujien näkemykset tulevan kauden teemoista (eniten mainintoja saaneet)

EAKR:

 • yritysten T&K&I –investoinnit & verkostoituminen
 • uusien ideoiden taloudellinen hyödyntäminen ja uudet yritykset
 • uusiutuvien energialähteiden tuotanto ja jakelu
 • koulutusinfrastruktuuri

ESR:

 • nuoret työelämään
 • yritysten perustaminen ja yrittäjyys
 • työllisten osaamisen kehittäminen
 • palveluiden saanti (asetusehdotuksessa viitattu sosiaali- ja terveyspalveluihin)
slide7
Ohjelmarakenteen lähtökohtia
 • kansallisten ja alueellisten strategioiden toimeenpano,
 • ohjelmarahoituksen suuntaamisen joustavuus,
 • riittävän laajat hankekokonaisuudet,
 • alueellisten toimijoiden sitoutuminen (myös kuntarahoitus),
 • Hallinnon yksinkertaistaminen ja resursoinnin vähentäminen
 • asiakaslähtöisyys (läheisyysperiaate)
 • alueiden potentiaalin tunnistaminen ja käyttöönotto ja pitkäjänteinen kehittäminen
 • rahastojen toimet tukevat toisiaan
ehdotetut ohjelmarakennevaihtoehdot valmistelun pohjaksi
Ehdotetut ohjelmarakennevaihtoehdot valmistelun pohjaksi
 • Laaditaan kaksi (2) alueellista, monirahastoista (EAKR+ESR) ohjelmaa;

A-vaihtoehto – alueellinen

 • Itä- ja Pohjois-Suomi (NUTSII) muodostavat yhteisen ohjelman, jossa huomioidaan erityisesti pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden haasteet. EAKR-rahoitusta on tässä ohjelmassa suhteellisesti enemmän, koska alueilla tarvitaan enemmän investointeja yrityksiin ja niiden toimintaympäristöön.
 • Etelä- ja Länsi-Suomeen (NUTSII+NUTSII+NUTSII) laaditaan oma ohjelma, jossa huomioidaan erityisesti sille tyypilliset erityispiirteet kuten rakennemuutokset ja sosiaalinen osallisuus. ESR:n osuus tässä ohjelmassa on suhteellisesti suurempi, koska väestörikkailla alueilla työllisyys- ja sosiaalipoliittiset haasteet korostuvat.
 • B-vaihtoehto - valtakunnallinen
 • Laaditaan kaksi (2) valtakunnallista, yksirahastoista ohjelmaa - ESR-ohjelma ja EAKR-ohjelma
ad