BİLİŞİM SİSTEMİ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

BİLİŞİM SİSTEMİ BATIRIR DA ÇIKARIR DA! Hülya KÜÇÜKARAS Fethiye, 27 Nisan 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BİLİŞİM SİSTEMİ BATIRIR DA ÇIKARIR DA! Hülya KÜÇÜKARAS Fethiye, 27 Nisan 2012. BİLİŞİM SİSTEMİ BATIRIR DA ÇIKARIR DA…. GÜNDEM: Birkaç Küçük Dilek Bilişim Sistemini Anlamak Bilişim Sistemi Yatırımı Bilişimci Destek mi, Köstek mi? ÖRNEK: İnternet Sitesi Kurmak, İşletmek.

Download Presentation

BİLİŞİM SİSTEMİ BATIRIR DA ÇIKARIR DA! Hülya KÜÇÜKARAS Fethiye, 27 Nisan 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

BİLİŞİM SİSTEMİ

BATIRIR DA ÇIKARIR DA!

Hülya KÜÇÜKARAS

Fethiye, 27 Nisan 2012


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

BİLİŞİM SİSTEMİ BATIRIR DA ÇIKARIR DA…

 • GÜNDEM:

 • Birkaç Küçük Dilek

 • Bilişim Sistemini Anlamak

 • Bilişim Sistemi Yatırımı

 • Bilişimci Destek mi, Köstek mi?

 • ÖRNEK: İnternet Sitesi Kurmak, İşletmek


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Başlarken… Bir Soru

Sistem,

böyle çalışıyor!

Sistem, izin vermiyor!

Sistemi atlatmanın yolu yok mu?

SORU:

Bir uygulama aracı,

şirketlerin ve kişilerin yazgılarında

böylesine belirleyici olabilir mi?


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Birkaç Küçük Dilek (1)

BİL G İ

İ L E T İŞİM

B İ L İ Ş İ M

değildir!..

BİLİŞİM: Bilginin akışkan, devingen yapısını belirtmek üzere “bilmek” sözcüğünden türetilmiştir.Bilginin belli amaçlar için

 • toplanmasını,

 • iletilmesini,

 • işlenmesini,

 • saklanmasını,

 • bilgiyi veren ve alan kaynaklar arasındaki iletişimi,

 • ve bu işlevleri yerine getirenyöntemleri, aygıtları ve sistemleri,

  yazılımları konu alan çalışma dalıdır.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Birkaç Küçük Dilek (2)

Bilişim Toplumu

Bilgi Toplumu

değil...

BİLİŞİM TOPLUMU:

Gereksinimlerinin karşılanmasında ve sorunlarının çözülmesinde

“bilgi”yi kullanan, “bilgi” ile karar veren,

“bilgi”yi güncelleyip paylaşan

bu amaçlarla bilişim uygulamalarından yararlanan

toplum.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Birkaç Küçük Dilek (3)

BİLİŞİM SİSTEMİ:

 • Bilginin,

 • iş yapma verimliliğinive etkinliğini artırmak amacıyla,

 • tanımlanmış kurallar ve düzen içerisinde

  • elde edilmesi,

  • depolanması (biriktirilmesi),

  • iletilmesi (taşınması, dağıtılması),

  • kullanılmasını (sorgulanmasını, raporlanmasını)

 • sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinden

 • yararlanılarak geliştirilen sistemdir.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

1- Bilişim Sistemini

Anlamak


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sistemini Anlamak

YASAL DÜZENLEMELER: MUHASEBE

BİLİŞİM UYGULAMALARI


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bütünleşik Bilişim Sisteminin Kapsamı

Kurumsal Zekâ

(İş Zekâsı)

KARAR

DESTEK

SİSTEMİ

Kararlar

YÖNETİM DESTEK

UYGULAMALARI

Bilgiler

Kurallar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

(CRM)

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS - MIS)

İŞLETİMSEL SİSTEMLER (İş Yönetimi Uygulamaları)

Stok Yönetimi

Hizmetin/

Üretimin Planlanması,

Gerçekleşmesi

Satış

Bakım, Onarım

Veriler

Satın

Alma

Depo Yönetimi

İnsan Kaynakları

Maliyet

Cari Hesap ve Muhasebe

Finans

OT/VT (Otomatik Tanıma/Veri Toplama) UYGULAMALARI

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ (VTYS)

DONANIM VE İLETİŞİM AĞI

Uygulama Sunucuları

Kullanıcı Uçları

İletişim Ağı Birimleri

VeritabanıSunucuları

“Web”Sunucuları

E-Posta Sunucuları

Bilişim Güvenliği


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sisteminin Kapsama ve Etki Alanı

Yasalar,

Düzenlemeler,

Kalite Yönetim Sistemleri

Alıcılar,

Satıcılar

Ortaklar

İş Süreçleri

ile

İş ve Bilgi

Akışı

Kuralları

Görev

Tanımı

Yönergeler

(Prosedürler)

Donanım

VTYS

Uygulama

Yazılımı

Veri

Tanımları

Bilişim Teknolojisi

Ürünleri

Uygulama

Bilişim Sistemi

Sistem Tasarımı

Uygulama Kuralları


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

“Bilişim Sistemi” Derken Karşılaştığımız Kavramlar

VERİ TANIMLARI: Stok Tanımları

Satın Alma

Fiyatları

Depo Yönetimi

STOK YÖNETİMİ

Satıcılar

(Tedarikçi)

Hizmetler

Malzeme, Demirbaş

Yedek Parça

Özellikler

 • Birim

 • Boyut

 • Paketleme

 • En az/çok stok düzeyi

Hizmet Türleri

 • Taşıma

 • Yükleme/Boşaltma

 • Bakım, Onarım (Teknik Servis)

 • İnşaat, Tadilat

 • Danışmanlık…

 • Çizim/Resim

 • Depolama

 • Standartlar

 • Çapraz Kodlar


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sisteminin Kapsama ve Etki Alanı

Yasalar,

Düzenlemeler,

Kalite Yönetim Sistemleri

Alıcılar,

Satıcılar

Ortaklar

İş Süreçleri

ile

İş ve Bilgi

Akışı

Kuralları

Görev

Tanımı

Yönergeler

(Prosedürler)

Donanım

VTYS

Uygulama

Yazılımı

Veri

Tanımları

Bilişim Teknolojisi

Ürünleri

Uygulama

Bilişim Sistemi

Sistem Tasarımı

Uygulama Kuralları


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

“Bilişim Sistemi” Derken Karşılaştığımız Kavramlar

İŞ SÜREÇLERİ, İŞ VE BİLGİ AKIŞI

1) Temel işlevler, temel iş süreçlerine bölünür.

2) Her bir iş sürecinin bilişim sistemiyle nasıl gerçekleştirileceği, hedeflenen iş yapma biçimi göz önüne alınarak tartışılır.

3) Bir işlevin tamamı için bilişim sistemindeki iş ve bilgi akışı gereksinimi tanımlanır.

İşlev

İş Süreci-1

İş Süreci-n

Sistem

Çözümleme

Sistem

Tasarımı

İşlem-1

İşlem-n

İşlem-1

İşlem-n

Girdi

Çıktı

Girdi

Çıktı

Girdi

Çıktı

Girdi

Çıktı


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

“Bilişim Sistemi” Derken Karşılaştığımız Kavramlar

İŞ SÜREÇLERİ, İŞ VE BİLGİ AKIŞI: Satın Alma

1) Temel işlevler, temel iş süreçlerine bölünür.

2) Her bir iş sürecinin bilişim sistemiyle nasıl gerçekleştirileceği, hedeflenen iş yapma biçimi göz önüne alınarak tartışılır.

3) Bir işlevin tamamı için bilişim sistemindeki iş ve bilgi akışı gereksinimi tanımlanır.

Satın Alma İşlevi

Malzeme/Hizmet

Belirleme

Satın Alma Siparişinin Verilmesi

İş Birimlerinden

İstek Toplama

Alınacak

Stok Kalemi

ve Miktarı

Satın Alma

Siparişi

Önödeme

(Avans)

Bildirimi

Boş

SAİ

Dolu

SAİ

Toplam

SAİ

SAE

Sipariş

Gönder

Onaylı

Sİpariş

Ödeme

İsteği

Ödeme

Emri


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

“Bilişim Sistemi” Derken Karşılaştığımız Kavramlar

İŞ SÜREÇLERİ, İŞ VE BİLGİ AKIŞI: Satın Alma

1

2

Depo Yönetimi

Teklif Toplama

Satın Alma

İstekleri (SAİ)

E

ONAY

E

ONAY

3

3

Tedarikçiler

Fiyat Listeleri

Tedarikçiler

Nakit Akışı

Hakedişler

4

Satın Alma

Siparişi (SAS)

Teslim Alma

ve Kabul

Cari Hesap

(Ödeme)

3

Depo Yönetimi


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sisteminin Kapsama ve Etki Alanı

Yasalar,

Düzenlemeler,

Kalite Yönetim Sistemleri

Alıcılar,

Satıcılar

Ortaklar

İş Süreçleri

ile

İş ve Bilgi

Akışı

Kuralları

Görev

Tanımı

Yönergeler

(Prosedürler)

Donanım

VTYS

Uygulama

Yazılımı

Veri

Tanımları

Bilişim Teknolojisi

Ürünleri

Uygulama

Bilişim Sistemi

Sistem Tasarımı

Uygulama Kuralları


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

“Bilişim Sistemi” Derken Karşılaştığımız Kavramlar

Satış

Faturası

+

Edinim Maliyeti

Ek Maliyet

Dağıtım anahtarıyla görevlere/işlere

dağıtım.

Malzeme

Maliyeti

Doğrudan İşçilik

Maliyeti

Araç

Maliyeti

+

+

Alış

Faturası

Ücretler

Amortisman

Taşıma

Maliyeti

Dolaylı İşçilik

Maliyeti

İşletme Malzemeleri

Maliyeti

+

+

Alış

Faturası

Hizmet Alım

Faturası

Stok

Değerleme

KÂR VE MALİYET İZLEME MODELİ

Satılan Malın/Hizmetin Maliyeti (SMM)

KÂR

Satış Geliri


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bütünleşik Bilişim Sisteminin Kapsamı

Kurumsal Zekâ

(İş Zekâsı)

KARAR

DESTEK

SİSTEMİ

Kararlar

YÖNETİM DESTEK

UYGULAMALARI

Bilgiler

Kurallar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

(CRM)

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS - MIS)

İŞLETİMSEL SİSTEMLER (İş Yönetimi Uygulamaları)

Stok Yönetimi

Hizmetin/

Üretimin Planlanması,

Gerçekleşmesi

Satış

Bakım, Onarım

Veriler

Satın

Alma

Depo Yönetimi

İnsan Kaynakları

Maliyet

Cari Hesap ve Muhasebe

Finans

OT/VT (Otomatik Tanıma/Veri Toplama) UYGULAMALARI

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ (VTYS)

DONANIM VE İLETİŞİM AĞI

Uygulama Sunucuları

Kullanıcı Uçları

İletişim Ağı Birimleri

VeritabanıSunucuları

“Web”Sunucuları

E-Posta Sunucuları

Bilişim Güvenliği


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

2- Bilişim Sistemi

Yatırımı


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Tüm insan yanlışları sabırsızlıktan,

amaca yönelik olanın zamansız kesintiye uğratılmasından ve sözde sorunun sözde bir çitle çevrilmesinden doğar!

(Franz Kafka, “Aforizmalar”, 1920’ler)

İnsanın İçindeki Sistem

Eğer otomobiller bilgisayar yongaları (çipleri) kadar hızla gelişseydi, bir Rolls Royce bugün saatte 1.6 milyon kilometre hızla gider, uzunluğu da 1 milimetre olurdu.

(Al Gore, Ulusal İletişim ve Bilişim Altyapısı konuşması, 1994)


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sistemine Yatırım Yaparken: Doğru Yöntem

Paket yazılımların uyarlanması ya da özel yazılımların geliştirilmesi çalışmaları,bilişim sistemi geliştirme projesi olarak ele alınır ve proje gerçekleştirme yöntemiuygulanır. Projeyi, bir proje takımı gerçekleştirir.

Çalışma aşamaları saptanır, her aşamanın çıktısı belgelenir ve proje takımının onayına sunulur.

8

3

1

2

4

5

6

7

Gerçek

Uygulamaya

Geçiş

Proje

Hazırlıkları

Gereksinim

Tanımlama

Yazılım

Değerlendirme

ve Seçme

Sistem Tasarımı

Uygulama Yazılımı

Uyarlama ve

Geliştirme

Kurulum

ve

Sınama

Kullanıcı

Eğitimi

Yazılım

Proje

Başlama

Raporu

Gereksinim

Raporu

(Şartname)

Sistem

Tasarım

Raporu

Kullanım Kılavuzu

Sistem

Altyapısının

Kurulumu

Veri Hazırlama,

Veri Girişi ve

Veri Aktarımı


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sistemine Yatırım Yaparken: Bize Uyarlanmış Yöntem

8

3

1

2

4

5

6

7

Gerçek

Uygulama

Proje

Hazırlıkları

Gereksinim

Tanımlama

Yazılım

Değerlendirme

ve Seçme

Sistem Tasarımı

Uygulama Yazılımı

Uyarlama ve

Geliştirme

Kurulum

ve

Sınama

Kullanıcı

Eğitimi

8

3

2

5

6

Gerçek

Uygulama

Gereksinim

Tanımlama

Yazılım

Değerlendirme

ve Seçme

Uygulama Yazılımı

Uyarlama ve

Geliştirme

Kurulum (???)

ve

Sınama


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bir Anı:

13. ÇUBUK


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sistemine Yatırım Yaparken: Yol Boyu Tuzak!

ŞartnamelerTeknoloji açıklıyor; işlevsel yapıyı, beklenen işleyişi anlat(a)mıyor.

Para ve Süre Pazarlığı Sistemin etki alanı, toplam sahip olma maliyeti, yeterince tanımlanamıyor.

8

3

1

2

4

5

6

7

Gerçek

Uygulama

Proje

Hazırlıkları

Gereksinim

Tanımlama

Yazılım

Değerlendirme

ve Seçme

Sistem Tasarımı

Uygulama Yazılımı

Uyarlama ve

Geliştirme

Kurulum

ve

Sınama

Kullanıcı

Eğitimi

SÖZLEŞME ÖNERİLERİ

1- Yazılım ve hizmet KAPSAMINI ayrıntılı tanımlayın.

2- Yazılım/proje bedelini “ADAM/GÜN” üzerinden değil, TOPLAM TUTAR üzerinden kesinleştirin. * Proje Yöneticisi - - - - - 450 TL/Gün * Yazılım Uzmanı - - - - - - 350 TL/Gün * Destek Elemanı - - - - - - 250 TL/Gün * Teknisyen - - - - - - - - - - 150 TL/Gün

3- PROJE PLANINI ve İŞİN SÜRESİNİ belirleyin.

4- HAKEDİŞ koşullarını ve ÖDEME DÜZENİNİ proje planına bağlayın.

5- VERİ HAZIRLAMA işlerini ve görev bölüşümünü tanımlayın.

6- KESİN KABUL (İŞ BİTİŞ) koşullarını kesinleştirin.

7- Proje aşamalarında çalışacak KİŞİLERİ belirleyin.

8- BAKIM ANLAŞMASINI, proje bedeli üzerinden değil, YAZILIM LİSANS TUTARI üzerinden yapın.* Yıllık tutar, yazılım bedelinin %10-18’i kadardır.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişim Sistemine Yatırım Yaparken: Yol Boyu Tuzak!

3K: Kavramlar, Kurallar, Kararlar - Sistem geliştirmek “toplantı” yapmak mıdır?- Yazılım dediğin, “çalışma biçimi” midir?- Uygulama kurallarını kim belirler?- Kararların sorumluluğunu kim üstlenir?- Bilişimciler hangi dilde konuşur?- Terimlerden hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz?- “Küçük işleri” de sistem mi yapsın?- Bir bilişim sistemi kaç rapor eder?- Bir kullanıcı kaç raporla çalışır?- “Performans” da ne ki?

ŞartnamelerTeknoloji açıklıyor; işlevsel yapıyı, beklenen işleyişi anlat(a)mıyor.

Çağırın şu bilgi işlemciyi!

Para ve Süre Pazarlığı Sistemin etki alanı, toplam sahip olma maliyeti, yeterince tanımlanamıyor.

Zaman kalmadı!

SORU: Projeyi yöneten kim?

8

3

1

2

4

5

6

7

Gerçek

Uygulama

Proje

Hazırlıkları

Gereksinim

Tanımlama

Yazılım

Değerlendirme

ve Seçme

Sistem Tasarımı

Uygulama Yazılımı

Uyarlama ve

Geliştirme

Kurulum

ve

Sınama

Kullanıcı

Eğitimi


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

3- Bilişimci

Destek mi, Köstek mi?


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişimci Destek, Köstek: Danışmanlık Üzerine…

Nasıl olmayacağını bilenler, nasıl olacağını bilenleri rahatsız etmesin!..

Sorunların alabildiğine karmaşıklığı,

her türden uzmana (danışmana)

bir aldatmaca fırsatı verebilir.

(Server Tanilli, “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor”, 2000)


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişimci Destek, Köstek: Danışmanlık ve Destek Alırken

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIRKEN

 • Gerçekten konunun uzmanı olup olmadığını anlamak için referanslarını isteyin; referanslarla görüşün.

 • Daha önce yaptığı işleri araştırın.

 • Yapmak istediğinizi anlatın. Çözümünü, önerilerini sorun, sorun, sorun… Açıklamasını isteyin.

 • Yabancı sözcük kullanan, anlamadığınız şeyler söyleyen, kafanızı karıştıran danışmanla çalışmayın!

 • Size sağlayacağı hizmetleri, yapacağı işlerin yolunu yöntemini, teslim edeceği raporları/çıktıları açıkça belirtmesini isteyin.

 • Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi yapın.

DESTEK İSTERKEN, DESTEK ALIRKEN

 • Türkçe konuşmasını isteyin.

 • Saptadığı ya da öngördüğü sorunu, doyurucu biçimde açıklamasını isteyin.

 • Yapacaklarını sırayla anlatmasını isteyin.

 • İşi yaparken ya da yaptıktan sonra, neler yaptığını ayrıntısıyla açıklamasını isteyin.

 • Daha sonra başınıza gelebilecek olası sıkıntıları söylemesini isteyin.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilişimci Destek, Köstek: Danışmanlık ve Destek Alırken

SİSTEM ÇALIŞMIYOR, SİSTEM DURDU!

 • İletişim ağının yoğunluğundan ötürü yavaşlama olabilir.  İletişim altyapısının hızı baştan dünülmeli.

 • Bellek yetersizliğinden kilitlenme olmuştur.  Verimliliği yüksek, güçlü sistemlere yatırım yapın.

 • Veritabanına erişim yavaşladığından veriye ulaşılamıyordur. Kullanıcı sayısına uygun altyapı kurun.

 • Yazılım yanlışı vardır.  Nitelikli ürün/hizmet edinme hakkınızı savunun!

SİSTEM BÖYLE YAPIYOR! SİSTEM DEĞİŞTİ!

 • Kullanıcı, neyi neden yaptığını bilmiyordur.  Nitelikli hizmet edinme hakkınızı savunun! Kullanıcıyı eğitin.

 • Sistem güncellenmiş olabilir.  Yenilikler devreye alınmadan önce onay verin.

 • Veriler bozulmuş, yitirilmiş olabilir.  Sistem yenilense bile verilerini saklamak zorundalar. Kanmayın!


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

BİR DİLEK, BİR ÖNERİ

Bilgisayarda yaptığınız her şeyi

en az bir

dış ortama (CD, çubukbellek, taşınır disk)

YEDEKLEYİN!

Yedeklerden birini başka bir yerleşimde (evde, işyerinde) bulundurun!


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

4- ÖRNEK:

İnternet (Bilgisunar) Sitesi

Kurmak, İşletmek


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

İletişim Ağının Yapısı

İLETİŞİM AĞI: Çok sayıda bilgisayarın ve donanım biriminin,

- iletişim kablolarıyla, telefon ağıyla ya da kablosuz iletişimle,

- gerektiğinde erişim birimlerinin ve yönlendiricilerin kullanılmasıylabirbirlerine bağlanarak veri alışverişi yaptığı düzen.

Geniş Alan Ağı

IP

Omurga

Yedek Bilgisayar

Güvenlik

Duvarı

Yönlendirici

Modem

(Çevirge)

Ana Bilgisayar

IP

Wi-Fi

IP

IP

IP

Sunucu

Erişim Birimi (Kablosuz)

Uçbirimler

Yedek

Sunucu

Yerel Alan Ağı

İletişim ağına bağlanan kullanıcı çevrimiçi (onlayn) olur, çoğunlukla gerçek zamanlı işlem yapar.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

İletişim Ağının Yapısı

İLETİŞİM AĞI: Çok sayıda bilgisayarın ve donanım biriminin,

- iletişim kablolarıyla, telefon ağıyla ya da kablosuz iletişimle,

- gerektiğinde erişim birimlerinin ve yönlendiricilerin kullanılmasıylabirbirlerine bağlanarak veri alışverişi yaptığı düzen.

BULUT BİLİŞİM:

Verilerin uzak bilgisayarlarda tutulması hizmetleri.

Geniş Alan Ağı

IP

Omurga

Yedek Bilgisayar

Güvenlik

Duvarı

Yönlendirici

Modem

(Çevirge)

Ana Bilgisayar

IP

Wi-Fi

IP

IP

IP

Sunucu

Erişim Birimi (Kablosuz)

Uçbirimler

Yedek

Sunucu

Yerel Alan Ağı

İletişim ağına bağlanan kullanıcı çevrimiçi (onlayn) olur, çoğunlukla gerçek zamanlı işlem yapar.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

İnternet (Bilgisunar) Nasıl Çalışır?

Sitenin adı tarayıcıya girilir:

1

Erişmek istenen sitenin adı İSS’ye ulaşır.

www.fto.org.tr

2

İSS, site

içeriğini

tarayıcıya iletir.

6

İSS, site

içeriğini okur.

5

İSS, adı girilen sitenin adresini

(IP’sini)

DNS’den öğrenir.

3

4

İSS, adresini

öğrendiği

sunucuya erişir.

Siteler,

Veriler

İnternet Servis Sağlayıcı (İSS)

IP

Kullanıcı Ucu

(Kullanıcı Hesabı,

IP-İnternet Adresi)

IP

IP

IP

IP

Örün (“web”)

Sunucu

(İçerik Sağlayıcı)

İSS

Alan Adı Sistemi (DNS)


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bilgisunar Siteleri ve “WEB” (Örün)

www: “world wide web” – Dünya çapında örümcek ağı, örün… Bilgisunarda sunulan hizmetler kümesi.

Bir örün sayfasında birbirleriyle bağlantılı metinler yer alır.

Buna, “üst metin” denir; sayfalar “html” (üst metin dili) ile geliştirilir.

(Sağ tıkla “Kaynağı Göster” işlemi seçilip görülebilir.)

Örün tarayıcı (“browser”)

bu dili çözerek sayfayı görüntüler.

Örün sayfaları, iletişim ağı üzerinde “http” (üst metin aktarma kuralı) kullanılarak taşınır/iletilir.

Bir örün sitesinin adresi tarayıcıya yazılırken hangi kurala göre iletileceği de belirtildiğinden

adreslerin başında “http://” öneki yer alır.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

E-Posta Nasıl Çalışır?

hk

E-Posta

Alanları

hk @ ada.net.tr

İSS – ada.net.tr

İSS adı

E-Posta Alanları

“adres” simgesi

posta alanı adı

İSS’de duran postaları kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz…

10

20

30

PK. 20, Kavaklıdere

ANKARA

40

50

Kavaklıdere - ANKARA Postanesi

Posta Kutuları

E-İmza: Ağda ileti gönderen kişinin kimliğini belirtmeninin yanı sıra iletinin içeriğinin yolda değişmediğini kanıtlar.


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

İnternet (Bilgisunar) Sitesi Kurma ve İşletme Seçenekleri

ODTÜ’ye başvurulup site için alan adı alınır. (İSS-Yıllık Ödeme)

1

3

İçerik ve görseller hazırlanıp yüklenir. Site yayına açılır.

(İSS-Barındırma)

İçerik ve görseller için görüntü tasarımı yapılır.

(İSS, grafiker)

2

 • - - - - - - - -- - - - - - - - -

3

Kullanıcı, verileri sitede bilgilerin yayımlandığı sayfaya girer/yazar.

Sitenin yazılımı, sistemden alıp yayımlar ya da sistem siteye yükler.

2

1

Güncel şirket bilgileri siteye yüklenir.

Sistemden alınan veri dosyası siteye yüklenir.

4

Stok,

Cari Hesap, Muhasebe

Veri Dosyası

Muhasebe

Kayıtları


B l m s stem batirir da ikarir da h lya k karas fethiye 27 nisan 2012

Bitirirken…

Sistem İnsan

Dünyayı kurtaracak sır:

SIKILMAYI KABULLENMEK!

(Fransız filmi “9.99 Frank”, 2010)


 • Login