Магистърска програма
Download
1 / 14

????????? ?? ????????????? ?????? ? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Магистърска програма. Уравнения на математичната физика и приложения. Срок на обучение: 3 семестъра. Форма на обучение: редовна. Защита на магистърска теза. Минимален брой ECTS кредити: 90. Уравнения на математичната физика и приложения.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ?? ????????????? ?????? ? ??????????' - garrison-burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6360847

Магистърска програма

Уравнения на математичната физика и приложения

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Защита на магистърска теза

Минимален брой ECTS кредити: 90


6360847

Уравнения на математичната

физика и приложения

UML: http://www.fmi.uni-sofia.bg/education/magister

Отговорник за програмата: проф. д.м.н. Недю Попиванов

Адрес: ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Телефон: 81 61 532

e-mail:nedyu@fmi.uni-sofia.bg


6360847

Магистърска програма

Уравнения на математичната физика

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Защита на магистърска теза

Минимален брой ECTS кредити: 90


6360847

Уравнения на математичната

физика

UML: http://www.fmi.uni-sofia.bg/education/magister

Отговорник за програмата: доц. д-р Гено Дачев

Адрес: ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Телефон: 81 61 532

e-mail:gdachev@fmi.uni-sofia.bg


6360847

Целина програмата

Целта на магистърската програма е чрез сериозна теоретична и приложна подготовка да подготви професионални кадри както за теоретични изследвания в областта на уравненията на математическата физика, така и в многобройните им приложения; специалисти, които да притежават необходимата гъвкавост, универсалност на подготовката и комуникативност.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Целина програмата

Не по-малко важна цел е получаването на необходимата основа за самостоятелна изследователска работа и по-нататъшно включване в докторска програма. Студентите ще имат възможност след допълнителен вътрешен конкурс да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ръководителят на програмата е сключил договори по линия на програмата Erasmus/Socrates или аналогични такива.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Конспект за кандидатстване в

магистърската програма

1. Определен интеграл. Свойства.

2. Връзка между интеграл по областа и интеграл по границата. Формули на Грийн, Гаус-Остроградски и Стокс.

3. Формула на Тейлър. Развиване на функция в степенен ред.

4. Развиване на функция в ред на Фурие по ортогонална система от функции.

5. Задача на Коши за нормална система обикновени диференциални уравнения.

6. Устойчивост по Ляпунов.

7. Задача на Коши за уравнението на струната.

8. Задача на Дирихле за уравнението на Лаплас.

Забележка: По въпроси 7. и 8. ще се беседва само, ако кандидатът е изучавал частните диференциални уравнения в рамките на бакалавърската програма.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Преподавателив програмата

В настоящата магистърска програма участват високо квалифицирани преподаватели и учени в областта на уравненията на математическата физика и на приложенията, както от страната, така и от чужбина –за един семестър гостува проф. Манфред Шнайдерот университета в Карлсруе, Германия.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Някои преподавателив програмата

От ФМИ:

проф. дмн Недю Попиванов, проф. дмн Стефка Димова, доц. д-р Гено Дачев, доц. д-р Мария Каратопраклиева

От Институт по Мат.и Инф. при БАН:

акад.проф.дмн Петър Попиванов

От Институт поМеханика при БАН:

чл.кор. проф. дмн Стефан Радев, чл.кор. проф. дмнАнгел Балтов, проф. дмнЙорданка Иванова,

проф. дмн Николина Бончева

От Русенския Университет:

проф. дмн Степан Терзиян

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Курсове в програмата

Освен многобройни изборни и задължителни курсове по частни диференциални уравнения, в магистърската програма са включени и редица курсове по числени методи за такива уравнения.

Включени са и курсове по механика, където не само се изследват физическите модели, но и се предлагат модерни методи за численото им решаване и за визуализация на резултатите.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847
ЛАБОРАТОРИЯЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

  • По вече финансиран Проект, във ФМИ ще изградим лаборатория за визуaлизация и числени симулации. Изграждането ще се осъществи в сътрудничество с норвежката група Priority Research and Development Group for Mathematical Modeling, Numerical Simulations and Computer Visualization. Тя ще е базирана на паралелна архитектура на Hewlett-Packardи технологията activestereo. Част от предназначението на тази лаборатория е визуализация и симулация на нелинейни задачи на математическата физика свързани с инженерно проектиране, геометрическо моделиране и динамика на флуидите.

  • След изграждането на тази лаборатория за визулация се надяваме в нея да заработят наши студенти и тя да стане един модерен Център за разработка и реализация на нелинейни математически модели и методи, съчетаващи аналитични и асимптотични подходи, числени симулации, тримерни визуализации и сравнение с експериментални данни.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Учебен план

* Забележка. За студентите, неположили изпит по ЧДУ или УМФ в бакалавърската си програма, един от двата курса е задължителен.

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Учебен план

Уравнения на математичната физика и приложения


6360847

Учебен план

Уравнения на математичната физика и приложения


ad