Естествени и изкуствени
Download
1 / 18

Естествени и изкуствени съобщества - PowerPoint PPT Presentation


  • 251 Views
  • Uploaded on

Естествени и изкуствени съобщества. смърч. ела. Разкажете кои иглолистни гори предлагат най-добри условия за живот на тревисти растения, храсти и животни. Кои животни се срещат в иглолистните гори?. Какви приспособления към условията за живот притежават високопланинските растения?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Естествени и изкуствени съобщества' - garrett-heaph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

смърч

ела

Разкажете кои иглолистни гори предлагат най-добри

условия за живот на тревисти растения, храсти и животни.

Кои животни се срещат в иглолистните гори?

Какви приспособления към условията за живот

притежават високопланинските растения?

По какво най-лесно се различава смърчът от елата?


Живите организми са в тясна връзка с условията за

живот на средата, която обитават.

Тези условия определят разпределението на

растенията по земната повърхност.

А условията на средата заедно с растенията оказват

въздействие върху животинския свят, който е

характерен за дадена местност.


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

Растителното съобщество е група от

растения (дървета, храсти и тревисти),

които обитават дадено място с

определени условия за живот.

Какво е растително съобщество?


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

В дъбовите гори освен дъбът се срещат

глог

дъбово

растително

съобщество

леска

шипка

различни видове тревисти

растения


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

дъбови

букови

растителни

съобщества

борови

смърчови

други


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

Растителното съобщество, образувано

от различни видове растения,

се нарича смесено.

Такива са повечето гори, ливадите, житните посеви.


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

Има съобщества, образувани само от един вид растение.

тръстиката край

блатата

копривата край

селищата


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

Във всички смесени съобщества има едно преобладаващо растение.

То обикновено е дърво и дава името на съответното съобщество.

Потребността от светлина за отделните видове растения от дадено растително съобщество определя тяхното разположение по етажи.

Разкажете какво знаете за етажността в дъбовите гори.


1. Растителни съобщества. връзка с условията за

Животните също живеят на съобщества.

Те обаче не могат да съществуват без растенията.

Във всички растителни съобщества се срещат определени видове животни.

В съобществата има сложни взаимоотношения

между различните видове организми,

най-вече хранителни.

Те биват преки и непреки.

Какви са взаимоотношенията между организмите в едно съобщество?

Дайте примери за хранителни вериги.


2. Естествени съобщества. връзка с условията за

Естествените съобщества се образуват в

природата без намесата на човека.

За такива съобщества говорихме до тук.

дъбови

борови

тръстикови

букови

други

смърчови


3. Изкуствени съобщества. връзка с условията за

Изкуствените съобщества са създадени

от човека.

овощни

градини

зеленчукови

градини


3. Изкуствени съобщества. връзка с условията за

бобови

насаждения

житни

насаждения


3. Изкуствени съобщества. връзка с условията за

паркове


3. Изкуствени съобщества. връзка с условията за

Дайте примери.

В изкуствените съобщества са намерили

подходящи условия за живот

много видове животни.


Растенията на Земята не живеят изолирано,

а на групи, наречени съобщества.

Съществуват смесени растителни съобщества и

съобщества, образувани от един вид растение.

Животните също живеят на съобщества, които

обаче винаги са тясно свързани с дадени

растителни съобщества.Успешен ден! изолирано,

Хр. Тотева