Dane informac yjne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Dane INFORMAC YJNE PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMAC YJNE. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim ID grupy: 96/47_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Niesamowity ś wiat zwierząt – robimy doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze Semestr/rok szkolny: IV / 2011/2012.

Download Presentation

Dane INFORMAC YJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

  Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

 • ID grupy: 96/47_MP_G1

 • Kompetencja:

  Matematyka i przyroda

 • Temat projektowy: Niesamowity świat zwierząt – robimy doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze Semestr/rok szkolny: IV / 2011/2012


Świat zwierząt

 • Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów.


Świat zwierząt

Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady

Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek


RYBY


Kręgowce

RYBY – zmiennocieplne kręgowce wodne oddychające skrzelami, posiadające szczęki i poruszające się za pomocą płetw; pojawiły się około 480mln lat temu;

Ichtiologia to dział zoologii zajmujący się tymi organizmami.


Cechy ryb

- morfologiczne:

 • wykształcenie płetw

 • łuski i śluz zmniejszające opory wody

 • opływowy kształt ciała

 • linia boczna

- anatomiczne:

 • skrzela

 • azotowy produkt przemiany materii -amoniak

 • pęcherz pławny


Budowa wewnętrzna

Dzielimy na dwie grupy:

- chrzęstnoszkieletowe

 • rekiny, płaszczki; szkielet jest lekki, wrażliwy na urazy;

 • - kostnoszkieletowe

 • składa się z tkanki kostnej, jest mocny i dość ciężki dlatego większość ryb o takim szkielecie ma pęcherz pławny.


Budowa ryby


Cechy ryb umożliwiające życie w wodzie

 • Opływowy kształt ciała

 • Skóra zaopatrzona w gruczoły śluzowe

 • Barwa ciała (mimetyzm)

 • Płetwy

 • Oczy pozbawione powiek

 • Linia boczna

 • Nieruchome połączenie głowy z tułowiem

 • Skrzela

 • Pęcherz pławny (u ryb kostnoszkieletowych


Rozmnażanie i rozwój ryb

U pewnej liczby ryb u występuje zapłodnienie wewnętrzne. Płetwy brzuszne samców przekształciły się w narząd kopulacyjny ,a samice składają nieliczne duże jaja w mocnych osłonkach. Niektóre gatunki są żyworodne.

Większość ryb rozmnaża się zapłodnienie zewnętrzne: samice składają ikrę wprost do wody a samce wprost do wody wpuszczają spermę po czym plemniki już samodzielnie pływając w wodzie poszukują jaj i zapładniają je. Gonady są na ogół bardzo duże liczba jaj a tym bardziej plemników-ogromna, przewody płciowe bardzo krótkie i nieskomplikowane


Płazy i gady


Cechy charakterystyczna płazów

Forma pośrednia między kręgowcami morskimi i lądowymi;

Zmiennocieplność;

Częściowo chrzęstny szkielet;

wspólne ujście narządów rozrodczych i wydalniczych - kloakę.

Serce -dwa odrębne przedsionki oraz pojedynczą komorę, w której znajdują się dwa włókienka mięśniowe, częściowo zapobiegające mieszaniu się krwi żylnej i tętniczej;

Jaja składają w wodzie;

Płazy zamieszkują głównie wilgotne tereny różnych części Ziemi


Cech charakterystyczna gadów

 • Pierwsze kręgowce o suchej, łuskowatej skórze, która chroni ich ciało i zabezpiecza je przed utratą wilgoci;

 • W kręgosłupie występuje wyraźny odcinek szyjny i u niektórych osobników widoczny jest lepiej lub słabiej wyodrębniony tułów;

 • Ciało gadów jest wydłużone, jaszczurkowate, zaopatrzone w cztery kończyny (ukształtowaniu postaci wężowatej towarzyszy zupełny zanik kończyn);

 • Szkielet gadów jest prawie całkowicie kostny;

 • Najliczniej gady występują na obszarach tropikalnych oraz do pewnego stopnia subtropikalnych.

 • Gady stanowią pierwotną (wyjściową) grupę kręgowców, z której wyewoluowały ptaki i ssaki.


Przystosowanie żab do życia na lądzie

Dwie pary kończyn (tylne pięcio-, przednie czteropalczaste) umożliwiające poruszanie się.

Powieki chronią oczy przed wyschnięciem.

Można zaobserwować mimetyzm.

Workowate płuca służą do pobierania tlenu z powietrza.

Wilgotna skóra umożliwia oddychanie skórne

Błona bębenkowa, jako element ucha, odbiera dźwięki z otoczenia i je przekazuje.


Przystosowanie żab do życia na lądzie

Opływowy kształt ciała i skóra pokryta śluzem zmniejszają tarcie.

Palce kończyn są spięte błoną pławną.

Duże wypukłe oczy pozwalają obserwować powierzchnię bez wynurzania się z wody.

Klapki na nozdrzach chronią przed dostawaniem się wody do wnętrza organizmu.

U kijanek występują skrzela i ogon.


Rozmnażanie żab

1. Skrzek-jaja- znajdują się w galaretowatych osłonkach. Rozwój zapłodnionych żab odbywa się w wodzie.

a) Kijanka w początkowym stadium rozwoju- oddycha skrzelami wewnętrznymi

b) i c) Kijanka w stadium w z tylnymi odnóżami i skrzelami wewnętrznymi.

d) i e) Kijanka ma zarówno odnóża tylne, jak i przednie. Zaczynają funkcjonować płuca, początkowo wspólnie ze skrzelami.

2. Pod koniec metamorfozy żaba przybiera postać dojrzałą.


Układ krwionośny płazów


Układ krwionośny gadów


Ptaki


Układ krwionośny ptaków

Jest zamknięty. Następuje całkowite rozdzielenie krwi tętniczej od żylnej. Serce jest czterodzielne. Prawa połowa serca – krew żylna, ściany cienkie; lewa połowo – krew tętnicza, ściany grube zwłaszcza w pierwszej komorze . Występują zastawki.


Z lewej komory serca uchodzi prawy łuk aorty, która biegnie wzdłuż kręgosłupa. Od niej odchodzą parzyste tętnice głowowe, tętnice ramieniowe do kończyn, trzecia para tętnic piersiowych do klatki piersiowej. Kolejne aorta rozdziela się na tętnice biodrowe do kończyn  i pośladkowe. Wcześniej daje rozgałęzienia do jamy brzusznej.    Krew żylna z tylnej części ciała zbiera się w żyle ogonowej, która rozpada się na dwie żyły wrotne nerek. Wcześniej żyła ogonowa oddziela od siebie żyłę ogonową kreskową, która łączy się z nadjelitową tworząc żyłę wrotną wątroby.


Układ moczowo - płciowy

Samice ptaków mają tylko lewy jajnik i jajowód. ptaki są pierwotnie urikoteliczne, co znaczy, że ich nerki usuwają z krwi azotowe produkty przemiany materii i wydalają je jako kwas moczowy, zamiast mocznika czy amoniaku. Kwas moczowy jest wydalany jednocześnie z kałem jako półstała wydalina, ponieważ ptaki nie mają oddzielnego pęcherza moczowego


Układ pokarmowy

Układ pokarmowy ptaków nie jest tak skomplikowany jak ludzki. Mają one identyczne narządy jak ludzie, ale dodatkowo mają także wole. Muszą połykać pokarm w całości, bo nie mają zębów. Wyróżnia się następujące elementy, wg kolejności w drodze pokarmu:

1.Przełyk

2.Wole

3.Żołądek gruczołowy

4.Żołądek mięśniowy

5.Jelito cienkie

6.Jelito grube

7.Kloaka


Układ nerwowy

Układ nerwowy ptaków jest dobrze rozwinięty. Najlepiej ukształtowane części mózgu to móżdżek, który koordynuje ruchy, oraz kresomózgowie, które odpowiada za nawigację, behawior, gody i budowanie gniazd.


Układ oddechowy

Ptaki mają jeden z najbardziej skomplikowanych układów oddechowych ze wszystkich zwierząt. Ich płuca są pozbawione opłucnej. Podczas wdechu 75% świeżego powietrza omija płuca i kieruje się bezpośrednio do tylnych worków powietrznych, które ciągną się od płuc i łączą z przestrzeniami powietrznymi w kościach. Pozostałe 25% powietrza płynie bezpośrednio do płuc. Podczas wydechu zużyte powietrze wydostaje się z płuc, a powietrze zachowane w tylnych workach powietrznych jest jednocześnie przenoszone do płuc.


Dzięki temu świeże powietrze przepływa przez płuca ptaka zarówno podczas wdechu, jak i wydechu. Ptaki wydają dźwięki za pomocą krtani tylnej – mięśniowej komory z kilkoma błonami bębenkowymi, która znajduje się na dolnym końcu tchawicy, czyli tam, gdzie rozdziela się ona na oskrzela.


Ciekawostki

 • Sowy są to jedyne ptaki o nieruchomych gałkach ocznych.

 • Żurawie mają niezwykle długie tchawice. Swymi pętlami mogą przechodzić przez mostek, grzebień a nawet struktury kostne.

 • Papuga ma tylko 350 kubków smakowych podczas gdy, np. królik ma ich aż 17 000.


Ciekawostki

 • U niektórych dzięciołów język jest nawet czterokrotnie dłuższy od dzioba.

 • W ciągu dnia serce kolibra uderza 500 - 1200 razy na minutę.

 • Dzięcioły najkrócej wysiadują jaja - 10 do 12 dni.


Ssaki

Ssaki to zwierzęta, które przystosowały się do życia w różnorodnych środowiskach:

Na ziemi, pod ziemią, w wodzie słodkiej oraz słonej. Są zwierzętami stałocieplnymi o wysokim stopniu rozwoju układu nerwowego i narządów zmysłów. Młode po urodzeniu są karmione mlekiem matki.


Pochodzenie ssaków i pokrycie ciała

Pierwsze ssaki pojawiły się na Ziemi około 200 milionów lat temu, z kopalnych gadów ssakokształtnych z rzędu terapsydów (Therapsida), żyjących w permie i triasie.

Większość ssaków ma ciało pokryte włosami. Są one na grube, długie włosy ościste (szczecina dzika) i krótkie, miękkie włosy wełniste (owca). U niektórych włosy są przekształcone w kolce. U innych wykształcają się włosy czuciowo-zatokowe. Linienie zachodzi najczęściej 2 razy w roku – na wiosnę i jesienią. Ciało ssaków lub niektóre części mogą pokrywać również łuski. Produktami naskórka są wytwory rogowe: pazury, paznokcie i kopyta.


Cechy wspólne

 • stałocieplność

 • ciało pokryte włosami

 • płuca o budowie pęcherzykowej

 • dobrze rozwinięty ośrodkowy układ nerwowy

 • ssanie przez potomstwo mleka wytwarzanego w gruczołach sutkowych matki

 • zróżnicowane uzębienie


Różnorodność ssaków

Owadożerna ryjówkaetruska – waga 3g długość 5cm

Płetwal błękitny – waleń o wadze 135 ton i długości 30m


Nietoperz – jedyny ssak latający, prowadzi nocny tryb życia.

Żyrafa – ssak kopytny, najwyższy ze wszystkich zwierząt


Człowiek – ssak należący do naczelnych

Słoń – ssak należący do trąbowców


Projekt wykonali

Uczniowie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

Grupa 96/47_MP_G1


Dziękujemy za uwagę


Bibliografia

www.google.pl - grafika;

http://naszewody.civ.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:budowa-ryby&catid=40:nauka-wdkarstwa&Itemid=124

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby

www.ryby-akwariowe.blogstop.com

http://wedkomania.pl/dynamik.php?n=siatka%20na%20ryby

http://www.toya.net.pl/~kaniadk/html/ryby_akwariowe.html

http://rudy.mif.pg.gda.pl/~mgacek/ptaki.html

http://rachma.org/ptaki1.php

http://ptasieogrody.pl

http://o-ptakach.blog.onet.pl/Uklad-oddechowy-i-narzadow-kra,2,ID399424444,n

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki

http://ssakiplazygady.blogspot.com/p/son-afrykanski.html

http://www.strykowski.net/kuba/Mlody_czlowiek_-_zdjecie_mlodego_czlowieka_2470.php

http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/aktualnosci.cfm?5260/Czy-pozwolimy-przetrwac-wielorybomhttp://www.onlinephotographers.org/pl/foto/1532


 • Login