Sunum
Download
1 / 24

SUNUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GNDEM. Birlik Baskan Vekili Sayin Faik YILMAZ'in toplantiyi ais konusmasiBirlik Egitim Mdr Metin ITEM'in sunumuIletisim nedir?Iletisimin tarihesiIletisimin olmazsa olmaziIletisim konusunda biz hangi basliklari, zellikle niin setik?Aile ii iletisimIsyerinde iletisimIsyerinde telefo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SUNUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sunum

SUNUM


G ndem

GNDEM

 • Birlik Bakan Vekili Sayn Faik YILMAZn toplanty a konumas

 • Birlik Eitim Mdr Metin TEMin sunumu

  • letiim nedir?

  • letiimin tarihesi

  • letiimin olmazsa olmaz

  • letiim konusunda biz hangi balklar, zellikle niin setik?

  • Aile ii iletiim

  • yerinde iletiim

  • yerinde telefon grmeleri

  • Etkin, faydal ve farkl ynetici olmalyz

 • yelerin gr ve nerilerinin alnmas

 • Dilek ve temenniler

 • Kapan


Let m ned r

LETM NEDR?

letiim, en yaln ifadesiyle, insanlarn duygu, dnce ve bilgilerini karsnda bulunan insan ya da insanlara ortak sembollerle aktarma srecidir.


Let m n tar h es

LETMN TARHES

nsanln ilk dneminde iletiimde nce ses vardr. nsan kendisini kard deiik seslerle, lklarla ve bunlar destekleyen bedensel hareketlerle ifade etmitir. Buna ilaveten ilkel resimlerle, izgilerle mesajn aktarmtr.

Dilin ortaya kmas, konumann balamas, zamanla szl ve yazl ifade biiminin glenmesini salamtr. Ayrca bedensel sembollerle iletiim kurma gelimitir. imdi biz bu iletiim ekline BEDEN DL diyoruz.


Sunum

Gnmzde kitle iletiim aralar olan radyo, televizyon, faks, bilgisayar, uydu yaynlar, vs. sayesinde, dnyadaki geliim ve dnmlerden annda haberdar olabiliyoruz.

nternet eriimi yoluyla kiiler arasndaki iletiim sanal bir ortamda gereklemekte, insanlar birbirine yaklatrmakta, birbirlerinden uzak olanlarn annda iletiim kurmalarn salamaktadr.

Her trl insan etkinliinin gereklemesi iletiime dayanmaktadr.

Doru ve etkili tarzda kullanlan iletiim; insan ilikilerini nitelikli klmakta, kltrel, sosyal ve ekonomik geliimlerini salamaktadr.


Let m n olmazsa olmazi

LETMN OLMAZSA OLMAZI

letiimin olmazsa olmaz yani birinci art ortak sembollerdir.

Bizim toplumumuzda, karlatmz, konuacamz bir insann nce eli sklr. Bu davran bu iki insann birbirlerine iyi dileklerini, dostluklarn ilettiinin iareti olarak yorumlanr.

ki kii birbirinin burnunu sksa, siz de bunu grseniz, bu sizin iin bir ey ifade etmez, ya da garipsersiniz. Ancak Afrikada bir kavim var ki, onlar ilk karlatklarnda birbirlerinin burunlarn skarlar.


Sunum

ki yal inli karlatklar an; iki ellerini havaya doru kaldrr ve dillerini darya kartrlar. Bizde olsa, bu tr hareketi, hakaret bile sayabiliriz. Ama inliler birbirlerine bu davranlaryla gvenlerini ifade ediyorlar. Yani bizim bir nevi selamlamamz simgeliyorlar. Ortak sembol iletiimin olmazsa olmazdr.

retmen olarak atandm Kayseri-Bnyan ilesinde ilenin tek lokantasna akam yemeine gittim. Garson geldi. Ne yiyecein aznn iini yediim? dediinde ok arm, ne isteyeceimi unutmutum. Sonra bu tabirin iltifat olduunu rendim, artk hi yadrgamadm. Sembolmz ortak olmutu. Anlaabiliyorduk.


Sunum

nsanlarn birbirleriyle yz yze kurduklar ilikilerde szsz mesajn (yani beden dilinin) etkisi %90 oranndadr. Szsz mesajlar:

 • Gz ilikisi

 • Yz ifadeleri

 • Vcut duruu

 • Kiisel alan

 • Kyafet, aksesuar

 • Mekn kullanma

 • Dokunma

 • Kafa iaretleri

 • El-kol duruu ve hareketleri

 • Bacaklarn duruu

 • Beden ynetimi

 • Oturma biimleri

  gibi beden dili eleriyle ifade edilir.


Sunum

Bu mesajlar, dmanlk, sknt, gven, saldrganlk, holanma ve benzeri gerek duygu ve tavrlar yanstmak konusunda, sylenen kelimelerden ok daha nemli rol oynarlar. Sze dklmeyen bu mesajlar, zellikle dier insanlar zerinde yaratlan izlenim srasnda ok nemlidirler.

lkemizde ve dnyada beden dili ile ilgili yaymlanm birok kitap mevcuttur. Bu konuya ilgi duyanlarn detayl inceleme ve faydalanma imknlar her zaman vardr.


Let m konusunda b z hang ba liklari zell kle n n se t k

LETM KONUSUNDA BZ HANG BALIKLARI ZELLKLE NN SETK?

Bizler 5362 Sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanunu kapsamnda Odalar, Birlikler, Federasyonlar ve Konfederasyon gibi mesleki kurulularda, gerek seilmi ynetici, gerekse atanm alanlar olarak nce ailemiz iinde mutlu olmamz gerekir ki i yerlerimizde performansmz yksek olarak grev yapabilelim. Daha sonra iyerlerimizde iyi bir iletiim ortam bulalm. Bylece odada grev yapyorsak oda yelerine, birlikte grev yapyorsak mesleki odalarmza faydal hizmetler verebilelim. Olaya bu adan baktmzda nce aile ii iletiimi ele alalm.


A le let m

ALE LETM

Aile kurumunun temel grevlerinden biri de, herkesin en verimli biimde geliimini salamaktr. Bunun iin; aile iindeki bireylerin aralarnda iletiim kopukluunun olmamas, herkesin ekinmeden, korkmadan iletiime geebilmesidir. Birinci art, nce anne ve babann arasndaki iletiimin salkl olmasdr.

Aile sorunlar gizli sakl kalmayp, ortaklaa zm yollar aranyorsa salkl bir aile iletiiminden sz edebiliriz. Eler birbirleriyle konuurken, ocuklarna da konuma frsat vermelidir. Bylece ocuk; bu ailenin bir bireyi olduunu alglar, fikirlerini rahata ifade edebilir.


Sunum

Ses tonumuzu konuya gre ayarlamay bilmeliyiz. Ses tonumuzda sevgimiz hissedilmelidir. Ses tonumuzdaki vurgu, ocuumuza ne yapmas ya da ne yapmamas gerektiini bir para anlatabilmelidir.

Aile fertlerimizi dikkatle dinlemeliyiz. Yzmz onlara yneltmeli, onlar konuurken mdahale etmemeliyiz. Bir ailede ne kadar olumlu iletiim varsa aile birbirine o kadar baldr. Bu pozitif olgu, insanlarla olan mnasebetlerde ve i hayatnda da etkisini gsterir.


Yer nde let m

YERNDE LETM

yerindeki alanlarn uyumlu olmas, iyeri iindeki iletiimle orantldr. letiim gl ve doru ise, alma hayat verimli ve yaanabilir bir ortamdr. Aksi takdirde, iyerindeki alma hayat ekilmez bir hal alr.

letiimden, iyerindeki ynetici birinci derecede sorumludur. Ynetici iletiimde, hem alanlarla, hem de alanlarn kendi aralarndaki iletiimi idare etmeyi iyi ayarlamaldr.

Takm uyumu her zaman baarnn anahtardr. Ynetici ve alanlar; bu iyerimiz benim dier ailem diyebiliyorsa BAARI KAINILMAZDIR.


Yer nde telefon g r meler

YERNDE TELEFON GRMELER

Telefon da bir iletiim aracdr. Telefon konumas zenle, dikkatlice ve incelikle yaplmas gereken nemli bir iletiim yoludur.

Birisine telefon atmzda nce kendimizi tantmalyz. Kardaki kendini tantmamsa kiminle konuuyorum efendim? gibi nazik bir ifade kullanmalyz.

stmz olan bir ynetici telefonla konuurken odasna girmemeliyiz. Biz odasndayken telefonu alarsa nazike odasndan kmalyz. Amir, kalmamz isterse o zaman kalabiliriz.

Biz telefonla konuurken, stmz odamza girerse telefon grmesi yaptmz kiiye bir dakika diyerek ayaa kalkp, stn istediini rendikten sonra konumaya devam etmeliyiz.

Telefon konumalarnda ses tonumuz canl ve kibar olmaldr. stlerimizi ararken, sekreterimiz varsa, sekreterimiz aracl ile aramamalyz.


Etk n faydali ve farkli y net c olmaliyiz

ETKN, FAYDALI VE FARKLI YNETC OLMALIYIZ

Meslek kurulularmzn yneticileri olarak, esnaf ve sanatkrlarmzn tm problemlerinden haberdar olmak, sorunlar zmek iin bugne kadar yaptklarmzdan bir sonu alamamsak, yaptklarmz bizi farkl klmyor, bize farkl sonular vermiyorsa, her eyi deitirip, sil batan kurgulamak gerekir.

Karga bir aacn dalna konmu, aznda bir para peynir. Yanna sinsi sinsi yaklam tilki:

Gnaydn demi, yar alayl bir sesle. Tylerin ne kadar parlak. Sesin de gzelse bu ormann kralsn. Bir ark syle de dinleyelim diye eklemi.


Sunum

ltifat houna gitmi kargann. Byk bir titizlikle azndaki peyniri kartp, daln bir kenarna yerletirmi ve ark sylemeye balam. Tilki akn sormu:

- Ne yapyorsun sen karde?

- ark syle dedin, ark sylyorum.

- Ama byle sylemeyecektin. Peynir azndayken syleyecektin. Peynir decekti, ben de yiyecektim.

Karga, akllanm bilge edasyla cevap vermi:

- Azndaki peynirle babam ark syledi, annem syledi, dedem syledi. El insaf yahu, aptal mym ben?

Bu hikyeyi anlatmamn sebebi, artk klasik yneticilik a bitmitir.


Sunum

Bugnn yneticisi, aa ayak uydurmay bilen, an imkn ve kabiliyetlerinden sonuna kadar en st seviyede faydalanabilen ve sorumlu olduu toplumu profesyonelce ynetebilen kiidir.

Oda yelerimizin odaya bak alarn deitirebilmeliyiz. Oda bana ne yapyor? Sadece aidat alyor. gr yerine yi ki odama kaytlym. Odam benimle bire bir megul oluyor, problemlerimi soruyor. zm yollarn birlikte buluyoruz. Bana ok yararl oluyor. dedirtmeliyiz. Bunun iin tm iletiim kaynaklarndan yararlanmalyz.


Sunum

Carrefourda domatesin kilosunun 190 Kuru olduu benim cep telefonuma geliyorsa odamzdaki bilgisayar kanal ile tm yelerimizin cep telefonlarna Hayrl gnler, hayrl iler, odamz u ileri baarmtr. u konuda almalarmz devam etmektedir. denilebilmelidir.

Bir ilenin bir mahallesinde esnaf ve sanatkrmzn kullanmna hizmet verecek bir bilgisayar bulundurulabilir. Odann tm bildirileri mail yolu ile gnderilebilir ya da yelerin istekleri annda odaya ulaabilir. Bunu tm stanbula yaymak zor mudur? Bir mahalledeki esnaf, bir bilgisayar alamaz m? Tm bilgisayarlar odadaki bilgisayarla irtibatlandrlamaz m?


Sunum

Odalarn bilgisayarlar Birliin bilgisayarna balanarak tm odalarn faaliyetlerinin de, problemlerinin de, sosyal ve kltrel faaliyetlerinin de annda izlendiini dnelim. Acaba bu hayal mi? Bu sistemi kuranlar var. Biz de haydi haydi kurabiliriz. Ancak dedemizin ynteminden vazgemeliyiz. Artk herkes bilgisayar kullanmay renmeli, Birliimizin bilgisayar laboratuarndan yararlanmaldr. Birlik Bakanmz ve ynetimi bu imkn salamtr. Yararlanan oda bakanlarmzn, sekreterlerinin faydal almalar Birliimizce takip edilmektedir.


Sunum

ini yapanlar, ondan sonra hakknda konuanlara aldrmaz, dedikodulara kulak vermez. Yunusun dedii gibi;

Gelin birlik olalm

i kolay tutalm

Sevelim, sevilelim

Bu dnya kimseye kalmaz.

Ama, arkasnda eser brakanlar, kendine dua eden bir toplum brakrlar.


Cesur adimlar atalim

CESUR ADIMLAR ATALIM

 • Diren; doal deildir. Hayatn yasalaryla uyum iinde olmamaktr.

 • Attnz adm size doru geliyorsa o adm atn.

 • Yaam, cesurlar sever.

  Nil GN - ekim Yasas adl kitabndan

 • aresizseniz, ARE-SZ-SNZ!

  Bir filozofun sznden.


Sunum

Kaynaka:

Acar BALTA, Zuhal BALTA Bedenin Dili

aban KIZILDA Ayinesi tir Kiinin Lafa Baklr.


Sunum

Hazrlam olduumuz sunumlar www.istesob.org web adresinden Mesleki Eitim blmne girerek bilgisayarnza indirebilirsiniz.


Te ekk r eder z stesob e t m m d rl e itim m d r metin tem e itim m d asistan ahmet z g ndo du

TEEKKR EDERZSTESOB ETM MDRLEitim Mdr: Metin TEMEitim Md. Asistan: Ahmet Z. GNDODU


ad
 • Login