OKUMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Rehber Öğretmen Selma Arka - PowerPoint PPT Presentation

Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka
Download
1 / 27

 • 283 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKUMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Rehber Öğretmen Selma Arka. OKUMAYI- YAZMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Okuma- yazma ve hesap yapmayı öğrenebilmek için çocuğun belli bir olgunluğa ulaşması gerekir. Aynı zamanda bazı deneyimleri geçirmiş ve birçok bilgileri edinmiş olmalıdır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OKUMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Rehber Öğretmen Selma Arka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka

OKUMAYI ETKLEYEN FAKTRLERRehber retmen Selma Arka


Okumayi yazmayi etk leyen fakt rler

OKUMAYI- YAZMAYI ETKLEYEN FAKTRLER

Okuma- yazma ve hesap yapmay renebilmek iin ocuun belli bir olgunlua ulamas gerekir.

Ayn zamanda baz deneyimleri geirmi ve birok bilgileri edinmi olmaldr.

4 yandaki bir ocuk zorlanmadan okuma yazmay renemez. nk, o henz bunlar renmeye hazr deildir. Hazr olmayan ocua belirli bilgileri retmeye ve altrma yaptrmaya kalkmamaldr. Hayal krklna urar ve aalk duygusuna kaplr. Btn dnyada okula balama ya normal zeka dzeyine sahip ocuklar iin 6- 7 olarak kabul edilmektedir. Zihin olarak bu ya civarndaki ocuklar okuma- yazma renmeye ve dier altrmalar yapmaya hazr olarak kabul edilmektedir.


Okuma yazma tme

OKUMA-YAZMATME


Okuma yazma g rme

OKUMA-YAZMAGRME


Okuma yazma zeka

OKUMA- YAZMAZEKA


Okuma yazma n roloj k yapi

OKUMA-YAZMANROLOJK YAPI


Okuma yazma mekan algisi

OKUMA-YAZMAMEKAN ALGISI


Okuma yazma d l

OKUMA-YAZMADL


Okuma yazma f zyoloj k fakt rler

OKUMA-YAZMAFZYOLOJK FAKTRLER


Okuma yazma c ns yet

OKUMA-YAZMACNSYET


Okuma yazma evresel fakt rler

OKUMA-YAZMAEVRESEL FAKTRLER


Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka

TME

 • TSEL ALGI

 • TME KESKNL

 • TSEL AYRIMLATIRMA


Tme kesk nl

TME KESKNL

 • Belli bir mesafeden iitsel uyarclar duyma yeteneidir.

  UNLARA BALIDIR :

 • Belli iddetteki sesleri duyma,

 • Deiik frekanstaki sesleri duyma,

 • Sesleri doru olarak birletirme,

  yeteneklerinin doru olarak geliimine

  baldr.


Her ya ta en y t len sesler

HER YATA EN Y TLEN SESLER

 • 3;6 YAINDAb, p, m, w, h

 • 4;6 YAINDAd, t, n, g, k, ng, y

 • 5;6YAINDAf

 • 6;6YAINDA v, th, sz, zh, l

 • 7;6YAINDA s, r, z, th, wh, ch, j


Tsel ayrimla tirma k noktada neml d r

TSEL AYRIMLATIRMA K NOKTADA NEMLDR

 • GROSS DSCRMNATON :Farkl sesleri ayrmlatrmadr. Bu yetenek cmle iindeki farkl kelimeleri anlamak iin gereklidir.

 • FNE DSCRMNATON :Benzer sesleri ayrmlatrma, kelimeler arasndaki farklar ayrt etmek iin gereklidir.

  Kelimeleri oluturan seslerden birinin anlamnn deimesi kelimenin anlamn deitirdiinden bu yetenek okuma renimini olumsuz etkiler.

  (Sal- al, Sel- Sal, Bel- Bal, Saz- Kaz .)

  Kartrlan harfler : b- d, b-p, p-g, t-f, s-, -z, c-, a-e, a-o, -i, u-, o-


Tsel algi

TSEL ALGI

Baz ocuklarn alg sratleriortalamakonuma sratindendaha ar olduundan okuyamazlar.

nk bir ritmi doru tekrarlayabilmesi iin ritmi oluturan seslerin ve hecelerin hangi sra ile birbirini takip ettiklerini alglamas gerekir.

Okuma ve kelimeleri oluturan sesleri doru sra ile alglad duyduu ve onlar zaman iinde doru yerletirdii zaman baarl olur.


G rsel ayrimla tirma

GRSEL AYRIMLATIRMA

 • ocuklar cmle, kelime ve harflerin farkl (zt) zelliklerini benzer zelliklerden daha kolay bulurlar. Bu da 4-5 yalarndan itibaren balar.

 • ocuklarn doru-yuvarlak, ak-kapal,sa-sol gibi zellikleri kefetmek ve yazmadaki yetenekleri de 7 yalarnda gelimektedir.


N roloj k fakt rler

NROLOJK FAKTRLER

 • SADA LATERALLEME :nsanlarn ou sa ellerini ve ayaklarn kullanrlar.

 • SOLDALATERALLEME :Baz insanlar sol el ve ayaklarn kullanrlar.

 • APRAZ LATERALLEME :Baz insanlar ilerini yaparken sa ellerini,sol ayaklarn kullanrlar.

 • MPHEMLATERALLEME :Baz kiiler baz ilerini sa elleriyle baz ilerini sol elleriyle yaparlar.

 • AMBDEKSTR : Baz kiiler ayn ii hem sa hem de sol ellerini kullanarak yaparlar.


Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka

DL

 • SEMBOLK FONKSYON : Bir eyin yerine bir bakasn koyma yeteneidir. Yani niyet, fikir, eylem yerine onlarla grnrde ilikisi olmayan sesleri ve iaretleri koymadr.

 • LETM YETENE : Bakalar ile iliki kurabilmek, fikir alveriinde bulunmak, szl ve yazl mesajlar anlayabilmek ve aktarabilmektir.

 • KELME BLGS : ocuun okumay skmeye balad srada okuduu kelimeleri anlayabilmesi iin katta yazl veya basl olarak grd, duyduu, okumaya alt kelimeleri tanmas gerekir.


Seslend rmeler le lg l ali malar

SESLENDRMELER LE LGL ALIMALAR

Ses tekerlemeleri yaptrmak faydal olur.

Bir tas hoaf ,

Bir berber bir berbere.

atalca da topal oban..

Krk kp krknn da kulpu krk kp,

Bu duvar badanalamal m,

u ke k kesi....

Bizde size biz derler, sizde bize ne derler?

gibi.


Mekan algisi

MEKAN ALGISI

 • Mekan yaplatrma; mekan iinde ynelme, kendine ve objelere mekan iinde yer tayin edebilmektir.

 • ocuun beden emasna sahip olmas gerekir. Yani; bedenin ksmlarndan, bunlarn faaliyetlerinden, duru ve hareketlerinden, mekan iindeki yerinden haberdar olmas gerekir.

 • Normal bir ocukta 5 yandan itibaren beden emasnn temeli atlmaya balanr ve 11- 12 yalarnda tamamlad kabul edilir.


Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka

Beden emasn kazand devrede, ocuun hareket alkanlklarn kazanmas kolaylar. Okuma ile yazma, hareket alkanlklardr.Bunlarn baarlmas da beden emasna baldr. Dilinin ve dilin alabilecei eklin pozisyonlarn bilincine varamayan ocuk doru telaffuz yapamaz. (Okuyamayan ocuklarn byk ksmnda beden emasnn gelimedii tespit edilmitir.)


Evresel fakt rler

EVRESEL FAKTRLER

Sosyo-ekonomik dzeyin dk olduu ailelerde ocuklarda deneyim azl, kitap ve basl materyallerin az, okuma ve zihinsel etkinliklere kar ailenin tutumunun olumsuz olmas,ocukla okuma ve konumak iin zaman ayrmamasvb.

 • Kltrel dzey ykseldike okuma yazma ve okul baarsnn artt gzlemlenmitir.


F zyoloj k fakt rler

FZYOLOJK FAKTRLER

Son yllarda yaplan aratrmalar, metabolizma bozukluklarnn,i salg bezlerinin ileyiindeki kusurlarn (bbrek st bezi) beyni buda okumay olumsuz etkiler.


C ns yet fakt r

CNSYET FAKTR

Yaplan aratrmalar kzlarn erkeklerden nce okuma rendiklerini ortaya koymutur.Bu da kzlarn erkeklere nazaran fizyolojik, biyolojik ve duygusal geliim asndan daha erken olgunlamalarna balanmtr.


Okumayi etk leyen fakt rler rehber retmen selma arka

ZEKA

ZEKA ENGELL

Zihin gelimesinde meydana gelen yavalama, duraklama veya gerileme nedeniyle davran ve uyum ynnden yatlarna gre srekli gerilik ve yetersizlii olduu iin normal eitim srecinden yararlanamayanlara denir.


Zeka b l mler dea quont ent

ZEKA BLMLER(DEA QUONTENT)

20 ve alt DOT (ok ar derecede zeka gerilii )

20- 50EMBESL (Orta derecede zeka gerilii )

50- 70 DEBL-MORON (Hafif derecede zeka gerili )

70- 80SINIR-BORDERLNE

80- 90 DONUK ZEKA

90- 110NORMAL/ORTALAMA ZEKA

110- 120 STN ZEKA

120- 140OK STN ZEKA

140 ve zeri DAH


 • Login