Offentlig privata partnerskap OPP   m jligheter och risker

Offentlig privata partnerskap OPP m jligheter och risker PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Vad r OPP?. Offentlig-privata partnerskap (OPP) former fr samarbete mellan de offentliga myndigheterna och nringslivet som syftar till att skerstlla finansiering, genomfrande, modernisering, frvaltning eller underhll av en infrastruktur eller tillhandahllande av en tjnst."(KOM(20

Download Presentation

Offentlig privata partnerskap OPP m jligheter och risker

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Offentlig privata partnerskap (OPP) – möjligheter och risker Upphandlingsdagarna 2010 Kista den 4 februari 2010

2. 2 Vad är OPP? Offentlig-privata partnerskap (OPP) “…former för samarbete mellan de offentliga myndigheterna och näringslivet som syftar till att säkerställa finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning eller underhåll av en infrastruktur eller tillhandahållande av en tjänst.” (KOM(2004) 327 slutlig, p. 1.1)

3. 3 Vad är OPP? OPP kan vara en koncession Byggkoncession – ”ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen” (LOU 2 kap. 4 §)

4. 4 Vad är OPP? Byggkoncessioner innebär Stora anläggningsprojekt Långvariga avtalsrelationer Ett annorlunda sätt att fördela risker

5. 5 Vad är OPP? Exempel på kommunala OPP-projekt: Fotbolls- och idrottsarenor Kultur- och konserthus Friskvårdsanläggningar/simhallar

6. 6 Vad är OPP? Risker med OPP: Den finansiella kalkylen kan slå fel En ökad kommersialisering av samhället Demokratiproblem Dåligt avtal

7. 7 Hur upphandlar man OPP? Leverantören bör komma in på ett tidigt stadium i processen.

8. 8 Hur upphandlar man OPP? Konkurrenspräglad dialog Dialogen kan vara mer förutsättningslös Initialkostnaderna för att delta är låga Leverantören har ett starkare idéskydd

  • Login