Kor tid kan s knaden registrerast
Download
1 / 19

Kor tid kan søknaden registrerast? - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Kor tid kan søknaden registrerast?. Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere. Du som skal søkje for 2013-2014, må vente med å søkje til 15. juni 2013. Du finner oss i den første høgblokka på vestsida av Bystasjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kor tid kan søknaden registrerast?' - garima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kor tid kan s knaden registrerast
Kor tid kan søknaden registrerast?

 • Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere.

 • Du som skal søkje for 2013-2014, må vente med å søkje til 15. juni 2013.


Stipend og l n

Du finner oss i den første høgblokka på vestsida av Bystasjonen.

Dersom du vil ha hjelp til eller praktisk rettleiing. Kan du ringe 55 23 93 93 og avtale tid.

Vi holder til i 9. etg.

Fylkeshuset

Stipend og lån


Internetts knad
Internettsøknad Bystasjonen.

 • For å kunne søke om stipend må du ha godkjent lærekontrakt. Videre må du bruke MinId for å kunne søkje.

 • Dersom du får kontrakt i vårhalvåret må du vere obs på at bedrifta di må sende inn kontrakten i god tid før 30. juni.


Internetts knad1
Internettsøknad Bystasjonen.

 • Hvis du ikkje har koden for nettsøknad kan du ta kontakt med Brukerservice for MinId på

 • tlf 800 30 300


To typer l rlinger l rling med ungdomsrett og l rling utan ungdomsrett til vgo
To typer lærlinger Bystasjonen. Lærling med ungdomsrett og lærling utan ungdomsrett til vgo


Ungdomsrett
Ungdomsrett? Bystasjonen.

 • Rett til å ta ut 3 år opplæring innan ein frist på 5 år.

 • I somme høve kan retten verte utvida t.d. ved omval etc.

 • Rettighetsreg. ligg i inntakssystemet dvs Vigoinntak og du kan få info om din rett ved å ta kontakt med meg på tlf. 55 23 93 93


Heimebuar for l rlingar med ungdomsrett
Heimebuar Bystasjonen. for lærlingar med ungdomsrett

 • Som heimebuar har du ikkje rett på bustipend, men du kan ha rett til kr. 2.790 i lån.


Bortebuar med ungdomsrett
Bortebuar med ungdomsrett Bystasjonen.

 • 40 km regelen

 • 3 timars regelen (dok)

 • Sosiale grunnar

 • Gift?/Sambuar/Partnar

 • Skiftarbeidar


Kor stort stipend l n
Kor stort stipend/lån? Bystasjonen.

 • Søkjar type A

 • Bortebuar kr. 4.000,- pr. mnd

 • Lån inntil kr. 1.410,- pr. mnd

 • For søker som er gift eller har barn gis et lån på inntil kr. 1.410,- pr mnd. Lånet er ikke behovsprøvd mot inntekten til forsørgerne


Kor stort stipend l n1
Kor stort stipend/lån Bystasjonen.

 • Type B

  • Bortebuar.

 • Her er det ikkje krav om avstand mellom foreldre-heim og lærebedrift, men du må bu borte frå heimen

 • Du kan få inntil kr. 103.840,- for haust og vår.

 • Stipenddelen vert kr. 41.536,- pr. opplæringsår eller om lag kr. 3.776,- pr. mnd. og lånedelen utgjør om lag kr. 5.664,- pr. mnd.


Inntektsrammer i 2013 2014
Inntektsrammer i 2013 - 2014 Bystasjonen.

 • Dersom du søkjer om stønad for vår og haust kan du ha ein inntekt på tilsamen kr. 151.216,- pr. kalenderår for 2013 og

  kr. 157.265,- for 2014.

 • Dersom du søkjer om støtte for bare eit semester haust kan du ha ei inntekt på kr. 378.041,- pr. kalenderår for 2013 og

  kr. 393.164 for 2014.


Reisestipend
Reisestipend Bystasjonen.

 • Dersom du er heimehøyrande i Hordaland og har læreplass her, vil du truleg ikkje koma bort i reisestipend.

 • Reisestipendet vert gjeve for tre reiser tur/retur pr. år mellom lærebedrift og heim – ein eigendel på

 • kr. 1.050,-


S knad om stipend
Søknad om stipend Bystasjonen.

 • Fristar for 2012 – 2013 ?

 • Det er ingen søknadsfristar for lærlingar

 • 30. juni 2013

 • Før du søkjer må du sjekke om du har

  ungdomsrett. Dersom du har brukt opp ungdomsretten skal du søkje for høgare og annan utdanning).


Har du sp rsm l
Har du spørsmål Bystasjonen.

Ring

55 23 93 93

Du kan også få info på

http://www.hordaland.no

Eller den e-postadressa som er oppgjeve lengre oppe.

Du kan også ta turen oppom kontoret vårt så hjelper vi deg.


N r f r du svar p s knaden
Når får du svar på søknaden Bystasjonen.

 • Behandlingstida vår kan variere noko alt etter kor tid på året du søkjer.

 • Når søknaden din er registrert hjå oss behandler vi den så snart det let seg gjere. Dersom avstanden mellom heim og bedrift er mindre enn 40 km ein veg, må du dokumentere kvifor du må bu borte.


Arbeidsgjevar si adresse
Arbeidsgjevar si adresse Bystasjonen.

 • Dersom du ikkje arbeider på same adressa som arbeidsgjevar har sin administrasjon, må du svare ”nei” på spørsmålet om du jobbar på denne adressa.


L nekassen
Lånekassen Bystasjonen.

 • Det er ikkje alle spørsmål vi kan svare på. I slike høve kan du ringe Lånekassen tlf. 22 70 03 00

 • Eller slå opp på Lånekassen sine internettsider.

  - www.lanekassen.no

  Du kan også sjå på:

  www.hordaland.no


Stipend og l n1

rettleiing. Bystasjonen. Dersom du trenger hjelp kan du ringe 55 23 93 93 og avtale tid. Evn send e-post til:

[email protected]

Vi holder til i 9. etg

Fylkeshuset

Stipend og lån


Rabatt p off kommunikasjonsmiddel
Rabatt på off. kommunikasjonsmiddel Bystasjonen.

 • Som lærling kan du få studentrabatt på off transport. Nærare info om reglar kan du få ved å ta kontakt med Skyss.

 • Før fylte 20 år kan du også ha rett på ungdomskortet.


ad