3. L’emprenedor
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

3. L’emprenedor PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3. L’emprenedor En les pimes, el paper d'emprenedor, soci capitalista i treballador pot solapar-se fins a fusionar-se en una sola persona. Hi ha petites empreses que de vegades només tenen un treballador, el propi emprenedor, que probablement ha posat tots els recursos propis de l'empresa.

Download Presentation

3. L’emprenedor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3. L’emprenedor

En les pimes, el paper d'emprenedor, soci capitalista i treballador pot solapar-se fins a fusionar-se en una sola persona. Hi ha petites empreses que de vegades només tenen un treballador, el propi emprenedor, que probablement ha posat tots els recursos propis de l'empresa.

3.1 L’emprenedor com a gestor d’un sistema en equilibri

La capacitat directiva o de gestió en una gran empresa és una professió

independent de la propietat, directiu professional.

En la pime la figura del gestor, del propietari i del treballador , tendeixen a unir-se en una sola persona, que representa, total o parcialment, els tres papers.


La gestió suposa:

- Coneixement (aptitud) que pot adquirir-se i desenvolupar-se,

-Voluntat(actitud) per crear l'empresa, i

-Disposar de recursos necessaris (poder)

Aquest és el triangle de l'èxit de l'emprenedor:

saber, voler i poder.

I aquest triangle es traduirà en decisions (plans) i

en conductes (realització)


L'emprenedor ha d'equilibrar un sistema complex.

Com a gestor ha de:

 • captar els recursos necessaris,

 • transformar-los en productes i serveis - respectuosos amb el medi ambient - que ofereix als clients donant resposta a les seves expectatives i demandes,

 • generar satisfacció entre els empleats,

 • aconseguir una contrapartida econòmica que aconsegueixi cobrir tots els costos directes i despeses generals de l'empresa, que li permeti obtenir un marge de benefici suficient per poder-ho reinvertir i desenvolupar el negoci i així contribuir al creixement econòmic i benestar social.


El perfil de l'emprenedor inclou:

. Creativitat i capacitat innovadora

. Capacitat de comunicació i negociació. Capacitat per assumir riscos i gestionar els canvis. Facilitat per prendre decisions. Tolerància al fracàs, energia i orientació al mercat. Capacitat de sacrifici i lliurament. Gran estímul i motivació. Confiança en si mateix.. Capacitat de reunir recursos. Visió de futur


A més hauria de tenir coneiximents de dos tipus:

Formació

professional

Ofici en el sector


L'èxit professional de l'emprenedor requereix:

. Una idea innovadora.

. Voluntat, equip i capacitat per portar-la a la pràctica, transformant la idea en una empresa.Requereix un equip humà idònia, la tecnologia adequada, capacitat financera pròpia i aliena.

. Anàlisi de l'entorn econòmic general i en particular del sector, per aconseguir un avantatge diferencial competitiu.

. Analitzar les pròpies capacitats en relació amb l'oportunitat del mercat.

. Elaborar un Projecte empresarial consistent i realista.

. Aplicar de forma diligent i eficient el Pla de desenvolupament del Projecte.

. Adaptació als canvis futurs del Mercat.

. Ser el motor del Projecte – Liderar-ho.

La idea de negoci és important, però la persona que aplica i

Implementa aquesta idea de negoci ho és més.


3.2 Quan l’emprenedor es converteix en empresari?

En el moment en què aquesta empresa comença a desenvolupar la seva activitat i aborda el camí de la consolidació, aconseguint els objectius inicialment establerts l’emprenedor comença la senda de la “professionalització”, transformant-se en empresari.

És l'etapa en què l'emprenedor comença a exercir amb eficàcia les funcions de directiu o gestor.


Les principals funcions del gestor són:

 • Analitzar la situació

 • Decidir l'orientació d'estratègia i fixar els objectius

 • Planificar i concretar les metes i objectius perseguits per l'emprenedor o l'equip i, a partir d'aquests, assignar les tasques

 • Organitzar i coordinar l'equip humà i els mitjans

 • Posar en pràctica els plans i aconseguir resultats d'acord amb elsobjectius establerts.

 • Realitzar el seguiment, controlant que els plans i procediments s'apliquen

  Ha de desenvolupar totes aquestes tasques amb eficiència.


 • Login