Kdy br t l ky nesta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

Když brát léky nestačí PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Když brát léky nestačí. motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup. Rizikové chování. špatné stravovací návyky užívání alkoholu nízká tělesná aktivita kouření nepravidelné užívání léků. Možné přístupy k motivaci pacientů. „Dejte se do toho“

Download Presentation

Když brát léky nestačí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Když brát léky nestačí

motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Jan Soukup


Rizikové chování

 • špatné stravovací návyky

 • užívání alkoholu

 • nízká tělesná aktivita

 • kouření

 • nepravidelné užívání léků


Možné přístupy k motivaci pacientů

 • „Dejte se do toho“

 • Opakované vysvětlování

 • Sliby/přesvědčování, že změna pomůže

 • Prodloužená setkání, záznamy, telefonáty

 • Vyhýbání se tématu změny

 • Rezignace


Možné reakce

 • Lékař je vnímán jako kritický, popř. nezaujatý

 • Pacient má pocit selhání a vyhýbá se dalším návštěvám, léčba nepokračuje

 • Lékař může mít pocit frustrace

 • Pacient označen jako nespolupracující či nemotivovaný


Témata přednášky

 • Základní poznatky o procesech změny

  • dvě strany rozhodování

  • podmínky připravenosti ke změně

  • fáze změny

 • Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování


Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodování – příklad: kouření

Důvody pro změnu

 • ohrožení zdraví

 • finanční náklady

 • ochrana dětí

 • fyzická výkonnost

 • závislost

 • omezení – prostor, myšlenky

 • hygiena


Rozhodování – příklad: kouření

Důvody pro změnu

 • ohrožení zdraví

 • finanční náklady

 • ochrana dětí

 • fyzická výkonnost

 • závislost

 • omezení – prostor, myšlenky, obavy

 • hygiena

Důvody proti změně

 • symbol, výraz soc.zařazení

 • pomáhá přežít

 • důvěrně známý rituál

 • součást identity

 • soustředění

 • uvolnění

 • socializace

 • abstinenční příznaky


Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

0

100


Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


Změna chování

 • Postupné kroky

 • Různé fáze

 • Různé potřeby

 • Model procesu změny: kolo změny


Kolo změny

před uvažováním o změně


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

příprava na akci


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

příprava na akci

akce


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

udržení změny

příprava na akci

akce


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

relaps

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

relaps

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Cílem intervence není přesvědčit pacienta, aby změnil své chování, ale pomoci mu posunout se do další fáze změny.


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt


Navažte dobrý pracovní kontakt

 • Otevřené otázky

 • Shrnování

 • Ověřování si, zda rozumíme (reflexe)

 • Typický den


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování


Dohodněte se na tématu

 • Pacient má možnost určit téma

 • Lékař vyjadřuje zájem

 • Lékař může téma nabídnout


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)


Posuďte důležitost a sebedůvěru (a připravenost)

 • Důležitost nízká důležitost

 • Důležitost = sebedůvěra důležitost

 • Sebedůvěra nízká sebedůvěra

 • Obojí nízké jiné téma


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost


Zkoumejte důležitost

 • Prozkoumat význam chování pro pacienta

 • Pomoci o změně uvažovat (chci x dělám)

 • Poskytnout osobně relevantní informace

 • Ponechat odpovědnost za rozhodnutí na pacientovi

 • Cílem není závazek ke změně


Zkoumejte důležitost

 • Jak:

  • Proč 5 a ne 0?

  • Jak z 5 na 7?

  • + a – současného chování

  • + a – změny

  • „Jak poznáte, že je na čase změnit …?“

   (vs. „Měl byste přestat …“)

shrnutí


Zkoumejte důležitost

 • Rizika:

  • Přesvědčování (že by se pac. měl pro změnu rozhodnout)

  • Plánování (když pac. není pro změnu rozhodnutý)

  • Zastrašování (neg. následky)

  • Odsuzování (postoje)


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Podporujte sebedůvěru

 • Uznání a ocenění úspěchů

 • Přerámování neúspěchů

 • Poučení pro příští pokus

  • Sestavit seznam možností

  • Proč 4 a ne 0?; Jak ze 4 na 6?

 • Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů


Podporujte sebedůvěru

 • Rizika:

  • Přecenění sebedůvěry (víry v možnost změny)

  • Tlak na hledání řešení

  • Snaha hledat řešení za pacienta

  • Předčasné zaměření pozornosti na jedno řešení


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Výměna informací

Lékař

Pacient


Výměna informací

Lékař

Pacient


Výměna informací

 • Maximalizace efektu:

  • Zeptejte se pacienta, co by chtěl vědět

  • Poskytněte informace neutrálním způsobem

  • Nechte pacienta, aby sám posoudil, jaký význam pro něj mají

  • Typický den


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Snižujte odpor

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Snižujte odpor (negativní postoj ke změně)

 • Známky odporu:

  • proč je změna nevýhodná

  • proč setrvat v souč. stavu

  • zlehčuje závažnost problémů

  • nepřijímá zodpovědnost

  • vyjadřuje pesimismus

  • „Ano, ale…“

   • Změna je méně pravděpodobná


Snižujte odpor (negativní postoj ke změně)

 • Známky odporu:

  • proč je změna nevýhodná

  • proč setrvat v souč. stavu

  • zlehčuje závažnost problémů

  • nepřijímá zodpovědnost

  • vyjadřuje pesimismus

  • „Ano, ale…“

   • Změna je méně pravděpodobná

 • Naopak, pokud pacient:

  • uznává rizika souč. stavu

  • uznává výhody změny

  • vyjadřuje optimismus

  • vyjadřuje chuť změnu uskutečnit

   • Změna je více pravděpodobná


Snižujte odpor

odpor ke změně je často reakcí na styl komunikace lékaře

 • lékař a pacient mají odlišný záměr či cíl

 • zbavení pacienta autonomie (přístup: „Já vím, co je pro vás nejlepší.“)

 • nesprávné zhodnocení důležitosti, sebedůvěry a připravenosti (příliš rychlý postup a plánování změn)

 • reakce na argumenty pacienta nátlakem, protiargumenty, obranou


Snižujte odpor

 • možnosti, jak odpor snížit:

  • být pozorný, naslouchat

  • zdůraznit pacientovu osobní volbu a kontrolu nad rozhodnutím

  • přizpůsobit rozhovor míře důležitosti a sebedůvěry

  • dát najevo pochopení (jak se cítí, proč se zlobí)

  • zopakování, vystižení pocitů, přerámování („Takže vy…“; „Cítíte, že…“)


Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Snižujte odpor

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Použitá literatura

 • Miller, W.R., Rollnick, S.. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, Guilford press, 2002.

 • Miller, W.R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003.

 • Rollnick, S., Mason, P., Butler,C.: Health Behavior Change. London, Churchill, Livingstone, 1999.

 • Soukup, J., Papežová, H.: Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s. 17-22.


Děkuji za pozornost.

honzasoukup@yahoo.com


 • Login