Den industriella revolutionen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Den industriella revolutionen PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den industriella revolutionen. Revolution betyder att förändra något ifrån grunden. Kerstin Bjellert, Slottsskolan, Borgholm – www.lektion.se . Den industriella revolutionen började i Storbritannien. Där fanns mycket kapital samlat från triangelhandel.

Download Presentation

Den industriella revolutionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den industriella revolutionen

Revolution betyder att förändra något ifrån grunden.

Kerstin Bjellert, Slottsskolan, Borgholm – www.lektion.se


Den industriella revolutionen började i Storbritannien

 • Där fanns mycket kapital samlat från triangelhandel.

 • De som hade pengar, kapitalisterna investerade i nya uppfinningar och idéer.

 • De lät pengar arbeta, på så vis blev de ännu rikare.


1764 uppfanns Spinning Jennyav James Hargreaves

 • Det var en maskin som spann garn.

 • Sedan gjordes en mekanisk vävstol som drevs av vattenkraft.

 • Varför var dessa uppfinningar så viktiga?


Henry Bessemer

Uppfinner metoder att framställa bra stål. Tillgången på bra billigt stål gör att stålindustrin skjuter fart i England.

Detta sprider sig sedan till andra järnrika nationer. Exempelvis Belgien, Tyskland, USA och Sverige.

Kommer du på fler viktiga uppfinningar?

John Ericsson

Uppfinner propellern som gör ångbåten mer effektiv.

Carl Bentz

Uppfinner bensinmotorn.

* Henry Ford

Uppfinner det löpande bandet, vilket gör att T-Forden kan masstillverkas.

Andra uppfinningar:


Detta var den absolut viktigaste uppfinningen Varför det?

 • Uppfinnare James Watt

 • En kraftkälla (motor) som med ånga drev olika maskiner.

 • Exempelvis spinnmaskiner, vävstolar, kvarnar, sågverk båtar och lokomotiv.

 • Vilka krafter hade används till detta arbete tidigare?


Ångloket var en ångmaskin på hjul

 • Totalt byggdes det omkring 100 000 mil järnväg på jorden mellan åren 1845-1913.

 • Före 1800-talet hade ingen kunnat färdas fortare än en häst springer.

 • Sverige fick sin första järnväg omkring år 1860. Den byggdes i Bergslagen och transporterade malm.


Järnvägarna ritade om kartan

 • Där järnvägen drogs fram växte nya orter upp.

 • Järnvägsstationen blev bygdens centrum istället för kyrkbacken.

 • Järnvägen gav den vanliga människan möjlighet att förflytta sig enklare och snabbare.


Fabriksstäder växer fram

 • Maskinerna samlades i fabriker och människorna måste ta sig dit för att få arbete.

 • Tidigare hade så gott som allt arbete utförts i eller i närheten av hemmet.

 • Nu växte städer fram runt fabrikerna.

 • Det engelska ordet för textil (tyg) är just fabric.


I 1800-talets industrier

Arbetsdagen kunde vara upp till 16 timmar lång.

Där arbetade många kvinnor och barn.

Varför?


Arbetarrörelsen

 • Under hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet kämpade Europas arbetare för bättre arbetsvillkor och rösträtt.

 • Sveriges första fackliga organisationer bildades under 1870-talet.


 • Login