BARN VET BEST - PowerPoint PPT Presentation

Barn vet best
Download
1 / 11

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BARN VET BEST. NETF Oktober 2010 Mona Asbjørnslett. Snakk Med Oss Et prosjekt der barns erfaringer og uttrykk løftes frem. Hvorfor barn som informanter.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BARN VET BEST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Barn vet best

BARN VET BEST

NETF

Oktober 2010

Mona Asbjørnslett


Snakk med oss et prosjekt der barns erfaringer og uttrykk l ftes frem

Snakk Med OssEt prosjekt der barns erfaringer og uttrykk løftes frem


Hvorfor barn som informanter

Hvorfor barn som informanter

 • Forskning som omhandler funksjonshemmede barn og deltakelse fokuserer i hovedsak på individuelle ferdigheter og hvordan dette relateres til skoleprestasjoner og integritet (Hemmingsson (2002)

 • Både Sætrang (2004) og Hemmingsson (2002) påpeker at det er behov for studier der barnas egne perspektiver på skole kommer frem.

 • Innenfor medisinsk praksis viser blant annet en kvalitativ studie (Tates et. co 2002)av 106 videoer med barn at det er foreldrene som overtar ansvaret og snakker for barnet der det er barnet som skal behandles.


Fns barnekonvensjon

Fns barnekonvensjon

4 grunnleggende prinsipper;

 • Retten til å overleve og å utvikle seg

 • Retten til ikke å bli diskriminert

 • Barnets beste skal alltid være det primære prinsippet

 • Retten til å uttrykke sine synspunkter og retten til å bli hørt


Retten til uttrykke seg

Retten til å uttrykke seg

 • Ifølge FN konvensjonen (artikkel 12) skal partene garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.


Medbestemmelse og medvurdering skaper deltakelse

Medbestemmelse og medvurdering skaper deltakelse:

 • Sitat:

  Jeg sa fra at jeg ikke kunne, men han tok ikke hensyn til det jeg ikke kunne klare. Han sa at jeg kunne sitte der og det gjorde jeg selvfølgelig (gutt 13 år)


Hva er klientsentrert arbeid med barn

Hva er klientsentrert arbeid med barn?

 • Klientsentrerte prinsipper er ifølge Kielhofner (2002: 163) en prosess som;

  Som respekterer, informerer og gjør det

  Mulig for klienter i å bli aktive partnere i å bestemme mål og strategier innenfor ergoterapi…….


Jeg vil s gjerne v re sporty men jeg f r ikke lov

”jeg vil så gjerne være sporty , men jeg får ikke lov”

 • Barn har svarene på hvordan ting kan løses rent

 • Deltakelse handler om å være der det skjer

  Praktisk

 • Barn er lojale mot våre bestemmelser, vi plikter å være barnets advokat ved å lytte til deres erfaringer og ta inn deres forslag i planlegging og tilrettelegging


Klientsentrerte kartleggingsredskaper

Klientsentrerte kartleggingsredskaper

 • Se for eksempel

 • Skole Situasjons Intervjuet på norsk

  (NETF), som baserer seg på barnets informasjon og forslag til tiltak innenfor egen skolesituasjon


Referanser

Referanser

 • Skole Situasjons Intervjuet (2005) (norsk oversettelse; Mona Asbjørnslett). NETF. Utarbeidet av; Helena Hemmingsson, Snaefridur Egilson, Osharat Hoffman, Gary Kielhofner (1998, 2005 versjon 3.0)

 • Asbjørnslett, M., Hemmingsson, H (2008). Participation at school, experienced by teenagers with physical disabilities. Scandinavian Journal of occupational therapy.

 • Hemmingsson, H. (2002). Student- environment fit for students with physical disabilities. Karolinska university Press: Stockholm

 • Kielhofner, G: (2002). Model of Human Occupation. Lippincott Williams & Wilkins

 • Sætrang, T (2004). Deltakelse et sentralt og mangetydig begrep i habilitering. Hovedfagsoppgave. Seksjon for helsefag. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo.

 • Tates, K., Meeuwesen, L., Elbers, E. og Bensing, J. 'I've come for his throat': roles and identities in doctor-parent-child communication. Child: Care, Health & Development, 2002 Jan; 28(1): (109-116


Kilder

Kilder

Offentlige publikasjoner

 • Forskning .no. (25.1.2010).Barn vet Best (Mona Asbjørnslett)

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter (Vedtatt av FN 20.11.1989

  Trådte i kraft 02.09.1990 Ratifisert av Norge 08.01.1991)

 • Utdannings og Forskningsdepartementet (UFD). Opplæringsloven av 1998

 • Snakk Med Oss (smo. No). Tverrfaglig forskninsprosjekt om profesjonsutøvelse og barns deltakelse(HIO)


 • Login