Zdroje tepla kotelny
Download
1 / 34

ZDROJE TEPLA - KOTELNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ZDROJE TEPLA - KOTELNY. PŘEDNÁŠKA Č. 11. SLOŽENÍ PALIV 1. NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV: H, C (tuhá,kapalná) H 2 ,CO,CH 4 ,C n H m (plynná)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZDROJE TEPLA - KOTELNY' - gareth-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdroje tepla kotelny

ZDROJE TEPLA - KOTELNY

PŘEDNÁŠKA Č. 11


Slo en paliv 1
SLOŽENÍ PALIV 1

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná

NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky

SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

SPALNÉ SLOŽKY PALIV: H, C (tuhá,kapalná)

H2,CO,CH4,CnHm (plynná)

SPALOVÁNÍ: reakce sloučení O2 s palivem

SPALINY – PRODUKTY HOŘENÍ:

H2O, CO2, (N2, NOX, SO2, popílek)Spalov n paliv 1 1 teoretick stechiometrick spalov n
SPALOVÁNÍ PALIV 1/1TEORETICKÉ (STECHIOMETRICKÉ) SPALOVÁNÍ


Spalov n paliv 1 2 spalov n s p ebytkem vzduchu skute n
SPALOVÁNÍ PALIV 1/2SPALOVÁNÍ S PŘEBYTKEM VZDUCHU (SKUTEČNÉ)


Topn zdroje 1 1 d len kotl podle p ed n tepla p ed n tepla
TOPNÉ ZDROJE 1/1DĚLENÍ KOTLŮ PODLE PŘEDÁNÍ TEPLAPŘEDÁNÍ TEPLA


Topn zdroje 2 1 d len kotl podle p ed n tepla
TOPNÉ ZDROJE 2/1DĚLENÍ KOTLŮ PODLE PŘEDÁNÍ TEPLA


Parametry kotl 1 1
PARAMETRY KOTLŮ 1/1

TEPELNÝ VÝKON-jmenovitý výkon 100%

- minimální regulovatelný na minimum

PLYNULÁ REGULACE PLYN. KOTLE- atmosférické (do 50%)

- přetlakové (do 10,20%)

DVOUSTUPŇOVÁ– 100%, 50%

TEPELNÝ PŘÍKON (ENERGIE PALIVA) QD (W)

TEPELNÁ ZTRÁTA KOTLE - komínová QA (W)

- sáláním z povrchu QS (W)

ÚČINNOST KOTLE

- menší než 1 (<100%)


Parametry kotl 1 2
PARAMETRY KOTLŮ 1/2

VÝHŘEVNOST - z ochlazování plynných složek spalin

SPALNÉ TEPLO – z ochlazování plynných složek +

vodní páry ve spalinách (kondenzace)

Výhřevnost Qi (spodní)

Spalné teplo Qs (horní výhřevnost)

Qs = Qi + (0,1 až 0,12) Qi

Qs = Qi + 2500 . mH2O (J/m3, J/kg)

mH2O – obsah vody ve spalinách (kg) z jednotky spáleného

paliva (kg/m3)

r = 2500 ~ 2453 J/kg – výparné teplo

PŘÍKLAD - ZEMNÍ PLYN:

VÝHŘEVNOST: Qi = 35 MJ/m3 SPALNÉ TEPLO: Qs = 38,6 MJ/m3


Parametry kotl 2 1
PARAMETRY KOTLŮ 2/1

PODLE TEPLOTY SPALIN A OTOPNÉ VODY JSOU:

KOTLE - STANDARDNÍ TEPLOTA SPALIN -120160°C

(dříve 200°C)

- =0,85

- NÍZKOTEPLOTNÍ S TEPLOTOU SPALIN – (60120°C)

- = až 92%

- KONDENZAČNÍ S TEPLOTOU SPALIN POD ROSNÝM BODEM (např. pod 55 °C) - = až 108%

KONDENZACE SPALIN – vysoká účinnost – skupenské

teplo vodní páry spalin, u paliv s vysokým podílem

vodíku H


Parametry kotl 2 2
PARAMETRY KOTLŮ 2/2

VODNÍ OBSAH KOTLE (OHŘÁTÍ OTOPNÉ VODY):

- s velkým vodním obsahem

- s malým vodním obsahem

- rychloohřívací kotle

AKUMULAČNÍ KOTELNY:

- akumulace tepla do vody zásobníku

KOMBINOVANÉ ZDROJE TEPLA:

- klasická + ušlechtilá nebo elektro

- na dřevo a plyn nebo elektro

- na uhlí, dřevo a plyn nebo elektro, kapalné


D len kotl 1 kotle podtlakov
DĚLENÍ KOTLŮ 1KOTLE PODTLAKOVÉ

 • Kotle u kterých probíhá spalování s přívodem vzduchu podtlakem – účinkem tahu komína

 • Podtlak ve spalinovém hrdle

  kotle (pw< 0)


D len kotl 2 kotle p etlakov
DĚLENÍ KOTLŮ 2KOTLE PŘETLAKOVÉ

 • Kotle, u kterých probíhá spalování přetlakem ve spalovací komoře – od ventilátoru hořáku.

 • Přetlak nebo teoreticky nulový tlak ve spalinovém hrdle (pw≥ 0)


D len kotl 3 kotle atmosf rick
DĚLENÍ KOTLŮ 3KOTLE ATMOSFÉRICKÉ

 • Kotle, u kterých probíhá spalování při atmosférickém tlaku

  PŘÍVOD VZDUCHU:

  primární(podtlak –p1):

  -injekčním účinkem k palivu

  -předsměšovacím

  ventilátorem

  sekundární (podtlak –p2):

  - do plamene hořáku

  terciální(podtlak –p3):

  -v přerušovači tahu, pro vyrovnání komínového tahu


D len kotl 4 kotle s otev en m spalovac m prostorem proveden b
DĚLENÍ KOTLŮ 4KOTLE S OTEVŘENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM (PROVEDENÍ B)

 • PŘÍVOD VZDUCHU:

 • přirozený – podtlakem od hořáku spotřebiče

 • nucený přetlakový - ventilátorem


D len kotl 5 kotle s uzav en m spalovac m prostorem proveden c
DĚLENÍ KOTLŮ 5KOTLE S UZAVŘENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM (PROVEDENÍ C)

 • PŘÍVOD VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU:

  a)přirozený – podtlakem od hořáku spotřebiče

  b)nucený přetlakový - ventilátorem


Konstrukce kotl 1 kotel na tuh paliva podtlakov
KONSTRUKCE KOTLŮ 1KOTEL NA TUHÁ PALIVA - PODTLAKOVÝ


Konstrukce kotl 2 kotel na tuh paliva p etlakov
KONSTRUKCE KOTLŮ 2KOTEL NA TUHÁ PALIVA - PŘETLAKOVÝ


Konstrukce kotl 3 kotel na d evo podtlakov
KONSTRUKCE KOTLŮ 3KOTEL NA DŘEVO - PODTLAKOVÝ


Konstrukce kotl 4 kotel na d evo p etlakov zply ov n destilace
KONSTRUKCE KOTLŮ 4KOTEL NA DŘEVO – PŘETLAKOVÝ(ZPLYŇOVÁNÍ – DESTILACE)


Konstrukce kotl 5 plynov kotel atmosf rick proveden c
KONSTRUKCE KOTLŮ 5 PLYNOVÝ KOTEL – ATMOSFÉRICKÝPROVEDENÍ C


Konstrukce kotl 6 plynov kotel p etlakov proveden b
KONSTRUKCE KOTLŮ 6 PLYNOVÝ KOTEL – PŘETLAKOVÝPROVEDENÍ B


Odvod spalin 1 samostatn kom ny a kou ovody terminologie
ODVOD SPALIN 1SAMOSTATNÉ KOMÍNY A KOUŘOVODYTERMINOLOGIE

SAMOSTATNÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY

- terminologie

 • samostatný kouřovod

 • samostatný komín

 • kouřovod s funkcí komína


Odvod spalin 2 spole n kom ny a kou ovody
ODVOD SPALIN 2SPOLEČNÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY

d) společný kouřovod

e) společný komín


Odvod spalin 3 rozd len kom n podle tlakov ch podm nek
ODVOD SPALIN 3ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE TLAKOVÝCH PODMÍNEK

KOMÍNY PODTLAKOVÉ:

a) s přirozeným tahem

b) s umělým tahem (ventilátorem V

– v ústí komína)

KOMÍNY PŘETLAKOVÉ:

c) s přetlakem v sopouchu (od ventilátoru V

– ve spalinovém hrdle)


Odvod spalin 4 rozd len kom n podle vlhkostn ch podm nek v pr duchu
ODVOD SPALIN 4ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE VLHKOSTNÍCH PODMÍNEK V PRŮDUCHU

KOMÍN:

d) suchý - bez kondenzace vodní páry

e) mokrý – s kondenzací vodní páry


Odvod spalin 5 1 rozd len kom n podle konstrukce st ny
ODVOD SPALIN 5/1ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE KONSTRUKCE STĚNY

KOMÍNY: a) jednovrstvé

b) vícevrstvé – třívrstvé (vložka, tepelná izolace,

plášť)

c) vícevrstvé – se vzduchovou mezerou (vložka,

tepelná izolace, vzduchová mezera, plášť)


Odvod spalin 5 2 rozd len kom n podle konstrukce st ny
ODVOD SPALIN 5/2ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE KONSTRUKCE STĚNY

VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA:

 • přetlakových komínů při netěsnosti komínového průduchu

 • odvod vlhkosti od difúzních komínů


Odvod spalin 6 rozd len kom n podle dif ze vodn p ry ve st n
ODVOD SPALIN 6ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE DIFÚZE VODNÍ PÁRY VE STĚNĚ

KOMÍNY: d) bariérové – komínová vložka s maximálním difúzním odporem (plechové potrubí)

e) difúzní – stěna komína je propustná difúzní vlhkosti


ad