Projekt systemowy - PowerPoint PPT Presentation

Projekt systemowy
Download
1 / 38

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt systemowy. „Aktywność miarą sukcesu”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekt systemowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt systemowy

Człowiek

najlepsza inwestycja

Projekt systemowy

„Aktywność miarą sukcesu”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet VII

Promocja Integracji Społecznej

Czas realizacji projektu:

1 kwietnia – 31 grudnia 2013 r.


Projekt systemowy

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinierealizuje projekt systemowy „Aktywność miarą sukcesu”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

  • Projekt umożliwia uczestnikom:

  • powrót do pełnego udziału w życiu społecznymi usamodzielnienie się,

  • nabycie lub zwiększenie kompetencji społecznych,

  • podniesienie poziomu umiejętności pracowniczych,

  • wzrost szansy powrotu na rynek pracy,

  • eliminację barier społecznych i odbudowanie przynależnoścido środowiska lokalnego.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

W okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował projekt, którego głównym celem było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz integrację ze środowiskiem25 mieszkańców Lubina korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.Wśród uczestników projektu były również osoby niepełnosprawne.

Do udziału zaproszono 21 kobiet i 4 mężczyzn, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Założenia i cele projektów unijnych

Zadania i działania zaplanowane w ramach tegorocznej edycji projektu

Spotkanie organizacyjne

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Praca nad sobą

Motywowanie wewnętrzne

Autoprezentacja

Stylizacja i wizaż

Treningi kompetencji społecznychpoznawcze – motywacyjne

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Zarządzanie budżetem domowym i gospodarowanie pieniędzmi

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie Trening umiejętności wychowawczych

Nauka twórczego rozwiązywania problemów w sferze społecznej, rodzinnej i zawodowej

Organizacja czasu wolnego Techniki skutecznej negocjacji

Wykształcenie postawy pracowniczej

Warsztaty kompetencji życiowychi umiejętności społeczno – zawodowych

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Podstawy ekonomii

Zakładanie i prowadzenie własnej działalności

Istota i znaczenie marketingu

Reklama i promocja w biznesie

Warsztaty w zakresie małej przedsiębiorczości i podstaw ekonomii

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Uzyskanie i uzupełnianie wiedzyw zakresie poszukiwania pracyi planowania własnego rozwoju zawodowego

Indywidualne i grupowe usługi wsparcia doradcy zawodowego

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs opiekuna osoby starszeji niepełnosprawnej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs florysty

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs kucharza

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs pracownik obsługi biura

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs opiekuna dziecięcego

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs specjalistyds. marketingu i handlu

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Kurs spawacza

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

DZIAŁANIEŚRODOWISKOWE

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Gry

zabawy

Konkursy

dla uczestników projektu i ich bliskich

Piknik integracyjny

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Projekt systemowy

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


  • Login