finanssikriiseist ja niiden syist
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finanssikriiseistä ja niiden syistä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Finanssikriiseistä ja niiden syistä - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Finanssikriiseistä ja niiden syistä. Jaakko Kiander Dosentti, VTT. Finanssikriiseistä ja niiden syistä. Aiempia kriisejä Nykyisen k riisin kehittyminen Taustalla globaalit epätasapainot Eurojärjestelmän kohtalonhetket Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Finanssikriiseistä ja niiden syistä' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finanssikriiseist ja niiden syist

Finanssikriiseistä ja niiden syistä

Jaakko Kiander

Dosentti, VTT

finanssikriiseist ja niiden syist1
Finanssikriiseistä ja niiden syistä
 • Aiempia kriisejä
 • Nykyisen kriisin kehittyminen
 • Taustalla globaalit epätasapainot
 • Eurojärjestelmän kohtalonhetket
 • Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit
 • Paluu Keynesiin?
kriisit ennen keynesi
Kriisit ennen Keynesiä
 • 1800-luku: useita lamakausia ja finanssikriisejä
  • Kehittymätön keskuspankkitoiminta
  • Ei yleistä äänioikeutta
 • UK 1920: takaisin kultakantaan
  • ”The EconomicConsequences of Mr. Churchill”
  • Deflaatio ei ollut neutraali toimenpide
 • Suuri lama 1929-32
  • Globaali deflaatio ja finanssikriisi
  • Tuotannon hallitsematon pudotus
  • Suurtyöttömyys
  • Demokratian kriisi
toisen maailmansodan j lkeinen talousj rjestelm murenee
Toisen maailmansodan jälkeinen talousjärjestelmä murenee
 • Ensimmäinen öljykriisi 1973-75
  • Öljyn hinnan moninkertaistuminen 1973-74
   • Taustalla JomKippur –sota 1973
  • Seurauksena globaali inflaatio ja teollisuusmaiden taantuma
  • Vanhan valuuttakurssijärjestelmän loppu
 • Toinen öljykriisi 1980-82
  • Uusi hintashokki
   • Taustalla Iranin vallankumous 1979
  • Keskuspankkien tiukka inflaatiotorjunta aiheuttaa syvän taantuman länsimaissa
  • Eurooppaan muodostuu pysyvä suurtyöttömyys
velkakriisit alkavat
Velkakriisit alkavat
 • Kehitysmaiden velkakriisi 1982-
  • Korkotason nousu USA:ssa ajaa monet kehitysmaat maksukyvyttömyyteen ja pitkäaikaiseen lamaan
vapaiden rahamarkkinoiden kriisit
Vapaiden rahamarkkinoiden kriisit
 • Lokakuun 1987 pörssiromahdus
  • Nopea pelastus (Fed), luottamus säilyi
 • Yhteinen kriisimalli: deregulaatio, ylikuumeneminen, luottamuksen menetys & valuuttapako, pankkikriisi & talouden lama
  • Pohjoismaiset pankkikriisit 1990-93
  • Aasian ja Venäjän kriisi 1997-98
  • LTCM bail-out 1998
  • Argentiinan valuuttakriisi 2000
 • Internet-kupla 2001-03
  • i-osakkeiden pörssiromahdus
nykyisen kriisin kehittyminen
Nykyisen kriisin kehittyminen
 • Elokuu 2007: USA:n asuntolainakriisi alkaa
 • Syyskuu 2008: Kansainvälinen pankkikriisi alkaa New Yorkista
 • Vuosi 2009: Teollisuusmaiden syvä taantuma
 • Kevät 2010: Kreikan velkakriisi alkaa
 • Kesä+syksy 2010: Irlanti ja Portugali tarvitsevat myös tukea velkoihinsa
 • Kesä+syksy 2011: Euroopan velkakriisi laajenee ja syvenee…
vuoden 2008 finanssikriisin perint
Vuoden 2008 finanssikriisin perintö
 • Nykyisten ongelmien taustalla vuonna 2008 puhjennut globaali finanssikriisi
 • Finanssikriisi pakotti ylivelkaantuneet taloudet, kuluttajat ja yritykset säästämään
 • Lama ja pankkikriisi johtivat julkisen talouden alijäämäisyyteen
 • Seurauksena ylisuuren julkisen velan ongelma ja kasvanut epäluottamus (euromaat)
vuoden 2008 finanssikriisin perint1
Vuoden 2008 finanssikriisin perintö
 • Finanssikriisillä suurin vaikutus niihin maihin, jotka olivat velkaantuneet eniten
 • Velkakriisistä tuli läntisten teollisuusmaiden ongelma (USA, UK, Italia, Espanja…)
 • Kehittyvissä maissa tällä kertaa vahva finanssitalous (Kiina, Intia, Venäjä, Brasilia…)
 • Länsimaat juuttuneet pitkäaikaiseen taantumaan ja hitaaseen kasvuun
taustalla globaalit ep tasapainot
Taustalla globaalit epätasapainot
 • Finanssikriisiä edelsi pitkä globaalitalouden epätasapaino
  • Alijäämämaat kasvattivat jatkuvasti ulkomaista velkaansa (enimmäkseen yksityisen sektorin kautta)
  • Ylijäämämaat sijoittivat säästöjään alijäämämaihin
 • Eniten huomiota sai osakseen USA:n ja Aasian välinen jatkuva kaupan epätasapaino
 • Mutta suhteellisesti jopa suurempi epätasapaino kehittyi EU:n sisällä ’pohjoisen’ ja ’etelän’ välille
globaalien ep tasapainojen taustat
Globaalien epätasapainojen taustat
 • Kiina vs USA:
  • USA:ssa velkaantumista suosiva talousjärjestelmä ja usko vapaakauppaan -> ei huolta teollisuuden siirtymisestä Aasiaan
  • Kiina & co puolestaan säätelivät rahamarkkinoita ja pitivät valuuttansa jatkuvasti aliarvostettuna suhteessa dollariin; lisäksi käytännön protektionismia
  • Lisäksi öljyntuottajamaat kanavoivat säästöjään USA:an
globaalien ep tasapainojen taustat eurooppa
Globaalien epätasapainojen taustat: Eurooppa
 • Euro ja integraatio
  • Tarkoituksena edistää pääomien vapaata liikkumista
  • Euro tarjosi matalan korkotason ja houkutteli velkaantumaan: Irlanti, Välimeren maat, Baltia
  • Riskeihin ei kiinnitetty huomiota
 • Erot todellisessa kilpailukyvyssä
  • Velkaantuminen nosti keinotekoisesti heikkojen maiden elintasoa, mutta ei kaventanut tuottavuuseroja
  • Inflaatioerot johtivat kilpailukykyerojen kasvuun
  • Vahvat maat: D, A, CH, NL, DK, S, N, FI
kriisi levisi eurooppaan 2009 ja muuttui euromaiden valtionlainakriisiksi 2010
Kriisi levisi Eurooppaan 2009 ja muuttui euromaiden valtionlainakriisiksi 2010…
 • Velkakriisin taustalla on velkaantuminen
 • … mutta lisäksi myös yhteinen raha:
  • Euro mahdollisti matalat korot, mikä rohkaisi monia velkaantumaan
  • Euromääräiset velat ovat kuitenkin luonteeltaan ulkomaista velkaa
  • Heikentynyttä kilpailukykyä ei ole helppo korjata ilman devalvaatiota, mikä taas ei ole mahdollinen eurossa, minkä vuoksi markkinat hermostuvat…
eurokriisin puhkeaminen
Eurokriisin puhkeaminen
 • Kreikan maksukykyä aletaan epäillä keväällä 2010
 • Ongelma leviää Portugaliin ja Irlantiin myöhemmin samana vuonna
 • Vuonna 2011 markkinat alkavat huolestua myös Espanjan ja Italian maksukyvystä
euroopan velkakriisi
Euroopan velkakriisi
 • Euro on sitonut Euroopan ylijäämä- ja alijäämämaat umpisolmuun, johon ei ole hyviä ratkaisuja
  • Valuuttakursseja ei voi muuttaa, joten hintasopeutus on ainoa keino -> deflaatio
  • Ylijäämämaat eivät suostu elvyttämään, minkä vuoksi alijäämämaat joutuvat pakkosäästämään -> työttömyys
 • Ratkaisuksi sovittiin aluksi muiden euromaiden takaamat tukiluotot (EVVR ja EVM)
  • Ehdotettu myös entistä laajempaa yhteisvastuuta veloista, mutta nettomaksajamaissa ei ole ollut halukkuutta
 • Ongelma: tukimekanismit voivat taata rahoituksen pienille maille (=Kreikka), mutta ei suurille (=Italia)
eurokriisin taustalla suuret ep tasapainot
Eurokriisin taustalla suuret epätasapainot
 • Kilpailukyky
  • Pohjoisen Euroopan hyvän kilpailukyvyn kääntöpuolena on eteläisen Euroopan heikko kilpailukyky; tilanteen korjaaminen ei ole helppoa ilman kansallisia valuuttoja
 • Maksutase
  • Kilpailukykyerojen seurauksena pohjoisen mailla on suuria vientiylijäämiä ja sijoitettavaa rahaa, kun taas eteläisillä mailla on alijäämiä ja tarve saada luottoa tuonnin rahoittamiseen
 • Heikkenevä huoltosuhde
  • Monien Euroopan maiden näkymiä heikentää heikkenevä huoltosuhde ja vähäinen varautuminen eläkemenoihin
velkakriisin ratkaisu
Velkakriisin ratkaisu
 • Finanssipolitiikka: EKP:n ja EU-komission johdolla toteututtu finanssipolitiikan kiristys, minkä seurauksena alijäämät alkoivat supistua…
  • … ja euromaat vajosivat uudelleen taantumaan 2012-13
 • Rahapolitiikka: Draghi kesällä 2012 lupasi EKP:n rajoittamattoman tuen eurolle ja kriisimaille, mikä palautti markkinoiden uskon
alkaako eu talous elpy
Alkaako EU-talous elpyä?
 • Euroalue vajosi W-taantumaan 2012
  • EKP:n rahapolitiikka vahvisti euroa ja heikensi vientiä
  • Finanssipolitiikka supisti kokonaiskysyntää
 • EKP:n tuki turvaa kriisimaiden maksuvalmiuden
 • Kriisimaiden pankkien saneeraus edelleen kesken
 • Todennäköinen kehitys:
  • Ei nopeaa nousua, mutta ei myöskään romahdusta
  • ’muddlingthrough’
usa nopeasti pois kriisist
USA: nopeasti pois kriisistä
 • Lähtötilanteessa vuonna 2008 ongelmina pankkikriisi ja kotitaloussektorin ylivelkaantuminen edelleen tarve
 • Pankkisektorin nopea saneeraus
  • Fuusioita yms
 • Voimakas rahapoliittinen elvytys
  • Ohjauskorot nopeasti nollaan (2008-?)
  • Lisäksi poikkeuksellisia rahoitustoimia QE1-3 (2009-2014?)
  • Seurauksena dollarin heikentyminen ja USA:n kilpailukyvyn parantuminen
 • Finanssipolitiikassa suuri liittovaltion elvytyspaketti
  • Noin 1000 mrdUSD:n lisämenot 2009-2010
   • Velka-asteen nousu yli 100 prosenttiin/BKT
  • Asteittainen kiristys vuodesta 2011 lähtien
 • Talous kasvussa vuodesta 2010 lähtien
 • Työttömyys alkoi supistua 2011: 10 % -> 7 %
taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit
Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit
 • Velkakriisit ovat olleet mahdollisia, koska rahamarkkinoiden vapauttaminen on mahdollistanut ylivelkaantumisen
 • Rahamarkkinoiden vapauttaminen on perustunut vahvasti modernin talousteorian suosituksiin
 • Eurokriisin syynä on eurojärjestelmä, jonka taustalla oli usko markkinoiden tehokkuuteen ja itseohjautuvuuteen
taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit1
Taloustieteen valtavirta ja talouspolitiikan doktriinit
 • Euron luominen oli ensisijaisesti poliittinen projekti
  • Yhteinen raha pakottaa vähitellen yhtenäisyyteen ja yhteiseen talouspolitiikkaan (Jean Monnet)
 • … mutta myös moderni talousoppi tuki hanketta
  • Kansallisten valuuttojen poistamisesta ei ole haittaa, koska nimellisillä valuuttakursseilla ei ollut valtavirtateorian mukaan merkitystä
  • Valuuttakursseilla ja rahalla ei ole väliä, koska talouden toimijat ovat rationaalisia ja osaavat sopeutua uusiin olosuhteisiin
valtavirtataloustieteen muutokset
Valtavirtataloustieteen muutokset
 • Ennen Keynesiä (-1940) klassinen koulukunta dominoi
  • Markkinat hakeutuvat ennen pitkää tasapainoon
  • Julkisen vallan ei pidä puuttua talouden toimintaan
   • Kevyt rahapolitiikka estää luovan tuhon ja vaarantaa hintavakauden
   • Kevyt finanssipolitiikka syrjäyttää yksityistä kysyntää
  • Sayn laki: kysyntäongelmia ei ole, koska tarjonta luo aina oman kysyntänsä
   • Pigou-efekti: deflaatio ja velkakriisi eivät haittaa, koska omistajat rikastuvat velallisten köyhtyessä
keynesil inen vallankumous muutti ajattelua v liaikaisesti
Keynesiläinen vallankumous muutti ajattelua väliaikaisesti
 • Keynes ja neoklassinen synteesi (1940-1970)
  • Talous voi ajoittain joutua pois täystyöllisyystasapainosta, jolloin tarvitaan elvyttävää makrotalouspolitiikkaa
  • Työttömyyden taustalla nimellispalkkojen jäykkyys
  • Epäselvää, miksi rationaaliset toimijat eivät optimoi
keynes ja makrotaloudellinen s tely
Keynes ja makrotaloudellinen säätely
 • Bretton Woods –järjestelmä (1946-1971): länsimainen pseudososialismi:
  • Kiinteät mutta muutettavat valuuttakurssit (perustana dollari ja kultakanta)
  • Kansainvälisten pääomaliikkeiden säätely (epätasapainojen ehkäisy)
  • Rahoitusmarkkinoiden säätely (luotonannon rajoitukset, säästöjen kanavointi reaali-investointeihin)
  • Pankkitoiminnan säätely
  • Investointien säätely
takaisin klassismiin
Takaisin klassismiin
 • Vaikka keynesiläinen makromalli näytti toimivan, sen mikroperusteet eivät olleet kunnossa
 • Optimointioletuksesta lähtevät makromallit eivät olleet sopusoinnussa keynesiläisyyden kanssa
 • Rationaalisten oletusten mallit eivät mahdollista vajaatyöllisyystasapainoja
uusi klassinen koulukunta
Uusi klassinen koulukunta
 • Friedman: kysynnän lisääminen johtaa vain inflaation kiihtymiseen, ei parempaan työllisyyteen
 • Lucas & Sargent: raha on neutraalia, kysynnänsäätelyllä ei voida saavuttaa mitään
 • Barro: Ricardianequivalence: finanssipolitiikka ei voi vaikuttaa mihinkään
 • Johtopäätös: koska talous on tasapainohakuinen, ei myöskään voi olla epätasapaino-ongelmia
  • Mahdollinen työttömyyden nousu voi johtua preferenssien muutoksesta
  • Mahdolliset taantumat johtuvat teknologisista shokeista
  • Ongelmat johtuvat markkinoiden säätelystä
vahva usko finanssimarkkinoiden hy dyllisyyteen
Vahva usko finanssimarkkinoiden hyödyllisyyteen
 • Tärkeintä, että markkinat toimivat vapaasti
  • Monetarismi yms., Milton Friedman, Robert Lucas
 • Pääomamarkkinoilla on suuri merkitys talouden tehostamisessa ja vakauttamisessa
  • Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi (Modigliani & Miller, Eugen Fama)
  • Pääomien tehokkaan allokaation ja arbitraasin arvioitiin lisäävän myös reaalitalouden tuottavuutta
kysynn ns telypolitiikkaa ei tarvita koska taloudenpit j t osaavat s dell itse itse n
Kysynnänsäätelypolitiikkaa ei tarvita, koska taloudenpitäjät osaavat säädellä itse itseään
 • Virheitä ei tule koske kaikki ovat järkeviä ja kaukonäköisiä
  • Rationaalisten odotusten oppi (Lucas, Sargent, Prescott)
  • Finanssimarkkinat osaavat arvioida oikein mikä on oikea leverage ja miten riskejä hallitaan
   • Eikä viranomaisten säätelyä tarvita! Siispä pankkitoiminta vapautettiin vähitellen säätelystä
   • Myös EU:n sisämarkkinaidea ja euro perustuvat samaan ajatukseen
1990 luku washingtonin konsensus ja great moderation
1990-luku: Washingtonin konsensus ja ”Great Moderation”
 • Ei enää kriisejä, koska markkinat hoitavat kaiken (=Great Moderation; Greenspan & Bernanke & EKP)
  • Lukuisten pienempien maiden kriisejä ei noteerattu
  • Taustalla USA:n vakaa kehitys 1985-2007
  • Yleisratkaisuna markkinoiden (ml. pääomamarkkinat) vapauttaminen
 • Talouspolitiikan tehtävänä on pitää yllä budjettikuria ja hintavakautta (=Washingtonin konsensus, EKP, EU, OECD)
  • Taloutta ei pidä muuten säädellä
  • Periaatteeet kirjattu euroalueen sääntöihin
ongelmia teoria vs todellisuus
Ongelmia: teoria vs todellisuus
 • Klassinen (ja myös uusi klassinen) talousteoria perustuu oletukseen toimijoiden rationaalisuudesta
  • Ei systemaattisia virheitä, ei laumakäyttäytymistä
 • Todellisuudessa näin ei aina ole
  • Ihmiset eivät ole atomeja tai koneita: sosiaaliset ja psykologiset tekijät vaikuttavat
  • Ihmiset eivät ole laskukoneita: kognitiiviset rajoitteet estävät pitkälle viedyn optimoinnin
makroteoria ja kriisit
Makroteoria ja kriisit
 • Klassinen ja uusklassinen makroteoria perustuvat rationaalisuusoletukseen ja uskoon markkinoiden tehokkaasta toiminnasta – silti tapahtuu kriisejä
 • Vaihtoehtoisia selityksiä (mm. keynesiläiset mallit):
  • toiminta ei ole aina rationaalista eikä aina ole kovin paljoa tietoa käytössä (Keynesin oma näkemys)
   • Todellisuus ei noudata normaalijakaumaa vaan on aidosti kaoottinen
   • Psykologia on tärkeämpää kuin rationaaliset laskelmat
  • Financial fragility (HymanMinsky): pääomamarkkinat ovat lähtökohtaisesti epävakaat
   • Suuret vaihtelut (overshooting)
   • Taipumus ajoittaiseen euforiaan, laumakäyttäytymiseen ja ylimitoitettuun riskinottoon
   • Lopulta riskit aina toteutuvat
behavioristinen taloustiede
Behavioristinen taloustiede
 • Taloustieteen realismi voi lisääntyä kun aksiomaattisuus korvataan behaviorismilla
 • Ei vain oleteta, että yksiköt toimivat optimaalisesti, vaan pyritään selvittämään, miten yksiköt toimivat todellisuudessa
 • Tällöin lähestytään psykologiaa
  • Kognitiiviset rajoitukset: Daniel Kahneman & Amos Tversky
  • Empiirinen pääomamarkkinatutkimus: Robert Shiller
poliittisia seurauksia
Poliittisia seurauksia
 • Jos lähtökohtana on (teorialähtöinen) usko homo economicukseen ja täydellisiin markkinoihin, niin politiikkasuosituksena on laissezfaire – markkinat on vapautettava, mikä voisi mennä pieleen?
 • Jos lähtökohtana on tutkimustieto päätöksenteon ja toimintamahdollisuuksien rajoituksista, päädytään paternalistisiinpolitiikkasuosituksiin (vrt. 1930- ja 1940-luvun säätelytoimet)
ent nyt
Entä nyt?
 • Makroteoria etsii itseään
 • Klassiseen teoriaan ollaan tyytymättömiä
 • Mutta uutta paradigmaa ei ole vielä löytynyt
 • Mihin tässä vielä päädytään?
ad