Familie og b rn i en opbrudstid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Familie og børn i en opbrudstid PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Familie og børn i en opbrudstid. Folkeuniversitetet November-december 2008 Per Schultz Jørgensen. Den moderne familie. Hvordan har familien ændret sig? Hvor ligger stabiliteten? Hvordan udvikler familien sig i fremtiden?. Den nye situation omkring familien. Mødre på arbejdsmarkedet

Download Presentation

Familie og børn i en opbrudstid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Familie og b rn i en opbrudstid

Familie og børn i en opbrudstid

Folkeuniversitetet

November-december 2008

Per Schultz Jørgensen


Den moderne familie

Den moderne familie

 • Hvordan har familien ændret sig?

 • Hvor ligger stabiliteten?

 • Hvordan udvikler familien sig i fremtiden?

Forelæsning 2


Den nye situation omkring familien

Den nye situation omkring familien

 • Mødre på arbejdsmarkedet

 • Børn i dagpasning

 • Materiel velstand

 • Tidspres, aftaler og forhandling

 • Sårbarhed i dagligdagen

 • Skilsmisser og nydannede familier

Forelæsning 2


For ldrene arbejder meget

Forældrene arbejder - meget

 • ”Antallet af børn i familier, hvor forældrene arbejder heltid, er steget fra 48 pct. i 1980 til 80 pct. i 1998”

 • ”… antallet af børn, hvor mindst en af forældrene er på deltid er faldet fra 32 pct. i 1980 til 8 pct. i 1998”

  (Danmarks Statistik, 2000)

Forelæsning 2


Par hvor begge arbejder

Par hvor begge arbejder

Forelæsning 2


Konflikter arb familie

Konflikter arb.-familie

Forelæsning 2


Den symmetriske familie

Den symmetriske familie

 • Ligestilling

 • Opgaver aftales og fordeles

 • Alt kan diskuteres og forhandles – også med børn

 • Børn er afhængige af daginstitutioner

 • Familien er åben

 • - og baseret på parforhold

Forelæsning 2


Hvorfor denne ndring af familien

Hvorfor denne ændring af familien?

 • Samfundsmæssige forhold

 • Teknologi og kultur

 • Menneskeopfattelse

 • en form for tilpasning til en ny verden

 • Opbrudssamfundet

  • Individualisering

  • Nye kompetencer

  • Risiko

Forelæsning 2


Opbrudssamfundet

Opbrudssamfundet

 • Stigende kompetencekrav

 • Individualisering

 • Svagere social kontrol

 • Svækkede fællesnormer

 • Udtyndede netværk

 • marginalisering

Forelæsning 2


Den moderne kultur

Den moderne kultur

 • Accelererende

 • Rastløs og hvileløs

 • Tid og sted er ophævet

 • ”Du er altid på”

 • En kompleks verden

 • i ustandselig bevægelse

 • …hvor du har for for lidt tid

Forelæsning 2


Finn sk rderud uro en rejse i det moderne selv 1999

Finn Skårderud: Uro. En rejse i det moderne selv (1999)

 • ”vi er grænseløse og nyder mulighederne”.

 • ”vi er grænseløse og lider under det”.

Forelæsning 2


Erik aalb k jensen

Erik Aalbæk Jensen

 • Magtens folk

 • Herrens mark

Forelæsning 2


Magtens folk

Magtens folk

 • Aalbæk Jensen:

  ”Vi får aldrig mere de tabte dyder tilbage… fra nu af skal vi leve i det normløse samfund, vi skal ikke alene leve i det, vi skal udfolde os i det og eksistere i det…”

  (interview i Politiken)

Forelæsning 2


Den moderne familie1

Den moderne familie

 • Aftalefamilien

 • Forbrugsfamilien

 • Netværksfamilien

 • Den individualiserede familie

 • Vægt på organisering med værdierne:

  • Følelser og intimitet

  • Lighed,ligestilling og demokrati

  • Selvstændighed og ansvar

Forelæsning 2


En s rlig nordisk familie

En særlig nordisk familie?

 • Til forskel fra en kontinentaleuropæisk familie – og en angelsaksisk familie

 • Småbørnsmødrenes høje erhvervsandel

 • Den store daginstitutionsdækning

 • Høj skilsmissefrekvens

 • Fædrene på banen

 • Forhandlingsopdragelsen

Forelæsning 2


Parforholdet

Parforholdet

 • Ægteskabet

  • Formelt arrangement, vægt på varighed og forpligtelse

 • Parforholdet

  • Uformelt arrangement, vægt på intensitet og kærlighed

 • Den romantiske kærlighed som ideal

Forelæsning 2


For ldre territorier

Forældre-territorier

 • Fra ejerskab til partnerskab

 • Forhandling og aftaler

 • ligestilling

 • ..der er noget jeg har glemt”

 • Newson & Newson undersøgelsen fra Nottingham fra 1965

Forelæsning 2


Husholdningsarbejde 2001 timer pr uge

Husholdningsarbejde 2001timer pr. uge

Forelæsning 2


Omsorg for ldre 2001 minutter p en gennemsnitlig dag

Omsorg forældre 2001minutter på en gennemsnitlig dag

Forelæsning 2


Mod en ny kvinderolle

Mod en ny kvinderolle?

 • ”Flere og flere kvinder er kravlet op i styrehuset. De bestemmer, hvor møblerne skal stå, styrer samtaleemnerne, bestemmer hvor rent der skal være i huset og hvornår, der skal dyrkes sex. Men inderst inde drømmer kvinder om at slippe kontrollen og lade manden bestemme retningen. Ikke hele vejen igennem, men engang imellem. De drømmer om at blive forført. Men hvem gider forføre en harpe, der allerede styrer hele molevitten?”

 • Joan Ørting, sexolog, Frederiksborg Amts Avis, 15. November 2008

Forelæsning 2


Mod nye for ldreroller

Mod nye forældreroller

 • En mere afbalanceret fordeling af opgaverne mht.

 • husarbejde

 • Børneomsorg

 • Faderen får en ny rolle – og ny betydning: han bliver aktiv i forældreskabet

Forelæsning 2


Mod en ny far rolle

Mod en ny far-rolle

 • En aktiv og bevidst far

 • Der er sig sine rettigheder bevidst

 • En mere rummelig far

 • Der vil fastholde sit job

 • Men også indgå i et fælles forældreskab

 • Med opgaver og forpligtelser

 • - og forældrekompetencer

Forelæsning 2


Skilsmisser i den senmoderne familie

Skilsmisser i den senmoderne familie

 • Omkring hver tredje vil opleve et brud i familien inden 18. års alderen

 • De fleste klarer det –

 • men afhængigt af hvordan de voksne går fra hinanden.

 • ”Bevare forældreskabet – selvom man opgiver ægteskabet” (Öberg)

Forelæsning 2


Men de taler stadig sammen

”… men de taler stadig sammen”

 • ”hvis jeg var gået med, var de så gået fra hinanden?”

 • ”min mor vil gerne have, at jeg respekterer ham som min far, og det gør jeg nogenlunde..”

 • ”skilsmisser er meget hårde for nogle børn, men for mig betyder det bare, at jeg skal være to steder”

Forelæsning 2


Den nydannede familie

Den nydannede familie

 • Fra kernefamilie til fler-kernefamilie

 • Nye relationer: parforhold, brudt parforhold, samværsrelation, forældreskab

 • Stedforældre, egne børn, særbørn, fællesbørn

 • Samværet som stigende problem

Forelæsning 2


Familieopfattelsen blandt b rn i nydannede familier

Familieopfattelsen blandt børn i nydannede familier

 • Blodsbånds-familierne: 28 pct.

 • Dobbelt-op-familierne: 45 pct.

 • Erstatnings-familierne: 24 pct.

 • Hverken-eller-familier: 4 pct.

 • Mai Heide Ottosen (1997): Børn i sammenbragte familier. Socialforskningsinstituttet

Forelæsning 2


Familien og opdragelsen

Familien og opdragelsen

 • Uddelegeret

 • Mindre strenge forældre

 • Baseret på aftaler

 • Pligterne i familien

 • Opdragelsesværdierne er anderledes

 • Opdragelse versus inddragelse

Forelæsning 2


Familien i fremtiden

Familien i fremtiden?

 • Kvinderne på arbejdsmarkedet – med uddannelse bag sig

 • Mænd og fædre tager mere del i ansvaret i familien

 • En åben barndom med institutioner

 • Mere ansvarlighed i opdragelsen

 • Skilsmisserne

Forelæsning 2


 • Login