semasa audit mqa
Download
Skip this Video
Download Presentation
CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

SEMASA AUDIT MQA. CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR. SOALAN 1. Apakah perasaan anda dapat mengikuti PISMP? Bolehkah graduan PISMP melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah lanjutan ? Apakah pandangan anda terhadap tempoh kursus PISMP?. SOALAN 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CONTOH SOALAN UNTUK PELAJAR' - gannon-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soalan 1
SOALAN 1
 • Apakahperasaanandadapatmengikuti PISMP?
 • Bolehkahgraduan PISMP melanjutkanpelajarankeperingkatijazahlanjutan?
 • Apakahpandanganandaterhadaptempohkursus PISMP?
soalan 2
SOALAN 2
 • Apakahnamaijazah yang akanditerimaolehandaapabilatamatpengajiannanti?
 • IjazahSarjanaMudaPerguruanDenganKepujian (Sains / PendidikanIslam / PengajianSosial/ BahasaMelayu/ Matematik / PendidikanPemulihan/TESLPendidikanRendah)
soalan 3
SOALAN 3
 • Cuba terangkanbagaimanapensyarah-pensyarahandamenyampaikan P&P.
 • Bagaimanakahcarapenyampaianpensyarahmembantuandamemahamitajuk yang diajar?
soalan 4
SOALAN 4
 • Adakahbahansumber P&P mencukupi?
 • Apakahalternatifjikatidakmencukupi?
 • Bagaimanakahandamenguruskanbahanpembelajarananda?
soalan 5
SOALAN 5
 • Adakahandaberasaselesaberadadidalambilikkuliah?
soalan 6
SOALAN 6
 • Bagaimanakahandamendapatmaklumatterkiniberkaitanpengajianandadaripada
 • Pensyarah?
 • KUPP?
 • KU Praktikum?
 • KJ HEP?
dasar punca kuasa melaksanakan pismp
Dasar / PuncaKuasaMelaksanakan PISMP
 • MinitMesyuaratPengurusan KPM Bil.1/2004 pada 7 Jan 2004 bersetujucadanganpelaksanaan PISMP mulai Jun 2004
 • Pelajardikehendakimengikuti PPISMP selama 3 semester di IPG sebelummengikuti PISMP selama 8 semester
naiktaraf maktab kepada institut
NaiktarafMaktabkepadaInstitut
 • MinitmesyuaratJemaahMenteripada 13 Julai 2005 bersetujusupayamaktab-maktabperguruandinaiktarafkepadainstitutPendidikan Guru dibawahKementerianPelajaranuntukmelaksanakan PISMP
kerangka kelayakan malaysia mqf
KerangkaKelayakan Malaysia (MQF)
 • 8 hasilpembelajaran:
 • Pengetahuandankefahaman
 • Kemahiranpraktikal
 • Kemahiransosialdantanggungjawab
 • Etika, profesionalismedankemanusiaan
 • Komunikasi, kepimpinan & kemahiranberpasukan
 • Kaedahsaintifik, pemikirankritikaldankemahiranpenyelesaianmasalah
kerangka kelayakan malaysia mqf1
KerangkaKelayakan Malaysia (MQF)
 • Pembelajaransepanjanghayat
 • Kemahiranpengurusandankeusahawanan
struktur program
Struktur Program
 • 1 tahunakademik
 • 2 semester
 • Setiap semester mengandungi:
 • 18 minggu
 • 15 mingguinteraksi
 • 1 mingguulangkaji
 • 2 minggupeperiksaan
prinsip pengiraan jam kredit
PrinsipPengiraan Jam Kredit
 • 1 kredit = 40 notional hours
 • Kokurikulumdan B.I.G. diperuntukkan 40 jam pembelajaranpelajar (SLT) iaitubersamaan 1 kredit
 • Amalanprofesional (Praktikum & Internship) diberiperuntukan 2 minggupelaksanaanbersamaan 1 kredit
komponen kursus
KomponenKursus
 • KursusWajib – 23 Kredit (17%)
 • KursusTeras – 86 Kredit (65%)
 • PengajianProfesional (27 Kredit)
 • Major (45 Kredit)
 • AmalanProfesional (14 Kredit)
 • KursusElektif – 24 Kredit (18%)
 • Elektif 1 (12 Kredit)
 • Elektif 2 (12 Kredit)
pism perguruan vs pendidikan
PISM Perguruan VS Pendidikan
 • Perguruan
 • Mengutamakanpengajaran
 • Model latihanadalahberasaskanpelaksanaandisekolahuntukmemenuhikeperluansekolah
 • Termasuk BIG, PBS, Praktikum & Internship
 • Berpandukan SGM
 • Kokurikulummenekankan 4K (Kemahiran, Kejurulatihan, Kepegawaian & Kepengelolaan)
pism perguruan vs pendidikan1
PISM Perguruan VS Pendidikan
 • Pendidikan
 • Mengutamakanpengetahuanpengajianpendidikan (Educational Studies)
 • Berorientasikanakademik
 • Menyediakangraduanuntukpasaranterbuka
pj sebagai elektif 1
PJ sebagaiElektif 1?
 • DasarSuruhanjayaPerkhidmatanPelajaranmenetapkanbahawasemua guru sekolahrendahberupayauntukmengendalikanaktivitisukandisekolah
 • Dasar Negara “1 Sukan 1 Murid”
ad