Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Vox_high.wmv PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vox_high.wmv. Realkompetanse – Hva er det?. Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Download Presentation

Vox_high.wmv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vox_high.wmv


Realkompetanse – Hva er det?

 • Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte


En realkompetansevurdering vil kunne si noe om hvilken kunnskap du har i forhold:

 • til den utdanningen du har tenkt deg,

 • og hvilke fag du eventuelt må ha

  opplæring i.


Hvem kan bli realkompetansevurdert?

Opplæringslova gir voksne som ikke har

fullført videregående opplæring, ”lovfesta rett

til gratis realkompetansevurdering og videregående

Opplæring”.§4-A Opplæringslova

 • Må være 25 år eller eldre

 • Ha fullført grunnskole eller tilsvarende

 • Ikke ha fullført videregående opplæring

 • (bosatt i Hordaland)


 • Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert dersom de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

 • Disse må da dekke kostnadene ved vurderingen.


Realkompetansevurdering

passer for dem som

 • har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse

 • har yrkespraksis og/eller utdannelse, men ingen dokumentasjon

 • har deltatt i ulike fritidsaktiviteter og tilegnet seg kompetanse som kan vurderes mot læreplaner i videregående skole

 • ønsker dokumentasjon for å søke jobb eller mer utdanning


Målgruppe

 • Alle som ikke har fullført videregående skole, men som har opparbeidet seg uformell og/eller ikke formell kompetanse.

 • Alle som pga helsesituasjon må bytte yrke og har praksis som kan gi grunnlag for nytt yrkesvalg

  • Ordinære arbeidssøkere

  • Sykemeldte

  • Yrkeshemmede

  • Uførepensjonerte

  • Personer med tidsbegrenset uførepensjon

  • Enslige forsørgere

  • Minoritetsspråklige

  • Sosialhjelpsmottakere


Hvordan går en frem ved realkompetanse vurdering?

 • Den voksne tar kontakt med realkompetansesenter som har det fagområde vedkommende er interessert i.

 • Informasjon

 • Vurdering av dokumenter

  Kompetanse fra arbeidsliv, organisasjonsarbeid, familieliv og andre aktiviteter vurderes opp mot læreplanene på videregående skoles nivå.

 • Samtale/vurdering med fagkonsulent

 • Godkjenning av fag –Kompetansebevis: Godkjent

 • Skissere opplæringsbehovet. Legge til rette for opplæringsløp tilpasset den voksne sitt behov


Hvor blir en realkompetansevurdert?

 • Årstad videregående skole

 • tlf. 55 59 50 00YrkesfagBergen sentrum, Bergen sør, Bergen vest, Askøy, Os, Fjell, Sund, Øygarden,

 • Lønborg videregående skole

 • tlf 55 25 49 00/02

 • Helsearbeidserfag,Hjelpepleie Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden

 • Bergen katedralskole

 • tlf 55 33 82 00Allmenne fagBergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy

 • Åsane videregående skole

 • tlf  55 95 69 00YrkesfagBergen Nord, Samnanger, Osterøy

 • Knarvik vidaregåande skule

 • tlf 56 35 54 00Alle fagAustrheim, Radøy, Meland, Lindås, Masfjorden, Modalen, Fedje

 • Stord vidaregåande skule

 • tlf 53 45 20 00Alle fagFitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Austevoll

 • Kvinnherad vidaregåande skule

 • tlf 53 47 57 00Alle fagKvinnherad, Tysnes, Fusa, Etne

 • Odda vidaregåande skule

 • tlf 53 64 96 00 Alle fag Odda, Ullensvang, Jondal, Kvam

 • Voss vidaregåande skule

 • tlf 56 53 22 00Alle fagVoss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Vaksdal, Kvam

 • Hordaland fylkeskommune Vaksenopplæring


Litt statistikk

Vox-speilet 2007:

Realkompetansevurdering kan gi hele 80 % kortere opplæringstid

Vurdert realkompetanse har medført at resterende opplæring ble vesentlig kortereennom vedkommende skulle tatt fullopplæring

Størst andel på helse- og sosialfag

Nær halvparten av alle voksne i videregående opplæring går på helse- og sosialfag. 62 prosent er realkompetansevurdert

www.vox.no


Realkompetansevurdering - nytteverdi

Brukeren får

formell dokumentasjon på kompetanse, sett i forhold til videregående utdanning

får verdsatt kompetanse som ikke tidligere har vært synliggjort

økt tro på egne muligheter

et bedre utgangspunkt for jobbsøking

kan få avkortet skole-/ studietilbud

tilpasset opplæring

Det betyr økt treffsikkerhet i virkemiddelbruk


Eksempel;

 • Kvinne 43 år – Ønske om fagbrev helsearbeider

  Tidligere opplæring:

  Grunnkurs helse og miljø

  fra 1992.

  Kurs 3 mnd omsorgsfaget

  Kurs førstehjelp

  Kurs data

  Kurs i engelsk


Arbeiderfaring:

Hjemme med barn 10 år

23% stilling på sykehjem, 3 år + ekstravakter

2år nattevakt i bofellesskap, 33% stilling

Hjemmehjelp 40% stilling i 2 år

Etter samtale og gjennomgang av læreplanmål

tilbud om realkompetansevurdering på VgII

nivå helsefagarbeider.

Resultat: Godkjent ett programfag – opplæring i de

to resterende (en dag i uken ca ½ år)

Godkjent VgI helse- og sosialfag pga likeverdig

tidligere opplæring


 • Login