Vox_high.wmv
Download
1 / 14

Vox_high.wmv - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Vox_high.wmv. Realkompetanse – Hva er det?. Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vox_high.wmv' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Realkompetanse hva er det l.jpg
Realkompetanse – Hva er det?

 • Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte


Slide4 l.jpg

En realkompetansevurdering vil kunne si noe om hvilken kunnskap du har i forhold:

 • til den utdanningen du har tenkt deg,

 • og hvilke fag du eventuelt må ha

  opplæring i.


Hvem kan bli realkompetansevurdert l.jpg
Hvem kan bli realkompetansevurdert?

Opplæringslova gir voksne som ikke har

fullført videregående opplæring, ”lovfesta rett

til gratis realkompetansevurdering og videregående

Opplæring”.§4-A Opplæringslova

 • Må være 25 år eller eldre

 • Ha fullført grunnskole eller tilsvarende

 • Ikke ha fullført videregående opplæring

 • (bosatt i Hordaland)


Slide6 l.jpg


Realkompetansevurdering l.jpg
Realkompetansevurdering de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

passer for dem som

 • har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse

 • har yrkespraksis og/eller utdannelse, men ingen dokumentasjon

 • har deltatt i ulike fritidsaktiviteter og tilegnet seg kompetanse som kan vurderes mot læreplaner i videregående skole

 • ønsker dokumentasjon for å søke jobb eller mer utdanning


Slide8 l.jpg

Målgruppe de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

 • Alle som ikke har fullført videregående skole, men som har opparbeidet seg uformell og/eller ikke formell kompetanse.

 • Alle som pga helsesituasjon må bytte yrke og har praksis som kan gi grunnlag for nytt yrkesvalg

  • Ordinære arbeidssøkere

  • Sykemeldte

  • Yrkeshemmede

  • Uførepensjonerte

  • Personer med tidsbegrenset uførepensjon

  • Enslige forsørgere

  • Minoritetsspråklige

  • Sosialhjelpsmottakere


Hvordan g r en frem ved realkompetanse vurdering l.jpg
Hvordan går en frem ved realkompetanse vurdering? de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

 • Den voksne tar kontakt med realkompetansesenter som har det fagområde vedkommende er interessert i.

 • Informasjon

 • Vurdering av dokumenter

  Kompetanse fra arbeidsliv, organisasjonsarbeid, familieliv og andre aktiviteter vurderes opp mot læreplanene på videregående skoles nivå.

 • Samtale/vurdering med fagkonsulent

 • Godkjenning av fag –Kompetansebevis: Godkjent

 • Skissere opplæringsbehovet. Legge til rette for opplæringsløp tilpasset den voksne sitt behov


Hvor blir en realkompetansevurdert l.jpg
Hvor blir en realkompetansevurdert? de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

 • Årstad videregående skole

 • tlf. 55 59 50 00YrkesfagBergen sentrum, Bergen sør, Bergen vest, Askøy, Os, Fjell, Sund, Øygarden,

 • Lønborg videregående skole

 • tlf 55 25 49 00/02

 • Helsearbeidserfag,Hjelpepleie Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden

 • Bergen katedralskole

 • tlf 55 33 82 00Allmenne fagBergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy

 • Åsane videregående skole

 • tlf  55 95 69 00YrkesfagBergen Nord, Samnanger, Osterøy

 • Knarvik vidaregåande skule

 • tlf 56 35 54 00Alle fagAustrheim, Radøy, Meland, Lindås, Masfjorden, Modalen, Fedje

 • Stord vidaregåande skule

 • tlf 53 45 20 00Alle fagFitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Austevoll

 • Kvinnherad vidaregåande skule

 • tlf 53 47 57 00Alle fagKvinnherad, Tysnes, Fusa, Etne

 • Odda vidaregåande skule

 • tlf 53 64 96 00 Alle fag Odda, Ullensvang, Jondal, Kvam

 • Voss vidaregåande skule

 • tlf 56 53 22 00Alle fagVoss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Vaksdal, Kvam

 • Hordaland fylkeskommune Vaksenopplæring


Litt statistikk l.jpg
Litt statistikk de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

Vox-speilet 2007:

Realkompetansevurdering kan gi hele 80 % kortere opplæringstid

Vurdert realkompetanse har medført at resterende opplæring ble vesentlig kortereennom vedkommende skulle tatt fullopplæring

Størst andel på helse- og sosialfag

Nær halvparten av alle voksne i videregående opplæring går på helse- og sosialfag. 62 prosent er realkompetansevurdert

www.vox.no


Realkompetansevurdering nytteverdi l.jpg
Realkompetansevurdering - nytteverdi de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

Brukeren får

formell dokumentasjon på kompetanse, sett i forhold til videregående utdanning

får verdsatt kompetanse som ikke tidligere har vært synliggjort

økt tro på egne muligheter

et bedre utgangspunkt for jobbsøking

kan få avkortet skole-/ studietilbud

tilpasset opplæring

Det betyr økt treffsikkerhet i virkemiddelbruk


Eksempel l.jpg
Eksempel; de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

 • Kvinne 43 år – Ønske om fagbrev helsearbeider

  Tidligere opplæring:

  Grunnkurs helse og miljø

  fra 1992.

  Kurs 3 mnd omsorgsfaget

  Kurs førstehjelp

  Kurs data

  Kurs i engelsk


Slide14 l.jpg

Arbeiderfaring: de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre)

Hjemme med barn 10 år

23% stilling på sykehjem, 3 år + ekstravakter

2år nattevakt i bofellesskap, 33% stilling

Hjemmehjelp 40% stilling i 2 år

Etter samtale og gjennomgang av læreplanmål

tilbud om realkompetansevurdering på VgII

nivå helsefagarbeider.

Resultat: Godkjent ett programfag – opplæring i de

to resterende (en dag i uken ca ½ år)

Godkjent VgI helse- og sosialfag pga likeverdig

tidligere opplæring