UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Uzaktan algilama s stemler
Download
1 / 26

 • 377 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ. HAZIRLAYANLAR Şeyma Mıhçı 1302110054 Tolunay Ersen 1302120042 Berat Yunus İpek 1302110034 Duygu Firidin 1302110045 Mikail Mehmet Altıner 1302110031. GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ. 9.1. Çok Bantlı Görüntüler ( multi spektral görüntüler)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uzaktan algilama s stemler

UZAKTAN ALGILAMA SSTEMLER

HAZIRLAYANLAR

eyma Mh 1302110054

Tolunay Ersen 1302120042

Berat Yunus pek 1302110034

Duygu Firidin1302110045

Mikail Mehmet Altner 1302110031


G r nt leme s stemler

GRNTLEME SSTEMLER

 • 9.1. ok Bantl Grntler (multi spektral grntler)

 • ok bantl grntler; elektromanyetik spekturumun deiik blgelerinde, ayn objeden yansyan ya da yaylan enerjinin, e zamanl olarak ayr ayr grntler durumuna getirilmi eklidir. Gzlemlenen sahadaki iki farkl objeden yansyan yada yaylan karlatrlabilen spektral enerji, belirli obje ve olaylarn tanmnda kullanlr. Siyah-beyaz olarak elde edilen ok bantl grntler, alglandklar dalga boylarna gre isimlendirilir. ok bantl grntlerin, ayn enerji trnn kaydedilmesi ile elde edilmeleri, bu grntler arasnda, tutarl siyah-beyaz ve renkli grnt kombinasyonlar yaplabilmesine olanak tanmaktadr.

 • Bu tr grntlerde, mavi en fazla yanstan objeler mavi, yeil en fazla yanstan objeler yeil, krmz en fazla yanstan objeler de krmz grntler zerinde en iyi ekilde grlrler. Buna gre rnein, yeil n suya 50-60 metre derinlie kadar geebilme zellii nedeniyle yeil dalga boyunda alglama yapabilen askeri amal filmler gelitirilmitir.


Uzaktan algilama s stemler

 • 9.2. Mikrodalga Grntleme Sistemi

 • Mikrodalga grntleme sistemi, elektromanyetik spektrumun 1mm-1m dalga boylar arasnda kalan mikrodalga blgesini oluturur. Mikrodalga alglama, ounlukla yzey ve yzey rts altnn fiziksel zelliklerine kar duyarldr. Uzaktan alglamada, mikrodalga grntleme sistemlerinin iki tr uygulanr. Bunlardan biri pasif mikrodalga sistemleridir. Objelerin yaydklar mikrodalgalarn alglanmas ile elde edilen kaytlar bu grup iindedir ve daha ok klimatoloji ve oinografi almalarnda tercih edilir.


Uzaktan algilama s stemler

 • Radar grntlerinde, objenin yapay n geri yanstma oran ne kadar byk olursa grntdeki tonu da o kadar parlak olur. Metal, su gibi dielektrik (yaltm) katsays yksek olan maddeler ok iyi birer yanstcdrlar ve ok az enerji soururlar. Dielektrik katsaysnn azalmas, fazla enerji sourulmasn ve bu sourulan enerjinin yeraltna geirilmesini salar. Genel olarak, radar dalga boyu arttka yer altna geirimlilik de artar. Radar grntlerinde glgeler vardr. Bu glgenin olumas, enerjinin yzeye doru olan as ile ilgilidir. Uu hattndan uzaklatka a azalacandan yzeyin dz ve girintili kntl olmas grntye etki eden faktrlerdendir. Ayn alann farkl alardan radar gryle alglanmas, elde edilen grntlerin boyutlu incelenmesine olanak tanr (ekil 16). Bylece, arazideki ykseltiler hakknda ve arazinin yapsal durumu (fay, krk, v.b.) zerinde, konvansiyonel yntemlerle elde edilemeyen ok nemli bilgiler elde edilebilir.


Ekil 16 yan g r l radar sistemlerinin alg lama y ntemi

ekil 16. Yan Grl Radar Sistemlerinin Alglama Yntemi


Uzaktan algilama s stemler

 • Radar grntlerinin avantajlar u ekilde zetlenebilir:

 • Bulut, sis ve bitki gvdelerinden geer. Dolays ile her zaman bulutlu olan tropik blgelerde kolaylk salar.

 • Byk alanlarn 1/400000 ve 1/100000 lekli haritalarnn yaplmasnda kullanlr.

 • Geni alanlar ksa srede grntleme yeteneine sahiptir. 100000 km2lik bir alan bir gnde alglamak mmkndr.

 • Gece de almak mmkndr.

 • Glgeli bir grnt verdii iin, dey alnm fotoraflara gre deiik perspektiflerden gr elde edilebilir.

 • Streoskopik (3 boyutlu) gr elde etmek iin bindirmeli ekim yaplabilir.

 • Radarla okyanus dalgalarnn boyu, yn ve genlii bulunabilir. Buz dalarnn oluumu belirlenebilir.


9 3 termal g r nt sistemleri

9.3. Termal Grnt Sistemleri

 • Termal alglamada elde edilen gerek grnt siyah-beyazdr. Grnt; dier alglamalarn tersine objelerin doadaki gerek ekillerini gstermez ve oluan ak ya da koyu renkler, dorudan doruya cisimlerin scaklyla ilgilidir. Cisimlerin scak olan ksmlar ak, souk olan ksmlar koyu renkte grlr. Scakln derecesine gre koyu ve ak renkler arasnda bir sralama vardr. ok nemli ya da sulak yerler, evrelerine gre daha souk olmalarndan tr, termal grntler zerinde siyah renklerde belirirler. Farkl gri tonlarn daha iyi grlebilmesi iin gerek grnt renklendirilir. Genelde, scak yerler krmz, souk yerler mavimsi ok nemli ve sulak yerlerse koyu mavi yada lacivert renklerle gsterilir.


Uzaktan algilama s stemler

 • Termal alglamann avantajlarndan bir dieri ise objelerin grnr dalga boyunda ayrt edilemeyen zelliklerinin, onlarn scaklklarndaki farkllklar yardmyla ayrt edilebilmeleridir. zellikle; drenaj sistemlerinin haritalanmasnda, su kirlilii aratrmalarnda, yeralt suyunun saptanmasnda, fay ve atlaklarn belirlenmesinde, potansiyel heyelan sahalarnn tanmlanmasnda, orman ve maden yangnlarnda atein etki sahasnn bilinmesinde ve bunlara benzer almalarda baar ile kullanlrlar. Orman yangnlarnda; normal fotoraflama ya da grntlemenin kaln duman tabakas tarafndan engellenmesi nedeniyle, alevlerin genilii ve zellikle ate ekirdeklerinin belirlenmesi mmkn olmaz. Bu durumlarda; termal alglamayla, hem alevlerin kaplad alan ve hem de yangn sndrmek iin balang noktas olan ate ekirdeklerinin saptanmas kolaylar.


Uzaktan algilama s stemler

 • 9.4.False-Colour Grntler(yalanc renkli grntler)

 • Bunlara false-colour denilmesinin nedeni; alglanan objelerin, elde edilen grnt zerinde gerek renginden farkl renklerde grlmelerinden trdr. Bu grntler, elektromanyetik spektrumun yeil krmz ve yakn-infrared blgelerinde, objelerden ayr ayr fakat ayn koullar altnda yansyan enerjinin alglanmas ve renkli olarak grnr duruma getirilmesiyle elde edilir. Grnr duruma getirilirken, yeil blgeden kaydedilen yansma mavi, krmz blgeden kaydedilen yansma yeil ve infrared blgeden kaydedilen yansma da krmz renklerle eletirilir. Bylece; false-colour zerindeki mavi renk, doada yeil en fazla yanstan yani yeil renkli bir cismi, yeil renk, doada krmz en fazla yanstan, yani krmz renkli bir cismi, krmz renk de doada infrared yanstan cismi temsil eder. False-colourn en byk zellii; yeil, canl ve geni yaprakl bitkilerin grnt zerinde krmz rengin deiik tonlaryla belirmesidir. Bunun nedeni, bu bitkilerin elektromanyetik spektrumun yakn-infrared blgesinde ok zel ve yksek bir yansmaya sahip olmasdr. False color grntler bu zellii dolaysyla, tarm, orman projeleri, toprak nemi, meralarn aratrlmas gibi konularda byk yarar salar. Yerleim sahalarndaki yeil alanlarn salkl olarak saptanabilmesi de yine false-colour grntler ile daha kolay olmaktadr.


Uzaktan algilama uydu g r nt leme s stemler

UZAKTAN ALGILAMA UYDU GRNTLEME SSTEMLER

 • Sinyal Grlt Oran (SGO) uydu grntleme sistemlerinde grnt kalitesi ile radyometrik performans birbirine balayan bir lt olarak kullanlr ve uzaktan alglama uydu grntleme sistemlerinde grnt kalitesini gsteren parametrelerden birisidir. Uzaktan alglama uydu grnt sistemi tasarm aamasnda SGO hesaplamalarnn ve analizlerinin yaplmas gerekmektedir.


Uzaktan algilama s stemler

 • Son zamanlarda gvenlik ve savunma ihtiyac gerei

  dnya zerindeki hedef blgeleri gzlemlemek

  amacyla uzaktan alglama uydu grntleme sistemlerine ilgi artmtr. Bu tr grntleme sistemlerini tasarlarken yaplmas gereken ilk ve en nemli adm optik sisteme ulaan k miktarnn hesaplanmas ve grntleme sisteminin SGO

  analizinin yaplmasdr. Sisteme ulaan k miktar ve sistemin SGO deeri sistemin performansnn belirlenmesine yardmc olur. SGO elektro-optik grntleme sistemlerinin performanslarnn deerlendirilmesinde yaygn olarak kullanlmaktadr. Bu amala k miktar hesaplamalar ve SGO analizi literatrde incelenmitir . Sistem SGO'n hesaplamak iin, simule edilmi atmosferden gelen sinyal miktar, optik geirgenlik ve elektronik grlt dikkate alnmaldr


Uzaktan algilama s stemler

 • Uzaktan alglama sistemlerinde SGO'n tanmlarken yaplmas gereken ilk adm sinyal ve grlt miktarlarn analiz etmektir. Bu analiz iin optik sistemin, optik ksm ve odak dzlemi zerinde yer alan dijital lineer sensrden olutuu varsaylmtr. Dijital grntde oluan aydnlanma gneten gelen ve yeryznden yansyan nlarn spektral radyansndan tretilir. Sensr zerindeki her pikselin dijitial deeri hedef radyans tarafndan retilen sinyal miktarna baldr. Hedef radyans hesaplamas aydnlanma geometrisine bal ve karmak olduu iin spektral radyans hesaplamalarnda genellikle MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmission) ve 6S (Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spactrum) gibi programlar kullanlr .Hedefin spektral radyans gnein hedefi aydnlatma miktarna ve hedefin kara cisim (blackbody) masna baldr. Sinyal g oran elektro-optik grntleme sistemlerinde sistem performansn belirlemek iin yaygn olarak kullanlan bir parametredir. Optik grntleme sisteminin performans ihtiyalar ayn zamanda SGO ile birlikte modlasyon transfer fonksiyonu (MTF) ile de tanmlanr ve bu iki parametre tasarm aamasnda sistem ihtiyalarna gre dikkate alnr. Ik miktar hesaplamas ve SGO analizi dorudan sinyal miktarn belirleyen optiin giri aklna, optik sistemde oluan optik kayplara (geirgenlik, yansma ve engeller) ve sensrn kuantum verimliliine baldr.


Uzaktan algilama s stemler

 • Bu almada, yakn dnya yrngesinde grev yapacak yakn kzl tesi bantta alan bir optik grntleme sistemi iin k miktarnn hesaplamas ve SGO analizi tasarm aamasnda gerekletirilmitir. nerilen yntem ile optik sistem tasarmclarnn yksek doruluk oranyla basit ve hzl analiz yaplabilmesini salanmtr.


Uzaktan algilama platformlari

UZAKTAN ALGILAMA PLATFORMLARI

 • Uzaktan alglama tekniinde veri dngs genel olarak 3 temel sistem tarafndan gerekletirilir. Bunlar; alglayclar, alglayclarn monte edildii tayc platformlar ve uydudan gelen veri sinyallerinin alnd alc yer istasyonlardr. Uzaktan alglama platformlar bir anlamda tayc sistemlerdir. Bulunduklar ortamlara gre farkl tipleri vardr. Atmosfer dnda konulandrlm platformlara Uzay Platformlar, atmosfer iinde alan platformlara Hava Platformlar, yerde kullanlanlara Yer Platformlar ad verilir (ekil 17).


Uzaktan algilama s stemler

 • Yer Platformlar

 • Yer platformlarn, kullandklar yerlere gre Spektrofotometre ve Spektroradyometre olarak iki temel grupta toplamak mmkndr. Spektrofotometre yer laboratuvar almalarnda kullanlr. Spektroradyometre ise alan lmlerinde sklkla kullanlan bir sistemdir.


Uzaktan algilama s stemler

 • Hava Platformlar

 • Atmosfer iinde, deiik ykseltilerde ve deiik hava aralar kullanlarak oluturulan uzaktan alglama platformlardr. Bunlar; uaklar, yksek irtifa uaklar, helikopterler ve balonlar olarak sralanabilir. Uygulamada pratik olma avantajlarna karn, alglama yaptklar alanlarn kk olmas ve atmosferik artlardan etkilenmeleri dezavantajlardr.


Uzaktan algilama s stemler

 • Uzay Platformlar

 • Yeryznn ok geni alanlar iin alglama yapabilme yeteneine sahip platformlardr. Dnya yrngesinde belli bir noktada sabitletirilmi olmalar sebebi ile periyodik grnt alrlar. Bylece, ayn noktadaki deiim ve geliimi periyodik takip etme imkan verirler. Algladklar verileri ya manyetik bantlara kayt ederler yada yeryzndeki istasyonlara gnderirler. Uzay platformlarnn farkl tipi vardr. Bunlar; insanl uydular, otomatik uydular ve uzay istasyonlardr.


Uzaktan algilama s stemler

 • Uydular iki ana blmden oluur: ana gvde ve tayc. Ana gvde, bir uydunun ilevlerini yerine getirebilmesi iin ihtiyac olan tm malzemeyi iinde bulundurur. Bu malzemeler arasnda; antenler, kameralar, radar ve dier elektronik aksam saylabilir. Tayc ise, uydunun ana gvde ile birlikte tm dier malzemelerini uzaya tayan ksmdr. Tayc uydunun tm paralarn bir arada tutar ve bilgisayar, elektrikli aksam gibi hassas gereleri uzay boluunda korur.


Uzaktan algilama s stemler

 • Uzaktan alglama uydular, yrnge durumlarna ve yeryznden yksekliklerine gre snflandrlabilir. Uydunun izledii ve tamamlad dairesel yola yrnge denir. Yrngeler yksekliklerine, dn ynlerine ve dnyann dn ile ilikilerine gre snflandrlmaktadr. Aada ekil 18de verilen sra ile baz yrnge eitleri hakknda bilgi verilmi ve tarama alan tanmlanmtr.


Uzaktan algilama s stemler

 • (1) Yer-Sabit Yrnge: Bu tr yrngelere sahip olan uydular genellikle ok yksek irtifaya sahiptirler. Bu uydularn en kullanl yrnge ykseklii 36000 kmdir. Bunlar uzun mrl uydulardr. Meteorolojik ve haberleme uydular genellikle bu tr yrngelere sahip uydulardr.Bu uydulara yer sabit yrngeli (geo-stationary) uydular denilmesinin nedeni, ekvatora paralel bir yrngeye yerletirilmeleri ve ekvator zerindeki bir noktaya gre durayl kalp, dnyann kendi kutupsal ekseni evresindeki dn hzna baml olarak dnya ile birlikte hareket etmelerinden dolaydr. Bu tr uydular her zaman dnyann ayn blgesini grrler. Bu nedenle ayn blgeyi izleme ve o blge hakknda srekli bilgi elde etme imkan salarlar (ekil 18 (1)).


Uzaktan algilama s stemler

 • (2) Yakn-Kutupsal Yrnge: Pek ok uzaktan alglama platformu, ksa srede dnyann pek ok yerini grntlemeyi salayacak yrngelere oturtulmutur. 'Yakn-kutupsal yrnge' ismi, bu tr uydularn kuzey ve gney kutuplar arasnda uzanan bir yolu takip etmeleri nedeni ile kullanlmaktadr (ekil 18(2)).

 • (3) Gne-Ezamanl Yrnge: Pek ok yakn kutupsal uzaktan alglama uydusunun yrngesi ayn zamanda gne-ezamanldr. Bu sayede, uydu dnyada grntledii her blgeyi ayn yerel saatte grntler (ekil 18 (3)).

 • (4) Tarama Alan: Uydu dnya etrafnda dnerken, alglayc, yeryzeyinin belli bir ksmn taramaktadr. Yrnge boyunca ilerlerken taranan bu blgeye "tarama alan" denilmektedir.


Kaynak a

KAYNAKA

 • http://mmfdergi.gazi.edu.tr/2013_2/217.pdf

 • ocw.metu.edu.trhttp://gyte.edu.tr/Files/UserFiles/80/jeodezi/yayinlar/pdf/kavzoglu_Colkesen_Calistay.pdf


 • Login