Trovanje antidepresivima
Download
1 / 29

TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA. Studenti : Barta Levente Benko Atila Čobanović Vedrana Lilić Tamara Magda Kristina Savčić Nataša Zekanović Biljana Vezilić Mirjana Ljubenković Đurđica. Psihofarmaci. su lekovi koji se koriste u lečenju mentalnih poremećaja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trovanje antidepresivima

TROVANJEANTIDEPRESIVIMA

Studenti:

BartaLevente

BenkoAtila

Čobanović Vedrana

Lilić Tamara

Magda Kristina

Savčić Nataša

Zekanović Biljana

Vezilić Mirjana

Ljubenković Đurđica


Psihofarmaci

su lekovi koji se koriste u lečenju mentalnih poremećaja

i oboljenja, posebno teških psihoza.

Najznačajniji predstavnici:

-antidepresivi

-neuroleptici

-benzodiazepini

-barbitirati


Depresija

je najčešći afektivni poremećaj, kreće se od vrlo blagog stanja koje se graniči sa normalnim sve do ozbiljnih depresija koje su praćene halucinacijama i deluzijama (bolesno verovanje u nešto što nije istino).

Simptomi depresije uključuju emocionalne

i biološke komponente:

-apatija

-pesimizam

-nedostatak samopouzdanja

-osećaj krivice

-neadekvatnost

-gubitak motivacije

-gubitak libida

-poremećaji sna

-gubitak apetitaANTIDEPRESIVI

 • IMIPRAMIN

 • prvosintetisanotriciklično jedinjenje

 • upotrebljavankaohipnotikzbogsedativnihosobina

 • kasnije se koristi u lečenjuendogenihdepresija

 • zbogmasovneprimeneovihlekovadolazi do predoziranjai

 • pokušajasamoubistva

 • sintetišu se brojni,novijiantidepresivi u ciljusmanjenjatoksičnog

 • delovanja


Triciklični antidepresivi

MEHANIZAMDELOVANJA

 • delujuinhibitornonapreuzimanjebiogenihamina

 • (norAiserotonina)

 • u nervnezavršetke u velikommozgu (off switch proces)

 • blokirajuipresinaptičkeα2receptore,te se duže zadržavaju u

 • presinaptičkojpukotiniidelujunapostsinaptičkereceptore

 • delujuinamuskarinskeihistaminskereceptore

 • povoljniefekti se zapažajutekposle 2-3 nedelje


Triciklični antidepresivi

 • FARMAKOKINETIKA

 • per osprimena,resorbuju se varijabilnoinepotpuno

 • prolaskomkrozjetrupodležu efektu ’prvog’ prolaska

 • vezuju se zaproteinetkiva,lipofilnisu

 • u jetri se metabolišu u aktivne metabolite produženo

 • dejstvo

 • metaboliti se izlučuju u mokraći


Triciklični antidepresivi

AKUTNA TROVANJA

 • toksična doza: -za odrasle 7-127mg/kg,

  -za decu10mg/kg

 • poremećaji od strane CNS-a,

  a dominiraju antiholinergički i kardiovaskularni efekti

 • simptomi:

  -konfuznost,

  -halucinacije,

  -somnolencija,

  -sopor,

  -koma

 • može da se javi konvulzija tipa GRAND MAL

 • koja može da pređe u STATUS EPILEPTICUS

 • periferni efekti su česti:

 • crvenilo lica,suvoća usta,midrijaza


Triciklični antidepresivi

 • kardiotoksičnost je najznačajniji i glavni uzrok smrti

 • TRIAS

 • 1.antiholinergično delovanje sinusna tahikardija

 • 2.simpatomimetičko delovanje zbog blokade preuzimanje

 • norA tahikardija + hipertenzija

 • 3.kinidinu sličan efekat

 • smanjenje kontraktilnost srčanog mišića,

 • frekvencije i koronarnog protoka

 • produženje AV intervala i AV blokovi svih oblika

 • ventrikularne ekstrasistole i tahikardija,iznenadni arest

 • AKUTNA TROVANJA


ANTIDEPRESIVI

MEHANIZAM DELOVANJA

Najvećim delom ovi lekovi prouzrokuju nishodnu regulaciju amiskih receptora u velikom mozgu što dovodi do smanjenja aktivnosti ovih receptora.

Neki od lekova u noradrenergičkim putevima deprimiraju presinaptičke alfa2 i postsinaptičke beta-adrenergičke receptore.


Antidepresivi novije generacije

Ova grupa lekova pokazuje:

 • sedativno dejstvo

 • antimuskarinski efekat

 • blokatori histaminskih H2receptora

 • blokirajuće alfa-adrenergičko delovanje

 • blokiraju serotoninske receptore

 • kardiotoksično dejstvo


Antidepresivi novije generacije

AKUTNA TROVANJA

Amoksaparina

-simptomi neurotoksičnosti-grčevi praćeni rabdomiolizom,

akutnom bubrežnom insuficijencijom i teškim neurološkim

sekvelama

-(2-4 h posle trovanja)

Maprotilin

-vizuelne halucinacije, dezorijentacija, konfuznost,

uznemirenost(traju nekoliko dana)

Mianserin

-pospanost,prolazne hipertenzije

Trazodone

-pospanost i malaksalost

Nomifensin

-pospanost i sinusna tahikardija,može da dovede do:

lupusu sličan sindrom,nekrotizirajući vaskulitis,akutna

inravaskularna hemoliza sa bubrežnom insuficijencijomSelektivni inhibitori preuzimanja serotonina

MEHANIZAM DELOVANJA

blokirajuneuralnopreuzimanjeserotonina u CNS

i u trombocitima

u odnosunaklasične TCA manje potentno se vezuju za

muskarinske, histaminergičke i α1-adrenergičke receptore,

a samim tim umanjuju antiholinergičke,

sedativne i KVS efekte.

dug latentni period zbog nishodne regulacije 5-HT receptora u

CNS-u koja se odigrava u toku tog vremena


Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

AKUTNA TROVANJA

Trazodone

-u akutnim trovanjima ima blagu kliničku sliku

-glavne karakteristike su pospanost i malaksalost

-javlja se i prijapizam

Fluoksetin

-prouzrokuje znatno manje neželjenih efekata od TCA


Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

opasna farmakodinamska interakcija može nastupiti ako se

primene u vremenu kada se bolesnik već leči MAO

inhibitorima.

Takva kombinacija povećava količinu monoamina u mozgu u

kojima je istovremeno inhibisano preuzimanje pa se kod

bolesnika razvija serotoninski sindrom.

Sindrom se manifestuje sledećim simptomima:

-hipertermija

-rigiditet skeletnih mišića

-mioklonus

-vrlo brze promene mentalnog statusa

-moguća je i vitalna ugroženost.


Komplikacije akutnih trovanja

u slučajevimasaponavljanimkonvulzivnimnapadima,

često se javljaju

-rabdomioliza,

-mioglobinurijasaposledičnomakutnombubrežnom

insuficijencijom,

-hipoksija,

-hipotermija,

-diseminovanaintravaskularnakoagulacija

mogućeplućnekomplikacije

-respiratornidistressindrom

-iaspiracionabronhopneumonija

hiper-ventilacija – posledica acidize ilihipoksemije

plućniedem – javlja se usledsrčaneslabostiismanjenog

tonusasrčanogmisića


Lečenje akutnih trovanja

 • 1. Ispiranježeluca (izazivanjepovraćanja, gastričnasonda)

 • -zbog antiholinergičnogdelovanja, lavažutrebaraditii12h

 • nakoningestije

 • 2. Primena50gaktivnoguglja

 • -hemoperfuzijaprekoaktivnogugljadajedobrerezultate u

 • uklanjanjulekaizplazme

 • 3. Na svakih 2-4hponavljatidozu 25-30gaktivnoguglja

 • zbogenterohepatičnerecirkulacijeisprečavanjaponovne

 • apsorpcijeleka

 • 4. Primenalaksativaradiuklanjanjalekaizcreva

 • 5. Kontinuiranopraćenje EKG-a odpočetkalečenja

 • 6. Određivanje pH krviradikorekcijeacidobaznogstatusa

 • ukolikorezultatizatimpokažupotrebu

 • (davanjebikarbonada)

 • 7. Praćenjekoncentracije K i Na u serumu

 • 8. Po potrebi se primenjujeveštačkaventilacija


Lečenje akutnih trovanja

 • 9. Lečenjeopasnihantiholinergičkihmanifestacija

 • -supraventikularnatahikardija

 • -hipertenzija

 • -halucinacije

 • -delirijum

 • se lečedavanjemfizostigmina.

 • Početnadozazaodrasle: 1 mg (i.v. laganotokom 2 minuta). Postupak se možeponavljatinasvakih 5 minuta do maksimalnih6mg.

 • Fizostigmin se ne dajepacijentimakodkojihpostojeporemećajisprovođenja (produžen PQ iQRS interval).

 • 10. Komatoznipacijenti se obaveznointubiraju, pacijentima

 • bezsvesti se obaveznoplasiraiurinarnikateter.


Lečenje akutnih trovanja

 • 11. Kardiotoksičniefektiantidepresivaihipotenzija se leče

 • infuzijamabikarbonata.

 • Refraktarnahipotenzija se lečidopaminom (ukoliko je lečenjeneuspešnouključuju se noradrenalin idobutamin – ovimredom).

 • Antiaritmičkilekovi ( fenitoin, lidokain, propranolol ) se koristekodupornihporemećajamadaprimenaprivremenogpejsmejkeramožebitineophodna.

 • 12. Hipertermija se regulišerashlađivanjem,

 • a hipotermijautopljavanjem.


ANTIDEPRESIVI

 • U lečenjuendogenihdepresija, gdeTCAnemajuefektailiizraznih

 • razloganijemogućaprimenaelektrošokterapije, indikovana je

 • primenainhibitoramonoaminooksidaze.

 • Trancilopramin i moklobemid se reverzibilno vezuju za enzim MAO

 • dok se ostala dva vezuju ireverzibilno


Inhibitori MAO

 • MEHANIZAM DELOVANJA

 • Inhibitori MAO obuhvataju 2 podgrupelekova:

 • 1.Oni kojineselektivnodelujunaobatipa MAO

 • (MAOaiMAOb)-fenelezin, izokarboksazid, tranilcipromin

 • 2.Oni kojiselektivnodelujunaMAOb-selegilin.

 • MAOb je prisutnasamo

 • u cns-u takodaće se

 • dejstvosamo

 • tamoispoljavati.

 • MAObdelujena

 • razgradnjudopamina.


Inhibitori MAO

 • Neselektivniinhibitoridelujuina

 • periferijigde se inačenalazi

 • MAOa.

 • MAOadelujenarazgradnju

 • NorA, serotonina, tiramina.

 • Za MAO inh. je karaktrističnodanjihovodejstvotrajeduže

 • negošto je njihovboravak u plazmi, otuda se terapijsko

 • delovanjemožeproveravatiodređivanjemstepenainhibicije

 • MAO u trombocitima, a ne merenjemkoncentracijeovih

 • lekova u plazmi.


Inhibitori MAO

FARMAKOKINETIKA

 • brzo se apsorbujuizGITimetabolišu u jetri

 • uterapijskimdozama max inhibitorneaktivnosti je između 5 i 10 dana, a kliničkiefekat se ispoljavatekza 4-6 nedelja

 • pokazuju inhibitorniefekatinamikrozomalneenzime u jetri

 • Moklobemid

 • -reverzibilni MAO inh. kratkogdejstva

 • -inhibišeMAOai ne pokazujeinterakcijusahranom u kojoj je veća

 • količinatiramina pa se takoizbegavajuhipertenzivnenež. r-je

 • -potpuno se resorbujeizgit-a u toku1h

 • -biološkaraspoloživost mu je 44% jerpodležemetabolizmu

 • prvog prolaskakrozjetru. T1/2 je 2h.


Inhibitori MAO

AKUTNOTROVANJE

 • 2-3mg/kg se smatratoksičnomdozomzaodrasle

 • Mehanizam delovanja se objašnjavaizraženimedemom

 • mozgakaorezultatinhibicije MAO.

 • Ova inhibicijaomogućavapovećanjenivoamoždanog

 • dopamina, noradrenalinaiserotonina.

 • Manifestuje se agitacijom, delirijumom, mišićnom

 • prenadraženošću, grčevima, šokomihipertermijom.

 • Ovisimptomi se otklanjajusimptomatskomterapijom.

 • Sedativnoi anti-alfa-adrenergičkodelovanjehlorpromazina

 • ovdemožebitikorisno.


Inhibitori MAO

 • KLINIČKI TOK AKUTNOG TROVANJA:

 • Fazalatentnog (asimptomatskog) perioda- 12-24h

 • Fazaneuromuskularneekscitacijeisimpatičkehiperaktivnosti

 • Fazadepresije CNS iKVS-a

 • Fazasekundarnihkomplikacija

 • Karakterističniporemećaji:

 • trombocitopenija, snižen fibrinogen, sniženoprotrombinskoiparcijalnotromboplastinskovreme, hemoliza, leukocitoza, povišenjeurejeikreatinina, oligurija...


Inhibitori MAO

LEČENJE AKUTNOG TROVANJA

Kao i u svim peroralnim trovanjima,

ukoliko vitalne funkcije nisu ugrožene,

odmah pri prijemu pacijenata, treba:

-isprati želudac

-dati aktivni ugalj i

-laksative

Zatim, plasirati vensku kanilu,

forsirati kiselu diurezu,

davati po potrebi kiseonik i veštačku ventilaciju.

Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem –

eliminacija leka iz plazme


Inhibitori MAO

LEČENJE AKUTNOG TROVANJA

Terapija je simptomatska i podržavajuća:

-Hipertenzija - natrijum nitroprusidom, fentolaminom i praktolol

-Hipotenzija - infuzije tečnosti, a ukoliko to nema efekta, sredstvo izbora je stimulacija visokim dozama dopamina

-Ventrikularne tahikardije -lidokain, fenitoin ili prokainamid

-Povišena temeratura - hladne kupke ili antipiretici ( aspirin)


Inhibitori MAO

-Maligna hipertermija, praćena tahikardijom i tahipneom, metaboličkom acidozom i hiperkapniom - i.v. primena dantrolena ili bromokriptinom

-Konvulzije i mišićni hipertonus –diazepam

U trovanjima inhibotorima MAO treba obratiti pažnju na vrstu ishrane i interakcije sa drugim lekovima.

Hrana mora biti siromašna tiraminom, a od lekova treba izbegavati simpatomimetike, sedative i hipnotike, jer potenciraju efekte trovanja i depresiju centralnog nervnog sistema.