Platusis auditas
Download
1 / 20

Platusis auditas - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Platusis auditas. 3 lygis. 2008 m. lapkritis. J.Vaitiekūnienė. Jis vykdomas, vadovaujantis:. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 1469 patvirtintu Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Platusis auditas ' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Platusis auditas

Platusis auditas

3 lygis

2008 m. lapkritis

J.Vaitiekūnienė


Jis vykdomas vadovaujantis
Jis vykdomas, vadovaujantis:

 • LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 1469 patvirtintu Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašą.

 • Atnaujinto audito Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijas,-Vilnius, 2008.


Kuo skiriasi naujoji audito metodika nuo buvusiosios
Kuo skiriasi naujoji audito metodika nuo buvusiosios?

 • Daugiau yra panašumų;

 • Liko tas pats žodynas;

 • Mokyklos veikla suskirstyta į mums jau įprastas sritis, tačiau vietoj 7 liko 5, temas, tačiau vietoj 32 liko 22 ( jos tapo detalesnėmis) ir veiklos rodiklius, tačiau vietoj 88 liko 67;

 • Naujame apraše pateikti rodiklių paaiškinimai, o dėl iliustracijų mokykla turi susitarti, kad atskleistų savosios mokyklos savitumąir ieškojimus


5 mokyklos veiklos sritys
5 mokyklos veiklos sritys

 • “ Mokyklos kultūra”- tai buvusios srities “ Etosas”

  pakoreguotos temos ir veiklos rodikliai ( glausčiau

  išreikšta rodikliais savivalda, atsiranda nauja formuluotė-

  Organizacijos pažangos siekis ir pan. );

 • “ Ugdymas ir mokymasis”- tai iš buvusių dviejų “

  “Ugdymo turinys” ir “ Mokymasis ir ugdymas” sričių

  detalizuota viena sritis;

 • “ Pasiekimai” –buvę “ Mokymosi pasiekimai”;

 • Pagalba mokiniui nauja tema “ Tėvų pedagoginis švietimas”

 • “Mokyklos strateginis valdymas”- tai buvusios “Išteklių” ir “Mokyklos valdymo ir kokybės garantavimo sritys”


Platusis auditas1
Platusis auditas

 • Visų mokytojų bendruomenės narių Mokyklos veiklos įvertinimas pagal vertinimo lygių skalę , teikiantis informaciją apie Mokyklos veiklos kokybę, padedantis suformuluoti Mokyklos veiklos problemas


Vertinome 5 mokyklos veiklos vertinimo sritis
Įvertinome 5 mokyklos veiklos vertinimo sritis:

 • Mokyklos kultūrą;

 • Ugdymą ir mokymąsi;

 • Pasiekimus;

 • Pagalbą mokiniui;

 • Mokyklos strateginį valdymą


Pla iojo audito vertinimo anketas lenteles pild 28 va k vidurin s mokyklos pedagogai
Plačiojo audito įvertinimo anketas ( lenteles ) pildė 28 Vaškų vidurinės mokyklos pedagogaiMokyklos veiklos sri i vertinimo rezultatai
Mokyklos veiklos sričių vertinimo rezultatai

 • Palankiausiai pedagogų vertinama Ugdymo ir mokymosi sritis( 95 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);

 • Antroji pagal palankumą sritis- Mokyklos strateginis valdymas (80 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);

 • Trečioji- Mokyklos kultūra ( 76 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);

 • Ketvirtoji - Pasiekimai (69 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);

 • Ir penktoji – Pagalba mokiniui (59 %vertina šią sritį trečiuoju ar ketvirtuoju lygiu);


Apklausoje dalyvavo 28 mokytojai.

1 sritis Mokyklos kultūra

2 sritis Ugdymas ir mokymasis

3 sritis Pasiekimai

4 sritis Pagalba mokiniui

5 sritis Mokyklos strateginis valdymas


Palyginus rezultatus su atlikto pla iojo audito rezultatais 2005 m darytina i vada kad
Palyginus rezultatus su atlikto plačiojo audito rezultatais 2005 m., darytina išvada, kad:

 • Mokykla pagerino Ugdymo ir mokymosi srities rodiklius ( 2005 m. ugdymo turinys buvo trečioje vietoje, o mokymasis ir ugdymas- penktoje)

 • Mokyklos strateginis valdymas ( pokyčiai buvusioje srityje- Ištekliai)

 • Mokymosi pasiekimai


Palyginus rezultatus su atlikto pla iojo audito rezultatais 2005 m darytina i vada kad1
Palyginus rezultatus su atlikto plačiojo audito rezultatais 2005 m., darytina išvada, kad:

 • Suprastėjo Pagalbos mokiniui rodikliai, todėl čia reikalingi veiksmingi sprendimai ir pokyčiai;

 • Mažiau pokyčių mokytojai pastebi srityse Mokyklos kultūra ( buvęs Etosas) buvo pirma vieta, dabar- trečia iš penkių, todėl ši sritis gali būti tobulintina.


Detalizuokime pagalbos mokiniui srit mokytoj vertinimo rezultatais
Detalizuokime Pagalbos mokiniui sritį mokytojų vertinimo rezultatais


4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.1. Rūpinimasis mokiniais

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida


4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.2. Pedagoginė, psichologinė, socialinė

4.2.1. Pagalba mokantis

4.2.2. Psichologinė pagalba

4.2.3. Socialinė pagalba


4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas


4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.4. Pagalba planuojant karjerą

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą

4.4.3. Profesinis švietimas


4 SRITIS. PAGALBA MOKINIUI

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis

4.5.2. Tėvų švietimo politika


Kuriuos veiklos rodiklius mokytojai vertina geriausiai t y velg pozityvi poky i
Kuriuos veiklos rodiklius mokytojai vertina geriausiai? ( t. y. įžvelgė pozityvių pokyčių?)

 • Mokyklos atvirumas ir svetingumas ( sritis Mokyklos kultūra)- ketvirtu lygiu vertino 48 % pedagogų;

 • Aplinkos jaukumas ( sritis Mokyklos kultūra)- 43 % pedagogų;

 • Ugdymo planai ir tvarkaraščiai ( sritis Ugdymas ir mokymasis) – 32 % pedagogų;

 • Planavimo procedūros ( sritis Mokyklos strateginis valdymas) – 29 % pedagogų;

 • Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje ( sritis Mokyklos kultūra) – 29% pedagogų.

 • Mokyklos vizija, misija ir tikslai ( sritis Mokyklos strateginis valdymas) – 25 % pedagogų;


Si lau
Siūlau y. įžvelgė pozityvių pokyčių?)

 • Giluminį auditą atlikti pradedant nuo srities Pagalba mokiniui vertinimo, t. y. nuo prasčiausiai įvertintos srities,

  tam, kad

  kuo skubiau būtų atrasti tinkami sprendimai pozityviems pokyčiams.